Jobannonce: Forbrugerklagenævnet søger sagkyndige til området for heste

Nævnenes Hus
Forbrugerklagenævnet søger sagkyndige til området for heste

Nævnenes Hus

Forbrugerklagenævnet er et uvildigt klagenævn, som behandler klager fra forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos en erhvervsdrivende. Nævnenes Hus varetager sekretariatsbetjeningen af Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet anvender undersøgelser, udført af personer med teknisk ekspertise og stor faglig viden (også kaldet sagkyndige) inden for det område, som sagen vedrører.

Nævnenes Hus ønsker at modtage ansøgninger fra sagkyndige med dyrlægefaglige baggrund og erfaring inden for heste.

Du skal bistå sekretariatet i konkrete klagesager. Opgaverne består som udgangspunkt i at:

  • Gennemlæse sagens dokumenter inden en eventuel teknisk undersøgelse af hesten
  • Foretage tekniske undersøgelser af hesten
  • Vurdering af sygdomsforløb via sagens dokumenter, dyrlægejournaler, obduktionserklæringer, røntgenbilleder og andre lægelige oplysninger