Faglige udfordringer med internationalt præg

- erfaren jurist til Engros og Transmission

 • Vil du arbejde med faglig ledelse og varetage kontakten til markedsaktører og SØIK?
 • Vil du forvalte myndighedsopgaver vedrørende transport af gas fra Nordsøen (opstrømssystemet)?
 • Vil du være med til at realisere det indre marked for energi i samarbejde med myndigheder i EU og i Norden?
 • Vil du løse udfordrende sager i samspil med et hold af jurister og økonomer?
 • Kunne du tænke dig en stilling i en afdeling med et højt fagligt niveau samt en hverdag med stor dynamik og konstant faglig udvikling?

”Det bedste ved jobbet er alsidigheden og de store faglige udfordringer – du bliver konstant udfordret. Du bliver eksperten inden for dit felt, men der vil hele tiden være nyt at sætte dig ind i og forholde dig til inden for jura, politik og teknisk viden. Her fortsætter din faglige udvikling altid,” fortæller jurist Kimmie Byriel Laage-Petersen, der har været ansat som fuldmægtig i centeret i halvandet år.

Et center med faglige frontløbere og godt samarbejde

Du får din daglige gang i Center for Engros og Transmission. Her er vi 16 økonomer og jurister, der arbejder med rammebetingelserne på engrosmarkedet for at sikre gennemsigtighed på energimarkedet for virksomhederne på el-og gasområdet. Vi forbereder større sager til forelæggelse for Energitilsynet, og vi arbejder med implementering af de europæiske netværksregler samt undersøgelse af markedsmanipulation og insiderhandel. Vi arbejder på tværs af fagligheder og lægger vægt på faglig sparring:

”Vi har det rigtig godt sammen i afdelingen – vi har en uformel tone, og det er nemt at gå til hinanden. Samarbejdet er super, for vi har brug for hinandens ekspertise,” fortæller Kimmie Byriel Laage-Petersen.

Du får mulighed for at præge din opgaveportefølje

Du har mulighed for at præge stillingen, så din opgaveportefølje stemmer overens med din erfaring, dine ambitioner og din interesse. Dine opgaver vil med sikkerhed blive varierede, og du vil bl.a. få ansvar for faglig ledelse af et sagsområde med flere tilknyttede kollegaer. Du skal sikre, at vi administrerer inden for forvaltningsrettens rammer inden for din specifikke sektor, og overordnet indebærer det, at:

 • Du får ansvaret for den juridisk, faglige ledelse af team-REMIT, som arbejder med overvågning af energimarkederne og foretager undersøgelser af markedsmanipulation og insiderhandel - til tider i samarbejde med SØIK. Team REMIT består af 2 jurister og 2 økonomer.
 • Du har hånden på rorpinden i forhold til forvaltningen af myndighedsopgaver vedrørende transport af gas fra Nordsøen (opstrømsområdet), som omfatter tilsyn og klagebehandling.
 • Du varetager forhandling og implementering af de europæiske regler inden for de europæiske markeder for energi.

Stort ansvar og konstant udvikling

Du får et stort fagligt ansvar i et område med meget udvikling. Da EU-retten på energiområdet er inde i en meget dynamisk periode, vil du arbejde med et område med mange skønsbeføjelser og få fastlagte processer. Du vil derfor løbende skulle vurdere og revidere dine arbejdsgange og dit beslutningsfundament:

"Vi arbejder langt fra med rutiner og processer sat i sten, så det er ikke et arbejde, der er præget af forudsigelighed. Rammerne er meget vide, der er ikke meget etableret praksis. Her er der vitterligt ikke to uger eller sager, der er ens"

forklarer Kimmie Byriel Laage-Petersen.

Du vil få en bred kontaktflade med aktører inden for energi- og konkurrenceområdet i Danmark og EU, bl.a. Energistyrelsen, Energi-, Klima- og Forsyningsministeriet, Energinet.dk samt DG ENER og DG COMP, hertil kommer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Finanstilsynet og SØIK. I en række sager vil det desuden være nødvendigt med dialog med Kammeradvokaten.

EU samarbejde

Som en del af Center for Engros og Transmission bidrager du til Energitilsynets internationale arbejde inden for det EU-retlige energisamarbejde. Med andre ord vil dine faglige udfordringer med sikkerhed række ud over landets grænser, og det vil en del af dine opgaver også.

Det vil jævnligt være relevant at sparre med dine europæiske kolleger i forhold til REMIT samt den europæiske regulering af energimarkederne, og du kan forvente en del møder med andre nordiske og europæiske regulatorer samt europæiske organisationer på energiområdet. Du vil derfor kunne se frem til lettere rejseaktivitet inden for Norden og EU, sandsynligvis 1-2 dage om måneden.

Fagligt velfunderet specialist

 • Du er cand.jur. med et godt kendskab til forvaltningsret og erfaring med EU-ret samt forståelse for økonomiske problemstillinger. Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med el- eller gasforsyningsloven, REMIT eller europæisk regulering inden for energiområdet.
 • Du har erfaring fra et advokatkontor, offentlig administration eller lignende, og du har arbejdet med forskellige typer konkrete problemstillinger inden for forvaltningsret og EU-ret.
 • Du kan skære en kompleks sag til og gøre problemstillingerne klare - og du har lyst til at lære fra dig og gøre dine kolleger bedre.
 • Du har det nødvendige overblik, der skal til for at administrere mange opgaver på én gang, og du trives med deadlines og de fastlagte processer, der er forbundet med sagsbehandlingen.

”Det er en super spændende stilling for dig, der motiveres af at finde løsninger inden for et område med åben lovgivning og løbende ændringer og justeringer. Vi arbejder inden for et meget dynamisk felt, så du skal være fagligt meget velfunderet for at kunne træffe beslutninger inden for et fagligt komplekst område uden at ryste på hånden,” slutter Kimmie.

Kontaktperson

Mads Lyndrup
Kontorchef
41 71 54 04
ml@energitilsynet.dk
LinkedIn profil

Er du interesseret?

Ønsker du at søge stillingen, bedes du fremsende en ansøgning, CV og relevante papirer, herunder eksamensbeviser for både bachelor- og kandidatuddannelse, via nedenstående knap i Energitilsynets rekrutteringssystem.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2017 kl. 10.00.

Vi forventer at gennemføre samtaler løbende med henblik på tiltrædelse snarest. Din ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC som fuldmægtig.

For den rigtige ansøger kan stillingen besættes som specialkonsulent eller chefkonsulent. Alle, uanset etnisk baggrund, alder og køn, opfordres til at søge. For oplysninger om stillingen i Center for Engros og Transmission kontakt kontorchef Mads Lyndrup, tlf. 41 71 54 04.

Energitilsynet som arbejdsplads

Hos os træder du ind i et stærkt fagligt miljø, som udvikler dig. Her får du mulighed for at videreudvikle dig som jurist og blive en yderst attraktiv specialist inden for energiregulering.

Læs mere

Vi er i alt ca. 60 medarbejdere i Sekretariatet for Energitilsynet. Vi har høje faglige ambitioner og engagerede medarbejdere. Det er vores vision at være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning. Vores opgaver er krævende og komplekse, og vi har tæt kontakt til andre offentlige myndigheder og energibranchen. Vi har gode arbejdsforhold, herunder fleksibel arbejdstid, og vi lægger vægt på en god balance mellem arbejde og fritid. Vi tilstræber en hverdag med åben kommunikation, god omgangstone og en positiv tilgang til kollegaer og nye udfordringer.

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.