292 job matcher din søgning 292 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikssund Kommune
Uddannelsesambassadør/virksomhedskonsulent til Job & Virksomhedsindsats

Frederikssund Kommune

Vores nye ambassadør skal formidle budskabet om, at efteruddannelse er vigtig for alle. Stillingen er nyoprettet - et enigt Byråd ønsker at der skal gøres en særlig indsats for at støtte de ledige i kommunen til at tage en (efter)uddannelse, med et særligt fokus på voksenlærlingeområdet.

Som uddannelsesambassadør bliver du ansat i afdelingen "Job og Virksomhedsindsats". Du skal være med til at sikre, at virksomhederne i Frederikssund har medarbejdere, som er i besiddelse af de efterspurgte kompetencer. Vi ønsker at virksomhederne er bekendt med den brede vifte af opkvalificeringsmuligheder, der findes.

CAFA Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde Fagligt dygtig konsulent

CAFA Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde, Roskilde

Til vores team af 11 medarbejdere søger vi en konsulent, der kan varetage forskellige opgaver.

For tiden består arbejdet i høj grad af at støtte og overvåge samvær samt udføre børnefaglige undersøgelser. Vi udfører også en lang række andre opgaver f.eks. kontaktperson-, støtte- og behandlingsopgaver i familier.

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat hurtigst muligt.

Der er gode muligheder for selvstændig tilrettelæggelse af arbejdet og for at arbejde hjemmefra.

Ballerup Kommune Familievejledere og forebyggende socialrådgiver

Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune har vi, siden de første Ukrainske familier kom til Danmark, arbejdet tæt og forpligtende med og omkring de Ukrainske familier på tværs af alle velfærdscentre i Ballerup.

Denne indsats vil vi nu give ekstra kraft ved at ansætte to familievejledere der skal have særligt fokus på at tage godt i mod de nyankomne og de allerede ankomne ukrainske børnefamilier.

Som forebyggende socialrådgiver vil du bliver tilknyttet ét af kommunens skoledistrikter. Som forebyggende socialrådgiver skal du arbejde i feltet mellem det almene pædagogiske og det specialiserede myndighedsområde, hvor du skal kunne fungere som brobygger herimellem.

Kommuneqarfik Sermersooq
Konsulent til Majoriaq Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtig og engageret konsulent til Majoriaq Tasiilaq, som især skal arbejde i front med arbejdsmarkeds- og opkvalificerings- og uddannelsesopgaver.

Stillingens indhold er bl.a.:

  • Registrering af ledige
  • Administrative opgaver
  • Vejledning og rådgivning af arbejds-, opkvalificerings- og uddannelsessøgende i Tasiilaq by og bygder

Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Kommuneqarfik Sermersooq
Faxe Kommune Ungebehandler til Faxe rusmiddelcenter

Faxe Kommune

Er det sociale behandlingsområde dit foretrukne arbejdsområde? Er du faguddannet på minimum bachelorniveau? Har du en solid socialfaglig erfaring, meget gerne kombineret med specifik erfaring i arbejdet med unge med rusmiddelproblematikker? Har du en personlighed, der udtrykker engagement og åbenhed?

Vi er et tværfagligt behandlingshus med i alt ni ansatte, hvor I er to, der varetager ungebehandlingen. Vi varetager ambulant behandling af borgere med stof- og/eller alkoholproblemer samt deres pårørende. Herudover varetager vi behandling af unge under 18 år samt anonym stofmisbrugsbehandling. Behandlingsarbejdet finder sted i tæt samarbejde med Faxe Kommunes øvrige afdelinger, regionen, egen læge, Kriminalforsorgen m.fl.

Stevns Kommune Tandlæge til en tidsbegrænset stilling

Stevns Kommune, Store Heddinge

Stevns Kommunale tandpleje søger tandlæge til en tidsbegrænset stilling på 30 timer pr. uge. Ansættelsen har en varighed på et år med god mulighed for fastansættelse.

Arbejdsområdet vil være tandpleje for børn og unge. Desuden vil der være mulighed for at beskæftige sig med omsorgstandpleje.

Så har du lyst til et job, der byder på både udfordringer og muligheder, så er vi en tandpleje, der arbejder målrettet med høj faglighed, har fokus på velorganiseret evidensbaseret profylakse og tilbyder teamtandpleje med erfarne, engagerede og dygtige kollegaer.

WeShelter Leder med fokus på udvikling til WeShelters aktivitets- og samværstilbud

WeShelter

Vi søger en dygtig og udviklingsorienteret leder, som får det overordnede ledelsesansvar for vores AST-område. Vores AST-tilbud består i dag af NABO Center Amager, Pegasus i Sydhavnen samt Offsides Sociale Haver.

