521 job matcher din søgning 521 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Andel Holding A/S
Vil du være med til at videreudvikle Andels demokratiske ejerform?

Andel Holding A/S, Svinninge

Har du erfaring med at understøtte repræsentantskaber eller medlemsorganisationer? Og vil du gerne bruge din erfaring hos Andel, hvor vi arbejder for den grønne omstilling?

Vi samler nu alle opgaver relateret til Andels repræsentantskab i et nyt sekretariat. Teamet skal varetage eksisterende driftsopgaver og ikke mindst fokusere på at nytænke.

Andel Holding A/S

Konkret forbereder og afvikler sekretariatet både online- og fysiske møder i repræsentantskabet, hvor ambitionen er, at møderne skal være indholdsrige og en oplevelse for deltagerne. Derudover faciliterer vi undervisningsarrangementer, afholder det årlige repræsentantskabsvalg, producerer indhold til vores intranet samt en lang række andre praktiske og kommunikationsmæssige opgaver, som du selv vil være med til at udvikle.

SEAS-NVE er blevet Andel. Se mere her.

Andel Holding A/S
Vordingborg Kommune Sekretariatsleder til Center for Borger og Arbejdsmarked

Vordingborg Kommune

Vil du være med i vores fortsatte udvikling af en stærk organisation, hvor høj faglighed og værdig sagsbehandling er i fokus? Er du samtidig en dygtig leder, der kan understøtte og udvikle en tværgående sekretariatsfunktion, som skaber sammenhæng, synergi og kvalitet på tværs af fagområder både indad i Borger og Arbejdsmarked og i det tværgående samarbejde med øvrige centre? Så er du måske vores nye leder.

Arbejdsmarkedsområdet er i konstant forandring, og vi står over flere aftaler, som skal udmøntes på tværs af områder. Du kommer til at stå i spidsen for at sikre en forsat høj kvalitet og udvikling i opgaveløsningen af sekretariatets ansvarsområder, og som leder bidrager du aktivt til medarbejdernes samarbejde og udvikling både i teamet og ud i organisationen herunder som sparringspartner og koordinator på administrative opgaver i forhold til de øvrige afdelingsledere.

Simon Peter Sogns Menighedsråd Kirketjener til Simon Peters Kirke

Simon Peter Sogns Menighedsråd, Kolding

En stilling som kirketjener ved Simon Peters Kirke, Simon Peters Sogn i Kolding, er ledig pr. 01.01.2023, da en af vores 2 dygtige kirketjenere går på efterløn. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Vi har to adresser, Islandsvej 12, hvor Simon Peters Kirke ligger, og Islandsvej 4, hvor vi har et sognehus, Simon Peters Hus. Ansættelsen dækker begge adresser.

En del af kirketjenerarbejdet vil være henlagt til søn- og helligdage, lørdage og hverdage og aftener. Arbejdet vil variere mellem travle og mindre travle perioder.

Stillingen omfatter primært følgende opgaver:

 • Stillingen omfatter primært følgende opgaver:
 • Rengøring af kirken med tilhørende lokaler samt af Simon Peters Hus
 • Tilsyn og vedligeholdelse af lokaler, bygninger samt mindre håndværksmæssige opgaver.
 • Pasning af udearealer, herunder havearbejde, græsslåning, hækklipning, glatførebekæmpelse, snerydning m.m.
Fredensborg Kommune
Kom og vær med til at gøre affald til en del af den cirkulære økonomi

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Affald bliver til ressourcer – men det sker ikke af sig selv. I Center for By og Land søger vi en ny medarbejder, der sammen med kolleger og samarbejdspartnere udvikler, leder implementering og understøtter en sikker drift af de nye affaldsordninger.

Affaldsområdet i Fredensborg Kommune handler i høj grad om samarbejde – tværgående i Fredensborg Kommune ift. affaldsforebyggelse og klimadagsordenen med Fredensborg Forsyning A/S, som en tæt samarbejdspartner. Derudover arbejder vi sammen med flere nabokommuner samt I/S Norfors, der er et fælleskommunalt affaldsselskab.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte strategisk planlægning og udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger. Desuden vil du komme til at lave oplæg for boligorganisationer og grundejerforeninger. I samarbejde med Fredensborg Forsyning A/S skal du i begrænset omfang føre tilsyn ifm. AT-sager og fastsætte affaldsgebyrer.

Grønlands Selvstyre
Erfaren leder til stillingen som departementschef i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Ressortområdet arbejder for at hæve samfundets uddannelsesniveau, skabe gode rammer for forskning, styrke kulturen og sikre, at befolkningens og det enkelte menneskes indre liv er stærkt og velfungerende

Departementschefen har til opgave at sikre høj kvalitet i rådgivning og betjening af Naalakkersuisut samt varetage den daglige ledelse af departementet sammen med den øvrige ledergruppe.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for bl.a.:

 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer og styrelser, virksomheder mv. samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav
Grønlands Selvstyre
Erhvervshus Nord Erhvervskonsulent til vækst i oplevelsesøkonomi og iværksætteri

Erhvervshus Nord, Frederikshavn

Vi søger en værdiskabende erhvervskonsulent med ansvar for oplevelsesøkonomi, iværksætteri og HR. Oplevelsesøkonomien udgør en styrkeposition i Frederikshavn Kommune med Skagen som fyrtårn og en 100 kilometer spændende kystlinje. Erhvervet består bl.a. af hoteller, caféer og restauranter samt detailhandel mv. Som koordinator for vores iværksætterindsats rådgiver du start-up-virksomheder og er samlingspunkt for viden om iværksætteri i Erhvervshus Nord. HR handler om udflytning af uddannelser og derigennem sikring af kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder i bred forstand.

Det er Erhvervshus Nords overordnede mål at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet. Dine opgaver bliver at udvikle og vedligeholde strategien for oplevelsesøkonomien i tæt dialog med erhvervsdirektøren og at opsøge den enkelte virksomhed til en 1:1-sparring om vækst og udvikling.

Jobindex
Associates med fokus på kapitalfonde og co-investeringer

Jobindex søger for IIP Denmark P/S i København

”Det er en unik mulighed for at arbejde med de bedste kapitalfonde på den globale arena. Og du kan glæde dig til en stejl, men spændende læringskurve i tæt samspil med mange dygtige kolleger,” fortæller partner Mads Harvits.

Som investeringsmedarbejder bliver du en vigtig del af teamet, hvor du er med til at finde nye investeringsmuligheder samt monitorere den eksisterende portefølje. Du opnår dermed en bred indsigt inden for investeringer, både i internationale kapitalfonde og co-investeringer inden for mange industrier.

Jobindex
Forsvaret
Presserådgiver til Forsvarsministeriet

Forsvaret, København

Som Forsvarsministeriets nye presserådgiver vil du være med til at sætte retningen for ministeriets og ministerområdets pressehåndtering og sætte tryk på de forsvars- og sikkerhedspolitiske dagsordener i medierne.

I Forsvarsministeriet kommer du til et område med stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Investeringer i Forsvaret i de kommende år, Danmarks engagement i internationale konflikter og et stadig mere komplekst trusselsbillede er blot et lille udpluk af de dagsordener, som kendetegner området. Du skal være med til at håndtere og koordinere det hele på tværs af styrelser og andre ministerier. Det er en stor opgave, som du skal kunne håndtere med is i maven og ro i hovedet. Du vil blive en fast del af ministeriets pressearbejde sammen med ministeriets øvrige presseteam.

Forsvaret
Miljøstyrelsen
AC-tekniker/fuldmægtig med interesse for handel, træ og tilsyn til enheden Landskab & Skov

Miljøstyrelsen, Odense

Du kommer til at være en del af EUTR-teamet på tre AC-medarbejdere, en sekretær og et par studenter. Vi arbejder med administrationen af EU´s forordninger til bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ og træprodukter, kendt som EUTR og FLEGT. Vi samarbejder med bl.a. politi og toldvæsen, både nationalt og internationalt og foretager tilsyn hos danske virksomheder, som bringer træ og træprodukter i omsætning på EU's indre marked.

Hovedopgaven er kontrol og vejledning af danske virksomheder. Vi samarbejder også med departementet om kommende forordninger m.m. Vi har en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, teamwork og godt humør.

Miljøstyrelsen
Recruit IT ApS Salgs- og marketingskoordinator søges til højteknologisk vækstvirksomhed

Recruit IT ApS søger for Unisense A/S i Aarhus

Har du lyst til et arbejde i en internationalt orienteret virksomhed, der udvikler og producerer elektrokemiske mikrosensorer til hele verden? Og har du lyst til at kaste dig ud i et spændende mix af salgs- og marketingsopgaver? Så har vi jobbet til dig.

Dine opgaver vil være mangeartede, og primært inden for tilbudsgivning og ordrehåndtering med fokus på kundekommunikation, via mail og telefon, samt udarbejdelse af diverse marketingmaterialer og tekster.

Hertil vil du også være ansvarlig for følgende opgaver:

 • Håndtering af samhandelsformularer og kontrakter
 • Kampagneopfølgninger
 • Grafisk design og videoproduktion
Genitor ApS Institutchef

Genitor ApS søger for UC SYD i Esbjerg

Vil du stå i spidsen for de samfunds- og kommunikationsfaglige uddannelser hos UC SYD? Kan du sikre og kontinuerligt udvikle den dybe kobling imellem grunduddannelse, forskning og efter- og videreuddannelse? Har du lyst til at kombinere din ledelseserfaring med din interesse for dynamikkerne og dagsordenerne, der præger det uddannelsespolitiske område på en måde, der bidrager til udvikling af en række professionsuddannelser?

Med ansvar for de samfunds- og kommunikationsfaglige uddannelser hos Syd- og Sønderjyllands største uddannelses- og vidensinstitution har du mulighed for at præge udviklingen af en række forskellige uddannelser, der spænder professionsmæssigt bredt.

Region Hovedstaden
Udviklingskonsulenter

Region Hovedstaden, Hillerød

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder i form af svære sindslidelser og et ofte komplicerende rusmiddelforbrug, drevet af Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden. Orion består af 4 forskellige bo-enheder og et aktivitets- og samværstilbud. Orion har til opgave at samarbejde med de 42 beboere og 3 dagbrugere om at skabe muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv og at komme sig.

Udviklingskonsulenten er en del af de tværgående funktioner, der understøtter arbejdet med kerneopgaven i Orion. Funktionens overordnede opgaver er at forbinde de overordnede rammer til praksis, herunder at sikre kvalitetssikring, dokumentation og evaluering samt facilitere udvikling i Orion.

Stillingen indebærer projektledelse af lokale projekter i Orion med fokus på implementering og forankring.

Region Hovedstaden
CARE Danmark Grant Manager to CARE Denmark's International Department

CARE Danmark, Copenhagen

At CARE, we are passionate about finding solutions and supporting the people most affected by climate change. We work to create a green and just world for everybody, but above all the world's poorest and most climate vulnerable. For managing and further developing our projects in Asia, the Sahel, East Africa/Horn of Africa, and MENA, we are looking for a grant manager.

The position is anchored in the programme and grant team in the international department, which works with climate innovation and humanitarian aid in collaboration with CARE's country offices. The position requires an independent and flexible colleague who can handle a wide range of different tasks in close collaboration with the thematic team (climate, innovation, private partnerships, and policy), the emergency team and the finance department.

Slots- og Kulturstyrelsen
To akademiske medarbejdere til sagsbehandling af sten- og jorddiger

Slots- og Kulturstyrelsen, Nykøbing Falster

Har du lyst til at indgå i et spændende team, der arbejder med behandling af sager om beskyttede sten- og jorddiger i Danmark? Vi søger to dygtige kollegaer til fortidsmindeområdet i styrelsens Center for Kulturarv i Nykøbing Falster.

Center for Kulturarv arbejder som myndighed med kulturarvsområdet, herunder arkæologi, fortidsminder, fredede bygninger og verdensarv. På den baggrund kommer du til at arbejde tæt sammen med blandt andre arkæologer og arkitekter. Vi fokuserer til stadighed på at skabe yderligere åbenhed og stringens i vores sagsbehandling til glæde for både kulturarven og dens ejere.

Du har lyst til at arbejde i en offentlig forvaltning og politisk ledet organisation med administration af museumsloven, herunder digebeskyttelsen. Du kan lide at tale med og rådgive eksternt, bl.a. borgere, museer og landets kommuner.

Slots- og Kulturstyrelsen
Vurderingsstyrelsen Generalister/forretningsanalytikere, der kan omsætte skattepolitik til it og praksis

Vurderingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Vil du hjælpe med at omsætte et komplekst boligskatteforlig til it-udvikling og ny lovgivning, og kan du gøre det klart og letforståeligt? Så er du måske vores nye kollega. Du bliver en vigtig brik i at få boligskattereformen til at lykkes til aftalt tid og styre fremtidens ejendomsbeskatning i mål og dermed sikre 45 mia. kr. om året til finansiering af vores velfærdssamfund.

Dit arbejdsområde bliver fx en låne- og indefrysnings­ordning, der skal sikre, at stigninger i ejendomsskatter kan indefryses, indtil ejendommen sælges.

Afhængig af din profil kan du fx komme til at arbejde med at formulere forretningsmæssige krav til it-udviklingen eller med at udarbejde analyser, håndtere interessenter og klæde din ledelse på, når problemer og løsninger identificeres i teamet.

Vurderingsstyrelsen
Vestforbrænding
Konsulenter med flair for forretningsudvikling, kommunikation og affaldsrådgivning

Vestforbrænding, Glostrup

Er du stærk i forretningsudvikling og dygtig til at styre et projekt godt i mål? Kan du lide at samarbejde med forskellige mennesker og skabe kommunikation, der rykker? Så er du måske den konsulent, vi leder efter til vores team af kompetente og engagerede konsulenter og projektledere i Genbrug og Genanvendelse hos Vestforbrænding.

Affalds- og ressourceområdet er for alvor kommet på den nationale dagsorden og hos Vestforbrænding, Danmarks største affaldsselskab, gør vi en forskel for miljø, borgere og virksomheder.

Vi søger to nye kolleger med grønne ambitioner, som er klar på at levere resultater, der bringer os videre mod en mere bæredygtig fremtid. Som konsulent hos Vestforbrænding bliver du en nøglefigur i diverse konsulentopgaver på affaldsområdet i samarbejde med kommunerne. Vores ambition er at være kommunernes foretrukne samarbejdspartner.

Vestforbrænding
Gem
Røde Kors Udviklingskonsulenter i Midt- eller Nordjylland

Røde Kors

Røde Kors oplever i disse år, at stadigt flere familier i en social udsat livssituation har brug for vores hjælp. Gennem Røde Kors’ familieprogram møder og støtter frivillige familierne med udgangspunkt i familiernes situation samt de ressourcer, de råder over.

Vi understøtter familierne igennem forskellige sociale aktiviteter, eksempelvis via vores familienetværk, frivillige familievenner, frivillige job- og uddannelsesmentorer, familiecamp m.m. Vil du være med til at igangsætte og understøtte frivillige aktiviteter i Røde Kors’ familiearbejde, så er du muligvis en af vores kommende udviklingskonsulenter.

Vi søger to udviklingskonsulenter - én til Region Midtjylland og én til Region Nordjylland – her vil du sammen med en kollega blive ansvarlig for Røde Kors’ familieaktiviteter i din region.

Domstolsstyrelsen Dygtig fuldmægtig til vores uddannelsesteam

Domstolsstyrelsen, København

Har du lyst til at arbejde med uddannelse af medarbejderne ved Danmarks Domstole? Trives du med alsidige arbejdsopgaver, en stor kontaktflade, og er du talstærk og en haj til Excel? Så er du måske vores nye kollega.

Danmarks Domstole værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision, vores stærke værdier og vores fælles mål. Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vi har til opgave at udvikle, administrere og understøtte domstolene og arbejder således for ret og retfærdighed.

Domstolsstyrelsen varetager kompetenceudviklingen af alle ca. 2500 ansatte ved domstolene. Dette gælder blandt andet dommerfuldmægtiguddannelsen, grunduddannelse for kontorpersonalet, efteruddannelse af dommere, lederuddannelse, international uddannelse, uddannelse i it og uddannelse i personlige kompetencer.

Arbejdstilsynet
Udviklingskonsulent til at styrke kompetenceindsatsen

Arbejdstilsynet, København

Har du lyst til at arbejde med strategisk kompetenceudvikling og på den måde bidrage til sikre og sunde arbejdsliv for alle? Har du solid viden om, hvad der virker i praksis inden for uddannelse og kompetenceudvikling? Og kan du drive et centralt udviklingsprojekt på tværs af vores organisation? Så er du måske vores nye udviklingskonsulent.

Se video om Arbejdstilsynet som arbejdsplads

I Arbejdstilsynet (AT) ønsker vi at styrke vores arbejde med strategisk kompetenceudvikling. Derfor søger vi en dygtig kollega, som i en nyoprettet stilling kan være med til at sætte retningen for arbejdet og drive udviklingen af vores interne uddannelsesforløb.

Som vores nye udviklingskonsulent skal du stå i spidsen for en indsats, hvor du sammen med kolleger på tværs af organisationen skal udvikle, styrke og drive vores grunduddannelse for vores tilsynsførende samt udvikle et nyt introforløb for alle nye medarbejdere på tværs af AT.

Bolig- og Planstyrelsen AC´ere til videreudvikling af den danske boligsektor

Bolig- og Planstyrelsen, København

Er du en skarp generalist, og har du lyst til at arbejde med boligpolitik i krydsfeltet mellem teknik, jura og økonomi? Nyligt uddannet eller erfaren? Så er du måske vores nye kollega i Bolig- og Planstyrelsen.

Den danske boligsektor har særligt i de seneste år nydt stor politisk interesse, og vi har derfor travlt med at løse nye opgaver for at sikre de bedst mulige rammer for, at almene byggeprojekter kommer godt i mål, så der skabes bæredygtige, attraktive og betalelige boliger i hele landet.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Udvikling af rammerne for den almene boligsektor på baggrund af de politiske mål.
 • Analyser af den almene boligsektor, fx om økonomiske rammer, bæredygtighed, boligorganisationernes drift m.v.
 • Fortolkning og vejledning om regelsættet for den almene boligsektor, f.eks. i forhold til konkrete byggeprojekter.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV