478 job matcher din søgning 478 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

NEXT Uddannelse København Underviser til NEXT Sydkysten Gymnasium

NEXT Uddannelse København, Ishøj

NEXT Sydkysten Gymnasium søger en timelærer til at undervise i psykologi.

På Sydkysten Gymnasium er der plads til alle, der gerne vil lære. Vi har et godt læringsmiljø og et godt fællesskab på tværs af uddannelser og forskelligheder. Her møder eleverne dygtige og engagerede lærere, der ser vore elever og udfordrer dem fagligt.

Som underviser på Sydkysten Gymnasium brænder du for vores elever og for at gøre en forskel. Du er klædt på både fagligt, pædagogisk og didaktisk, så eleverne bliver så dygtige, som de kan. Det er vigtigt, at du er dygtig til klasserumsledelse og er relationskompetent, at du deltager i sociale aktiviteter og værdsætter et tæt samarbejde med både dine kollegaer og med ledelsen om elevernes faglighed og trivsel.

Fonden Drive - School Of Motivation Er du vores nye viceskoleleder?

Fonden Drive - School Of Motivation, Billund

Har du et stort drive, og brænder du for både ledelse og læring? Så er du måske lige den viceskoleleder, vi har brug for på Drive!

For at trives på Drive skal du have et brændende ønske om at gøre en forskel for vores børn og unge, der kæmper personligt, socialt eller fagligt. Du skal tro på, at leg og samskabelse som didaktiske principper rummer uanede muligheder – for det gør vi!

Som viceskoleleder på Drive fungerer du i et tæt samarbejde med skolelederen og den fælles ledelse på Drive. Du vil have ansvar for både administrativ og pædagogisk ledelse. Stillingen er med halv tids undervisning.

Rigtig mange af vores elever har mistet motivationen for både skole og deltagelse i fællesskabet, når de kommer til os. Det arbejder vi fokuseret på at hjælpe med at genfinde og styrke!

NEXT Uddannelse København Er du vores nye tømrerfaglærer til EUX?

NEXT Uddannelse København

NEXT søger en tømrerfaglærer til at undervise grundforløbs- og hovedforløbselever i tømrerfaget.

EUX er en ca. 12 år gammel uddannelse, hvor eleverne får både et svendebrev og en studentereksamen. Uddannelsen er derfor også lidt længere end en ordinær tømreruddannelse. Eleverne er hos os 20 uger ad gangen, og de fleste starter hos os efter 9. eller 10. klasse.

Vi har en meget uformel omgangstone både lærerne imellem og mellem lærere og leder. Du får ca. 18 kolleger, der er fordelt på gymnasielærere, tømrerfaglærere og en frisørfaglærer. Alle lærere er jævnbyrdige medlemmer af vores fælles lærerkollegium – vi er lærere, før vi er fagpersoner. Vores samarbejde bygger på tillid og ordentlighed og har eleven i centrum. Vi løfter i flok og er fleksible i en omskiftelig hverdag.

Vordingborg Kommune Svend Gønge-skolen søger en lærer til holddeling, mellemformer og særlige indsatser

Vordingborg Kommune, Lundby

Er du en engageret og samarbejdsorienteret skolelærer? Så har Svend Gønge-skolen stillingen til dig!

Vi søger en lærer på fuldtid til at indgå i vores dygtige lærerkollegie. Du skal have mod på at være med til at lave faglige løft af elever. Vi søger ikke efter specifikke linjefagskombinationer. Det er mere væsentligt, at du er den rette til vores skole.

Du evner at skabe gode relationer til eleverne, forældrene og dine kolleger, og du skal kunne se dig selv som en del af et team, hvor man er sammen om at løfte trivsels- og undervisningsopgaven.

Du brænder for din faglighed og er en fremragende formidler. Du ser muligheder frem for begrænsninger, og du ønsker at sikre et inkluderende læringsmiljø.

Vordingborg Kommune Svend Gønge-skolen søger tysklærer til udskolingen

Vordingborg Kommune, Lundby

Er du en engageret og samarbejdsorienteret tysklærer? Så har Svend Gønge-skolen stillingen til dig!

Vi søger en lærer, som kan træde ind i et skema, hvor du har tysk i det ene spor på mellemtrin og udskolingen. Vi finder herefter et godt skema, hvor dine øvrige linjefag indgår. Stillingen er en fast stilling på 37 timer med ansættelse snarest muligt.

Du evner at skabe gode relationer til eleverne, forældrene og dine kolleger, og du skal kunne se dig selv som en del af et team, hvor man er sammen om at løfte trivsels- og undervisningsopgaven.

Du brænder for din faglighed og er en fremragende formidler. Du ser muligheder frem for begrænsninger, og du ønsker at sikre et inkluderende læringsmiljø.

VIA University College
Underviser til Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen

VIA University College, Horsens

Vi står midt i et generationsskifte på underviserfronten og har samtidig oplevet en stigende interesse for uddannelsen. Derfor har vi behov for at udvide staben af undervisere. Har du lyst til at undervise og sammen med et fantastisk team overtage stafetten og være med til at drive og videreudvikle uddannelsen?

Arbejdsopgaver:

 • undervisning i de traditionelle landmålingsdiscipliner samt indførelse og udvikling af noget af det nye – såsom laserscanning, droner og bearbejdning af data fra disse kilder
 • mulighed for at undervise i emner som landmåling, planlægning, BR2018 og servitutter på bygningskonstruktøruddannelsen, ingeniøruddannelsen eller efter- og videreuddannelseskurser
 • deltagelse i relevante forsknings- og udviklingsprojekter
VIA University College
Zealand Business College
ZBC i Roskilde søger pr. 1. december 2022 faglærer (barselsvikar) til gourmetslagteruddannelsen

Zealand Business College

Danmarks Slagteriskole ZBC er en erhvervsskole i udvikling med et markant fokus på udvikling af vores fødevareuddannelser i tæt kontakt med de relevante brancher. ZBC Roskilde er en del af det udviklende miljø omkring den nyeste viden på fødevareområdet, og ligger midt i Region Sjællands fødevarecentrum - tæt på Madkulturen.

Du bliver en del af et team, der gennem arrangementet ”En halv gris” promoverer gourmetslagteruddannelsen på folkeskolerne. Ved arrangementet tager faglæreren en halv gris med ud til folkeskolernes 8. klasser, hvor grisen parteres, og der laves mad af kødet sammen med eleverne

Vi tilbyder et spændende og inspirerende job, der vil give dig faglige og pædagogiske udfordringer med gode muligheder for personlig udvikling.

Erhvervsakademi Aarhus
Underviser til professionsbachelor i økonomi og IT

Erhvervsakademi Aarhus, Viby

Har du lyst at uddanne fremtidens it-professionelle, så de får kompetencer til at arbejde i spændingsfeltet mellem it og forretning? Erhvervsakademi Aarhus søger 1-2 dygtige undervisere til vores professionsbacheloruddannelse i økonomi og IT.

Som underviser kan du se frem til en hverdag med undervisning og projektvejledning. Derudover er der gode muligheder for at deltage i udviklingsprojekter, der understøtter undervisningen. En del af dit arbejde bliver herudover at skabe og bibeholde dine relationer til erhvervslivet til gavn for både din egen og de studerendes læring og udvikling.

Vi søger en kollega, som kan formidle anvendelsesorienterede IT-emner i spændingsfeltet mellem IT og forretning.

Erhvervsakademi Aarhus
TEC – Technical Education Copenhagen Automatiktekniker-instruktør til Skoleoplæringscenter

TEC – Technical Education Copenhagen, Ballerup

Skoleoplæringscenteret på TEC – Technical Education Copenhagen tilbyder unge en skoleaftale, så de kan gennemføre et uddannelsesforløb, hvis det ikke har været muligt at finde en praktikplads. Uddannelsesforløbet foregår enten i Skoleoplæringscentrets værksteder eller via forskellige typer af aftaler med virksomheder.

Vi søger en instruktør til automatikteknikeruddannelsen. Du får et tæt samarbejde med vores nuværende to automatiktekniker-instruktører og bliver en del af det samlede team på ca. 40 medarbejdere i Skoleoplæringscentret.

Som instruktør består din opgave i at:

 • oplære og beskæftige vores elever med relevante faglige opgaver inden for faget
 • medvirke til at evaluere og udvikle arbejdsopgaver i henhold til fagets praktikmål
 • medvirke til at eleverne oplever en arbejdspladskultur og omgangstone, der svarer til en ordinær læreplads, herunder møde- og arbejdsdis
Gladsaxe Kommune Faglig leder til gruppeordningen på Søborg Skole

Gladsaxe Kommune, Søborg

Har du en stærk ledelsesprofil, erfaring med personaleledelse og med specialpædagogik i folkeskolen? Så har du mulighed for at blive en del af et fantastisk ledelsesteam, der arbejder kollaborativt og inddragende. Vi er som team optaget af at hjælpe hinanden og løser svære problemstillinger i fællesskab. Vi søger en dygtig og engageret faglig leder til gruppeordningen, der har mod på at inspirere og lede lærere og pædagoger tæt på praksis.

Vores gruppeordning består af ca. 40 elever og 18 medarbejdere fordelt på seks grupper i hhv. indskolingen, på mellemtrin og i udskoling. Alle elever visiteres til gruppeordningen af PPR og kommer primært fra Gladsaxe Kommune.

Din opgave som faglig leder for gruppeordningen er at sikre udviklingen af et ambitiøst og sammenhængende specialpædagogisk tilbud i tæt samarbejde med lærere, pædagoger, PPR og andre eksterne samarbejdspartnere.

Gem
GoTutor – en del af Egmont Private lektiehjælpere søges til elever i København, Frederiksberg og Nordsjælland

GoTutor – en del af Egmont

GoTutor søger lektiehjælpere i postnumrene 1000-2999

GoTutor tilbyder lektiehjælp i alle fag på folkeskole- og gymnasieniveau, hvor undervisningen foregår i hjemmet eller online.

Vi tilbyder:

 • Startløn på 135-145 kr. i timen
 • Tjen op til 170 kr. i timen over tid
 • Reference til at styrke dit CV
 • Uddannelse som lektiehjælper
 • Adgang til materialer og opgaver

Som lektiehjælper er det din opgave at undervise eleven samt skabe motivation og skoleglæde. Din arbejdstid vil være fordelt over eftermiddage, aftener og weekender.

GoTutors elever er i alderen 7-19 år. Den enkelte underviser angiver i sin ansøgning, i hvilke fag og på hvilke alderstrin han/hun kan og vil undervise.

GoTutors lektiehjælpere er studerende på uddannelsessteder såsom KU, DTU, CBS, KP og RUC samt læreruddannelsen, men GoTutor ansætter også unge, der går på gymnasiet eller holder sabbatår, samt ældre, erfarne lærere.

Behandlingsskolerne ApS
Dansklærer søges til dagbehandlingsskolen Polaris

Behandlingsskolerne ApS, Frederiksberg og Vanløse

Se video om Behandlingsskolerne ApS som arbejdsplads

Vi har elevtilgang og derfor søger Polaris ny lærer, der i tæt samarbejde med alle dine fantastiske kollegaer har lyst til at give børn og unge med særlige behov en oplevelse af succes med at gå i skole.

Du får nogle dygtige kollegaer – lærere, psykologer, pædagoger og miljøterapeuter – hvor alle har det til fælles, at vi sætter eleven først og synes, det er meningsgivende at arbejde med børn og unge med forskellige behov.

For at sikre et udviklende læringsmiljø inddrager vi løbende faglige og pædagogiske aktiviteter, der styrker vores elevers selvværd, nysgerrighed og engagement. Vi arbejder ud fra et miljøterapeutisk fokus, hvilket betyder, at alle medarbejdere bidrager til at lære vores elever at begå sig i dagligdagen.

Behandlingsskolerne ApS
Esbjerg Kommune
Lærer søges til barselsvikariat på Ansgarskolen, Vadehav

Esbjerg Kommune, Ribe

Lærer søges til barselsvikariat på Ansgarskolen til dansk i indskolingen samt modtagerklasser

Stillingen er i en 1. klasse samt i modtageklasse 1 i vores børneunivers (0.-5. klasse) på Ansgarskolen.

Du vil blive delt kontaktlærer for en 1. klasse samt en modtageklasse (yngste).

Dertil vil det være en fordel, hvis du også kan undervise i engelsk, idræt og billedkunst.

Du kan forvente at:

 • Møde glade og forventningsfulde elever og forældre
 • Få et spændende og alsidigt job med kompetente og arbejdsomme kollegaer
 • Få kollegaer der er anerkendende, åbne og ærlige over for hinanden
 • Komme på en arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling.
Esbjerg Kommune
Leder af Darum Børneby

Esbjerg Kommune, Bramming

Har du lyst til at indgå som en vigtig brik i lokalsamfundet i Darum? Vil du stå i spidsen for det brede samarbejde omkring børn i et 3-18-års perspektiv? Og er du en nærværende leder, der formår at skabe gode relationer på tværs af Darum Børneby, bestyrelse og lokalsamfund? Og kan du med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Børn- og Ungepolitik bidrage til - og være leder for børns dannelse, trivsel, læring og udvikling.

Som leder af Darum Børneby i Esbjerg Kommune skal du være lydhør, tillidsvækkende, handlekraftig og stabil. Du skal se Darum Børneby som en samlet helhed, og forstå, at det særlige ved Darum Børneby er dens stærke integration i lokalmiljøet.

Opgaver:

 • Medskaber af Børn & Kulturs strategiske retning
 • Sætte og fastholde børnebyens pædagogiske retning
 • Sikrer stabil drift af organisationen
Esbjerg Kommune
Lærer søges til vikariat på Fourfeldtskolen Bohr, genopslag

Esbjerg Kommune

Fourfeldtskolen Bohr i Esbjerg Kommune søger i perioden 1. oktober 2022 (eller snarest muligt herefter) til 23. juni 2023 en lærer til udskolingen.

Fourfeldtskolen Bohr er en del af Bohrskolen, og har ca. 760 elever og 75 ansatte. Skolen er karakteriseret ved dygtige og engagerede medarbejdere, udviklende og motiverende læringsmiljøer, høj kvalitet, faglighed og gode fysiske rammer. Vi er optagede af at udvikle målrettede inkluderende læringsmiljøer med henblik på at skabe mod og lyst til læring for alle på skolen.

Du skal kunne undervise i følgende fag:

 • Matematik udskolingen, idræt, biologi, geografi samt evt. andre fag
Greve Kommune Krogårdskolen søger en frisk dansklærer m. lyst til madkundskab

Greve Kommune

En af vores dygtige lærere er rejst, og vi har derfor brug for en lærer, der ”så godt som muligt” kan passe ind i den eksisterende fagfordeling. Stillingen indeholder timer i dansk, idræt og madkundskab på mellemtrinnet (5. – 6. årg.) og et enkelt idrætshold i 8. klasse. Du skal have mod på at indgå i det kollegiale samarbejde omkring elever, klasser og årgange. Det er vigtigt for os, at du har eleven i centrum og kan skabe et positivt læringsmiljø med fokus på både faglighed og trivsel, og du forstår værdien af - og trives med - et tæt skole/hjemsamarbejde.

Hvis du tænker; ”det lyder spændende, men mine fag matcher ikke helt…” så tøv endelig ikke med at sende os en ansøgning alligevel.

EUC Nordvestsjælland Faglærer til personvognsmekanikeruddannelsen

EUC Nordvestsjælland, Holbæk

Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, hvor du får lov at formidle din viden om mekanikerfaget og bruge din interesse og brede viden inden for bilbranchen til at undervise kommende mekanikere? Vil du være med til påvirke en uddannelse, hvor grøn omstilling, bæredygtighed og højteknologisk udvikling er nøgleord samt sikre en god dialog med vores samarbejdspartnere? Så er det dig, vi søger!

Vi søger en ny faglærer, der har erfaring fra branchen, og som har lyst og engagement til at uddanne unge og voksne mekanikere. Vi lægger vægt på, at du udviser stort engagement både i det faglige og pædagogiske arbejde. Du skal have fokus på elevernes læring og trivsel i din undervisning og samarbejde med dine kollegaer og vejledere omkring elevernes gennemførsel.

Danmarks Idrætsforbund
DIF søger digital playmaker

Danmarks Idrætsforbund, Brøndby

Vil du være med til at styrke den digitale udvikling i idrætten – så er du måske vores nye digitale playmaker!

Som digital playmaker skal du understøtte forbundene med at identificere behov, scanne markedet og finde de mest egnede løsninger.

Du vil inspirere forbund med helt nye digitale løsninger og facilitere vidensdeling på tværs, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken igen og igen.

Det involverer fx events og netværk, hvor du bidrager til at bringe kompetencer, erfaringer og viden i spil på tværs af forbund.

Konkret vil du skulle bidrage med:

 • At researche og skabe overblik over eksisterende løsninger og nye digitale værktøjer.
 • At rådgive forbund om valg af digitale løsninger.
 • Facilitering af forløb på tværs af flere forbund.
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser Processkolen i Kalundborg søger en el-teknisk faglærer

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Processkolen søger en engageret og kompetent el-teknisk faglærer, der skal indgå i vores lærerteam og undervise i teori og praktik. Har du en baggrund som el-installatør, elektriker, svagstrømstekniker, styrings- og reguleringstekniker, maskiningeniør eller anden relevant faglig uddannelse? Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, hvor du får mulighed for at give din faglige stolthed videre? Så er det dig, vi søger!

Processkolen leder lige nu efter en dygtig underviser til vores uddannelser på vores skole i Kalundborg. Processkolen uddanner operatører, elektrikere, tømrere samt lager- og transportelever. Du skal som udgangspunkt undervise på grund- og hovedforløb på operatøruddannelserne samt elektrikergrundforløb. Endvidere skal du, inden for fagområdet, løse undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter i samarbejde med dine kolleger.

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
Vi mangler en underviser til de naturvidenskabelige fag på vores EUX Procesoperatøruddannelsen i Kalundborg. Er det dig?

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Kalundborg

EUX-uddannelsen er en uddannelse i rivende udvikling. Flere og flere elever ønsker at kombinere en erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Med denne erhvervsfaglige studentereksamen skal undervisningen i gymnasiefagene trække på viden fra erhvervsuddannelserne og omvendt. Tør du sætte dit fag i spil i denne nye pædagogiske og tværfaglige sammenhæng? Så er du måske vores nye EUX-underviser.

Om jobbet:

 • Du skal varetage undervisningen i kemi op til B-niveau og gerne andre naturvidenskabelige fag
 • Du skal planlægge og tilrettelægge undervisningen, så den inddrager viden fra erhvervsuddannelserne – dette skal gøres i samarbejde med faglærere fra erhvervsuddannelserne
 • Du skal være opmærksom på elevernes trivsel og faglighed

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV