246 job matcher din søgning 246 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
Ikast-Brande Kommune
Skolekonsulent

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

Vi mangler en skolekonsulent, som vil være en del af skoleskoleafdelingens team.

Som skolekonsulent er du med til at understøtte ledelsesgruppen, udviklingsprojekter, den daglige drift og andre tværgående indsatser med insisterende sparring, processtøtte og facilitering.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • Support og rådgivning til skoleafdelingen og skoleledere i den daglige drift
 • Opdatering på lovgivning, bekendtgørelser, overenskomster, vejledninger m.v. og stå for relevant videreformidling af disse
 • Understøtte skoleafdelingens dialog med skolerne og andre samarbejdspartnere
Skattestyrelsen Administrative medarbejdere til Center for Straffesager

Skattestyrelsen, København

Kan du skabe overblik over mange forskellige sager og samtidig bevare blikket for detaljerne i den enkelte sag? Hvis du kan svare ja til det, så er du muligvis vores nye kollega i Straffesagsenhed 4. 

I Straffesagsenhed 4 ligger Visiteringen, som er indgangen for alle de straffesager, der behandles i Center for Straffesager. Som administrativ medarbejder får du en afvekslende hverdag, hvor ikke to dage er ens.

Som administrativ medarbejder hos os får du ansvar for bl.a.:

 • journalisering af sager
 • visitering af nye sager, som tilgår Center for Straffesager fra Skatte-, Motor- og Toldstyrelsen
 • at sikre sagssagsregistreringer
Skattestyrelsen
Kommuneqarfik Sermersooq
Konsulent til Majoriaq Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger dygtig og engageret konsulent til Majoriaq Tasiilaq, som især skal arbejde i front med arbejdsmarkeds- og opkvalificerings- og uddannelsesopgaver.

Stillingens indhold er bl.a.:

 • Registrering af ledige
 • Administrative opgaver
 • Vejledning og rådgivning af arbejds-, opkvalificerings- og uddannelsessøgende i Tasiilaq by og bygder

Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Kommuneqarfik Sermersooq
Børne- og Undervisningsministeriet
Kontorfunktionær til administrative opgaver i HR

Børne- og Undervisningsministeriet, København

Motiveres du af at levere en høj grad af service og understøtte både nære kolleger og organisationen i din opgaveløsning? Og trives du med en omskiftelig hverdag, hvor du både har nogle faste driftsopgaver, men også ad hoc-opgaver med korte deadlines?

Dine nye opgaver kan bl.a. indebære:

 • Administration af ridderkors og fortjenstmedaljer
 • Administration af aftaler om massage, ergonomi m.m. samt dialog med leverandører og kommunikation til medarbejdere om aftalerne
 • Håndtering af fakturaer

Uanset hvilken erfaring du kommer med, vil vi gøre vores bedste for, at du får en god oplæring i vores opgaver.

Børne- og Undervisningsministeriet
Stevns Kommune Tandlæge til en tidsbegrænset stilling

Stevns Kommune, Store Heddinge

Stevns Kommunale tandpleje søger tandlæge til en tidsbegrænset stilling på 30 timer pr. uge. Ansættelsen har en varighed på et år med god mulighed for fastansættelse.

Arbejdsområdet vil være tandpleje for børn og unge. Desuden vil der være mulighed for at beskæftige sig med omsorgstandpleje.

Så har du lyst til et job, der byder på både udfordringer og muligheder, så er vi en tandpleje, der arbejder målrettet med høj faglighed, har fokus på velorganiseret evidensbaseret profylakse og tilbyder teamtandpleje med erfarne, engagerede og dygtige kollegaer.

Hillerød Kommune Tandlæge 35 timer til Hillerød Kommunale Tandpleje

Hillerød Kommune

Hillerød Kommunale Tandpleje søger en faglig stærk tandlæge til en fast stilling på 35 timer om ugen pr. 1. juni 2023.

Stillingen er i Basistandplejen, hvor du vil få rutinerede og gode kollegaer, hvilket giver rig mulighed for faglig sparring og samarbejde.

Du vil blive en del af vores team – tandlæger, specialtandlæger (orto), tandplejere og klinikassistenter og vi er alle samlet i vores nybyggede og moderne Tandplejehus, som ligger på Carlsbergvej 13B – tæt på Hillerød station.

Vi kan tilbyde dig

 • et fagligt stærkt miljø
 • et spændende og udfordrende job i et inspirerende arbejdsfællesskab
 • dygtige og engagerede kollegaer
Finanstilsynet
Ansvarsfuld sekretær til samfundsvigtigt tilsyn med penge- og realkreditinstitutter

Finanstilsynet, København

Vil du være med til at sikre en robust, ansvarlig og ordentlig finansiel sektor i Danmark? Vil du have en bred kontaktflade, og vil du udfordres på din faglighed? Så har vi brug for dig i kontoret for Kontoret for Realkreditinstitutter og Kontoret for International markedskontakt, Likviditet og Kapital. 

Du skal understøtte chefer og medarbejdere i de to kontorer i en række tilsynsopgaver og på den måde bidrage til, at der er overblik over tilsynsindsatsen, og at tilsynsopgaven løftes. Du kommer også til at bidrage til tværgående opgaver med andre kontorer, og du vil derfor hurtigt indgå i et bredt netværk i Finanstilsynet.

Færdselsstyrelsen
Administrative medarbejdere til team Virksomhedstilsyn og takografkort

Færdselsstyrelsen, Ribe

Brænder du for at yde en god service til borgere og virksomheder? Har du politisk flair og lyst til at arbejde med komplekse problemstillinger. Trives du i en travl hverdag med masse af udfordringer?

Du bliver en del af et team, hvis kerneområde i dag er administration af og tilsyn med køre- og hviletidsområdet, hvor produktionen er styret af målkrav fastsat på EU-niveau.

Du vil få funktionen som aflæser. Aflæsernes arbejdsområde består af kontrol af køre-hviletidsbestemmelserne for de indkaldte virksomheder, herunder sikre sig at alt relevant data er modtaget, korrespondance med virksomhederne, konstatering af evt. overtrædelser, sparring med kvalitetskontrollører og jurister.

Færdselsstyrelsen
ATP
Forretningskonsulent til Produktudvikling Boligstøtte

ATP, Hillerød

Kan du bevare overblikket og garantere, at kvaliteten i vores breve er i top? Har du erfaring med kodning, test og udvikling af breve?

Som vores nye forretningskonsulent bliver du en del af vores brevteam, der har den primære opgave at oprette, vedligeholde og optimere vores breve vedrørende boligstøtte. Sammen med dine kolleger i teamet får du ansvaret for den tekniske del af arbejdet med breve i fagsystemet til udbetaling af boligstøtte. Dette sker fx som følge af lovændringer, optimering af kunderejser osv.

ATP
Naviair
Turnusmedarbejder

Naviair, Kastrup

Turnussupport understøtter Naviairs operative linjeenheder med hensyn til spørgsmål og opgaver i forbindelse med vagtplanlægning, drift, opfølgning og systemunderstøttelse.

Du bliver en del af et team på fem medarbejdere, der alle arbejder for at levere god kvalitet og høj service til vores operative medarbejdere.

Vi servicerer de operative enheder med hensyn til efterregistrering af vagtlister, operativ drift af turnussystemer i SAP og vagtplanlægningsværktøjet Europlanner, vedligeholdelse af regel- og vejledningsdokumentation, prognoser, statistik og andre ad hoc-opgaver.

Naviair
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Barselsvikar for kontorfunktionær søges til administrationsopgaver

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Svendborg

Har du stærke kompetencer inden for administration, økonomi og it? Har du gode engelskkundskaber? Så har vi en spændende stilling som barselsvikar for kontorfunktionær i kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer.

Se video om Uddannelses- og Forskningsministeriet som arbejdsplads

Kontoret er organiseret i fire områder og en stabsfunktion, og du skal arbejde i Bevillingsadministrationen og desuden indgå i varetagelse af tværgående administrative opgaver i kontoret.

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes.

Politiets Efterretningstjeneste Kontoruddannede personundersøgere til Personsikkerhedssektionen i PET

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Vil du bruge dine kompetencer hvor de gør en forskel? Kan du se dig selv være med til at beskytte Danmark mod udefrakommende trusler og værne om nationens sikkerhed? Så er du måske vores nye kollega i Personsikkerhed!

Din primære opgave vil være at behandle ansøgninger fra personer, der skal sikkerhedsgodkendes i overensstemmelse med de regler og retningslinjer som findes i Sikkerhedscirkulæret og andre regelsæt. Det indebærer, at du både skal kunne indsamle, overskue og håndtere forskelligartede personlige oplysninger om mennesker og at du kan vurdere og afveje oplysningerne i forhold til relevans.

Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Børn-, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet.

Kommune Konsulenterne
Rigspolitiet Struktureret administrativ medarbejder til administration af efter- og videreuddannelse på Politiskolen

Rigspolitiet, Brøndby/Vejle

Arbejder du struktureret og trives du i et job med en bred kontaktflade og hvor samarbejde vægtes tungt? Så er denne mulighed måske noget for dig.

I stillingen skal du arbejde med at sikre driften af politiets efter- og videreuddannelse og sørge for, at administrationen og koordineringen af uddannelsesaktiviteterne sker gnidningsfrit. Du har løbende kontakt til instituttets uddannelsesansvarlige på Politiskolen og til politikredsene for at sikre, at de ydre rammer for efter- og videreuddannelse er på plads. Vi har mere end 170 efter- og videreuddannelser for politifolk og andre ansatte, eksempelvis indsatsleder-, vagtchef- og efterforskningsuddannelser.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Administrative medarbejdere til kortlægning af landbrugsarealer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Augustenborg

Vil du kortlægge Danmarks landbrugsarealer og være med til at skabe grundlaget for, hvilke marker der kan søges støtte til? Så kan du komme til at beskæftige dig med opgaver, der har stor betydning for landbrugserhvervet.

Vi forventer, at du trives i en hverdag med en høj detaljeringsgrad, og at du har en struktureret arbejdsform og sans for kvalitet og derudover er nysgerrig, energisk og vil bidrage til vores gode arbejdsmiljø

Du bliver taget godt imod og lært op i både systemer og arbejdsgange, inden vi slipper dig løs.

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Ungecenter søger nytænkende og faglig teamleder til beskæftigelsesrettet ungeindsats

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at lede et progressivt og resultatskabende ungecenter, der har ambitioner om at være på forkant med udviklingen, herunder realiseringen af den tværgående kommunale ungeindsats?

Ambitionen er, at den kommunale ungeindsats i Frederiksberg Kommune skal være blandt landets bedste. Derfor søger Frederiksberg Ungecenter en faglig og innovativ teamleder, der - i fællesskab med en centerleder samt en teamleder for Uddannelsesvejledningen – har lyst til at lede vores ambitiøse ungeindsats, og som er dedikeret til at skabe markante resultater gennem god ledelse, faglig indsigt og nye tværfaglige metoder.

Solrød Kommune Aktivitetskoordinator

Solrød Kommune

I Solrød Kommunes Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC) vil vi gerne give borgerne mulighed for at indgå i mange forskellige typer fællesskaber. Der er brug for dig til en bred vifte af opgaver, og du skal turde at kaste dig ud i dem alle. Selv om opgaverne sommetider presser sig på, er det vigtigste, at husets gæster altid føler sig set og velkomne.

Som aktivitetskoordinator har du en spændende opgave i at koordinere og udvikle husets tilbud og rammer i samarbejde med frivillige, brugere og kollegaer, så rammerne udnyttes fuldt ud til gavn for borgerne. Du har også en vigtig opgave som inspirator og idémager, så vi hele tiden kan puste nyt liv i huset. Mange seniorer benytter huset flittigt, og der er plads til flere.

Esbjerg Kommune
Sekretariatsmedarbejder søges til Stengårdsvejssekretariatet - treårig projektansættelse

Esbjerg Kommune

Vil du være med til at udvikle Esbjergs Internationale Kvarter, som del af et bredt tværfagligt opgavefællesskab?

Det er en fuldtidsstilling med et ugentligt timeantal på 37 timer. Stillingen er en treårig projektansættelse og ønskes besat fra 17. april 2023 eller snarest herefter.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

 • Lave dagsordner, referater og forberede til projektgruppemøder, ledermøder, styregruppemøder og den politiske følgegruppe.
 • Koordinerer årsberetningen om den Lovpligtige udviklingsplan til Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
 • Sikre koordinering af kommunikation mellem Ungdomsbo og Esbjerg Kommune.
KOMBIT A/S
Koordinator - gerne med interesse for PMO

KOMBIT A/S, København

Har du lyst til at arbejde med nogle af de store digitaliseringsprojekter i Danmark? Finder du administrative opgaver i udvikling og forvaltning af kritiske it-løsninger spændende, har du sans for detaljen, og kan du få opgaver til at lykkes i tæt samarbejde med gode kollegaer?

Din hovedopgave bliver at have overblikket, udføre administrative opgaver, tværgående koordinering, interessentpleje mv.

Vi er en organisation, der nyder, at der både er højt til loftet og rige muligheder for at sætte sit personlige præg på eget jobindhold. Og selv om ambitionerne er høje, så har vi som organisation fokus på en fornuftig work-life-balance.

KOMBIT A/S
Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens
Administrations- og ressourcechef

Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens

Vil du være med til at uddanne fremtidens dygtige velfærdsmedarbejdere? Kan du se SOSU FVH’s administrations- og ressourceafdeling som en afgørende del af den opgave? Er du en dygtig personaleleder, der kan understøtte og understøttes af dialog, trivsel og rum til forskellighed?

Du vil som administrations- og ressourcechef have et bredt opgavemæssigt ansvarsområde og dermed være chef for følgende afdelinger elevadministrationen, HR-afdelingen, økonomiafdelingen og ejendomsservice (herunder kantinedrift).

Du vil være nærmeste leder for 16 medarbejdere inden for områderne, heriblandt en teknisk serviceleder.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV