Jobannonce: AC-medarbejder til spændende tværgående opgave med styrket affaldstilsyn og affaldsdata

Gem
Miljøstyrelsen AC-medarbejder til spændende tværgående opgave med styrket affaldstilsyn og affaldsdata

Miljøstyrelsen, Odense

Cirkulær Økonomi og Affald arbejder med at understøtte virksomheder, det offentlige og borgeres omstilling til en mere cirkulær økonomi, der kan bidrage til at mindske klimaaftrykket fra den danske affaldsproduktion. Konkret er der i øjeblikket et stort arbejde i gang med at implementere klimahandlingsplanen og den nationale affaldsplan.

Stillingen vil primært omfatte arbejde med at tilpasse/udvikle affaldsdatasystemet, så det fremover også kan rumme affaldsdata til brug for et kommende styrket affaldstilsyn. Der skal i fremtiden føres flere både administrative og fysiske affaldstilsyn med alle landets virksomheder. Affaldsdata er afgørende som grundlag for disse tilsyn.

Du vil blive knyttet både til det team, som arbejder med det styrkede affaldstilsyn og affaldsdatateamet. I hverdagen vil du være placeret i affaldsdatateamet.