Dyssegården

Er du pædagog med interesse for socialpsykiatri, samt arbejdet med unge voksne?

Dyssegården Kokkedal

Indrykket 

Vil du bidrage til at unge voksne med psykiske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling?

Dyssegården søger en pædagog til en fast stilling på vores døgnafdeling for unge voksne, på fuld tid (som er 35 timer).

Som fastansat pædagog vil du blive fast kontaktperson for en eller to unge i et tæt teamsamarbejde. Du vil være en del af et samlet team omkring hele ungegruppen, hvor vi arbejder relationelt omkring de unge, med fokus på mentalisering og miljøterapi på et psykodynamisk grundlag, med psykologisk og psykiatrisk behandling.

Dyssegården er en miljøterapeutisk og psykiatrisk behandlingsinstitution, med 24 døgnpladser i alderen 10-18 år og 10 pladser for unge ml. 18-25 år. Vi tilbyder også dagbehandling, samt internt skoleforløb og udslusnings tilbud typisk i en 2-3-årig periode. Læs mere om os på: www.dyssegaarden.dk

Vores målgruppe er børn og unge som er normalt begavede med psykiatriske problemstillinger og psykotiske symptomer. De har typisk lange indlæggelsesforløb bag sig, og har behov for specialiseret døgnbehandling. De primære diagnoser er skizofreni, autismespektrum forstyrrelse eller svær OCD.

Særlige ansvarsområder er:

 • Ungesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med eksterne aktører.
 • Deltagelse i vores organisatoriske behandlingsstruktur med teammøde, statusmøder og ugentlige behandlingskonferencer.
 • Fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge.
 • Praktisk arbejde omkring de unge i afdelingen, som en del af den miljøterapeutiske indsats.

Vi tilbyder dig:

 • Samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer med et højt fagligt niveau, som brænder for arbejdet med unge i den beskrevne målgruppe.
 • Tværfagligt samarbejde som vægtes højt, både internt i organisationen og tværsektorielt i forhold til nærmeste samarbejdspartnere i region, kommune m.m.
 • Relationelt og medinddragende arbejde med den unge og familien, som oftest pågår over flere år.
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling gennem 2-årig intern uddannelse i mentaliseringsbaseret miljøterapi samt kurser.
 • Fastlagte personaledage, samt supervision, både eksternt og internt.

Vi ønsker en medarbejder, der fagligt kan:

 • Arbejde miljøterapeutisk i en struktureret, forudsigelig og recovery orienteret hverdag, samt trives med at arbejde med unge voksne, som har betydelige psykiatriske problemstillinger.
 • Sikre overensstemmelse mellem behandlingsmål og miljøterapeutisk målsætning i dagligdagen, ud fra en metodeloyalitet i behandlingsarbejdet.
 • Dokumentere klinisk relevante observationer i elektronisk journalføring.
 • Arbejde relationelt både med den unge og den unges netværk.
 • Formidle sig tydeligt, både skriftligt og mundtligt.
 • Kan arbejde selvstændigt og skabe bæredygtige relationer til den enkelte unge såvel som til hele gruppen, inden for den miljøterapeutiske ramme.
 • Bidrage til fastholdelse og videreudvikling af tværfaglige samarbejde, individuelle behandlingsplaner og forældresamarbejde.

Personalegruppe og arbejdsform

Vores personalegruppe er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, skolelærere, psykologer og socialrådgivere.

Vi arbejder ud fra et 9-ugers rul, med skiftende arbejdstider alle ugens dage, samt hver 4. weekend. Der er ansat faste nattevagter, men afløsning kan forekomme.

Stillingerne er fra den 1/6-2021 eller hurtigst muligt. Måske er det lige dig vi står og mangler!

Løn efter kvalifikationer, samt privat sundhedsforsikring. På Dyssegården har vi tiltrådt overenskomsten mellem Socialpædagogerne og Dansk Erhverv.

Hvem kan søge:

Pædagoger – gerne med erfaring fra psykiatri og/eller døgninstitutionsområdet (det er en fordel men ikke et krav).

På Dyssegården afholder vi altid to samtaler med ansøgerne, hvor anden samtale vil tage udgangspunkt i en case.

Ansøgning sendes til os via linket "Søg jobbet online" nedenfor.

Ansøgningsfrist: Løbende. Ansættelsessamtaler vil finde sted løbende. Forventet tiltrædelse d. 1. juni 2021 eller hurtigst muligt derefter. Læs mere om os på: www.dyssegaarden.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder for Merkur/Slusen Jonny Sandberg Rongsted på jsr@dyssegaarden.dk eller på telefon 2560 2764 inden for almindelig arbejdstid.


Dyssegården er en privat nonprofitorganisation, en arbejdsplads i vækst og udvikling, præget af godt samarbejde og et højt engagement.
På Dyssegården bidrager vi til, at børn og unge med psykiatriske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse med de bedste muligheder for udvikling. Det gør vi ved at skabe håb, yde støtte og omsorg samt give specialiseret behandling.
Se her for at læse mere om Dyssegårdens vision, mission og værdier: www.dyssegaarden.dk/personale/vision-vaerdier-og-maal/