Agri Nord

Evaluering

Positiv kommentar

Godt arbejdsklima.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Forholdet til kunder og kollegaer Ingen

Negativ kommentar

Ingen videreudd og kursus, og lønforhøjelser

Evaluering

Positiv kommentar

Gode muligheder for at påvirke indholdet i arbejdsopgaver

Negativ kommentar

Gammeldags ledelse, ledere uden lederuddannelse