Kirkens Korshær

Lyngbykirkernes suppekøkken søger daglig leder på deltid

Kirkens Korshær

Indrykket 

Kirkens Korshær og kirkerne i Lyngby samarbejder om driften af et suppekøkken.
Den daglige leder har ansvaret for suppekøkkenets drift og kontakten til de frivillige medarbejdere.

Suppekøkkenet har eksisteret i 5 år og har åbent 3 gange om ugen: tirsdag, torsdag og søndag kl. 17-20. Der regnes med 4 timers arbejde pr. gang, da der skal påregnes en times arbejde inden åbningstiden og kort oprydning, når suppekøkkenet lukkes. Suppekøkkenet er også åbent på helligdage, hvor der indimellem kan være tale om andre åbningstider.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse og erfaring med socialt arbejde blandt udsatte mennesker
 • Kan understøtte brugernes behov for et værested og social kontakt
 • Taler engelsk og eventuelt et andet eller andre fremmedsprog
 • Er åben og fordomsfri i mødet med mennesker
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har humoristisk sans og kan se en sag fra flere sider
 • Har kontakten til de frivillige medarbejdere (20-30 personer), rekrutterer og holder ansættelsessamtaler med frivillige medarbejdere og udarbejder månedlige vagtskemaer
 • Har kørekort og kan hente mad i Fødevarebanken eller arrangere afhentning af varer i samarbejde med en frivillig
 • Kan arrangere ture/udflugter for og med suppekøkkenets brugere og frivillige
 • Er medlem af folkekirken og kan arbejde ud fra Kirkens Korshærs kristne menneskesyn

Vi tilbyder:

 • En stilling som daglig leder med fokus på socialt arbejde. Der er tale om en stilling som daglig leder med en assisterende kollega, hvor timerne pr. uge i dag er fordelt med 11 timer til daglig leder og 22 timer til assisterende kollega. I forbindelse med denne ansættelse vil der ske ændringer i timetal og timefordeling mellem de to ansatte
 • En gruppe frivillige medarbejdere med åbenhed over for nye ideer og tiltag i forhold til de daglige opgaver
 • En arbejdsplads med stor fællesskabsfølelse
 • Indflydelse på løsning af opgaverne
 • Faglig og personlig udvikling med Kirkens Korshærs grunduddannelse og løbende supervision i arbejdet
 • Fællesskab med de øvrige arbejdsgrene i Kirkens Korshær i København og på landsplan
 • Et ledelsesteam på 10 ledere i region Storkøbenhavn og Bornholm, der har ledermøder ca. 1 gang om måneden og et lederdøgn en gang om året

Ansættelsesvilkår:

 • Du bliver ansat af Kirkens Korshær, men stillingen finansieres af kirkerne i Kgs Lyngby Provsti
 • Aflønning sker efter Kirkens Korshærs lønregulativ
 • Der er knyttet pensionsordning til stillingen efter tre måneder
 • Tjenstlig kørsel: offentlig transport eller km-godtgørelse med statens lave takst
 • Arbejdstiden fordeles ugentligt på dag-, aften- og weekendarbejde

Forventet tiltrædelse: 1. januar 2021.

Yderligere oplysninger fås hos præsterne Elisabeth Siemen tlf. 4585 6330, Julie Goldschmidt tlf. 4588 2460 og Eigil Saxe tlf. 4587 0758, esax@km.dk, hvortil ansøgning sendes.

Ansøgningsfrist: fredag den 30. oktober 2020 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 18. november 2020.