297 job matcher din søgning 297 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Solrød Kommune Vi søger ny kollega til visitationen i Solrød Kommune

Solrød Kommune

Visitator med erfaring inden for sagsbehandling af personlig pleje og praktisk hjælp søges til fast stilling i Visitation og Koordination i Solrød Kommune.

Du kommer til at indgå i en enhed af erfarne og engagerede visitatorer. Vi er en afdeling med i alt 13 visitatorer, to administrative sagsbehandlere og en leder. Visitationen er opdelt i to teams, et team pleje og et team hjælpemidler.

Som visitator er du selvtilrettelæggende og med jobbet hører en stor grad af ansvar og selvstændighed. Det team som du skal indgå i, er team pleje.

LOOP Fitness Selvstændig og serviceminded centerleder af LOOP Fitness i Hvidovre 32 ugentlig.

LOOP Fitness

Stillingen er for dig som motiveres af at yde god service og skabe gode oplevelser for medlemmerne.

Vi forventer ikke nødvendigvis, at du har erfaring fra fitness branchen. Vi sørger for din oplæring og evt. mentorordning.

Til gengæld for alt det, du kommer med, kan vi tilbyde dig et job i et spændende miljø. Du vil få en stor grad af frihed til at sætte dit præg på centret og centrets aktiviteter inden for de rammer, som LOOP konceptet tilbyder

Gem
Esbjerg Kommune
I Tandplejen i Esbjerg Kommune søger vi en tandlæge pr. 14. august 2023 eller snarest muligt - gerne fuldtid - genopslag

Esbjerg Kommune

Har du lyst til at blive en del af et stærkt hold på 85 dygtige og engagerede medarbejdere, så har vi stillingen til dig.

Medarbejderne er fordelt på seks storklinikker, hvor vi arbejder i velfungerende teams af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

I Tandplejen har vi cirka 25.000 patienter, og vores vigtigste fokus er forebyggelse og høj kvalitet i behandlingen af såvel børn som ældre i omsorgstandplejen.

Vi kan tilbyde dig:

  • at du bliver en del af en spændende arbejdsplads i en kommunal tandpleje, hvor vi er fuldt digitaliseret med patientjournal (Solteq tand) og røntgen (Visiquick)
  • gode muligheder for faglig og personlig udvikling, da alle fagområder varetages i tandplejen
Struer Kommune
Overtandlæge til Center for Tandregulering Nordvestjylland

Struer Kommune

Er du vores nye leder? Vil du stå i spidsen for den positive udvikling af Center for Tandregulering? Og kan du se dig selv i en moderne klinik med panorama-udsigt til Limfjorden?

Vores nuværende leder har valgt at gå på pension til 1. september. Derfor får du nu mulighed for at søge en unik og spændende lederstilling som overtandlage på Center for Tandregulering Nordjylland (CTN). Stillingen er fleksibel, både i forhold til timetal og arbejdsindhold.

Som overtandlæge for CTN kommer du til at stå i spidsen for en moderne tandreguleringsklinik, hvor humøret, arbejdsmiljøet og de faglige ambitioner er høje – og hvor vi arbejder innovativt og udviklingsorienteret.

Egedal Kommune
Løsningsorienteret og engageret fysioterapeut til barselsvikariat i Sundhed og Træning i Egedal Kommune

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger en engageret og ansvarsfuld fysioterapeut, som har lyst til at sætte sine faglige og personlige kompetencer i spil her hos os i Egedal Kommune – primært indenfor ryg- og cancerområdet samt geriatrien.

