Erfaren juridisk konsulent til faglig ledelse på energiområdet

 • Vil du have et job med indhold, mening og ansvar inden for energiområdet, hvor din indsats gør en forskel?
 • Vil du være med til at udvikle og vedligeholde kontorets juridiske sagsbehandling?
 • Vil du være med til at realisere det indre marked for energi i samarbejde med myndigheder i EU og i Norden?
 • Vil du varetage den juridiske faglige ledelse af indsatsen for at modvirke markedsmisbrug og insider handel (REMIT) på energiområdet?

”Det bedste ved jobbet er alsidigheden og de store faglige udfordringer – du bliver konstant udfordret. Du bliver eksperten inden for dit felt, men der vil hele tiden være nyt at sætte dig ind i og forholde dig til inden for jura, politik og teknisk viden. Her fortsætter din faglige udvikling altid,” fortæller jurist Kimmie Byriel Laage-Petersen, der har været ansat som fuldmægtig i centeret i halvandet år.

Vil du være med til at videreudvikle den juridiske sagsbehandling?

Du får din daglige gang i Center for Engros og Transmission. Her er vi 16 økonomer og jurister, der arbejder med rammebetingelserne på engrosmarkedet for el og gas for at sikre velfungerende markeder til gavn for borgere og virksomheder.

Vi forbereder større sager til forelæggelse for Energitilsynet, og vi arbejder med implementering af de europæiske netværksregler, økonomisk regulering af Energinet samt undersøgelse af markedsmanipulation og insiderhandel. Vi arbejder på tværs af fagligheder og lægger vægt på faglig sparring:

”Vi har det rigtig godt sammen i afdelingen – vi har en uformel tone, og det er nemt at gå til hinanden. Samarbejdet er super, for vi har brug for hinandens ekspertise,” fortæller Kimmie Byriel Laage-Petersen.

Vi tilbyder en stilling, hvor:

 • Du får ansvar og mulighed for at præge opgaveløsningen fra første dag. Du vil konkret få ansvaret for udviklingen og kvaliteten af centrets juridiske sagsbehandling. Du får et stort fagligt ansvar på et område med mange skønsbeføjelser og få fastlagte processer, da EU-retten på energiområdet er inde i en meget dynamisk periode.
 • Du får ansvaret for den juridiske faglige ledelse af team-REMIT, som arbejder med overvågning af energimarkederne og foretager undersøgelser af markedsmanipulation og insiderhandel. Team REMIT består af 2 jurister og 2 økonomer.
 • Du vil få en vifte af forskellige opgaver og en bred kontaktflade med aktører inden for energiområdet i Danmark og EU, bl.a. Energistyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energinet, nordiske og europæiske regulatorer samt CEER, ACER. DG ENER, hertil kommer Finanstilsynet og SØIK.

EU samarbejde

Som en del af Center for Engros og Transmission bidrager du til Energitilsynets internationale arbejde inden for det EU-retlige energisamarbejde. Med andre ord vil dine faglige udfordringer række ud over landets grænser, og det vil en del af dine opgaver også.

Det vil jævnligt være relevant at sparre med dine europæiske kolleger i forhold til REMIT og den europæiske regulering af energimarkederne, og du kan forvente møder med andre nordiske og europæiske regulatorer samt europæiske organisationer på energiområdet. Du vil derfor kunne se frem til lettere rejseaktivitet inden for Norden og EU, sandsynligvis 1-3 dage om måneden.

"Vi arbejder langt fra med rutiner og processer sat i sten, så det er ikke et arbejde, der er præget af forudsigelighed. Rammerne er meget vide, der er ikke meget etableret praksis. Her er der vitterligt ikke to uger eller sager, der er ens."

orklarer Kimmie Byriel Laage-Petersen.

Fagligt velfunderet generalist

 • Du er cand.jur. med et godt kendskab til forvaltningsret og erfaring med EU-ret samt forståelse for økonomiske problemstillinger. Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med el- eller gasforsyningsloven, REMIT eller europæisk regulering inden for energiområdet, men forhåndskendskab til energiområdet er ikke påkrævet for at komme i betragtning.
 • Du har erfaring fra et advokatkontor, offentlig administration eller lignende, og du har arbejdet med forskellige typer af konkrete problemstillinger inden for forvaltningsret og EU-ret.
 • Du kan skære en kompleks sag til og gøre problemstillingerne klare.
 • Du trives med rollen som juridisk bagstopper, og du har lyst til at lære fra dig og gøre dine kolleger bedre.

”Det er en super spændende stilling for dig, der motiveres af at finde løsninger inden for et område med åben lovgivning og løbende ændringer og justeringer. Vi arbejder inden for et meget dynamisk felt, så du skal være fagligt meget velfunderet for at kunne træffe beslutninger inden for et fagligt komplekst område uden at ryste på hånden,” slutter Kimmie.

Er du interesseret?

Ønsker du at søge stillingen, så send en ansøgning, CV og relevante papirer, herunder eksamensbeviser for både bachelor- og kandidatuddannelse, via nedenstående knap i Energitilsynets rekrutteringssystem.

Ansøgningsfristen er den 5. juni 2017 kl. 10.00.

Vi forventer at gennemføre samtaler løbende med henblik på tiltrædelse snarest. Din ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Stillingen kan besættes som specialkonsulent eller chefkonsulent. Alle, uanset etnisk baggrund, alder og køn, opfordres til at søge. For oplysninger om stillingen kontakt kontorchef Mads Lyndrup, tlf. 41 71 54 04.

Energitilsynet som arbejdsplads

Vi er i alt ca. 75 medarbejdere i Sekretariatet for Energitilsynet. Vi har høje faglige ambitioner og engagerede medarbejdere. Det er vores vision at være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning.

Vi prioriterer faglig udvikling, og hos os vil du få mulighed for at videreudvikle dig som jurist. Vi har gode arbejdsforhold, herunder fleksibel arbejdstid, og vi lægger vægt på en god balance mellem arbejde og fritid. Vi tilstræber en hverdag med åben kommunikation, god omgangstone og en positiv tilgang til kollegaer og nye udfordringer.

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.