Plejehjemmet Adelaide

Dygtige SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere til hyggeligt, selvejende plejehjem

Plejehjemmet Adelaide Charlottenlund

Indrykket 

Kom og vær med til arbejdet med at tænke værdighed ind i plejehjemmets dagligdag.

Vi har brug for en dygtig kollega, som vil være med til at give vores beboere en god og tryg hverdag. Arbejdstiden er fra kl. 7-15 på hverdage og med vagt hver 3. weekend.

Vi er optaget af:

Det levede liv, hvor vores beboere mødes med værdighed, som de personer de er, og hvor deres pårørende er en naturlig del af deres liv.

Vores mål er at tilbyde individuel pleje og omsorg, hvor udgangspunktet er hensyntagen til og udnyttelse af den enkelte beboers ressourcer, såvel fysisk som psykisk og socialt.

Vi ønsker og efterstræber en robust organisation, hvor værdier som omsorg, ordentlighed, tillid, ansvarsfuldhed, styrker, mod og at ”gøre det gode” danner kimen.

Det betyder, at borgerne føler sig sunde, trygge, glade, set og hørt, således at ensomhed og sygdom undgås eller udsættes og at livskvalitet skabes gennem frihed til selvbestemmelse og meningsfuldhed.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet social- og sundheds-assistent eller -hjælper – med eller uden erfaring
 • Er god til at samarbejde med og inddrage beboerne
 • Brænder for samarbejdet med beboere med demens og har gerne kendskab til personcentreret omsorg
 • Har et højt fagligt niveau og er bevidst om dine egne kompetencer
 • Bruger dokumentation som et fagligt arbejdsredskab
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret i din opgaveløsning og samtidig være en del af et team
 • Er opsøgende og engageret og har fokus på egen udvikling
 • Har gode kommunikative færdigheder såvel skriftligt som mundtligt
 • Bidrager positivt til arbejdspladsens trivsel og arbejdsmiljø
 • Har et godt humør og evner at sprede en positiv stemning

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • En god introduktion og oplæring
 • At du bliver en del af et engageret team med høj faglighed
 • Et åbent og positivt arbejdsmiljø
 • En alsidig, travl og udfordrende arbejdsplads
 • Gode muligheder for dygtiggørelse og kompetenceudvikling
 • Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Har ovenstående vakt din interesse, hører vi meget gerne fra dig.

Send din ansøgning via linket "Søg jobbet online" senest den 29. oktober 2020. Vi behandler ansøgninger løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt, for at sikre, at den bliver taget i betragtning.

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte viceforstander Henrik Nord på 40 43 07 51. Ved ansættelse skal der fremvises straffeattest.


Plejehjemmet Adelaide, en selvejende institution, ligger lige ved Ordrup Park, med gode bus- og togforbindelser. Plejehjemmet har plads til 55 beboere fordelt på 3 etager, og såvel boliger som fællesarealer fremstår rummelige, lyse og lækre.

Se vores hjemmeside på https://adelaide-dsi.dk/.