Dine primære opgaver vil være:

  • Varetagelse af genoptræningsforløb – både individuelt og på hold – i Sundhedscentret, i naturen samt i og omkring borgerens hjem – alt efter behov
  • Varetagelse af afklarende samtaler, undersøgelse, vurdering og foretagelse af tests samt slutsamtaler
  • Udarbejdelse af effektiv og relevant dokumentation samt evaluering af egne indsatser

Egedal Kommune
Gem
Børnespecialisterne ApS Erfaren ergoterapeut

Børnespecialisterne ApS

BørneSpecialisterne er tilknyttet familier i hele Danmark, som vi superviserer i forhold til børnenes udvikling. Vi søger en ergoterapeut, som har bred erfaring og kompetencer indenfor pædiatrisk ergoterapi - herunder arbejde med børn med vidtgående handicaps/udviklingsforstyrrelser.

Har erfaring med både udredning, behandling og rådgivning indenfor pædiatrisk ergoterapi, og du ser fordelene i - og er i stand til - at tænke ergoterapi ind i lege og motiverende aktiviteter for barnet og familien.

En stor del af arbejdstiden er vi på hjemmebesøg ved familier rundt omkring i hele landet. Kontoret ligger i Odense, men det også muligt at arbejde hjemmefra.

Gem
Børnespecialisterne ApS Audiologopæd/logopæd

Børnespecialisterne ApS

BørneSpecialisterne er tilknyttet familier i hele Danmark, som vi superviserer i forhold til børnenes udvikling. Vi søger en audiologopæd, som har erfaring og stor interesse for specialområdet - herunder arbejde med børn med vidtgående handicaps/udviklingsforstyrrelser.

Du har erfaring eller kendskab til vejledning og implementering af ASK og har indgående kendskab til den tidlige sprogudvikling.

En stor del af arbejdstiden er vi på hjemmebesøg ved familier rundt omkring i hele landet. Kontoret ligger i Odense, men det også muligt at arbejde hjemmefra.

Dansk Sundhedssikring
Fysioterapeut til vikariat i netværksvirksomhed i hastig vækst

Dansk Sundhedssikring, Herlev

Har du fagligheden i orden og lyst til at arbejde med både sundhedsfaglige og administrative opgaver? Er du serviceminded, proaktiv og formår du at drive stort som småt med høj eksekveringsevne? Har du lyst til at blive en del af et engageret og fremsynet team i konstant udvikling? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega.

Se video om Dansk Sundhedssikring som arbejdsplads

I stillingen som netværkskoordinator vil du få ansvaret for administration af vores behandlernetværk. Du vil sikre account management af sundhedsordninger for kommunale og/eller private aktører samt bidrage med fysioterapeutisk rådgivning af forsikringskunder.

Du vil sammen med resten af teamet sikre, at den daglige drift med sagshåndtering, sagsoprettelser og besvarelser af telefoner kører på skinner.

Dansk Sundhedssikring
Stevns Kommune Stevns Kommunale Tandpleje søger tandlæge til en tidsbegrænset stilling (genopslag)

Stevns Kommune, St. Heddinge

Stevns Kommunale Tandpleje søger tandlæge til en tidsbegrænset stilling på 30 timer pr. uge fra den 1. maj 2023 eller tidligst herefter. Ansættelsen har en varighed på 1 år med god mulighed for fastansættelse.

Arbejdstimerne er fordelt på ugen fra mandag til torsdag.

Arbejdsområdet vil være tandpleje for børn og unge. Desuden vil der være mulighed for at beskæftige sig med omsorgstandpleje.

Så har du lyst til et job, der byder på både udfordringer og muligheder, så er vi en tandpleje, der arbejder målrettet med høj faglighed, har fokus på velorganiseret evidensbaseret profylakse og tilbyder teamtandpleje med erfarne, engagerede og dygtige kollegaer.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Leder af Trænings- og Rehabiliteringscentret

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kan du indsigtsfuldt og klogt favne en bred, tværfaglig og kompleks ledelsesopgave?

Træning og rehabilitering indtager en central plads på sundheds- og omsorgsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune – med klare succeskriterier: Indsatsen lykkes, når borgere med rehabiliterende behov oplever, at de gennem meningsfuld aktivitet og deltagelse opnår at mestre eget liv bedst muligt.

