Jobannonce: Vi søger en medarbejder til sagsbehandling og myndighedsopgaver på jordforureningsområdet i Region Sjælland

Region SjællandVi søger en medarbejder til sagsbehandling og myndighedsopgaver på jordforureningsområdet i Region Sjælland

Region Sjælland, Sorø

Region Sjælland søger en medarbejder til enheden for jordforurening og grundvandsbeskyttelse. Har du lyst til at arbejde med sagsbehandling og myndighedsopgaver i forbindelse med privat finansierede undersøgelser og oprensninger i Team Private Projekter og Påbud? Så er du måske vores nye medarbejder på jordforureningsområdet. Region Sjælland

Dine hovedopgaver vil være:

  • Myndighedsbehandling af privatfinansierede forureningsundersøgelser og oprensninger af forurenede grunde
  • At afgive høringssvar til kommunernes udkast til tilladelser til private bygherrer om byggeri eller ændret arealanvendelse på forurenede arealer

Andre relevante job