366 job matcher din søgning 366 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Socialrådgiver søges til kvindekrisecentere, § 109, i Espergærde

Annas Kvindehjem

Annas Kvindehjem søger en socialrådgiver med tiltrædelse 1. august 2021 til en fast stilling på 37 timer.

Annas Kvindehjem har plads til 11 kvinder og deres eventuelle børn. Krisecenteret tilbyder voldsudsatte kvinder og deres børn midlertidigt ophold. Vores kerneydelse er at tilbyde sikkerhed, omsorg og støtte. Der kan iværksættes social, pædagogisk, psykologisk, juridisk og økonomisk støtte og bistand.

Som socialrådgiver bliver du, sammen med dine kollegaer, kontaktperson for kvinderne, der bor på krisecentret. Du kommer til at have at gøre med alt fra socialfaglig rådgivning og vejledning til pædagogisk støtte til kvinderne i forhold til deres aktuelle situation og et fremtidigt liv uden vold.

Ringsted KommuneAmbitiøs Teamleder i Myndighedsenheden

Ringsted Kommune

Ringsted Kommunes Myndighedsenhed er en spændende og ambitiøs enhed, centralt placeret i kommunens Social- og Sundhedscenter.

Myndighedsheden er en bredt faglig funderet enhed, som dækker sagsbehandling på tværs af ældreområdet, hjælpemidler og det specialiserede voksenområde.

Som teamleder i Myndighedsenheden får du en central rolle i en af kommunens vigtige funktioner, med en ikke uvæsentlig politisk bevågenhed. Vi søger derfor en teamleder der kan sætte flueben ved følgende fem dyder:

 • Du er ambitiøs og du har en stor kapacitet, der gør dig i stand til at navigere i en hverdag fyldt med udvikling og komplekse problemstillinger.
 • Du kan skabe overblik og prioritere i de mange forskellige hensyn der skal tages, og opgaver der skal løses i en kompleks virkelighed som myndighedsområdet.
Boligforeningen Århus OmegnBOLIGSOCIAL medarbejder

Boligforeningen Århus Omegn, Lystrup

Har du kompetencer, som kan sættes i spil i forhold til at arbejde med trivsel og en bred beskæftigelsesindsats? Kunne du tænke dig at sætte dem i spil udenfor en forvaltningsmæssig ramme på beboerens egen hjemmebane? Har du et stort drive og mange idéer til, hvordan den boligsociale indsats i Elstedhøj kan videreudvikles? Så kan det være, at du er vores nye medarbejder.

Som boligsocial medarbejder i Elstedhøj skal du arbejde helhedsorienteret med selvstændige arbejdsopgaver i bredt samarbejde med beboere, foreninger, kommunale og eksterne aktører.

Du vil indgå i et boligsocialt team med områdets anden boligsociale medarbejder, der bl.a. har ansvaret for den boligsociale familieindsats. I har begge fast base i ’NØGLEN’, som er den fysiske ramme for de boligsociale aktiviteter.

Kommune Konsulenterne
Vikarbureau søger socialrådgivere til Jobcentre i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Vikarbureauet Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til vikariater i kommunernes Jobcentre i hele landet.

Vi søger myndighedsrådgivere til følgende områder:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Forsikrede ledige
 • Uddannelsesparate, aktivitetsparate og nyledige unge

Kommune Konsulenterne
KAR+CO
Butiksindehaver i Holstebro

KAR+CO søger for Flügger farver

Bliv selvstændig i en farverig verden!

Hvis du drømmer om at få foden under eget bord, uden at skulle starte helt fra bunden - Så bliv franchisetager hos Flügger farver! Du får hjælp til meget, men kan også selv fylde rammerne ud!

Flügger A/S

Flügger farver har inden for den seneste periode fornyet sit franchisebutikskoncept, hvilket har betydet, at der i eftersommeren lukker flere mindre og ældre butikker i Jylland – en af dem er på Struervej i Holstebro. Vi skal i stedet have en ny, flot Gør-det-selv butik, med en placering og størrelse, der er mere optimal for fremtidens detailhandel.

Kundegrundlaget i Holstebro er attraktivt og byen i positiv udvikling. Der er derfor gode muligheder for en franchisetager, der har lyst til og mod på at drive én butik her - måske flere med tiden i regionen.

KAR+CO
Kirkens Korshær
Medarbejder søges til Værestedet Paradiset i Lyngby

Kirkens Korshær

Kan du møde mennesker som de er og i øjenhøjde, med omsorg, nærvær og respekt, så er dette måske jobbet for dig.

Paradiset har eksisteret i 31 år og drives af Kirkens Korshær. Vi er en aktiv samarbejdspartner i det sociale arbejde for udsatte mennesker i Lyngby-Tårbæk.

I Paradiset kommer mennesker, der oplever alvorlig ensomhed og/eller har svært ved at skabe relationer, mennesker med fysiske og psykiske lidelser, mennesker, som er i økonomisk nød, og som har stået udenfor arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid. Vi byder også mennesker velkommen, der har misbrugsproblematikker og som på anden vis befinder sig i svære livssituationer.

Hjørring Kommune
Socialrådgiver til Fleksteamet

Hjørring Kommune

I Fleksteamet sætter vi ekstra stort fokus på de borgere, der er ledige og skal ansættes i fleksjob. Det betyder, at vi opnormerer på området, og vi søger derfor en uddannet socialrådgiver/socialformidler til at arbejde med ledige fleksjobbere. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra området.

Dine opgaver bliver blandt andet:

 • afklare og udvikle den enkelte lediges ressourcer i forhold til at få et fleksjob.
 • matche borgeren til ledige stillinger.
 • afholde jobsamtaler/sygeopfølgninger.

Vi er et rigtig godt team med ca. 25 medarbejdere, som har stor fokus på høj faglighed, ordentlighed og et godt arbejdsmiljø i en travl og spændende hverdag.

Hjørring Kommune
Egedal Kommune
Ungekonsulenter til Socialpædagogisk Center Tofteparken

Egedal Kommune, Ølstykke

Synes du det er spændende at arbejde med unge mennesker - så er du måske vores en af vores nye ungekonsulenter. Socialpædagogisk Center Tofteparken søger en ungekonsulent til en fast stilling og en til et barselsvikariat.

Vi er en del af Center for Social Service og Myndighed, der arbejder for og med børn, unge, familier og voksne i udsatte positioner. Centeret består af ca. 400 medarbejdere fordelt på både myndigheds -og udførerområdet. Vores vision er, at vi aldrig arbejder om borgeren uden borgeren, og vi altid arbejder for, at borgeren kan leve sit liv så tæt på det gode hverdagsliv som muligt.

Som ungekonsulent vil din primære opgave være kontaktpersonopgaver. Formålet er at sikre udvikling og trivsel ved at skabe stabilitet på netop de områder af den unges liv, hvor det måtte være hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til de problemstillinger, familien og den unge står i her og nu.

Egedal Kommune
Vordingborg KommuneFagligt dygtig vejleder til forsikrede ledige - Projektansættelse

Vordingborg Kommune

Dagpenge og Opkvalificering søger en fagligt dygtig og initiativrig vejleder, der trives med og formår at tage udgangspunkt i borgerens situation.

Som vejleder er du god til at lytte og rumme de forskellige udfordringer, den ledige står i, og du ved, at det er vigtigt at have fokus på en tidlig indsats.

Vi forventer, at du har et solidt kendskab til lovgivningen på beskæftigelses- og uddannelsesområdet samt forståelse for arbejdsmarkedet og virksomheders behov.

Du kan skabe motivation hos den enkelte borger og samarbejde ud fra en anerkendende, ressourcebaseret og løsningsfokuseret tilgang. Derudover har du stærke administrative evner, et godt overblik og er dygtig til at styre en samtale- og du tør stille krav.

Vordingborg KommuneVirksomhedskonsulent til Jobafklaring - Projektansættelse

Vordingborg Kommune

Til projektet ”Særlig indsats for mennesker på kanten efter Covid-19” søger Dagpenge og Opkvalificering en virksomhedskonsulent til de jobafklaringssager, der har ophobet sig grundet Corona-restriktionerne.

Forstår du vigtigheden af det gode match, når en borger skal igennem et jobafklaringsforløb, og kan du skabe professionelle relationer med virksomheder, er denne stilling for dig.

Med et godt kendskab til arbejdsmarkedet og en god forståelse for virksomheders behov, skal du blandt andet:

 • afholde jævnlige samtaler med borgere og følge tæt op på dem gennem hele deres praktikperiode
 • finde praktikpladser til jobafklaring med hensyn til borgers skånehensyn
 • skrive tilbagemeldinger ved afslutning af praktikperiode, der beskriver borgers arbejdsevne, skånehensyn, effektiv arbejdstid samt give et retvisende billede af borgers muligheder på arbejdsmarkedet i fremtiden
Vordingborg KommuneFagligt dygtig og initiativrig vejleder til projektansættelse

Vordingborg Kommune

Brænder du for at have løsningsorienterede og motiverende dialoger med forsikrede ledige? Har du et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og kan sætte opkvalificering samt uddannelse på dagsordenen?

Til projektet ”Særlig indsats for mennesker på kanten efter Covid-19” søger Dagpenge og Opkvalificering en fagligt dygtig og initiativrig vejleder, der trives med og formår at tage udgangspunkt i borgerens situation.

Du vil eksempelvis skulle afholde individuelle jobsamtaler, fællessamtaler med a-kasserne, udføre administrative opgaver og indgå i et tværgående samarbejde med virksomhedskonsulenter, anden aktør samt uddannelsesinstitutioner.

Vi forventer, at du bl.a. har et solidt kendskab til lovgivningen på beskæftigelses- og uddannelsesområdet samt godt kendskab til arbejdsmarkedet og en god forståelse for virksomheders behov.

Vordingborg KommuneFagligt dygtig virksomhedskonsulent til projektansættelse

Vordingborg Kommune

Brænder du for at arbejde løsnings- og udviklingsorienteret på tværs af afdelinger? Har du et stort kendskab til erhvervslivet, og kan du hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdomsforløb?

Projektet ”Særlig indsats for mennesker på kanten efter Covid-19” er et tværgående projekt i Vordingborg Jobcenter. Målgruppen er borgere på sygedagpenge eller dagpenge, hvor sygdom eller manglende beskæftigelse kan forklares med Corona.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • at afholde jævnlige samtaler med borgere og virksomheder
 • at finde praktikpladser til borgere med fokus på tilbagevendelse til arbejdsmarkedet
 • at deltage i en prøvehandling, hvor du tilknyttes borgere tidligere i deres sygdomsforløb, end hvad er normen nu
Svend Hansen Byg & Mal ApS
Faglært maler

Svend Hansen Byg & Mal ApS, København

Sætter du en ære i godt håndværk, og falder du godt i snak med hr. og fru Danmark?

Hos Svend Hansen Byg & Mal har vi travlt! Vi udbedrer primært forsikringsskader. Som maler kommer du derfor til at arbejde med alt fra indbrudsskader til større brand- og vandskader – og med din høje faglighed er du med til at give kunderne ro i maven.

Du bliver en del af en virksomhed, som er medlem af Dansk Byggeri, og hvor samarbejdet på tværs af faggrupper er i top. Vi taler altid pænt til andre mennesker, og det smitter selvfølgelig af på vores forhold til kunderne.

Odense Kommune

Dygtig leder med erfaring i misbrugsbehandling af unge

Odense Kommune

Har du erfaring med misbrugsbehandling for unge og interesse i forskning og udvikling på området? Er du også en driftssikker og balanceret leder, der stortrives med at skabe mening og resultater i en foranderlig hverdag? Så er 25 engagerende medarbejdere med høj faglighed og et stort engagement klar til at byde dig velkommen på holdet.

Da vores leder gennem mange år har valgt at forlade os, søger vi en ny afdelingsleder til afdelingen Behandlingscenter Unge & Rusmidler i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Odense Kommune
THISTED KOMMUNE
Socialrådgiver/socialformidler til Team Børn i Socialafdelingen

THISTED KOMMUNE

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler og har en solid socialfaglig baggrund med en blanding af administrative, kommunikative og pædagogiske færdigheder, så er det dig, vi er på udkig efter.

Socialafdelingen varetager sagsbehandling inden for Servicelovens bestemmelser og er opdelt i følgende teams

 • Team Børn - børn med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap.
 • Team Psykiatri og Misbrug – voksne med psykisk funktionsnedsættelse og borgere med misbrug.
 • Team Handicap - voksne med fysisk og psykisk udviklingshæmning.

Stillingen er i Team Børn med målgruppen; børn og unge med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Hvor der sagsbehandles ud fra Servicelovens kapitel 3, 7, 9, 10 og 11. Tyngden af opgaver vil primært være i forhold til kapitel 9 og 10 og 11.

Skive KommuneSocialrådgiver til Familiesektionen - barselsvikariat

Skive Kommune

Vi søger en barselsvikar til vores undersøgelse- og indsatsteam, der arbejder med børn i alderen 0–14 år med ansættelse den 1. september 2021.

De primære arbejdsopgaver er at udarbejde børnefaglige undersøgelser, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem. Herudover skal du deltage i tværfagligt samarbejde med mange forskellige samarbejdspartner som f.eks. plejefamilier, interne behandlingstilbud, skoler og dagtilbud m.fl.

Vi er en afdeling med fokus på udvikling af fag og metoder, og vi arbejder hele tiden på at styrke myndighedsarbejdet. Vi er p.t. i gang med et spændende projekt sammen med Socialstyrelsen og Børns Vilkår, om ”styrket inddragelse af barnet i egen sag” ligesom vi er kommet med i et kommunalt referencenetværk omkring et ”styrket fokus på progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet”.

Vallensbæk KommuneEngageret sagsbehandler til ydelse og administration

Vallensbæk Kommune

Socialservice i Vallensbæk søger en dygtig og engageret sagsbehandler til at indgå i et team omkring bevilling og udbetaling af ydelser samt administrative opgaver i jobcentret.

Teamets primære opgaver:

 • Udbetaling af sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb
 • Indstillinger til sanktioner på ydelser efter Aktivloven
 • Generelle administrative opgaver i jobcenterregi
 • Fakturabetaling

Udbetalingsteamet består af tre medarbejdere. Du har din egen sagsstamme, men løser opgaverne i tæt samarbejde med kollegerne.

PFAHealth guide

PFA, København

Kunne du tænke dig at hjælpe syge danskere tilbage til arbejdsmarkedet? Vil du være en del af PFA’s EarlyCare team, der rådgiver private og erhverv om rettigheder og muligheder ved sygdom og sygemeldinger?

EarlyCare teamet i PFA har fokus på at reducere antallet af syge danskere, der helt eller delvist har mistet tilknytningen til arbejdslivet. Som health guide er din primære kontakt med kunderne via telefonen, hvor du, med en nærværende rådgivning og koordinerede behandlingsforløb, giver kunderne redskaber til selv at komme videre med udfordringerne, når de er i risiko for at blive sygemeldte, eller allerede er sygemeldte.

Vi er tovholdere for kundernes forløb, og vi har en holistisk tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det hele menneske og forskning i tidlig indsats og varig bedring.

Vordingborg KommuneVejleder til sygedagpengeteamet – 1 årig projektansættelse

Vordingborg Kommune

Vil du være med til at vejlede og hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet? Så er det måske lige dig vi søger?

Grundet Covid-19 er der tilkendt midler i form af projektansættelse i 1 år, til at nedbringe en øget tilgang til sygedagpenge.

Vores nye kollega er en god teamplayer, og at forstår vigtigheden af, at vi er sammen om at opnå de bedste resultater. Vi tror på, at en tæt opfølgning og den gode samtale medfører progression i forhold til arbejdsmarkedet, når disse redskaber er fulgt op af andre aktiviteter for borgerne.

Vordingborg KommuneVejleder til fastholdelse og jobafklaring - 1 årig projektansættelse

Vordingborg Kommune

Kan du prioritere flere komplekse opgaver på én gang såvel indenfor eget arbejdsområde, som i tværfaglige sammenhænge, og har du lyst til at arbejde målrettet sammen med borgerne, så er du måske vores nye kollega.

Grundet Covid-19 er der tilkendt midler i form af projektansættelse i 1 år, til at nedbringe en øget tilgang til jobafklaring.

Som vejleder hos os, er du er en god teamplayer, og du forstår vigtigheden af, at vi er sammen om at opnå de bedste resultater.

Vi tror på, at en tæt opfølgning, den gode samtale og en tidlig indsats, medfører en progression i forhold til arbejdsmarkedet, især når disse redskaber er fulgt op af andre aktiviteter for borgerne, og vi ønsker derfor at arbejde målrettet sammen med vores borgere, herunder prioritere den virksomhedsrettede indsats, når borgerne er klar hertil.