Du bliver leder af Trænings- og Rehabiliteringscentret og 170 fagligt kompetente ledere og medarbejdere. Lederen er et vigtigt omdrejningspunkt for den fortsatte udvikling af den attraktive arbejdsplads.

Dragør Kommune
Dragør Kommune søger visitator til myndighedsteamet

Dragør Kommune

Myndighedsteamet i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering søger dig til at understøtte myndighedsindsatsen for borgere med nedsat funktionsevne i Dragør

Vi tilbyder en attraktiv stilling, hvor du bliver en del af en ambitiøs og dygtigt team. Nøgleordene er selvtilrettelæggelse af opgaver, fleksibilitet og samarbejde i såvel kollegarelationer og borgerrelationer. Vi støtter hinanden i det daglige og lader os inspirere af hinanden på tværs af fagligheder, roller og titler. Det skaber arbejdsglæde, og det skaber kvalitet.

Dragør Kommune
Dragør Kommune
Dragør kommunale Tandpleje søger en dygtig klinikchef

Dragør Kommune

Vil du stå i spidsen for en lille børne- og ungetandpleje, som har alle funktioner samlet på én klinik?

Dragør kommunes klinikchef har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi en ny klinikchef, som kan fortsætte arbejdet med at drifte og udvikle tandplejen sammen med et engageret og serviceminded team.

Klinikchefstillingen er en kombination af tandlægefagligt arbejde, ledelse og administration og som klinikchef har du mulighed for at sætte dit præg på fremtidens tandpleje.

Dragør Kommune
Frederikssund Kommune
Fysioterapeut til Rehabiliteringsafdelingen

Frederikssund Kommune

Vil du arbejde med at få borgere sikkert hjem i egen bolig igen efter indlæggelse? Vil du arbejde med både korte og lange forløb af forskellig kompleksitet?

Så er vi din fremtidige arbejdsplads.

Den fysioterapeutiske genoptræning består af vurdering og træning i forhold til genoptræningsplaner og træning af borgernes funktionstab. Sammen med borgeren og dine tværfaglige kollegaer sætter du mål for borgerens ophold, og I arbejder målrettet sammen om at nå det. Vores rehabiliterende indsats er velstruktureret og består udover daglig træning (både individuelt og gruppe) også af startsamtaler, daglige triagemøder, tværfaglige konferencer, vurdering, bestilling og tilpasning af hjælpemidler og hjemmebesøg.

Hørsholm Kommune Ambulant fysioterapeut med erfaring med cancer og palliation

Hørsholm Kommune

Fælles om sundhed og livskvalitet, et højt fagligt niveau og et stærkt kollegialt fællesskab, hvor vi løfter i flok. Dette er kendetegnende for træningsenheden på Sundheds- og rehabiliteringscentret Hørsholm. Lyder det som noget du gerne vil være en del af, så kan det være dig, vi mangler.

Terapeuterne er inddelt i fagteams med en ressourceperson som tovholder. Den rette kandidat vil have mulighed for at blive ressourceperson i cancer og palliation.

Du vil også alt efter din erfaring og interesse kunne få ansvar for at varetage genoptræning på hold og individuelt, både efter Sundheds- og Serviceloven til øvrige diagnosegrupper.

Gem
Tårnby Kommune Visitator, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut søges til Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS)

Tårnby Kommune

I jobbet som visitator er du med til sikre, at kommunens borgere får en god, sammenhængende og meningsfuld indsats, som leveres i tæt dialog med borgeren selv, pårørende og kollegaer fra ex. hjemmeplejen, sygeplejen, genoptræningen og plejehjemmene.

Vi stræber altid efter, at overgangen fra hospital til kommune foregår så smidigt og hensigtsmæssigt som muligt og netop overgange har en særlig bevågenhed. Vi møder borgeren på hospital eller i eget hjem, hvor funktionsevnen vurderes.

Vi sagsbehandler ud fra en helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang i samarbejde med rehabiliteringsterapeuter og dokumenterer i journal systemet CURA ud fra Fælles Sprog III.

Hillerød Kommune Socialfaglig medarbejder til socialpsykiatrien

Hillerød Kommune

På Trollesbro søger vi en støttekontaktperson (SKP) til vores åben rådgivningsteam. Hvis du foretrækker en arbejdsdag med masser af borgerkontakt og frihed til selv at tilrettelægge dine opgaver, har vi en attraktiv stilling til dig. Vi vil lægge vægt på, at du har erfaring i at samarbejde med borgere inden for det socialpsykiatriske felt, og at du arbejder recovery-orienteret.

Trollesbro rummer en bred vifte af tilbud til borgere med forskellige funktionsnedsættelser. Herunder udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, psykisk sårbarhed, hjerneskader og senhjerneskader. Vi vil være et dynamisk og fagligt kraftcenter, som i alle vores pædagogiske indsatser tager afsæt i en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang.

Region Midtjylland Kom med på vores ledelseshold – vi er fælles om ledelse og søger en daglig leder til holdet

Region Midtjylland, Silkeborg

Er du optaget af at gøre en forskel for mennesker med autisme, er du vedholdende og trives i komplekse problemstillinger? Så er vi det perfekte match.

Stillingen, som vi søger besat, er som daglig leder for Gødvad botilbud og Gødvad uddannelse og beskæftigelse.

I samarbejde med afdelingslederen står du i spidsen for to grupper engagerede og reflekterede medarbejdere. Du bliver samtidig en del af to ambitiøse afdelinger, som arbejder ud fra Specialområde Autismes fælles faglige fundament. Målet med det er at sikre en metodisk, fagligt begrundet praksis, som altid sætter borgeren i centrum.

Faxe Kommune Spændende nyoprettet udviklingsstilling som rehabiliteringsterapeut

Faxe Kommune

Glædes du over at se et menneske blomstre op ved igen at blive herre over sin egen tilværelse? Har du lyst til at være med til at understøtte den enkelte i at leve så indholdsrigt som muligt på egen præmisser? Kan du lide at videregive dit fag og ser du det som en værdi i udvikling og styrkelse af den rehabiliterende indsats i tæt samarbejde med andre sundhedsfaglige?

Som rehabiliteringsterapeut vil du sammen med andre tværfaglige kollegaer blive tovholder på udviklingsarbejde. Din opgave bliver at medvirke til at implementere hverdagsrehabilitering efter servicelovens §83a i den ordinære hjemmepleje.

Stevns Kommune Visitator søges til myndighedsfunktion

Stevns Kommune, Hårlev

Kunne du tænke dig at være en del af et godt arbejdsfællesskab og være en del af vores dygtige og engagerede kollegaer?

Myndighed i Stevns Kommune kan tilbyde dig et selvstændigt arbejde med både faglige og personlige udfordringer på en velfungerende arbejdsplads i konstant udvikling. Vi vil have fokus på en god introduktion til opgaveløsningen.

Dit daglige arbejde består bl.a. i behandling af ansøgninger omkring:

  • Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktiske opgaver
  • Midlertidige døgnophold
  • Plejebolig og handicapvenlig bolig
Godt Smil Tandlægerne Tandplejer til vores team i Sønderborg

Godt Smil Tandlægerne

Vi mangler så meget en god tandplejerkollega.

Du får en arbejdsdag fyldt med faglig sparring, søde kolleger og gode rare patienter? Vil du gerne en arbejdsplads, hvor vi er fleksible og lytter til dine behov? Har du lyst til at være en del af et team, hvor vi også lægger vægt på at have det godt sammen?

Som tandplejer får du dit eget klinikrum, et ServiceCenter og en reception, der bl.a støtter dig med at fylde din bog op. Du vil også få mødestabile og imødekommende kollegaer, der alle værner om og bidrager til et godt og sundt arbejdsmiljø.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV