452 job matcher din søgning 452 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Memox ApSPersonalejuridisk stærk HR-chef

Memox ApS, København

Har du solid erfaring med såvel operationelle som strategiske HR-opgaver, og har du lyst til at stå i spidsen for de kommende års udvikling af HR-området i en mellemstor virksomhed med en klar samfundsmission, så er det måske dig, vi leder efter.

Som vores nye HR-chef vil du få ansvaret for en bred vifte af HR-opgaver. I HR-teamet har I ansvaret for alle HR-relaterede driftsopgaver, som supporterer vores ledelse i forhold til administrative, lønmæssige samt personale- og arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål, herunder trivsel og AMO.

De juridiske aspekter omkring personalejura, ansættelsesret og håndtering af kontraktstyring vil også være væsentlige elementer i din stilling. Ligesom at GDPR også vil være en del af dit ansvarsområde.

Ørsted
Sourcing Manager for wind turbines

Ørsted, Gentofte

Imagine a future where you help source wind turbines for our offshore wind farms.

Ørsted

Join us in this role where you’ll be an important part of the sourcing process of wind turbines. You will work together with the senior colleague from the team leading the sourcing process, and you will independently solve various tasks such as contract and tender reviews, tender evaluations, contract negotiations and leading meetings with internal as well as external stakeholders.

You’ll play an important role in:

 • the sourcing process of offshore wind turbines, incl. tasks from complex negotiations to stakeholder and tender management
 • a multidisciplinary team delivering signed contracts within agreed time and budget parameters
 • maintaining a constructive relationship with internal and external stakeholders at different levels and within various disciplines
 • improving team-related processes and procedures.
Ørsted
Anklagemyndigheden
Vicestatsadvokater til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet

Anklagemyndigheden, København

Rigsadvokaten søger på vegne af Justitsministeriet to vicestatsadvokater til den nyoprettede Stats­advokat for Særlig Kriminalitet. Stillingerne er ledige til besættelse på åremål snarest muligt.

Vil du bidrage til at sikre et trygt og sikkert samfund med borgeren i centrum? Hvis du har det strategiske helhedsblik og den faglige ballast, der gør dig i stand til sammen med den øvrige ledelse at stå i spidsen for etablering, drift og udvikling af en ny statslig myndighed, så vil stillingen som vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet være en god mulighed for dig.

Vicestatsadvokaterne skal organisere opgaverne i hver deres søjle, sikre effektivitet, kvalitet og legalitet i arbejdet og have fokus på, at medarbejderne trives og udvikler sig.

Hillerød KommuneUddannelseskonsulent for SSA-elever

Hillerød Kommune

Ønsker du at blive en del af en velfungerende, engageret og selvtilrettelæggende konsulentgruppe?

Uddannelsesområdet i Hillerød Kommune består af 3 uddannelseskonsulenter og 1 administrativ medarbejder, der varetager uddannelsesopgaven for SOSU-eleverne og de sygeplejestuderende på tværs af Hillerød Kommune.

Uddannelsesområdet har fået tilført ekstra midler gennem tilskud fra Socialstyrelsen over de næste tre år. Vi søger derfor en ny kollega, der kan være med til understøtte den målrettede indsats med rekruttering og fastholdelse af elever.

Opgaverne spænder bredt med blandt andet annoncering af stillingsopslag, ansættelsessamtaler, fordeling af praktikpladser på tværs af kommunen, planlægning og afholdelse af undervisning for elever i praktik samt et tæt samarbejde med SOSUH skolen.

DSB
Lead Contract Manager til Fremtidens S-bane

DSB, Taastrup

Er du Contract Manager med solid erfaring med strategisk sikring af kommercielle og kontraktstyringsmæssige krav til store, komplekse kontrakter? Evner du både at have overblikket og sikre detaljerne? I så fald er det dig, vi mangler til DSB’s største indkøb af togsystemer i programmet Fremtidens S-bane, hvor forberedelserne til udbud af et af Danmarks mest spændende indkøb er i sin indledende fase.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil blandt andet være at:

 • udvikle stærke og sammenhængende kontraktkrav indenfor det kommercielle område som betalingsplaner, bod og bonus, garantier m.m.
 • forberede krav til kontraktstyringsdiscipliner som change management, issue- og claim-management, rapportering, invoice management m.m.
DSB
Finanstilsynet
Kontorchef til forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering

Finanstilsynet, København

Vi søger en kontorchef, som har lyst til at stå i spidsen for vores kontor for forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering.

Stillingen er en unik mulighed for et spændende lederjob i et samfundsrelevant specialistkontor, der har ca. 1900 virksomheder under hvidvasktilsyn, og derfor har en omfattende tilsynsaktivitet. Kontoret giver desuden tilladelse til virksomheder, der driver valutaveksling, og virksomheder, der søger om begrænset tilladelse til pengeoverførselsvirksomhed.

Du bliver ansvarlig for et kontor som består af 22 dygtige og engagerede medarbejdere i tre teams: Tilsynstaskforcen, internationalt team og reguleringsteamet. Kontoret består primært af økonomer og jurister, som alle brænder for at sætte deres stærke faglige kompetencer i spil.

Bygningsstyrelsen
Fagligt stærke udbuds- og entreprisejurister til vores kontorer i København og Skanderborg

Bygningsstyrelsen

Vil du arbejde med udbudsret i praksis – og har du lyst til at deltage i styringen af entreprisekontrakter, som anvender byggeriets AB18 aftalesystemer?

Bygningsstyrelsen

Hos Bygningsstyrelsen har du mulighed for en karriere i en styrelse med ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til statslige institutioner i hele landet. Vi er inddelt i tre kerneforretninger: Byggeri, Udlejning og Facility Management.

Som jurist vil dine primære arbejdsopgaver være at tilrettelægge og gennemføre udbud samt at styre og følge op på kontrakter med entreprenører, leverandører og rådgivere. Du har dagligt en stor berøringsflade i og uden for styrelsen – især med arkitekter og ingeniører.

SøfartsstyrelsenMedarbejder med juridisk baggrund til komplekse og tværfaglige sager på det maritime område

Søfartsstyrelsen, Korsør

Er du cand.jur., eller har du en anden relevant juridisk baggrund? Er du god til at skære en kompliceret sag ind til benet og finde den rette løsning? Og kan du lave beslutningsoplæg på et fagligt højt niveau? Så er det dig, vi har brug for.

Vi søger en medarbejder til sektionen ”Navigation og Information”, som beskæftiger sig med regulering af trafikken til søs, regulering af- og tilsyn med virksomheder på lodsområdet, nautisk og juridisk vurdering af ulykker til søs, myndighedstilladelser til aktiviteter på havet samt vragsager.

Du vil primært komme til at arbejde med de mere komplekse og tværfaglige sager med juridisk indhold, som ofte kræver dybere analyser eller udarbejdelse af beslutningsoplæg. Dine sager vil knytte sig til sektionens myndighedsopgaver på lodsområdet samt i kyststatsdomænet.

Ishøj KommuneAmbitiøs personalejurist

Ishøj Kommune

Vores personalejurist har fået nyt job, og Ishøj Kommune søger derfor en ny dygtig personalejurist, som kan overtage den vigtige funktion på det personalejuridiske område.

Har du faglige ambitioner om at yde professionel rådgivning og kvalificeret faglig sparring om personalejuridiske forhold og ansættelsesret m.v.? Har du også mod på at udvikle dine offentligretlige kompetencer i nært samarbejde med dygtige ledere, HR-konsulenter og jurister m.fl., så er du måske vores nye kollega i Ishøj Kommune, som er en ambitiøs og veldrevet organisation – også på HR-området.

Dine kerneområder vil navnlig bestå i:

 • Håndtering af konkrete personalesager
 • Sparring og rådgivning af lederne om personalejuridiske spørgsmål herunder om løn- og ansættelsesforhold, arbejdstidsregler, barsel, ferie, ligebehandling m.v.
 • Forhandling med faglige organisationer ift. konkrete personalesager.
Tradium
Udadvendt uddannelsessekretær til elevadministration

Tradium, Randers

Tradium søger en ny, udadvendt og struktureret uddannelsessekretær til vores Campus Midt på Vester Allé 26 - gerne med start den 1. december 2021.

Arbejdsopgaverne spænder vidt - lige fra administrativ sagsbehandling til vejledning i forhold til elever og forældre. Opgaverne vil være koncentreret omkring tekniske grundforløb 1, hotel- og restaurantuddannelser, brobygning på tekniske uddannelser samt optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne.

