881 job matcher din søgning 881 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Fredsted Floors A/SIntern salgsbackup søges til vækstende virksomhed

Fredsted Floors A/S, Aarhus

Vi oplever en stigende efterspørgsel og søger derfor til vores team en dynamisk og administrativ salgsbackup med stort drive, til at varetage forskellige salgs- og koordineringsopgaver i vores nye domicil i Højbjerg, Aarhus.

Du skal være udadvendt og kunne arbejde struktureret, løsnings- og kundeorienteret i en travl hverdag, og du kan med lethed jonglere imellem forskellige opgaver. Du vil indgå i et team hvor samarbejde og sparring vægtes højt. Vi hjælper hinanden på tværs af alle arbejdsområder i virksomheden for at få en bred forståelse og en god synergi i processer og workflow. Du vil komme til at arbejde sammen med et stærkt og tæt team, i et moderne designhus, med en hjemlig atmosfære.

Dine arbejdsområder vil blandt andet inkludere:

 • Daglig kontakt med kunder og samarbejdspartnere
 • Håndtering af ordre, i både salg og indkøb
 • Kundebetjening og kundevejledning
KABByggedirektør

KAB, København

I forbindelse med, at KAB’s nuværende Byggedirektør, Rolf Andersson, planlægger at overgå til en seniorordning, søger vi en værdig afløser til fortsat at sikre KAB’s position som retningssættende inden for byggeri i den almene sektor.

Som Byggedirektør hos KAB bliver du ansvarlig for et forretningsområde med stor samfundsmæssig påvirkning, som taler direkte til beboeres følelser, oplevelser og livsværdi. Det er et stort ansvar og med god mulighed for at gøre en forskel for mange, og hvor Byggedirektøren, sammen med KAB som helhed, er talerør for beboernes interesser og rådgiver for boligforeningerne.

Udover at gøre en forskel for mange bliver du også forretningsansvarlig for et område med store risici, da den samlede byggeproces fra programmering over kontrahering til realisering og regnskabsaflæggelse kræver opfølgning og inkluderer mange interessenter.

Memox ApSPersonalejuridisk stærk HR-chef

Memox ApS, København

Har du solid erfaring med såvel operationelle som strategiske HR-opgaver, og har du lyst til at stå i spidsen for de kommende års udvikling af HR-området i en mellemstor virksomhed med en klar samfundsmission, så er det måske dig, vi leder efter.

Som vores nye HR-chef vil du få ansvaret for en bred vifte af HR-opgaver. I HR-teamet har I ansvaret for alle HR-relaterede driftsopgaver, som supporterer vores ledelse i forhold til administrative, lønmæssige samt personale- og arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål, herunder trivsel og AMO.

De juridiske aspekter omkring personalejura, ansættelsesret og håndtering af kontraktstyring vil også være væsentlige elementer i din stilling. Ligesom at GDPR også vil være en del af dit ansvarsområde.

Halsnæs Forsyning A/SAfløbsingeniør eller lign. til multiforsyning

Halsnæs Forsyning A/S, Frederiksværk

Halsnæs Forsynings afdeling Plan og Projekt søger en erfaren afløbsingeniør, som i tæt samarbejde med kollegaer og vores driftsorganisation kan planlægge og gennemføre projekter i den udførende fase. Det er desuden væsentligt, at den viden der genereres i projekterne fastholdes og videreformidles til gavn for fremtidige tiltag og for branchen som helhed.

Projekterne er afledt af den overordnede kloaksaneringsplan, kommunens klimatilpasningsplan samt spildevandsplan. Det må også forventes, at der skal planlægges og gennemføres projekter, der omhandler forsyningens andre områder (vand, varme og affald).

Halsnæs Forsyning varetager driften af vand, varme, spildevand og affald i Halsnæs Kommune. Du vil komme til at arbejde i en multiforsyning med ca. 70 medarbejder inden for administration, vand, varme, affald og spildevand.

Ørsted
Sourcing Manager for wind turbines

Ørsted, Gentofte

Imagine a future where you help source wind turbines for our offshore wind farms.

Ørsted

Join us in this role where you’ll be an important part of the sourcing process of wind turbines. You will work together with the senior colleague from the team leading the sourcing process, and you will independently solve various tasks such as contract and tender reviews, tender evaluations, contract negotiations and leading meetings with internal as well as external stakeholders.

You’ll play an important role in:

 • the sourcing process of offshore wind turbines, incl. tasks from complex negotiations to stakeholder and tender management
 • a multidisciplinary team delivering signed contracts within agreed time and budget parameters
 • maintaining a constructive relationship with internal and external stakeholders at different levels and within various disciplines
 • improving team-related processes and procedures.
Ørsted
Banedanmark
Senior byggeleder til jernbaneprojekter

Banedanmark, København

Vi søger to erfarne byggeledere til at bygge en grøn og bæredygtig jernbane, som hver dag har stor betydning for tusindvis af mennesker. Som byggeleder i Banedanmark er du helt konkret med til at lægge skinner til en mere bæredygtig fremtid.

Du får mulighed for at stå i spidsen for udførelsen af jernbaneprojekter på strækningen København – Korsør, færdiggørelse af Ringsted-Femern Banen på Lolland samt øvrige store jernbaneprojekter på Sjælland, der er vedtaget med regeringens Infrastrukturplan 2035.

Som senior byggeleder får du typisk ansvaret for at koordinere udførelsen på tværs af flere entrepriser, hvor der er tilknyttet en fagspecifik byggeleder til de enkelte entrepriser. Det er dig, der har det samlede ansvar for, at udførelsen gennemføres planmæssigt og anlæggene ibrugtages til tiden.

Banedanmark
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Construction Project Manager

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Vejle or Aalborg

The Project Manager will be responsible to manage one or two major construction projects for SGRE. You will proactively manage and be accountable for the project execution in accordance with timeline, costs, risks, safety and quality. You will in particular manage the pre-construction activities of the project: scope definition, project setup and strategy, design, permitting, tendering and construction start.

Siemens Gamesa The Project Manager will hire and manage the activities of several subcontractors: designer, project management company, general contractor or built-to-suit developer. The core project team will consist of 10-15 people. You will contribute to growing the technical knowledge of the team you belong to, by owning several expertise topics. You will contribute to regular lessons learnt and experience sharing.

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Anklagemyndigheden
Vicestatsadvokater til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet

Anklagemyndigheden, København

Rigsadvokaten søger på vegne af Justitsministeriet to vicestatsadvokater til den nyoprettede Stats­advokat for Særlig Kriminalitet. Stillingerne er ledige til besættelse på åremål snarest muligt.

Vil du bidrage til at sikre et trygt og sikkert samfund med borgeren i centrum? Hvis du har det strategiske helhedsblik og den faglige ballast, der gør dig i stand til sammen med den øvrige ledelse at stå i spidsen for etablering, drift og udvikling af en ny statslig myndighed, så vil stillingen som vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet være en god mulighed for dig.

Vicestatsadvokaterne skal organisere opgaverne i hver deres søjle, sikre effektivitet, kvalitet og legalitet i arbejdet og have fokus på, at medarbejderne trives og udvikler sig.

Itinera DanmarkOHS Inspector

Itinera Danmark

We are looking for an OHS Inspector starting as soon as possible at Køge Hospital Project Team I/S.

The OHS Inspector will support the QHSE Manager and AMK-B in overseeing the site OHS supervision and guarantee compliance with the safety requirements that are expected by the contract and current local legislation. The Inspector will work closely together with the OHS Supervisor and OHS Inspectors. The inspector can also expect to co-operate and have overlapping tasks with the Quality Inspectors.

As OHS Inspector, we expect that you will positively contribute to the performance of KHPT’s QHSE department.

Your responsibilities:

 • Site OHS supervision
 • OHS inspections
 • Document management
 • Daily handling and follow-up of OHS recordings
 • Planning of OHS supervisions and inspections
DSB
Lead Contract Manager til Fremtidens S-bane

DSB, Taastrup

Er du Contract Manager med solid erfaring med strategisk sikring af kommercielle og kontraktstyringsmæssige krav til store, komplekse kontrakter? Evner du både at have overblikket og sikre detaljerne? I så fald er det dig, vi mangler til DSB’s største indkøb af togsystemer i programmet Fremtidens S-bane, hvor forberedelserne til udbud af et af Danmarks mest spændende indkøb er i sin indledende fase.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil blandt andet være at:

 • udvikle stærke og sammenhængende kontraktkrav indenfor det kommercielle område som betalingsplaner, bod og bonus, garantier m.m.
 • forberede krav til kontraktstyringsdiscipliner som change management, issue- og claim-management, rapportering, invoice management m.m.
DSB
Finanstilsynet
Kontorchef til forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering

Finanstilsynet, København

Vi søger en kontorchef, som har lyst til at stå i spidsen for vores kontor for forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering.

Stillingen er en unik mulighed for et spændende lederjob i et samfundsrelevant specialistkontor, der har ca. 1900 virksomheder under hvidvasktilsyn, og derfor har en omfattende tilsynsaktivitet. Kontoret giver desuden tilladelse til virksomheder, der driver valutaveksling, og virksomheder, der søger om begrænset tilladelse til pengeoverførselsvirksomhed.

Du bliver ansvarlig for et kontor som består af 22 dygtige og engagerede medarbejdere i tre teams: Tilsynstaskforcen, internationalt team og reguleringsteamet. Kontoret består primært af økonomer og jurister, som alle brænder for at sætte deres stærke faglige kompetencer i spil.

Bygningsstyrelsen
Fagligt stærke udbuds- og entreprisejurister til vores kontorer i København og Skanderborg

Bygningsstyrelsen

Vil du arbejde med udbudsret i praksis – og har du lyst til at deltage i styringen af entreprisekontrakter, som anvender byggeriets AB18 aftalesystemer?

Bygningsstyrelsen

Hos Bygningsstyrelsen har du mulighed for en karriere i en styrelse med ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til statslige institutioner i hele landet. Vi er inddelt i tre kerneforretninger: Byggeri, Udlejning og Facility Management.

Som jurist vil dine primære arbejdsopgaver være at tilrettelægge og gennemføre udbud samt at styre og følge op på kontrakter med entreprenører, leverandører og rådgivere. Du har dagligt en stor berøringsflade i og uden for styrelsen – især med arkitekter og ingeniører.

SøfartsstyrelsenMedarbejder med juridisk baggrund til komplekse og tværfaglige sager på det maritime område

Søfartsstyrelsen, Korsør

Er du cand.jur., eller har du en anden relevant juridisk baggrund? Er du god til at skære en kompliceret sag ind til benet og finde den rette løsning? Og kan du lave beslutningsoplæg på et fagligt højt niveau? Så er det dig, vi har brug for.

Vi søger en medarbejder til sektionen ”Navigation og Information”, som beskæftiger sig med regulering af trafikken til søs, regulering af- og tilsyn med virksomheder på lodsområdet, nautisk og juridisk vurdering af ulykker til søs, myndighedstilladelser til aktiviteter på havet samt vragsager.

Du vil primært komme til at arbejde med de mere komplekse og tværfaglige sager med juridisk indhold, som ofte kræver dybere analyser eller udarbejdelse af beslutningsoplæg. Dine sager vil knytte sig til sektionens myndighedsopgaver på lodsområdet samt i kyststatsdomænet.

Ishøj KommuneAmbitiøs personalejurist

Ishøj Kommune

Vores personalejurist har fået nyt job, og Ishøj Kommune søger derfor en ny dygtig personalejurist, som kan overtage den vigtige funktion på det personalejuridiske område.

Har du faglige ambitioner om at yde professionel rådgivning og kvalificeret faglig sparring om personalejuridiske forhold og ansættelsesret m.v.? Har du også mod på at udvikle dine offentligretlige kompetencer i nært samarbejde med dygtige ledere, HR-konsulenter og jurister m.fl., så er du måske vores nye kollega i Ishøj Kommune, som er en ambitiøs og veldrevet organisation – også på HR-området.

Dine kerneområder vil navnlig bestå i:

 • Håndtering af konkrete personalesager
 • Sparring og rådgivning af lederne om personalejuridiske spørgsmål herunder om løn- og ansættelsesforhold, arbejdstidsregler, barsel, ferie, ligebehandling m.v.
 • Forhandling med faglige organisationer ift. konkrete personalesager.
Finanstilsynet
Vil du være med til at gå på inspektioner og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering?

Finanstilsynet, København

Finanstilsynet spiller en central rolle i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Vi søger nu to nye kolleger til at løse opgaven sammen med os.

En af stillingerne er en fast stilling, mens den anden er tidsbegrænset af et års varighed (barselsvikariat).

Du skal først og fremmest indgå i vores tilsynstaskforce. Vi har ca. 1600 finansielle virksomheder under hvidvasktilsyn, og vi har derfor en omfattende tilsynsaktivitet. Du skal være med til at gå på inspektion i virksomhederne, indkalde og gennemgå dokumentation på forhånd samt skrive rapporter efterfølgende. På inspektionerne vil du skulle gennemgå og vurdere virksomhedernes foranstaltninger mod at blive brugt hvidvask og terrorfinansiering. Virksomhederne er meget forskellige med hensyn til deres størrelse, kompleksitet og risikoen for, at de bliver brugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Tradium
Bygningskonstruktør/-ingeniør til udvikling af Tradiums fysiske rammer

Tradium, Randers

Tradium i Randers søger en bygningskonstruktør eller bygningsingeniør til skolens Bygningsservice, der varetager drift- og vedligeholdelsesopgaver af ca. 75.000 etagemeter for skolens bygninger på 6 adresser.

Du skal have mod på at varetage selvstændig projekt- og byggeledelse på dine ”egne” projekter, og du skal være velbevandret i alle byggeriets faser. Det er vigtigt, at du kan arbejde dedikeret og selvstændigt, og at du kan skabe overblik for ledelsen og dine kolleger, når det gælder dine opgaver.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Projektledelse af større og mindre byggeprojekter – med fokus på struktur, økonomi, overholdelse af tidsplaner samt tydelig og god kommunikation
Tradium
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Databeskyttelsesjurist søges til nystartet kontor for Informationssikkerhed og Databeskyttelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Vil du være med til at skabe optimale rammer for informationssikkerhed og databeskyttelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet? Synes du, at det er spændende at arbejde med komplicerede problemstillinger vedrørende databeskyttelse? Og har du lyst til at blive en del af et nystartet kontor i en stor og spændende organisation med masser af forskelligartede opgaver?

Så er du måske vores nye databeskyttelsesjurist i kontoret for Informationssikkerhed og Databeskyttelse.

Kontoret for Informationssikkerhed og Databeskyttelse blev oprettet pr. 1. september 2021. Kontoret er et resultat af ønsket om en tydeligere og prioriteret organisering af arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse.

SkattestyrelsenSpecialist til skattekontrol og bekæmpelse af international skattesvig

Skattestyrelsen, Tranbjerg

Har du en detektiv gemt i maven, og kan du opsnuse international skattesvig? Vil du bidrage til en samfundsvigtig opgave med stor bevågenhed gennem målrettede indsatser mod grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse? Så har vi brug for dig til kontrol af borgere med fokus på de skattemæssige udfordringer, der er i en globaliseret verden.

Du bliver en del af Center for Bekæmpelse af International Skatteunddragelse (CEBIS), der har til formål at sætte fokus på international skatteunddragelse og svig af systematisk og organiseret karakter. Sagerne vil som udgangspunkt indeholde forhold, der peger i retning af, at der er sket eller forsøgt svig. Sagsbehandlingen kræver en dybdegående kontrolbehandling af de enkelte forhold, ligesom der holdes fokus på nye tendenser og svigsmønstre.

Skattestyrelsen
Danmarks Tekniske UniversitetHead of Section – Structural Integrity and Loads Assessment

Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde

Do you want to lead the section of Structural Integrity and Loads Assessment at DTU Wind Energy?

Do you have management and leadership skills as well as a solid scientific background within Structural Integrity and Loads Assessment? Do you want to contribute to a central part of an internationally leading center of a highly reputed technical university? Are you visionary and will you take charge of further development of the section with close ties to the industry?

DTU Wind Energy invites applications for a position as Head of Section for Structural Integrity and Loads Assessment (SIL) within the Division of Materials and Components.

Moment Konsulent, sociale indsatser i udsatte områder

Moment søger for Landsbyggefonden i København

Vil du være med til at sætte rammerne for sociale indsatser, der bidrager til blandede sammenhængende byer og velfærdsudvikling i udsatte boligområder?

Kunne du tænke dig en spændende og udviklende stilling i et engageret, fagligt miljø med aktualitet, bevågenhed og stor betydning for kommuner og almene boligområder over hele Danmark?

Som vores nye konsulent vil du bidrage til — og drive dele af — de igangværende udviklingsprocesser internt og eksternt. Samtidig vil du blive en del af en solid og struktureret forvaltningspraksis omkring de boligsociale bevillinger, hvor du på en enkel og understøttende måde rammesætter og kvalitetssikrer Landsbyggefondsfinansierede indsatser i tæt samarbejde med kommuner og almene boligorganisationer over hele landet. Du vil være myndighed, sætte retning og facilitere samarbejder og partnerskaber med fokus på potentialer, effekt og sammenhængende investeringer.