Stillingen er nyoprettet og bliver dermed en styrkelse af AST-området med henblik på en udvidelse af vores aktiviteter. Stillingen er midlertidig finansieret frem til udgangen 2024. Herefter forventer vi at have en permanent finansiering på plads qua etablering af bl.a. nye AST-tilbud. Stillingen er pt. normeret til 30 timer/uge.

Du bliver en del af værdifællesskabet WeShelter, som driver væresteder, herberger og forskellige frivilligtilbud. Dette giver dig en unik adgang til et stort og bredt netværk af dygtige og dedikerede kolleger inden for udsatteområdet.

Hillerød Kommune Tandlæge 35 timer til Hillerød Kommunale Tandpleje

Hillerød Kommune

Hillerød Kommunale Tandpleje søger en faglig stærk tandlæge til en fast stilling på 35 timer om ugen pr. 1. juni 2023.

Stillingen er i Basistandplejen, hvor du vil få rutinerede og gode kollegaer, hvilket giver rig mulighed for faglig sparring og samarbejde.

Du vil blive en del af vores team – tandlæger, specialtandlæger (orto), tandplejere og klinikassistenter og vi er alle samlet i vores nybyggede og moderne Tandplejehus, som ligger på Carlsbergvej 13B – tæt på Hillerød station.

Vi kan tilbyde dig

  • et fagligt stærkt miljø
  • et spændende og udfordrende job i et inspirerende arbejdsfællesskab
  • dygtige og engagerede kollegaer
Ballerup Kommune Rådgivere til Socialafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning

Ballerup Kommune

Er fællesskaber og dialog en naturlig del af din præference, og er du modig og kreativ, så er du måske en af vores nye kolleger fra den 1. maj 2023 eller hurtigst muligt derefter. Der er tale om en fast stilling og et barselsvikariat.

I Ballerup Kommune er vi ambitiøse, og vi sætter barren højt i arbejdet med børn, unge og familier. Vi tror på, at hvis vi er i tæt dialog med børn og familier og tager udgangspunkt i deres ønsker og behov, så skaber vi de bedste forudsætninger for at børnene udvikler sig positivt.

Du skal være med til at sikre, at der i samarbejde med børn og familier bliver udarbejdet brugbare børnefaglige undersøgelser og handleplaner, så målene for børnenes udvikling opnås.

Gem
Ethica Cura
Er frihed og fleksibilitet kerneværdier i dit arbejdsliv? Bliv vikar hos Ethica Cura!

Ethica Cura

Ethica Cura søger omsorgsfulde, stabile og fleksible vikarer. Primært til opholdssteder og behandlingshjem på hele Sjælland.

Du vil være en støtte i børn, unge og voksnes hverdag, som vil være bygget op omkring dem, hvorfor dine arbejdsdage vil være varierende.

Som vikar hos Ethica Cura har du fleksibilitet til at vælge den arbejdstid og de arbejdspladser, som passer bedst til det liv, som du ønsker at leve.

Ethica Cura
Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Børn-, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet.

Kommune Konsulenterne
Frederiksberg Kommune Frederiksberg Ungecenter søger nytænkende og faglig teamleder til beskæftigelsesrettet ungeindsats

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at lede et progressivt og resultatskabende ungecenter, der har ambitioner om at være på forkant med udviklingen, herunder realiseringen af den tværgående kommunale ungeindsats?

Ambitionen er, at den kommunale ungeindsats i Frederiksberg Kommune skal være blandt landets bedste. Derfor søger Frederiksberg Ungecenter en faglig og innovativ teamleder, der - i fællesskab med en centerleder samt en teamleder for Uddannelsesvejledningen – har lyst til at lede vores ambitiøse ungeindsats, og som er dedikeret til at skabe markante resultater gennem god ledelse, faglig indsigt og nye tværfaglige metoder.

Hjørring Kommune
Er du en resultatorienteret person, som drives af forandringer og et højt fagligt niveau? Har du ligesom os et stærkt ressourcefokus i mødet med borgerne?

Hjørring Kommune

Vi søger en faglig koordinator til Unge- og uddannelsesafdelingen på Jobcenter Hjørring.

Jobbet vil indeholde mange forskelligartede opgaver fra implementering af politiske strategier til sagsparring med enkelte medarbejdere i de forskellige teams. Du skal medvirke til at sikre et fortsat højt fagligt niveau i afdelingen og formidle nyt lovstof og viden inden for dine ansvarsområder, som der understøtter den daglige sagsbehandling.

Du bliver en del af en afdeling med et uformelt og humoristisk arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på sparring, dialog og kvalitet.

Hjørring Kommune
Den Blå Oase
Stedfortræder med socialfaglig erfaring søges til værested

Den Blå Oase, Aabenraa

Vi søger en kollega, som trives i samværet og samarbejdet med ansatte, frivillige og brugere.

Din vigtigste opgave er at være i et samspil med vores brugere og frivillige. Vi arbejder ud fra en Recoveryorienteret tilgang søgende mod rehabilitering for den enkelte ud fra dennes ønsker. Derfor ser og møder du alle mennesker ligeværdigt og har en empatisk og anerkendende tilgang til andre mennesker.

Den Blå Oase
Dansk MisbrugsBehandling Misbrugsrådgiver/behandler til vores afdeling i København

Dansk MisbrugsBehandling

Har du lyst til at arbejde med misbrugere og deres familier? Så kan du blive en del af Dansk MisbrugsBehandlings behandlingsteam.

Stillingen indebærer rådgivning/behandling i primærbehandling og efterbehandling, og indeholder bl.a. visitation og rådgivning, gruppeterapi og enesamtaler, samt rådgivning af deltagernes pårørende.

Deltagerne i behandlingen består af alkohol-, kokain- og hashafhængige – dog med en overvægt af alkoholmisbrugere.

Da en af hjørnestenene i Minnesotabehandling er, at alle behandlere selv har personlig erfaring med misbrug, er dette en forudsætning for ansøgere.

Fonden for Sociale Investeringer Fonden for Sociale Investeringer søger underviser og jobkonsulent til vores jobskabende programmer

Fonden for Sociale Investeringer, København

Vi søger en skarp, engageret og kvalitetsbevidst jobkonsulent til Fonden for Sociale Investeringer.

Gennem målrettede jobtræningsforløb arbejder du på at løfte borgernes personlige fundament og deres faglige forudsætninger. Du skaber et udviklende fællesskab med plads til alle, så borgere kan se fremad og tro på sig selv og deres muligheder. Efterfølgende følger du borgerne og støtter dem i at fastholde både motivation og job.

Vores mål er, at borgerne kommer i job eller i uddannelse. Du skal derfor kunne motivere, flytte mennesker, styrke deres selvtillid og i tæt samarbejde med kommune, virksomhed og borgerne selv finde det bedste job for vedkommende.

Ballerup Kommune Socialrådgiver til myndighedsfunktionen på det specialiserede voksenområde

Ballerup Kommune

Vi er et dynamisk og udadvendt afsnit, med plads til alle typer kollegaer. Vi har stor fokus på velvære og løbende udvikling af faglige kompetencer. Vi har fokus på den enkeltes styrker og muligheden og udvikling af dette.

Vi arbejder inden for servicelovens bestemmelser for voksne over 18 år. Vores primære opgaver er at varetage opfølgningen på borgere, der bor på handicap- og socialpsykiatriske botilbud efter servicelovens § 107, 108 og almenboliglovens § 105. Formålet med indsatsen er at understøtte en rehabiliterende indsats for borgerne i botilbuddene.

Vi har fleksibel arbejdstid, omsorgsdage til børn, mulighed for hjemarbejdsdage og en høj grad af indflydelse på eget arbejde.

Faxe Kommune Banebryderne søger to nye kollegaer til Værestederne i Haslev og Faxe 

Faxe Kommune

Kunne du tænke dig at hjælpe mennesker i udsatte positioner i Faxe Kommune, og trives du med at have mange bolde i luften, og at ikke to dage er ens?

Værestederne er uvisiterede, så du ved aldrig, hvem der kommer ind ad døren, eller hvad dagen kan bringe. Det sætter høje krav til faglighed, refleksion og kendskab til dig selv. Du skal kunne arbejde selvstændigt, men du er ikke alene. Du skal kunne danne et overblik, når tingene går stærkt. Du skal kunne deltage i samarbejdet, den faglige sparring og supervision med dine kollegaer for derved at skabe et godt arbejdsmiljø, som også skaber de bedste betingelser for værestedernes brugere. 

Mercuri Urval
Ledende overtandlæge til kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet

Mercuri Urval søger for Rigshospitalet

Banker dit hjerte for ledelse og vil du være en del af et internationalt anerkendt fællesskab, hvor behandling, forskning og uddannelse er i verdensklasse, så er du vores næste kollega.

Vi leverer topprofessionelt arbejde inden for tand-, mund- og kæbekirurgi til patienter fra hele landet. Det er en afdeling i positiv udvikling både strategisk, innovativt og i størrelse, hvor du som en del af afsnitsledelsen får mulighed for at give dit bidrag til et højt specialiseret område.

Du bliver en del af et fagligt dygtigt team på 90 medarbejdere, hvor der er fokus på tværfaglighed, sparring og hvor vi hver dag arbejder for bedre og mere innovativ pleje.

Mercuri Urval
Stevns Kommune Stevns Kommunale tandpleje søger klinikassistent til barselsvikariat

Stevns Kommune, Store Heddinge

Klinikassistent søges til et barselsvikariat på 35 timer pr. uge fra den 1. maj 2023. Vikariatet har en varighed på 1 år med mulighed for fastansættelse.

Så hvis du er en kvalitetsbevidst, omsorgsfuld og initiativrig klinikassistent med mod på faglige udfordringer, glæder vi os til at høre fra dig.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV