837 job matcher din søgning 837 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Solrød KommuneDansk- og engelsklærer til 10Solrød? Ja, tak! Engageret og relationskompetent? Ja, tak!

Solrød Kommune

10Solrød er et 10. klassecenter, hvor ca. 160 unge vælger at bruge et år af 160 forskellige årsager. 10Solrød er et kreativt læringsfællesskab, hvor vores elever ud over de tre obligatoriske fag, dansk, engelsk og matematik, sammensætter deres eget skema ud fra et væld af spændende og alsidige valg- og temafag. Som lærer på 10Solrød forventer vi, at du i lighed med resten af lærerværelset er meget engageret og involveret i udviklingen af skolen, og at du aktivt tager ejerskab og løfter vores fælles opgave; nemlig at afklare eleverne fagligt, personligt og socialt til deres videre færd i uddannelsessystemet.

Vi søger en lærer, der kan undervise og føre til eksamen i dansk og engelsk, byde ind på vores fokusfag i engelsk og er interesseret i at være koordinator for vores temafag ”Praktik og udfordringer”.

Ringsted KommuneCampusskolen søger en dygtig barselsvikar til matematik og idræt på 9. årgang

Ringsted Kommune

Har du lyst til at blive en del af en god og velfungerende udskolingsskole, hvor elevernes potentialer og ressourcer er i højsæde, så er Campusskolen måske noget for dig.

Vi tror på, at læring og udvikling sker i et fællesskab med jævnaldrende, hvor spejlingen i hinanden og hinandens ressourcer optræder naturligt. Vi er af den grundholdning, at god trivsel betinger læring, og læring betinger god trivsel. Vi er derfor meget optagede af at kigge ind i egen praksis, når læringsfællesskabet og den gode trivsel synes truet og på den måde arbejde med at hjælpe de unge mennesker til en bedre skolegang. Vi arbejder tæt sammen i teams, både årgang- og fagteams.

En del af dit nye skema vil bestå af co-teaching timer i matematik, hvor du sammen med dine kollegaer planlægger undervisningen og idræt.

Frederiksberg KommuneEr du dansk- og engelsklærer på mellemtrinnet – og vil du være med til at udvikle en folkeskole baseret på stærkt teamsamarbejde omkring Projektbaseret Læring?

Frederiksberg Kommune

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en engageret og faglig stærk dansk- og engelsklærer. Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde i en aldersintegreret afdeling for 3. – 5. årgang.

Vi er i fuld gang med at udvikle morgendagens skole, hvor undervisning og læring foregår inden for rammerne af Projektbaseret Læring. Vi søger en lærer med et stærkt fagligt ståsted, som har mod på at tænke fag og didaktik ind i tværfaglige projekter med fokus på børnenes egne undersøgelser og skabende, innovative processer og produkter.

Derudover forventer vi, at du:

  • Er læreruddannet
  • Er i stand til at motivere og inspirere børn ved at arbejde med undervisning og læring på mange forskellige planer
Frederiksberg KommuneJuridisk chef

Frederiksberg Kommune

Vil du være den øverste juridiske ekspertise i Frederiksberg Kommune? Er du god til at sætte retning og skabe resultater som leder? Og kan du sikre stabil drift, faglig udvikling og juridiske leverancer i topklasse? Så er du måske den nye juridiske chef i Frederiksberg Kommune.

Som juridisk chef kommer du til at arbejde tæt på Frederiksberg Kommunes direktion, kommunalbestyrelse og magistrat, og du bliver den nærmeste rådgiver for kommunaldirektøren og borgmesteren i juridiske spørgsmål vedrørende forvaltningsret, herunder kommunalret, styrelseslov og offentlighedslov.

Samtidig bliver du chef for ’Jura’, der sekretariatsbetjener og leverer juridisk bistand til kommunal­bestyrelsen og magistraten og rådgiver resten af organisationen om kommunalret, styrelseslov mv.

Danske BankEU Consultant

Danske Bank, Copenhagen

Do you want to contribute to strengthening Danske Bank's position in society and towards societal stakeholders? Moreover, do you have the competences to ensure that Danske Bank is always in front regarding relevant EU trends, political agendas and regulation that may impact the business. And, are you ready to advice our Executive Leadership team? Then keep on reading - as you could be the candidate that we are looking for.

What you will do:

  • Impact relevant EU agendas
  • Track and advise on important changes in EU regulatory matters affecting our business, providing information and analysis for the bank and executive management in due time
Hillerød KommuneGenopslag - Indskolingslærer til Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby

Hillerød Kommune, Skævinge

Kornmarkskolen - Indskolingslærer med matematik og natur- og teknologi

Vil du være en del af indskolingsteamet 2. og 3. kl. på Kornmarkskolen, afdeling Lille Lyngby?

Kornmarkskolen søger pr. 1. december 2021 en kompetent lærer med linjefag i matematik og natur- og teknologi, som også gerne må kunne lide billedkunst.

Du bliver en del af et team som består af 2. og 3. årgang, hvor du primært skal undervise i matematik og NT. I dit skema vil der også være timer i eng (1.kl.) og billedkunst. Der vil endvidere være holdtimer i skemaet, der bruges til holddannelse i 2. kl. Du kommer til at indgå i et tæt teamsamarbejde med erfarne lærere og pædagoger.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriKontorchef til nyoprettet kontor for mink

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, København

Er du en kompetent jurist og personaleleder? Evner du at navigere og eksekvere inden for et komplekst sagsområde? Kan du omsætte politiske ambitioner til realiteter, gøre det svære enkelt og har du samtidig politisk tæft - så er du måske den kontorchef, vi søger til vores nyoprettede Minkkontor.

Du vil få en væsentlig opgave med at sikre udarbejdelse og implementering af et nyt lovforslag om mink, og sørge for at ajourføre gældende lovgivning i relation til det nye lovforslag. Endvidere vil du i samarbejde med vores nyoprettede kontor for Koncerntilsyn, få en vigtig rolle i forhold til at føre tilsyn med, at erstatningssagerne kommer sikkert i mål.

Du får ledelsesansvar for 3-4 akademiske medarbejdere, primært med juridisk baggrund.

21-5 A/S
Juridisk sagsbehandler

21-5 A/S, Hørsholm

Vi opfylder drømme og skaber livsglæde – vil du være med?

Du kommer til at indgå i et juridisk team med 6-8 kolleger, hvor der løbende arbejdes med emner af juridisk karakter inden for selskabsret, forsikringer, ejendomshandel, GDPR, anti-hvidvask, kontrakter og generel optimering af alle vore aktiviteter i Danmark, Italien, Spanien, Frankrig, USA m.fl.

I din dagligdag vil du skulle arbejde med indsamling af persondatadokumentation på nye boligejere, stiftelse af nye foreninger, referatskrivning fra møder, udarbejdelse af fuldmagter, igangsætning og opfølgning på tilstandsrapporter, målfaste tegninger og øvrig dokumentation ved køb af ejendomme i udlandet, kontakt med lokale samarbejdspartnere i udlandet, gennemgang af materiale fra lokale ejerforeninger i udlandet (f.eks. hvis en bolig indgår i en grundejerforening), håndtering af dokumentation ved en overdragelse af en enkelt ejerandel i en 21-5 forening (gensalg) og meget andet.

21-5 A/S
MercantecFagnørd med pædagogisk interesse søges til automatiktekniker-uddannelsen i Viborg

Mercantec

Holder du af at se mennesker udvikle sig? Brænder du for automatik-faget, og vil du gerne give din viden og passion videre? Så er det måske nu din indre underviser skal slippes løs…

Vi mangler en kollega, som har bred praktisk erfaring fra automatik-branchen, som er solidt teoretisk funderet og som har lyst til at nørde sammen med os og vores elever og kursister.

Du kan lide at tale med andre mennesker, og du kan forklare automatikkens komplekse sammenhænge i et klart og let forståeligt sprog.

At du ikke har pædagogisk erfaring eller erfaring med undervisning er helt ok. Vi hjælper dig i gang med lærerrollen blandt andet ved føl-tjeneste hos en erfaren underviser, og vi har naturligvis også fælles undervisningsmaterialer, så du skal ikke starte fra bunden med at udvikle dine egne materialer.

Nyborg FriskoleIndskolings- & specialklasselærer

Nyborg Friskole

Vores dygtige dansklærer i 1. klasse og AUT har søgt nye spændende udfordringer. Vi søger derfor en indskolingslærer der brænder for dansk, klasselærerrollen, og engelsk – stillingen indbefatter også timer i vores anderledes undervisningstilbud AUT.

Vi vægter ansøgere, der har ambitioner på deres fags vegne, og som ved, at den gode læringssituation skabes af læreren. En lærer der har fokus på anerkendende relationer, differentieret og kreativ undervisning, høj faglighed, klasseledelse og samarbejdet med sine kolleger.

Vi skaber skole nedefra, i det ligeværdige møde mellem forældre, medarbejdere, elever, bestyrelse og ledelse.

Lego Foundation
Play and Health Specialist, Social Ventures

Lego Foundation, Billund

Do you have experience driving projects and programmes in international and cross-organizational settings?

Project management will be a key element in a workday where you will be interacting with a myriad of stakeholders both internally and externally. Key external stakeholders will be e.g. NGOs, healthcare providers and entrepreneurs within the ADHD area.

Thus, working very independently within your area, your key tasks will be to:

  • Discover, develop, and evaluate Playful LEGO-based concepts and methods for supporting children with ADHD
  • Work with accelerator and incubator partners to support entrepreneurs developing their organization or their venture into a sustainable business to impact children and reach parents and/or practitioners globally
  • Test and document best practices for LEGO brick-based practices for children with ADHD
MercantecUnderviser med pædagogisk flair og viden om programmering søges til data-uddannelserne

Mercantec, Viborg

Vi søger endnu en underviser til teamet omkring datauddannelserne på Mercantec (datateknik og IT-support). Du bliver en del af et fantastisk team med 11 gode kolleger, hvor din primære undervisningsrolle bliver forankret i vores aktiviteter rettet mod grundskolelever samt på datauddannelsernes grundforløb.

Det vigtigste i rollen er derfor, at du har oprigtigt interesse i at arbejde med og gennem unge mennesker, og at du formår at forklare komplekse sammenhænge i et klart og let forståeligt sprog. Du brænder for teknik og programmering, men du behøver ikke være skarp på alle fagområder for at lykkes i stillingen.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Majoriaq Tasiilaq søger lærer/job-nr. 583/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Majoriaq Tasiilaq søger en lærer til tiltrædelse pr. 1. november eller efter nærmere aftale.

Majoriaq Tasiilaq vil være din arbejdsplads med at vejlede unge og voksne til at komme videre med deres videreuddannelse. Da Majoriaq Tasiilaq er et arbejdssted for vejledning, kontakt & FA-undervisning, er det en stor fordel, at du er seminaruddannet lærer, gerne med speciale i engelsk og dansk.

Du kommer til at arbejde som lærer i Majoriaq, hvor din opgave er at undervise og motivere unge og voksne til at blive parate til at starte på en uddannelse.

Kommuneqarfik Sermersooq
Jammerbugt KommuneMakerspace-koordinator til Jammerbugt Ungdomsskole

Jammerbugt Kommune, Brovst

I forbindelse med etablering af Makerspaces på alle skoler og undervisningssteder i kommunen har Jammerbugt Ungdomsskole fået en vigtig rolle i at være det teknologiske fyrtårn og den kommunale ekspert, som skal være inspirator, igangsætter og udviklingskatalysator for nye tiltag, teknologier og værktøjer.

For at kunne nå ud til hele kommunen søger vi en faglig stærk Makerspaceprofil, der kan løfte indsatsen ud gennem Ungdomsskolens mobile Makerspace. Det mobile Makerspace, er et rullende videnscenter, der skal understøtte og være med til at udvikle interessen og viden omkring Makerspace-teknologier i samarbejde med skolernes nøglepersoner og relevante samarbejdspartnere.

Vi søger en faglig dygtig medarbejder med erfaring indenfor området, der er optaget af og brænder for, hvordan elever kan lære på nye måder gennem designprocesser og digital fabrikation.

Ørsted
Contract manager for the delivery of commercial value in Services Procurement

Ørsted, Gentofte

Imagine a future where you implement contract management across entire business areas, delivering commercial value to a wide variety of stakeholders

Join us in this role where you’ll help to build upon our operating model for Contract Management by extending to new business areas. You’ll be part of the Services Procurement area which includes a large portfolio of global contracts in IT and Digital, the full Contingent Workforce scope in Ørsted, Facility Services, P&D, and Training. You’ll handle all commercial issues arising from the contracts, working to get the most value from our supplier relationships.

Ørsted

You’ll be part of the Contract Management and Consultancy Services team within Services Procurement where you, together with your colleagues, will oversee the process of Contract Lifecycle Management.

Ørsted
Bavarian Nordic A/S
CMO OPERATIONS MANAGER – COORDINATE AND MANAGE CONTRACTS

Bavarian Nordic A/S, Kvistgaard

Do you have a broad generalist experience with manufacturing processes from e.g., a process support role? Would you like to take your talent to the next level and become Operations Manager in a CMO Support team implementing external manufacturing activities at CMO’s? Then you might be the CMO Operations Manager, we are looking for.

Bavarian Nordic A/S

As CMO Operations Manager you will become part of our newly established CMO Support team, which is a part of our Drug Product organisation, located on our production site in Kvistgaard, Denmark.

Bavarian Nordic A/S
Danske BankGlobal Mobility Specialist

Danske Bank, Copenhagen

Are you excited about Mobility? In Danske Bank we want to push boundaries for how we work, and this means that our Global Mobility Team is really busy. We invite you to join our Mobility Team, and bring your expertise into play as you support out global workforce.

You enjoy being the go-to person in case of questions related to taxation, social security, immigration and relocation. This includes ensuring all internal stakeholders both business and employee, as well as vendors, are aligned to ensure the best possible support and experience for our colleagues, which allows them to get up to speed fast as possible.

Your tasks will also include:

  • Support the current mobility team in new cases and ensure best in class mobility support
  • General cross border employment law
  • External vendor management
Frederiksberg KommuneBrænder du for projektbaseret læring, tværfaglighed og naturfag – og vil du være med til at udvikle morgendagens skole på Grundtvigsvej, Frederiksberg? Så vil vi rigtigt gerne høre fra dig!

Frederiksberg Kommune

Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en dygtig, engageret og fagligt stærk lærer i naturfag og matematik til overbygningen.

Er du overbygningslærer i naturfag (fysik/kemi, biologi og/eller geografi) og matematik, og vil du være med til at udvikle morgendagens skole på Grundtvigsvej, Frederiksberg?

For den rette kandidat rummer stillingen mulighed for at blive skolens nye naturfagsvejleder, og bidrage til udviklingen af naturfagsundervisningen og skolens nybyggede scienceafdeling.

Udlændinge- og IntegrationsministerietEr spændingsfeltet mellem forretning og informationssikkerhed lige noget for dig?

Udlændinge- og Integrationsministeriet, København

Udlændinge- og Integrationsministeriet søger en fuldmægtig til Koncern It med interesse for GDPR og informationssikkerhed. Lyder det interessant? Så er du måske vores nye medarbejder.

Du bliver en del af et sikkerhedsteam på fire medarbejdere, som er ansvarlige for udvikling af informationssikkerheden i Departementet. Du kommer til at indgå i det løbende arbejde med informationssikkerhed (modenhedsmålinger, review af politikgrundlag, ledelsesafrapportering osv.), ligesom du bliver tillkoblet forskellige udviklingsopgaver med fokus på informationssikkerhed og cybersikkerhed.

Som vores nye medarbejder skal du kunne begå dig i spændingsfeltet mellem forretningen og behovet for smidige arbejdsgange, samtidig med at du skal sikre en høj sikkerhed omkring data. Der skal tænkes i brugbare og sikre løsninger på samme tid.

EUC NordvestsjællandTimelærer til bygningsmalerfaget

EUC Nordvestsjælland, Holbæk

Er du en dygtig og erfaren bygningsmaler, og har du lyst til at prøve kræfter med jobbet som underviser? Så er du måske vores nye timelærer i malerafdelingen.

Vi søger en timelærer, der har erfaring fra branchen, evt. gerne som faglærer, og som brænder for at være med til at uddanne og efteruddanne unge og voksne inden for malerfaget.

Du udviser både stor interesse for faget og det pædagogiske arbejde, og du underviser med et stort engagement. Vores elever kommer med forskellige forudsætninger, også på det sociale og personlige plan. Du skal sammen med dine kolleger kunne håndtere dette og samtidig være entusiastisk og autentisk. I lærerteamet tror vi på, at vi med tydelighed, engagement og gode relationer kommer længst med eleverne.