201 job matcher din søgning 201 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
Hans Knudsen Instituttet Neuropsykolog til Hans Knudsen Instituttets hjerneskade- og hjernerystelsesindsats

Hans Knudsen Instituttet, København

Du har nu en unik mulighed for at blive en del af en historisk virksomhed i rivende udvikling.

Vi søger neuropsykologer til vores ambitiøse hjerneskade- og hjernerystelsesindsats, der har til formål at assistere borgere tilbage til en meningsfuld hverdag. Indsatsen har et beskæftigelsesrettet fokus og bygger på nærvær, professionalisme og naturligvis tværfaglighed.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:

 • En moderne arbejdsplads – som både er rummelig og mangfoldig, og hvor vi knokler for, at du ikke bare trives, men faktisk excellerer i dit arbejdsliv
 • Et meningsfuldt arbejde – hvor du hver dag har en betydningsfuld indflydelse og dermed mulighed for at gøre en forskel for mange af dine medmennesker
 • Stort udviklingsfokus – fordi du og dine kollegaer er det, som gør os særlige og er vores konkurrencefordel
Børns Vilkår
Dansk-, ukrainsk- og russisktalende rådgivningsfaglig projektmedarbejder

Børns Vilkår, Valby

Brænder du for at hjælpe børn og forældre på flugt, og kan du tale og skrive på både dansk, ukrainsk og russisk? Så er det måske dig, vi søger!

Siden foråret har ukrainske børn og unge samt deres forældre kunne søge støtte og råd hos BørneTelefonen. Først via telefon og nu også på chat. BørneTelefonen søger en projektmedarbejder med en børnefaglig baggrund som lærer, pædagog, socialrådgiver eller psykolog.

Dine primære opgaver vil være:

 • At have vagter som rådgivningsansvarlig i BørneTelefonens rådgivning for ukrainske flygtninge i åbningstiden
 • At have en vejledende og kvalitetsunderstøttende rolle ift. de frivillige og deres samtaler med børn og forældre
 • At deltage i projektarbejde vedrørende BørneTelefonens rådgivning for ukrainske flygtninge
Børns Vilkår
Vordingborg Kommune Psykolog til Autismecenter Storstrøm

Vordingborg Kommune

Autismecenter Storstrøm søger psykolog pr. 1. december 2022 eller 1. januar 2022. Arbejdstiden er 30 t/u, placeret på fire arbejdsdage. Der er mulighed for at have en ugentlig hjemmearbejdsdag til journalisering og øvrigt administrativt arbejde.

Autismecenter Storstrøm er en organisation, der består af boliger, aktivitetstilbud, STU, kursusvirksomhed, rådgivning, supervision, udredning og samtaler. Vores brugergruppe er børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser.

Den ledige stilling som psykolog vil primært være koncentreret om samtaler med mennesker med ASF, samtaler med pårørende til mennesker med ASF, samtaler og supervision af personaler.

Gem
Vita Mea Socialfaglig konsulent

Vita Mea, Hvidovre

Vi vokser og søger en ny kollega som socialfaglig konsulent til koordinering og drift af forløb.

Dine opgaver spænder bredt fra at være en stærk samarbejdspartner med sagsbehandleren til at afgrænse og afklare rammer for praktik. Du skal igangsætte og følge op på andre indsatser, mentoropgaver, finde og etablere de skræddersyede praktikker og fleksjob samt sikre den håndholdte opfølgning.

Vi skræddersyr praktikker og er opsøgende overfor virksomhederne og vores eksisterende og nye samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du er stærk i relationsarbejdet og trives med at servicere og skabe nye samarbejdspartnere.

Din indgangsvinkel kan være socialfaglig, fra vikar- og rekrutteringsbranchen, leder, fysioterapeut eller noget helt andet. Dit menneskesyn og din evne til at motivere og skabe forandring kombineret med lysten til at lære er det, der tæller.

Anklagemyndigheden
Speciallæge i psykiatri 12 timer ugentligt til Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik

Anklagemyndigheden, København

Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde mentalerklæringer for anklagemyndigheden til brug i straffesager.

Vi søger en speciallæge i psykiatri med kendskab til det retspsykiatriske område, som kan bringe sine kompetencer i spil i forhold til opfyldelse af klinikkens kvalitetsmål om høj faglighed i erklæringerne. Hvis du i den nærmeste fremtid bliver speciallæge i psykiatri, er du også velkommen til at søge.

Vi kan tilbyde en lægeligt ledet arbejdsplads, hvor kvalitet er i højsædet – og en dagligdag med en professionel, men uformel tone.

Genitor ApS Chef for ambulatorierne, Pensionatet og Ung Revers

Genitor ApS søger for Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark) på Frederiksberg

Novavi arbejder hver dag for at støtte, rådgive og behandle mennesker, som er afhængige af rusmidler, så de får et styrket liv, hvor afhængighed ikke styrer.

Du bliver en del af en stærk organisationskultur og et arbejdsfællesskab, hvor faglighed og professionalisme går hånd i hånd med menneskelighed og smil. Du bliver chef for en stor del af Novavis kerneydelser og får seks ledere og ca. 50 medarbejdere i reference.

Du kommer med en sundhedsfaglig grunduddannelse i rygsækken, med ledelseserfaring herunder erfaring med ledelse af ledere, med indsigt i kerneydelserne og med kendskab til samarbejdspartnernes virkeligheder.

Du er en dygtig chef, der både kan og vil, som er aktiv i relationerne, og som tør mene noget og agere på det. Du kan skabe følgeskab og formår at prioritere og sætte retning i en stor, kompleks organisation.

Vordingborg Kommune Psykolog til fast stilling i PPR

Vordingborg Kommune, Præstø

Vi søger en psykolog til en fast stilling med tiltrædelse d. 1. december 2022 eller snarest derefter. Arbejdstid på 30-37 timer efter aftale.

Hos PPR i Vordingborg kommune får du mulighed for

 • At blive en del af et stærkt tværfagligt fællesskab
 • At bidrage til udvikling af faglighed, metodiske tilgange og tilbud
 • At indgå i supervision og autorisationsforløb

PPR består af 30 entusiastiske eksperter, der brænder for deres arbejde med PPR-funktioner, rådgivning, samtaler og undersøgelser i henhold til Serviceloven. I vores team byder alle ind med deres kompetencer, og der er et stort råderum, hvor initiativer og engagement udfolder sig.

Vi tilbyder en spændende og alsidig arbejdsplads med et bredt arbejdsområde inden for både småbørns- og skoleområdet.

Ikast-Brande Kommune
To psykologer til PPR, en fast stilling og et vikariat, begge på fuldtid

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

Til Skoleteamet i PPR i Ikast-Brande Kommune søger vi to psykologer, der vil blive en del af et stærkt tværfagligt fællesskab.

Vi arbejder for, at alle børn trives og lærer så meget, de kan. Vi arbejder med at skabe gode læringsmiljøer i både almen- og specialområdet ved at understøtte de fagprofessionelle i skoler og dagtilbud. Vi samarbejder tæt med ledere i skoler og dagtilbud og arbejder med børn og unge, netværket omkring det enkelte barn eller gruppen af børn.

Vi tilbyder:

 • Varierede og spændende arbejdsopgaver: Psykologfaglige konsulentopgaver, observation, gruppeindsatser, supervision af andre faggrupper, testning og udredning af enkelte børn
 • Fast kollegial supervision og tværfaglig sparring
 • Gode kolleger, der møder hinanden med tillid, ærlighed og respekt
Skovhus Privathospital
Psykolog med fokus på test af børn og unge

Skovhus Privathospital, Lyngby

Drømmer du om en hverdag, hvor du får muligheden for at bruge din brede erfaring med psykologiske test af børn og unge og hvor selvstændigheden og fagligheden er høj? Så har vi stillingen til dig. Hos os får du mulighed for at koncentrere dig fuldt ud om det vigtige – nemlig patienten, da vores kvalificerede kontorpersonale står for koordinering og administration.

Vi søger lige nu en autoriseret psykolog til at varetage en række forskellige opgaver på vores klinik i Kongens Lyngby – en lille praksis med en stor koncern i ryggen. Dine primære arbejdsopgaver vil være psykologisk test af børn og unge, psykologisk udredning og behandling.

Hos os får du stor indflydelse på behandlingsforløbene, hvor der er gode muligheder for at tilrettelægge og tilpasse den enkeltes forløb ud fra din vurdering af patientens behov.

Skovhus Privathospital
Københavns Kommune Fem psykologer til Center for Mental Sundheds indsatser vedr. stress, angst og depression

Københavns Kommune

Vil du indgå i et specialiseret center, der arbejder for at fremme københavnernes mentale sundhed? Har du stor interesse for at udvikle og varetage indsatser for borgere, der har mentale udfordringer som følge af stress, angst eller depression? Så kan du være én af de psykologer, vi søger til Center for Mental Sundhed.

Center for Mental Sundhed varetager en lang række kommunale indsatser, der har til formål at fremme den mentale sundhed og trivsel i København. Centret driver og udvikler forebyggende tilbud til københavnere med udfordringer i forhold til stress, angst og depression. Vi tilbyder desuden samtaleforløb til unge og ældre borgere i mistrivsel og til børnefamilier berørt af kræft.

Du vil hos os blive en del af et stort og stærkt fagligt miljø bestående af ca. 60 psykologer samt en stab bestående af sekretærer, AC-personale og ledelse.

Københavns Kommune Center for Mental Sundhed søger psykologer til forløb for unge i psykisk mistrivsel

Københavns Kommune

Vil du være med til at indgå i et specialiseret center, der arbejder for at fremme københavnernes mentale sundhed? Brænder du for at udvikle og varetage indsatser for unge, der mistrives?

Så kan du være én af de psykologer, vi søger til Center for Mental Sundhed. Stillingerne er på 37 timer ugentligt.

Dine primære arbejdsopgaver i forhold til den generelle ungeindsats vil være at varetage visitationssamtaler, forløbssamtaler og gruppeforløb med unge i psykisk mistrivsel. De unges mistrivsel kan være tonet af stress, angst, depression samt mere relationelle og eksistentielle problematikker. Forløbene kan både foregå i grupper eller individuelt, og de tilrettelægges med afsæt i anbefalede og virksomme psykologfaglige metoder og god klinisk praksis.

Hørsholm Kommune 2 psykologer til PPR

Hørsholm Kommune

Vi søger to psykologer, der brænder for det pædagogiske psykologiske arbejdsområde, og som har erfaring inden for børne- og familieområdet. Du er både interesseret i konsultativt arbejde, praksisnær sparring og kan samtidig lave vurderinger af børn og unge.

Vi har et godt samarbejde og brænder for at gøre en forskel for børn og unge i Hørsholm Kommune. Hos os vægter vi det tværprofessionelle samarbejde højt. Vi er meget opmærksomme på, at det tværprofessionelle også kræver et tydeligt og stærkt fag-fagligt fundament. Vi prioriterer både faglig udvikling og drift - og vi tilstræber, at de ikke bliver hinandens modsætninger.

Psykologstillingerne indeholder begge arbejdsopgaver inden for både det almene og det specialiserede område.

Kommuneqarfik Sermersooq
Projektmedarbejdere til Nuuk Nordisk Kulturfestival

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger to dygtige og engagerede projektmedarbejdere til Nuuk Nordisk Kulturfestival. En medarbejder med tiltrædelse 01.11.2022 eller snarest muligt og en medarbejder med tiltrædelse 01.01.23. Begge stillinger vil løbe indtil 12. juni 2023.

Du vil være en del af projektgruppen, og stillingerne vil omhandle primært logistik, frivillighed, kommunikation samt andet koordinerende arbejde.

Vi søger en – gerne erfaren – projektmedarbejder til at indgå i arbejdet med festivalen og varetage en række opgaver herunder:

 • Hvervning af frivillige til festivalen
 • Koordinering af frivilligindsatsen under festivalen
 • Koordinering af logistik under festivalen, herunder transport, logi, kost
Kommuneqarfik Sermersooq
Frederikssund Kommune
Psykolog til PPR

Frederikssund Kommune

Psykolog med alsidige kompetencer til PPR

Har du lyst til at arbejde med rådgivning og vejledning af børn og unge, deres forældre, samt sparring til de fagprofessionelle i deres nære miljøer? Så er dette job lige noget for dig. Frederikssund Kommune har høje ambitioner og ønsker stærke tværfaglige løsninger i arbejdet med børn, unge og deres familier, og har derfor samlet kommunens i PPR, dagtilbud og skole i ét center.

Dine opgaver

 • Sparring med skoler og institutioner og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af læringsmiljøerne, hvor børn og unges læring, trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i fællesskabet er omdrejningspunktet
 • Rådgivning og vejledning af børn, unge og deres familier
 • Konsultation og udviklingsarbejde med afsæt i at skabe kvalitativt højt præsterende læringsmiljøer
Mercuri Urval
Netværks- og forebyggelseskonsulent

Mercuri Urval søger for Velliv Foreningen i Ballerup

Vil du være med til at styrke danskernes mentale sundhed? Velliv Foreningen søger en udadvendt netværks- og forebyggelseskonsulent til aktiviteter for mental sundhed i arbejdslivet

Som netværks- og forebyggelseskonsulent bliver det din opgave at udvikle partnerskaber med relevante aktører samt initiere og orkestrere netværk, seminarer og andre relationsopbyggende og videndelende aktiviteter samt tilknyttede formidlingsaktiviteter.

Du kommer til at arbejde med et spændende og højaktuelt tema og bliver en del af afdelingen Mental Sundhed og Kommunikation, hvor du får erfarne, dedikerede og højt kvalificerede kollegaer. Vi arbejder sammen - med ambitioner om kvalitet, læring og udvikling, og har tætte samarbejdsflader internt i sekretariatet og med mange eksterne samarbejdspartnere.

Mercuri Urval
Botilbuddene Nordenfjords A/S Myagergård søger pædagog

Botilbuddene Nordenfjords A/S, Fjerritslev

Vi mangler helt aktuelt erfarent personale på Myagergård til en specifik opgave med karakter af en enkeltmandsopgave – omend der er tale om anbringelse efter §66.

Der er tale om en borger med betydelige psykiske, sociale og adfærdsmæssige problematikker. En borger, der har brug for en høj grad af forudsigelighed, struktur og gentagelser.

Vækker ovenstående din faglige interesse, så kan vi berette, at vores forventninger til dig er som følger:

 • Uddannelse som pædagog
 • Du har betydelig erfaring indenfor det specialiserede socialområde
 • Gerne relevante pædagogiske/psykologiske efteruddannelser
 • Erfaring fra arbejde med borgere med psykiatriske diagnoser; gerne OCD
Danmarks Idrætsforbund
DIF søger digital playmaker

Danmarks Idrætsforbund, Brøndby

Vil du være med til at styrke den digitale udvikling i idrætten – så er du måske vores nye digitale playmaker!

Som digital playmaker skal du understøtte forbundene med at identificere behov, scanne markedet og finde de mest egnede løsninger.

Du vil inspirere forbund med helt nye digitale løsninger og facilitere vidensdeling på tværs, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken igen og igen.

Det involverer fx events og netværk, hvor du bidrager til at bringe kompetencer, erfaringer og viden i spil på tværs af forbund.

Konkret vil du skulle bidrage med:

 • At researche og skabe overblik over eksisterende løsninger og nye digitale værktøjer.
 • At rådgive forbund om valg af digitale løsninger.
 • Facilitering af forløb på tværs af flere forbund.
Roskilde Festival Stærk projektleder til Roskilde Festival-Gruppen

Roskilde Festival

Vi leder efter en engageret projektleder, der, ligesom os, er værdidrevet og ambitiøs på samfundets vegne og har lyst til at omsætte strategiske ambitioner og konkrete handleplaner til forandring.

Roskilde Festival-gruppen er et bæredygtigt fællesskab, der bevæger mennesker, inspirerer omverdenen og går forrest for at gøre en forskel. Vi er en almennyttig virksomhed, især kendt for vores hovedbegivenhed, Roskilde Festival, men vi driver og engagerer os også i en lang række andre aktiviteter året rundt. Uanset hvad vi laver, er den bæredygtige udvikling en helt central del af vores virke.

Du bliver en del af vores projektkontor og kommer til at arbejde tæt sammen med en bred vifte af ansatte kolleger og frivillige ildsjæle.

Copenhagen Search Partners P/S
Chef til sundhedsfagligt rådgivningscenter

Copenhagen Search Partners P/S søger for Prescriba A/S

Er du en inspirerende og motiverende leder, som på en naturlig måde evner at bringe serviceniveauet til nye højder i samspil med de mange medarbejdere med baggrunde som psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere m.m.? Er du en helt fantastisk person og en stærk menneskekender? Så er du måske vores nye kollega i vores skønne lokaler i indre København.

Som chef for Prescribas Rådgivningscenter, som også omfatter et call center, bliver du ansvarlig for rådgivningscenteret og de 45 dertil knyttede medarbejdere. Du bliver en del af et team, som yder psykologisk rådgivning og sundhedsløsninger til både store og små arbejdspladser i hele landet.

Hverdagen vil desuden bl.a. omfatte:

 • Koordinering og fordeling af arbejdsopgaver
 • Implementering og orientering af nye kundeaftaler i rådgivningen
 • Dag-til-dag medarbejdersamtaler vedr. sparring omkring sager/trivsel
Vedbæk Sogns Menighedsråd Altsangerstilling til kirkekoret

Vedbæk Sogns Menighedsråd

Vedbæk kirke søger snarest muligt en dygtig og uddannet altsanger til Vedbæk kirkes professionelle voksenkor.

Koret synger motet på søndage og helligdage samt til konfirmationer, og har et par liturgiske gudstjenester hvert år samt 5-7 aftengudstjenester pr. år. Derudover deles sangerne om at synge til dåb om søndagen efter højmessen, ca. 4-7 stk. pr. år pr. sanger.

Da koret har en høj standard, ønsker vi en altsanger, som er ferm til bladsang, og som er indforstået med at synge soli af og til ved højmesserne, når der er brug for det.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV