335 job matcher din søgning 335 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederiksberg KommuneFaglig stærk og kompetent fagkonsulent til sygedagpengeområdet, jobafklaring og ressourceforløb

Frederiksberg Kommune

I Jobcenter Frederiksberg arbejder vi målrettet med strategien Job i fokus i forhold til alle vores målgrupper. På baggrund af denne strategi har vi fokus på arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft og sigter mod den korteste vej til arbejde og uddannelse.

Vi ønsker at støtte den enkelte borger til en plads på arbejdsmarkedet der, hvor chancerne for selvforsørgelse er størst. Vi har fokus på en klar kommunikation til den enkelte borger om rettigheder og pligter samt krav og forventninger. Til understøttelse heraf søge vi en faglig konsulent.

Fagkonsulentens rolle:

 • Gennem undervisning og sagssparring at understøtte jobkonsulenter og ledere med myndighedsansvar for borgere, der modtager sygedagpenge, er i et jobafklaringsforløb eller i et ressourceforløb
 • Være ajour med gældende lovgivning inden for de 3 fagområder
FOBBoligsocial medarbejder med ansvar for beboervejledning mv. søges til den boligsociale helhedsplan, ”En Fælles Indsats” i Slagelse

FOB

Er du en selvstændig og struktureret ildsjæl med stærke kommunikations- og relationelle evner, der vil være med til at gøre en forskel for mange? Så er du måske vores nye kollega.

Gennemgående for En Fælles Indsats’ virke er kapacitetsopbygning og lokal forankring af indsatser, der drives i boligområderne, og som skaber bedre grundlag for trivsel, tryghed og integration med de øvrige bydele og lokalsamfund. Dette sker i meget tæt samspil med de offentlige strukturer, herunder kommune og politi, samt det lokale erhvervsliv og relevante civilsamfundsaktører.

Du vil være til rådighed i forhold til samtaler samt have en koordinatorfunktion af aktiviteter i nærområdet, som i udgangspunktet vil være i Ringparken.

FOBBoligsocial medarbejder med ansvar for ungdomsaktiviteter mv. søges til den boligsociale helhedsplan, ”En Fælles Indsats” i Slagelse

FOB

Er du en selvstændig og struktureret ildsjæl med stærke kommunikations- og relationelle evner, der vil være med til at gøre en forskel for mange?

Den boligsociale helhedsplan i Slagelse har indsatser i Sydbyen, Ringparken og på Motalavej. Målet er at skabe større tryghed, trivsel, samt højne uddannelsesniveauet, selvforsørgelse og medborgerskab i områderne.

Denne boligsociale medarbejder skal skabe gode relationer til særligt de unge i lokalområderne. Medarbejderen vil være involveret i alle faser af aktiviteterne, lige fra projektmøder og rekruttering til afvikling af selve aktiviteten. Stillingen vil logistisk set være tværgående i alle de tre områder, Helhedsplanen arbejder i.

Aktiviteterne sker i samarbejde med både NGO’er, kommune, politi, det lokale erhvervsliv, relevante civilsamfundsaktører samt center for Kultur & Fritid.

Gem
WeCareFamiliebehandler

WeCare, Roskilde

Har du erfaring inden for arbejdet med særligt udsatte familier, børn og unge med særlige behov og/eller erfaring med samtaleterapi? Kan du se værdien i at arbejde systemisk? Kan du se dig selv lære og arbejde ud fra en metode? Vil du arbejde et sted, med fokus på udvikling?

WeCare Sjælland er en relativt nystartet virksomhed, som er i rivende udvikling. Vi har base i Roskilde, men arbejder med familier over hele Sjælland. Vi har et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og benytter derfor mange af deres ”lovende praksis” værktøjer og metoder – derudover laves der effektmåling af alle vores sager.

Som familiebehandler hos WeCare, vil man være tilknyttet et antal familier, som du sammen med din nærmeste leder, vil have ansvaret for. Der arbejdes i det daglige med en række evidensbaserede værktøjer, som du løbende vil blive lært op i. Vores arbejde med familierne tager altid udgangspunkt i den enkelte familie/ung.

Esbjerg Kommune
Fagkoordinator til Familierådgivningen Handicap

Esbjerg Kommune

Vi søger en dygtig og ambitiøs fagkoordinator, der brænder for arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse. Har du lyst til at indgå i en travl hverdag, hvor du arbejder tæt sammen med faglige kompetente rådgivere og kollegaer i Familierådgivningen, så er denne stilling måske lige noget for dig.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. december 2021.

I Familierådgivningen har vi fokus på lovmedholdelighed, samarbejde og økonomi. Vi søger derfor en fagkoordinator, der i tæt samspil med myndighedslederen kan være med til at udvikle og sikre kvaliteten og arbejdstilrettelæggelsen af vores sagsbehandling. Vi har fokus på, at vores sagsbehandling er lovmedholdelig og effektfuld, og at det vi gør, giver mening for de børn, unge og familier, som vi er her for.

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)Enhedsleder til Fonden Novavis behandlingsaktiviteter i Storstrøm fængsel og Nykøbing Falster Arresthus

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)

Har du erfaring med både ledelse og misbrugsbehandling? Er du god til at strukturere opgaver og samarbejde, og er du tydelig i din kommunikation? Så er det måske dig vi leder efter til en ny spændende stilling.

Du skal være med til at planlægge og implementere vores behandlingsaktiviteter og understøtte, at vi leverer behandling af høj kvalitet. Endvidere lægger vi stor vægt på at opbygge et godt og konstruktivt samarbejde med fængslets og arresthusets personale.

Dine hovedopgaver i forhold til ledelsesfunktionen vil være:

 • At implementere Novavis behandlingstilgang og strukturere behandlingen sammen med behandlerteamet og i tæt dialog med chefen for Novavi Krim og vores øvrige enhedsledere inden for behandlingen i Kriminalforsorgen.
Gem
EBK HUSE A/SBYGGERÅDGIVER TIL SALG AF EKSKLUSIVE FRITIDSHUSE

EBK HUSE A/S

EBK HUSE A/S søger til vores salgsudstilling i Jylland en resultatorienteret og erfaren sælger til salg af vores kvalitets fritidshuse.

Som dygtig og opsøgende sælger, leverer du professionel rådgivning, herunder valg af hustype og tilpasning i relation til grundens form, beliggenhed og familiens ønsker samt økonomi.

 • Tilbudskalkulation, tilbudsgivning og kontraktudarbejdelse
 • Grundbesigtigelse og materialevalg
 • Aktiv brug af professionelt CRM-system
Hillerød KommuneTværfaglig Jobformidler - IPS-konsulent til Jobcenter Hillerød

Hillerød Kommune

Kom og vær med til at afprøve IPS-metoden i Jobcenter Hillerød!

IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte. Den overordnede filosofi i IPS er at personer med en svær sindslidelse - med det rette job og de rette arbejdsomgivelser - kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. Ved ansættelsen bliver du grundigt sat ind i IPS-metoden, og du kan læse mere om principper og arbejdsmetoder på denne side om IPS.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af at

 • opsøge arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner med henblik på at opbygge professionelle relationer og facilitere job-/uddannelsesmuligheder for den enkelte borger
 • samarbejde tæt med borgerens behandler i psykiatrien og sikring af en koordineret indsats mellem borger, behandler og sagsbehandler
 • give individuel støtte til borgeren med henblik på at fastholde det opnåede job/uddannelse.
Ringsted KommuneUngeliv i Ringsted

Ringsted Kommune

Brænder du for at støtte unge til bedre trivsel? - Kom og bliv en del af vores stærke og engagerede team i Ungeliv!

Ungeliv er et tilbud til unge op til 25 år med udfordringer ift. rusmiddelproblemer og sårbarhed.

Vi søger en kollega med baggrund som pædagog, eller anden socialfaglig relevant uddannelse, evt. med en misbrugs/terapeutisk efteruddannelse.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring i at arbejde med psykosocial behandling.
 • Har kendskab/erfaring ift. familiebehandling/pårørendegrupper.
 • Har erfaring med dokumentation og udarbejdelse af handleplaner.
Silkeborg KommuneMålrettet og fagligt stærk funktionsleder til Jobcenter Job og Erhverv

Silkeborg Kommune

Drives du af sammen med andre at skabe meningsfulde løsninger, der skaber individuel og samfundsmæssig værdi i verdensklasse? Er du en faglig skarp og dygtig personaleleder og har du erfaring inden for beskæftigelsesområdet? Så er det måske lige dig vi mangler til vores ledige stilling som funktionsleder til Jobafklaring, Jobindsats samt Team Rehabilitering og Førtidspension.

Som funktionsleder bliver du en del af en meget veldrevet beskæftigelsesafdeling, hvor vi baserer vores indsats på nyeste forskning og evidens. Du får fagligt og personalemæssigt ansvar for tre meget velfungerende teams.

Som funktionsleder vil du få et særligt tæt samarbejde med funktionslederen for Sygedagpenge omkring koordinering og tilrettelæggelse af myndighedsopgaven på området. Ligeledes vil du skulle koordinere køb af interne tilbud og indsatser med funktionslederen for Tværgående Indsatser.

Ringsted KommuneEr du socialrådgiver og vil du hjælpe os med en meget vigtig opgave?

Ringsted Kommune

I Ringsted Kommune vil vi være blandt landets bedste, når det drejer sig om at sikre børn og unges trivsel og udvikling. Ringsted Kommunes Byråd har derfor iværksat et ambitiøst udviklingsprojekt kaldet Ringstedmodellen, som løber fra den 1. februar 2021 til den 31. december 2023.

Projektet har blandt andet til formål at tilbyde en helhedsorienteret socialfaglig indsats til familier med mangefacetterede problemstillinger, med forankring i flere af kommunens centre samt at bidrage til at skabe sikkerhedsløsninger der betyder, at vi kan undgå at anbringe børn og unge uden for hjemmet.

Til at indgå i Ringstedmodellen under Børne-og Familierådgivningen, som varetager myndighedsindsatser efter Serviceloven kapitel 11 for børn og unge fra 0-16 år, søger vi en fagligt dygtig og dedikeret socialrådgiver.

Esbjerg Kommune
Hjemløsekoordinator til Esbjerg Forsorgshjem

Esbjerg Kommune

Vil du være med til at præge vores hjemløseindsats, som vi opgraderer med en hjemløsekoordinator? Vil du sammen med kolleger på tværs af afdelinger stå i spidsen for, at Esbjerg Kommune giver socialt udsatte samt hjemløse unge og voksne en helhedsorienteret og kvalificeret indsats?

I Esbjerg Kommune har vi det sidste halve år arbejdet målrettet med at opgradere og fintune vores hjemløseindsats. Vores nye Hjemløsestrategi 2021-2025 er grundlaget for indsatsen, der bygger på Housing First.

Vi lægger vægt på at øge indsatsen for at finde potentielt hjemløse og forebygge, at de bliver hjemløse. Vi har lavet en handleplan. Vi får brug for en hjemløsekoordinator og har derfor opslået denne stilling.

Lokalbolig Taastrup ApSEjendomsmæglertrainee

Lokalbolig Taastrup ApS

Vi har travlt og løber stærkt i vores forretning men vi har stadig overskud og lyst til at lære en ny energisk og topmotiveret salgstrainee op. Så har du lyst til at løbe stærkt sammen med os, og starte din karriere i en innovativ og dynamisk virksomhed, så er chancen her nu.

Du vil blive en del af et kvalitetsbevidst team, hvor vi værner om vores vigtigste aktiv, vores kunder. Og dagligt minder hinanden om LokalBoligs værdier, nemlig Boligsalg med Passion.

Vi søger en salgstrainee der:

 • Har drive og engagement
 • Har gå på mod og lyst til at lære nyt
 • Gerne lokalkendskab i Hedehusene eller Taastrup
 • Gerne have salgserfaring
Ballerup KommuneRådgivere til Socialafsnittet i Center for Børne– og Ungerådgivning

Ballerup Kommune

Er fællesskaber og dialog en naturlig del af din præference, og er du modig og kreativ, så er du måske en af vores nye kollegaer fra den 1. december 2021 eller hurtigst mulig derefter.

Vi søger et par dygtige og ambitiøse rådgivere med særlig interesse for de handicapkompenserende ydelser til vores socialafsnit, som er en del af Center for Børne- og Ungerådgivning.

I Ballerup Kommune er vi ambitiøse, og vi sætter barren højt i arbejdet med børn, unge og familier. Vi tror på, at hvis vi er i tæt dialog med børnene og familier og tager udgangspunkt i deres ønsker og behov, skaber vi de bedste forudsætninger for at børnene udvikler sig positivt.

Vi samarbejder tværfagligt for at finde de løsninger som børnene og familierne og vi tror mest på og lader ikke faglige og organisatoriske opdelinger bremse de gode løsninger. Vi finder ud af det sammen og på tværs.

Kirkens KorshærMedarbejder i tidsbegrænset vikariat 32 timer søges til herberger

Kirkens Korshær, Sønderborg

Herberget Alberta og Huset Alma er boformer under Servicelovens § 110. Målgruppen er hjemløse og socialt udsatte borgere over 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig – og har behov for et midlertidigt botilbud samt tilbud om støtte, omsorg og efterfølgende hjælp til selvhjælp. Målet for ophold på herberget er primært at afhjælpe hjemløshed gennem en udredning af baggrund og støttebehov. Vi arbejder med Housing First og arbejdet tager udgangspunkt i en relations-pædagogisk indsats.

Vi søger en medarbejder til et tidsbegrænset vikariat fra 1. oktober - 31. december 2021.

Desuden søger vi et antal tilkaldevikarer til vores herberg og ungeherberg.

Gem
Røde Kors Asylafdeling
Teamledere til asylcenter Sandvad

Røde Kors Asylafdeling, Jelling

Røde Kors asylafdeling søger teamledere til det nyoprettede Center Sandvad.

Center Sandvads målgruppe er voksne asylansøgere eller personer med en adfærd, som ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted. De fleste har som følge af deres lidelser varige funktionsnedsættelser og stort behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Røde Kors

Som teamleder vil du have til opgave at udvikle et velfungerende team i samarbejde med medarbejdere og stedets ledelse samt medvirke til at udvikle selvstændighed og proaktivitet hos den enkelte medarbejder. Det er din fornemmeste opgave at sikre, at vi leverer det bedste tilbud til beboerne, som skal mødes med et højt fagligt niveau, mens der samtidigt udvises omsorg og anerkendelse, og centret skal være et rart at være.

Røde Kors Asylafdeling
EDC Poul Erik BechNy direktør til projektafdelingen i forbindelse med planlagt generationsskifte

EDC Poul Erik Bech, København

Som led i et generationsskifte søger vi nu en ny direktør for projektafdelingen.

Vores nuværende direktør Kenneth Nielsen, som har været i virksomheden gennem 39 år, medvirker i en overdragelsesfase for at sikre en succesfuld overgang for den nye direktør, projektafdelingens medarbejdere og vores mange spændende kunder, og han vil efterfølgende fortsætte som senior advisor, så vi beholder den store viden i virksomheden.

Opgaverne vil blandt andet indebære:

 • Udarbejder overordnet strategi, økonomiske målsætninger og konkrete handlingsplaner for forretningsområdet, og følger op herpå.
 • Medvirker til at udvikle en økonomisk sund og stabil kundeportefølje gennem udvikling af eksisterende kunder og vedvarende bearbejdning af potentielle kunder - herunder selvstændig pleje og udvikling af egen kundeplatform.
Colliers International Danmark A/S
Erhvervsmæglere til Colliers, Vejle

Colliers International Danmark A/S

Er du en proaktiv og erfaren erhvervsmægler med et stort drive og en solid forståelse for de afgørende mekanismer, eller drømmer du om at blive det? Stortrives du med kundekontakt og networking, og vil du være en del af en global virksomhed, der er markedsledende inden for rådgivning af erhvervs- og investeringsejendomme? Vi søger erhvervsmæglere med bopæl og/eller stærkt netværk i enten Esbjerg eller trekantområdet/Horsens.

Som erhvervsmægler hos Colliers får du en central rolle i at rådgive erhvervskunder inden for erhvervs- og investeringsejendomme. Du får ansvar for dine egne erhvervskunder i enten Esbjerg eller Trekantområdet/Horsens, hvor du har fokus på at forbedre eksisterende kontakter, skabe gode relationer til kunderne, udbygge dit netværk og proaktivt generere nye, spændende projekter.

Colliers International Danmark A/S
Colliers International Danmark A/S
Erhvervsmæglere til investeringsmarkedet i København

Colliers International Danmark A/S

Vi søger de skarpeste erhvervsmæglere til at rådgive erhvervskunder inden for investeringsejendomme i tæt samarbejde med vores markedsledende investeringsteam.

Du får ansvar for at fastholde og udbygge vores eksisterende kundekontakter gennem professionel rådgivning og godt købmandskab. Du formår at skabe gode relationer til kunderne, har kompetencer til at udbygge dit netværk gennem kundemøder og –aktiviteter og formår proaktivt at generere nye, spændende sager og projekter.

Colliers’ investeringsteam i København, som består af erhvervsmæglere og sagskoordinatorer, er en ny strategisk gruppering, hvis fokus er at være helt tæt på investorerne og udelukkende fokusere på investeringsejendomsmarkedet.

Investeringsteamet er en del af vores afdeling i København, og samarbejder tæt med de øvrige afdelinger i København og i resten af landet.

Colliers International Danmark A/S
Gem
Ofsi Støtte ApSPædagog

Ofsi Støtte ApS, Hadsund

OFSI Støtte ApS blev etableret ultimo 2020 og drives med henblik på at støtte socialt udsatte i eget hjem. OFSI Støtte ApS’s ejer står endvidere bag Kanstrupgaard Forsorgshjem ApS.

Forsorgshjemmet ligger i Skelund, 9560 Hadsund, mens selve støtten foregår i borgerens eget hjem. Du vil følge med borgeren ud i egen bolig. Du vil typisk have 3 borgere, som er "dine" borgere ude i eget hjem af gangen.

Du kan være uddannet pædagog eller SSA – det kan også være, at du er uddannet socialrådgiver eller er ufaglært, og hvor du kan se dig selv i stillingen.

Hovedopgaverne vil være socialpædagogisk støtte i eget hjem. Støtten inkluderer alt fra ADL-opgaver til sociale aktiviteter. Endvidere fokus på socialisering i nærmiljø.

Vi søger helst fuldtidsansatte, men vi har også brug for deltidsansatte til f.eks. weekendarbejde. Der er mulighed for ekstra timer, hvis man ønsker dette.