Schultz

Evaluering

Positiv kommentar

Der er mange gode kollegaer og et højt uddannelsesniveau, som gør det spændende.

Negativ kommentar

Der mangler samarbejde på tværs mellem afdelinger. Der er stor forskel på afdelingernes arbejdsvilkår. Enkelte afdelinger arbejder meget over uden betaling og andre har aldrig overarbejde. Der er stor forskel på ledelsen i de forskellige afdelinger og dermed stor forskel på arbejdsmiljø. Der er mange omorganiseringer og vi mister mange gode kollegaer uden helt at vide hvorfor.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ledelse handler om at skabe resultater gennem mennesker. Når der ikke er tillid, så udnyttes det ikke, at medarbejderen har kompetencerne til at tage den rette beslutning. Hvilke er med til at dræne ansattes lyst og energi. Normen for mødedisciplinen er ringe. Ledere svarer på e-mails, telefonopkald og sms´er under møderne. Der kan råbes og siges nedsættende ord til teamet. Der ejes et afslappet forhold til mødetider - afspejler manglende respekt.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er en fantastisk stemning og sammenhold i Schultz. Alle løfter i flok og hjælper hinanden selv ud på de sene timer. Der har indtil nu været gode muligheder for at rykke rundt i virksomheden.

Negativ kommentar

Der er svært at forhandle sig frem til en ordentlig løn. Ikke alle chefer er gode, lydhøre eller ser dig som den medarbejder du er og de kompetencer, du har. I visse afdelinger er der meget arbejde uden for normal kontortid, og det forventes at man arbejder på disse tidspunkter, selvom man umiddelbart ikke får betaling/belønning for dette. Kan være hårdt i det lange løb.

Evaluering

Positiv kommentar

Meget fleksibel arbejdsplads med gode kollegaer

Negativ kommentar

Manglende HR-afdeling og dårligt samarbejde på tværs af afdelingerne.