217 job matcher din søgning 217 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikshavn Kommune Fysioterapeuter til SenhjerneskadeCenter Nord, med en spændende delt funktion som udekørende Fysioterapeut i Frederikshavn Kommunes Handicap afdeling

Frederikshavn Kommune

SCN er et hjem for voksne med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade, hvor vi også har eget aktivitetstilbud, i meget smukke rammer.

Som fysioterapeut på SCN:
Har man til opgave at indgå i den daglige morgenpleje på lige fod med øvrige kollegaer, hvor det forventes, at man tænker fysioterapi ind i ADL-træningen, herefter går man fra til fysioterapi med borger enten i borgers lejlighed eller i stedets specifikke træningsrum.

Som udekørende fysioterapeut:
Har man til opgave, at servicere udvalgte borgere for hvem der måtte have behov for fysioterapeutisk behandling. Der kan være tale om langsigtede og vedvarende behov eller kortvarige/ rehabiliterende behov.

Frederikssund Kommune
Psykolog til PPR

Frederikssund Kommune

Psykolog med alsidige kompetencer til PPR

Har du lyst til at arbejde med rådgivning og vejledning af børn og unge, deres forældre, samt sparring til de fagprofessionelle i deres nære miljøer? Så er dette job lige noget for dig. Frederikssund Kommune har høje ambitioner og ønsker stærke tværfaglige løsninger i arbejdet med børn, unge og deres familier, og har derfor samlet kommunens i PPR, dagtilbud og skole i ét center.

Dine opgaver

 • Sparring med skoler og institutioner og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af læringsmiljøerne, hvor børn og unges læring, trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i fællesskabet er omdrejningspunktet
 • Rådgivning og vejledning af børn, unge og deres familier
 • Konsultation og udviklingsarbejde med afsæt i at skabe kvalitativt højt præsterende læringsmiljøer
Mercuri Urval
Netværks- og forebyggelseskonsulent

Mercuri Urval søger for Velliv Foreningen i Ballerup

Vil du være med til at styrke danskernes mentale sundhed? Velliv Foreningen søger en udadvendt netværks- og forebyggelseskonsulent til aktiviteter for mental sundhed i arbejdslivet

Som netværks- og forebyggelseskonsulent bliver det din opgave at udvikle partnerskaber med relevante aktører samt initiere og orkestrere netværk, seminarer og andre relationsopbyggende og videndelende aktiviteter samt tilknyttede formidlingsaktiviteter.

Du kommer til at arbejde med et spændende og højaktuelt tema og bliver en del af afdelingen Mental Sundhed og Kommunikation, hvor du får erfarne, dedikerede og højt kvalificerede kollegaer. Vi arbejder sammen - med ambitioner om kvalitet, læring og udvikling, og har tætte samarbejdsflader internt i sekretariatet og med mange eksterne samarbejdspartnere.

Mercuri Urval
Rudersdal Kommune Fysioterapeut, der er vild med geriatri og tværfagligt samarbejde, søges til Rehabiliteringscenter Hegnsgården (barselsvikariat)

Rudersdal Kommune, Nærum

Som fysioterapeut på Rehabiliteringscenter Hegnsgården varetager du genoptræning og rehabilitering af primært geriatriske borgere med døgnophold efter Sundhedsloven § 140 og Serviceloven § 86.1. Enkelte fysioterapeuter varetager desuden ambulante vurderinger og træning af borgere, der dels har været i forløb på døgnrehabilitering, dels træner efter § 86.1.

 • Du bliver en del af et team med fem ergoterapeuter og syv fysioterapeuter.
 • Du vil få et alsidigt job med mange bolde i luften med stor indflydelse på struktur og planlægning.
 • Du står for vurdering, træning af borgere individuelt og på hold samt hjemmebesøg.

Du er med til at arrangere og koordinere indsatser og møder omkring din borgers forløb samt den gode overgang til eget hjem.

Københavns Kommune Visitatorer til Visitation NORD

Københavns Kommune

Visitatorer, uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut, søges til Visitation NORD i Københavns Kommune.

Ønsker du at bruge din uddannelse til at gøre en forskel for den enkelte borger i samarbejde med kompetente kollegaer? Og vil du være med til at videreudvikle myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Så har vi jobbet til dig. Vi søger to visitatorer til Visitation Nord i afdelingen Støtte og Koordinering.

Københavnerne lever længere, og der bliver flere ældre med kroniske sygdomme og nedsat funktionsevne. Kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger betyder flere kommunale sundhedsopgaver, mere kompliceret pleje og flere borgerforløb på tværs af sektorer og på tværs af kommunens egne indsatser.

Gem
Falck Danmark A/S
Fysioterapeut til Falck - Quick Cares afdelinger i Randers

Falck Danmark A/S

Vil du være en del af et stærkt team der i fællesskab hjælper folk videre på arbejdsmarkedet?

Vi søger en relationsskabende og beskæftigelsesorienteret fysioterapeut til et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december 2022. Barselsvikariatet forventes at vare til ultimo september 2023.

Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere bestående af fysioterapeuter og en psykolog. Dine opgaver bliver at agere projektkonsulent i spændingsfeltet mellem borger og jobcenter. Derudover omfatter stillingen udarbejdelse af træningsprogrammer for borgere henvist til Falck - Quick Care fra Jobcentret med henblik på fysisk opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet. Falck - Quick Care har et træningsorienteret beskæftigelsesrettet fokus, og vi behandler derfor ikke vores borgere manuelt.

Falck Danmark A/S
Den Selvejende Institution HovedHuset Ergoterapeut/aktivitetsmedarbejder til rehabiliterende dagtilbud for voksne med senhjerneskade

Den Selvejende Institution HovedHuset, København

Brænder du for et arbejde, hvor du er i helt tæt samspil med målgruppen? Har du gode kompetencer inden for relationsarbejde, og får du energi af at bidrage til menneskers udvikling? Så er du måske vores nye kollega.

Som medarbejder i HovedHuset deltager du i en afvekslende hverdag sammen med engagerede kolleger og medlemmer. Sammen med husets tværfaglige team af medarbejdere er du med til at skabe rammerne for en meningsfuld og arbejdsorienteret hverdag for husets medlemmer med fokus på det daglige relationsarbejde og medlemmernes udviklingspotentiale. Medlemmerne visiteres fra kommunerne i hovedstadsområdet efter Servicelovens § 104.

Botilbuddene Nordenfjords A/S Myagergård søger pædagog

Botilbuddene Nordenfjords A/S, Fjerritslev

Vi mangler helt aktuelt erfarent personale på Myagergård til en specifik opgave med karakter af en enkeltmandsopgave – omend der er tale om anbringelse efter §66.

Der er tale om en borger med betydelige psykiske, sociale og adfærdsmæssige problematikker. En borger, der har brug for en høj grad af forudsigelighed, struktur og gentagelser.

Vækker ovenstående din faglige interesse, så kan vi berette, at vores forventninger til dig er som følger:

 • Uddannelse som pædagog
 • Du har betydelig erfaring indenfor det specialiserede socialområde
 • Gerne relevante pædagogiske/psykologiske efteruddannelser
 • Erfaring fra arbejde med borgere med psykiatriske diagnoser; gerne OCD
Falck Danmark A/S
Ergoterapeut til Falck - Quick Care Aabenraa

Falck Danmark A/S

Vil du være en del af et stærkt team der i fællesskab hjælper folk videre på arbejdsmarkedet? Vi søger en ergoterapeut til vores afdeling i Aabenraa til at varetage arbejdsmarkedsrettede forløb for ledige borgere med henblik på at føre dem til hel- eller delvis selvforsørgelse.

Du vil komme til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere bestående af fysioterapeuter, virksomhedskonsulenter, udplaceringskonsulenter, psykologer og mentorer. Vi har herudover allerede én ergoterapeut ansat. Dine opgaver bliver at agere bindeled mellem borger, kolleger og jobcenter. Derudover omfatter stillingen udarbejdelse af plan/skema for borgere henvist til Quick Care fra Jobcentret med henblik på kognitiv træning, kognitiv opkvalificering og afklaring. Træningen kan være samtale, spil, mental fitness, VR-briller etc.

Falck Danmark A/S
Copenhagen Search Partners P/S
Chef til sundhedsfagligt rådgivningscenter

Copenhagen Search Partners P/S søger for Prescriba A/S

Er du en inspirerende og motiverende leder, som på en naturlig måde evner at bringe serviceniveauet til nye højder i samspil med de mange medarbejdere med baggrunde som psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere m.m.? Er du en helt fantastisk person og en stærk menneskekender? Så er du måske vores nye kollega i vores skønne lokaler i indre København.

Som chef for Prescribas Rådgivningscenter, som også omfatter et call center, bliver du ansvarlig for rådgivningscenteret og de 45 dertil knyttede medarbejdere. Du bliver en del af et team, som yder psykologisk rådgivning og sundhedsløsninger til både store og små arbejdspladser i hele landet.

Hverdagen vil desuden bl.a. omfatte:

 • Koordinering og fordeling af arbejdsopgaver
 • Implementering og orientering af nye kundeaftaler i rådgivningen
 • Dag-til-dag medarbejdersamtaler vedr. sparring omkring sager/trivsel
Mandecentret Botilbud ApS Vi søger en erfaren psykolog

Mandecentret Botilbud ApS, Odense

Vil du være med til at gøre en forskel for mænd i krise? Og kan du med dine kompetencer sikre, at Mandecentrets voldsfaglige indsats udvikles og styrkes? Så er det måske dig, vi leder efter som vores nye medarbejder.

Mandecentret er til for at hjælpe mænd og deres børn. Vores mål er at sikre en kompetent og nærværende hjælp til krise- og voldsramte mænd, blandt andet via vores botilbud og ambulante rådgivning.

Du vil indgå i arbejdet med at udvikle, implementere og drive det voldsfaglige arbejde i Mandecentret. Dine opgaver i jobbet som vores nye psykolog vil blandt andet være følgende:

 • Afprøvning og udvikling af terapeutiske forløb med voldsudsatte mænd (og deres børn)
 • Fastlægge rammer, tilgang og metoder i det voldsfaglige arbejde i Mandecentret
 • Nationale undervisnings- og udviklingsopgaver, herunder løbende feedback og sparring med kollegaer på tværs af Mandecentrets afdelinger
Gem
Brehms Spilerdug ApS Underviser og produktspecialist

Brehms Spilerdug ApS

– Formidling og salg af Spilerdugs løsninger inden for ergonomi og forflytning

Du får det primære ansvar for vores brugere og kunder på Sjælland. Gennem synlighed og faglighed udvikler du relationen til eksisterende kunder og skaber kontakt til nye.

Du kommer til at instruere og uddanne i brugen af Spilerdug ved forflytningsopgaver, påklædning m.v. Derudover bliver du en del af udviklingen af metoder, instruktionsvideoer, vejledninger, E-learning og meget mere. Alt sammen med fokus på at forbedre vores mange brugeres dagligdag. Du vil desuden deltage aktivt i virksomhedens fortsatte udvikling.

Gem
Privat Psykiatrisk Center ApS Speciallæge i psykiatri – vil du være en del af et højt kvalificeret team

Privat Psykiatrisk Center ApS

Har du lyst til at indgå i et tæt team af dygtige psykiatere, og drømmer du om at udføre dit virke som læge og psykiater under forhold, hvor rammerne og fagligheden hænger sammen, så kvaliteten af arbejdet er i højsædet?

Privat Psykiatrisk Center søger erfarne og dedikerede kollegaer indenfor voksenpsykiatri til samtlige af vores 8 klinikker i Taastrup, Kongens Lyngby, Ringsted, Odense, Kolding, Aalborg, Aarhus og Silkeborg, enten til fuldtids- eller deltidsansættelse.

Erfaring, udvikling og faglig integritet er nøgleord i vores arbejde og væsentlige pejlemærker i vores dagligdag. Privat Psykiatrisk Center er funderet på en høj kvalitet og faglighed, og du vil indgå i et landsdækkende team af 17 voksenpsykiatere med høj ekspertise indenfor vores felt.

Red Barnet Børnefaglig rådgiver

Red Barnet, København

Vi udvider vores socialt velfungerende og fagligt stærke Team Beskyttelse mod overgreb i Red Barnet. Vores team arbejder med bekæmpelse af seksuelle overgreb samt psykisk og fysisk vold mod børn på alle barnets arenaer.

Teamet Beskyttelse mod overgreb arbejder højspecialiseret og specifikt med at udvikle og kvalificere Red Barnets kapacitet og kompetence til at nedbringe antallet af børn og unge, der udsættes for vold og seksuelle overgreb.

Ansvar og opgaver

 • Indgå som fagperson i det børnefaglige team, herunder yde kompetenceudvikling og understøttelse i frivillige sociale aktiviteter, fx via kurser og webinar om børnefaglige tematikker
 • Afholde workshops for fagpersoner og frivillige om relevante børnefaglige tematikker
 • Bidrage til formidling af projekter og relaterede emner vedr. målgruppen til Red Barnets informationsmateriale, pressemeddelelser, på hjemmesiden, mv.
Parasport Danmark Idrætskonsulent med særligt fokus på klassifikation og det sportsmedicinske

Parasport Danmark, Brøndby

Parasport Danmark ønsker at beskytte parasportsudøvere og understøtte, at alle kan dyrke og konkurrere nationalt og internationalt. De sportsmedicinske indsatser i forhold til antidopingområdet – og i øvrigt også indsatser på klassifikationsområdet - skal sikre at dette sker på en fair og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Som idrætskonsulent i Parasport Danmark skal du tillige være indstillet på løbende at påtage dig opgaver af meget forskellig karakter herunder at være kontaktperson for nogle af vore idrætter, indgå i tværgående samarbejde som eksempelvis udvikling af sundhedsområdet for atleter med udviklingshandicap og assistance ved events indenfor områder som klassifikation, dopingkontrol og samaritfunktion.

Falck Danmark A/S
Psykolog - Quick Care Aabenraa

Falck Danmark A/S

Vi søger en beskæftigelsesfaglig psykolog til vores afdeling i Aabenraa, med tiltrædelse hurtigst muligt.

Har du kendskab til – eller interesse for beskæftigelse – så hører vi meget gerne fra dig.

Psykologens opgaver vil bestå af følgende:

 • Beskæftigelsesrettede screeninger af borgerens psykiske funktionsniveau
 • Korte målrettede, motiverende og opkvalificerende samtaleforløb med borgere, der af psykisk, sociale og/eller fysiske årsager står uden for beskæftigelse
 • Individuelle samtaler kan også indeholde formidling om smertemestring, sygdomshåndtering eller psykiske lidelser
Falck Danmark A/S
Rudersdal Kommune Genopslag - Ergoterapeut søges til Rehabiliteringscenter Hegnsgården

Rudersdal Kommune, Nærum

Kunne du tænke dig at blive en del af vores rejse mod fremtidens midlertidige pladser sammen med et stærkt fagligt team med høj social kapital?

Så skal du søge stillingen som ergoterapeut hos os.

Som Ergoterapeut på Rehabiliteringscenter Hegnsgården varetager du genoptræning og rehabilitering af primært geriatriske borgere med døgnophold på midlertidige pladser efter sundhedsloven § 140 og serviceloven § 86,1.

Du tilrettelægger den ergoterapeutiske intervention ud fra startsamtale, vurdering og de mål, du sætter sammen med borger og pårørende.

Vores mål er at tilbyde en helhedsorienteret og meningsfuld indsats for borgerne.

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Miljøterapeut

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS, Jyderup

Den Miljøterapeutiske Organisation består af syv opholdssteder, botilbud og skoletilbud der tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte og skolegang til unge fra 10-års alderen. Vi søger lige nu en miljøterapeut til en af vores afdelinger, og der er tale om skiftende arbejdstider, dag-, aften- og nattevagter.

Vores målgruppe er:

 • Børn og unge med psykiske vanskeligheder, herunder unge med psykiatriske og neurologiske diagnoser.
 • Børn og unge, som er i risiko for at udvikle en psykisk sygdom.
 • Normaltbegavede børn og unge med symptomer på tidlig relationsforstyrrelse.
 • Unge, der har brug for støtte af tydeligt professionelle voksne i et varmt miljø.
Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Ikast-Brande Kommune
Socialpsykiatrisk Center Syd søger en ny medarbejder til en stilling på fuld tid

Ikast-Brande Kommune

Vil du arbejde på en af Danmarks bedste arbejdspladser, så har vi stillingen til dig. Vi søger en pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller ergoterapeut, til en situationsbestemtstilling med mulighed for fastansættelse efterfølgende.

Stillingen er på fuld tid, med vagter fordelt primært i dagvagter og hver 4. weekend. Aftenarbejde kan forekomme. Der kan forekomme få nattevagter i løbet af et år, når de faste nattevagter holder ferie etc.

Botilbuddet har plads til 28 beboere fordelt på forskellige målgrupper og boformer samt 2 pladser til afklaring og akutpladser. Socialpsykiatrisk Center Syd har bl.a. som mål at skabe et trygt, rummeligt og stimulerende miljø, hvor beboerne får et individuelt tilbud om omsorg og støtte.

Nordfyns Kommune
Afdelingsleder med erfaring fra PPR til Center for Læring og Trivsel

Nordfyns Kommune, Otterup

Til dig, som er en leder, der kan lide at være i udvikling og sætter pris på at lede fagligt kompetente fagpersoner i en PPR-afdeling, så er stillingen hér.

Vi søger en afdelingsleder til Center for Læring og Trivsel (PPR) i Nordfyns Kommune. Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. november 2022 eller hurtigst muligt.

Vi søger en leder, der har erfaring fra PPR og gerne med baggrund som psykolog eller anden relevant erfaring og uddannelse. Ideelt set har du ledelseserfaring eller ønsker at indgå i et lederudviklingsforløb. Personalegruppen, du skal lede, består af psykologer, tale-høre-konsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagog, sprogkonsulent.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV