Jobannonce: Miljøstyrelsens enheden Erhverv udvider aktiviteterne og søger flere dygtige marinbiologer

Gem
Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens enheden Erhverv udvider aktiviteterne og søger flere dygtige marinbiologer

Miljøstyrelsen, Odense

Vil du være med til at sikre, at aktiviteter på havet sker på en miljømæssig forsvarlig måde? Så er det måske dig vi søger! Vi skal passe godt på vores havmiljø. Derfor gælder det om at finde den rette balance mellem et godt havmiljø, erhvervets interesser og behovet for menneskelige aktiviteter. Det er en spændende opgave, som der er stigende fokus på. Derfor udvider vi vores aktiviteter og søger flere dygtige marinbiologer.

Afhængig af dine kompetencer og erfaring kan du bl.a. komme til at arbejde med følgende opgaver:

  • Udarbejde tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer på havet.
  • Udarbejde tilladelser til klapning af havbundssediment.
  • Føre tilsyn med at vilkårene i tilladelser overholdes.

Opgaven med sagsbehandling af ansøgninger er en helt central opgave af stor betydning for driften af havne og sejllads eller for bygge- og anlægsaktiviteten i DK.