Eksempel på arbejdsopgaver:

 • Elevadministration Statistikdata - især udtræk til Excel
 • Afløsning i vores reception
 • Statistikdata - især udtræk til Excel
 • Afløsning i vores reception
Tradium
Finanstilsynet
Vil du være med til at gå på inspektioner og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering?

Finanstilsynet, København

Finanstilsynet spiller en central rolle i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Vi søger nu to nye kolleger til at løse opgaven sammen med os.

En af stillingerne er en fast stilling, mens den anden er tidsbegrænset af et års varighed (barselsvikariat).

Du skal først og fremmest indgå i vores tilsynstaskforce. Vi har ca. 1600 finansielle virksomheder under hvidvasktilsyn, og vi har derfor en omfattende tilsynsaktivitet. Du skal være med til at gå på inspektion i virksomhederne, indkalde og gennemgå dokumentation på forhånd samt skrive rapporter efterfølgende. På inspektionerne vil du skulle gennemgå og vurdere virksomhedernes foranstaltninger mod at blive brugt hvidvask og terrorfinansiering. Virksomhederne er meget forskellige med hensyn til deres størrelse, kompleksitet og risikoen for, at de bliver brugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Databeskyttelsesjurist søges til nystartet kontor for Informationssikkerhed og Databeskyttelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Vil du være med til at skabe optimale rammer for informationssikkerhed og databeskyttelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet? Synes du, at det er spændende at arbejde med komplicerede problemstillinger vedrørende databeskyttelse? Og har du lyst til at blive en del af et nystartet kontor i en stor og spændende organisation med masser af forskelligartede opgaver?

Så er du måske vores nye databeskyttelsesjurist i kontoret for Informationssikkerhed og Databeskyttelse.

Kontoret for Informationssikkerhed og Databeskyttelse blev oprettet pr. 1. september 2021. Kontoret er et resultat af ønsket om en tydeligere og prioriteret organisering af arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse.

SkattestyrelsenSpecialist til skattekontrol og bekæmpelse af international skattesvig

Skattestyrelsen, Tranbjerg

Har du en detektiv gemt i maven, og kan du opsnuse international skattesvig? Vil du bidrage til en samfundsvigtig opgave med stor bevågenhed gennem målrettede indsatser mod grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse? Så har vi brug for dig til kontrol af borgere med fokus på de skattemæssige udfordringer, der er i en globaliseret verden.

Du bliver en del af Center for Bekæmpelse af International Skatteunddragelse (CEBIS), der har til formål at sætte fokus på international skatteunddragelse og svig af systematisk og organiseret karakter. Sagerne vil som udgangspunkt indeholde forhold, der peger i retning af, at der er sket eller forsøgt svig. Sagsbehandlingen kræver en dybdegående kontrolbehandling af de enkelte forhold, ligesom der holdes fokus på nye tendenser og svigsmønstre.

Skattestyrelsen
Miljømærkning DanmarkMiljømærkning Danmark søger en konsulent til området offentlige grønne indkøb

Miljømærkning Danmark, København

Vi søger en konsulent, der skal være med til at realisere visionen i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb om, at alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030. Du skal primært varetage de opgaver, som Miljømærkning Danmark har i forbindelse med implementeringen af regeringens nye strategi. Har du derfor erfaring med udbud og indkøb i den offentlige sektor, og brænder du for den grønne agenda, er du måske vores nye medarbejder.

Fondendanskstandard

Stillingen har fokus på varetagelsen af udbud og indkøb på det statslige område, men der kan også forekomme opgaver relateret til regioner og kommuner. Du kommer til at arbejde tæt sammen med Miljømærkning Danmarks chefkonsulent for offentlige indkøb, og I vil have en tæt koordinering af opgaver og løsninger.

Miljømærkning Danmark
SkattestyrelsenKontrolmedarbejdere til skattesager i bekæmpelse af international skatteunddragelse

Skattestyrelsen, Aalborg

Vil det motivere dig at arbejde med målrettede indsatser mod grænseoverskridende skattespekulation og skatteunddragelse? Vil du bidrage til kontrol af borgere og virksomheder med fokus på de skattemæssige udfordringer, der er i en globaliseret verden? Så er du måske en af vore nye medarbejdere!

Din primære opgave er kontrol og sagsbehandling af de sager (personer, virksomheder og selskaber), der efter en visitering og vurdering er udtaget til en nærmere undersøgelse. Erfaringsmæssigt er der tale om en meget bred vifte af skatteforhold, der forekommer i de visiterede sager. Arbejdet byder på en god vekselvirkning mellem stor selvstændighed og faglig sparring og samarbejde med kolleger, hvor du selv er med til at planlægge dine arbejdsopgaver og skabe idéer til nye indgangsvinkler.

Skattestyrelsen
Forsyningstilsynet
AC-medarbejder og juridisk konsulent med interesse for energiret, EU-ret og grøn omstilling

Forsyningstilsynet

Brænder du for energiret og for at sikre forbrugernes rettigheder? Har du lyst til at være med til at sikre, at den grønne omstilling sker på en omkostningseffektiv måde for både de store virksomheder og den enkelte forbruger? Og vil du være med til at regulere en vital infrastruktur for at sikre en energisektor med høj effektivitet og en sikker forsyning i fremtiden? Så kan du nu blive en del af et team, som arbejder med energiret og forbrugerbeskyttelse.

Vi tilbyder en spændende stilling med alsidige opgaver, hvor du kommer helt tæt på en vigtig branche i konstant forandring. Der vil både være nationale og internationale opgaver i stillingen.

Du vil i stillingen opnå en bred kontaktflade med de mange aktører der til sammen udgør el- og gassektoren.

Forsyningstilsynet
Copenhagen Search Partners P/SCompliance Officer

Copenhagen Search Partners P/S søger for PensionDanmark i København

Motiveres du af en arbejdsdag fyldt med spændende opgaver og projekter indenfor compliance, har du erfaring med risikoidentifikationsprocesser og trives du med en stor kontaktflade?

Som Compliance Officer vil man komme til at beskæftige sig med en bred vifte af de opgaver, som Compliancefunktionen varetager. Compliancefunktionen har blandt andet ansvar for at kontrollere og vurdere, hvorvidt de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå compliancerisici, er tilstrækkelige og effektive.

Derudover rådgiver og assisterer Compliancefunktionen organisationen vedrørende implementering og overholdelse af gældende og kommende lovgivning.

Gem
Lavendla
Erfaren begravelsesrådgiver/-underviser

Lavendla, København

Lavendla har siden 2014 hurtigt vendt op og ned på begravelseindustrien. Nu søger vi efter dig i København, som vil med på vores rejse og gøre en virkelig forskel for mennesker i en svær situation.

Vil du være en del af en begravelsesvirksomhed, der benytter de allermest moderne teknologier og tiltag der levner plads til at holde fokus på det vigtigste - nemlig mødet med kunderne/de pårørende?

Din rolle i denne stilling bliver en kombination af at være begravelsesrådgiver og være med til at opbygge og tilpasse et uddannelsesforløb og undervise kommende begravelsesrådgivere ud fra Lavendlas værdier.

Lavendla
Sampension A/S
DPO og Oprisk Officer til Risikostyring

Sampension A/S, Hellerup

Har du et godt kendskab til GDPR og operationel risikostyring? Og er du struktureret, analytisk og løsningsorienteret? Så er du måske den nye kollega, vi søger til Risikostyringsfunktionen i Sampension.

Risikostyring i Sampension varetager 2. linje forsvarsopgaver i den daglige risikostyring og understøtter bestyrelser, direktion og resten af organisationen.

Vi leder efter dig, der har erfaring med GDPR og operationel risikostyring og lyst til at tage ejerskab og ansvar for en række udfordrende arbejdsopgaver inden for GDPR og operationel risikostyring. Den arbejdsmæssige fordeling af opgaverne veksler over året, men er i det nuværende setup fordelt ligeligt imellem de to områder.

Sampension A/S
Erhvervsstyrelsen
Bolig- og Planstyrelsen søger en erfaren jurist til planlovsområdet

Erhvervsstyrelsen, København

Har du lyst til at arbejde med komplekse juridiske problemstillinger og hjælpe os med at udvikle planloven som grundlag for kommunernes planlægning og den fysiske udvikling i Danmark? Så er du måske vores nye kollega i Landsplanlægning og tilsyn.

Vi søger en erfaren jurist, der kan hjælpe os med de svære sager, hvor der er brug for at gå i dybden med lovfortolkning og retspraksis mv. for at finde løsninger på aktuelle problemer, og som kan bidrage til ændringer i planloven samt udvikling og implementering af nye initiativer i tæt dialog med andre ministerier, interesseorganisationer m.v.