293 job matcher din søgning 293 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Terapeuter til Hjælpemiddeldepotet

Esbjerg Kommune

Hjælpemiddeldepotet i Esbjerg Kommune søger to ergoterapeuter.

Der er tale om 2 faste stillinger på 32-37 timer gennemsnitlig pr. uge. Stillingerne har været projektstillinger siden 1. marts 2021.

Hjælpemiddeldepotet varetager al håndtering af Esbjerg Kommunes hjælpemidler. Vores opgaver er primært levering og afhentning samt reparation og service af hjælpemidler. Vi indkøber også hjælpemidler og rådgiver Fritid, Sundhed & Omsorgs øvrige personaler omkring hjælpemidler.

Vi er 25 glade og engagerede medarbejdere, som prioriterer trivsel og et godt arbejdsmiljø. Vi har borgeren i centrum, og til løsning af kerneopgaven har vi brug for hinanden, hvorfor tæt tværfagligt samarbejde er et nøgleord. Vi er ambitiøse, kvalitetsbevidste og i udvikling.

Vores nye kolleger skal primært varetage sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler efter Servicelovens § 112 og § 113b.

Brylle Private Børnehave Er du den nye leder i verdens fineste lille oase af en privat institution beliggende midt i Brylle?

Brylle Private Børnehave, Tommerup

Er du klar til at skulle lede et lille kompetent og fagligt stærkt pædagogisk team, og kan du se dig selv med en kombination af lederopgaverne og samtidig også være en del ”af gulvet” sammen med børnene og de ansatte pædagoger?

Vi er en mindre privat børnehave beliggende midt på Fyn, som har eksisteret siden 1984, og vi har været private siden 2014. Vores nærmiljø består af smuk, landlig natur i en mindre lille by. Der er ikke langt til idrætshal, legeplads og grønne områder, som vi tager til på vores ladcykler, så ofte vi kan!

Som husets leder skal du vedligeholde den tydelige organisering i huset, herunder holde styr på møder, ansvarsområder og rollefordeling, så det understøtter den pædagogiske praksis.

Det er vigtigt, at du er synlig og imødekommende for børn, medarbejdere og forældre og er god til at kommunikere.

Frederiksberg Kommune Er du vores nye souschef på Skolen ved Nordens Plads? Frederiksberg Kommunes specialskole

Frederiksberg Kommune

Genopslag: Da det desværre ikke er lykkedes os at finde den helt rigtige kollega til vores team blandt ansøgerne i første runde, åbner vi endnu en gang op for muligheden for at blive vores nye souschef.

Skolen ved Nordens Plads søger en souschef med start hurtigst muligt og senest d. 1. januar 2023. Skolen ved Nordens Plads er et helhedstilbud med omkring 230 børn og unge samt 170 medarbejdere. Vi har børn i dagbehandling, børn på et tidligt udviklingstrin, børn med udfordringer inden for autismespektrum forstyrrelser samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi søger en souschef til et udviklende og spændende lederjob. Du vil blive en del af et ledelsesteam på syv med selvstændigt ansvar for din egen afdeling og opgaver. Ledelsesteamet samarbejder loyalt og fleksibelt om ledelsesopgaven for skolens samlede drift og udvikling.

Grønlands Selvstyre
Det Landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik søger landsdækkende specialeansvarlig ergoterapeut

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt, spændende og topmoderne kraftcenter nord for polarcirklen, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord?

Pissassarfik søger en ergoterapeut med bred erfaring indenfor rehabilitering. Som terapeut hos os skal du have fokus på at styrke borgerens sundhedsforståelse og handlekompetence.

Vores målgruppe er borgere med handicap i alle aldre med et behov for rehabilitering.

I det daglige arbejde indgår undersøgelse, behandling, udredning, vurdering af behov for hjælpemidler, udarbejdelse af træningsprogrammer samt rådgivning og undervisning af handicappede, pårørende, fagpersonale og andre relevante samarbejdspartnere.

Grønlands Selvstyre
Favrskov Kommune Afdelingsleder til stilling i Voksenhandicap, Favrskov Kommune

Favrskov Kommune

Brænder du ligesom os for arbejdet med voksne, der har et udviklingshandicap og for at lede den vigtige opgave, kan du nu blive en del af holdet! Vi søger fra den 1. januar 2023 en ny afdelingsleder til Voksenhandicap i Favrskov Kommune.

Vi søger en afdelingsleder, som ser på tværs af områder og faggrupper og altid prioriterer en helhedsorienteret indsats i samarbejde med borgerne. Vi søger en leder, som kan se løsninger og muligheder, og som kan skabe de gode rammer for medarbejderne, så borgerens ønsker, håb og drømme altid kan være i højsæde.

Som afdelingsleder i Voksenhandicap skal du kunne organisere og lede opgaver og indsatser, så medarbejdere og borgere får mest mulig handle- og beslutningskompetence. Du skal kunne omsætte områdets vision og strategier, så der skabes fælles retning, mindset og følgeskab til vores fælles opgaveløsning.

Favrskov Kommune Afdelingsleder i Voksenhandicap Favrskov Kommune

Favrskov Kommune, Hadsten

Brænder du ligesom os for arbejdet med voksne, der har et udviklingshandicap, og brænder du for at lede den vigtige opgave, kan du nu blive en del af holdet! Vi søger fra 1. januar 2022 en ny afdelingsleder til Voksenhandicap i Favrskov Kommune.

Vi søger en afdelingsleder, som ser på tværs af områder og faggrupper og altid prioriterer en helhedsorienteret indsats i samarbejde med borgerne. Vi søger en leder, som kan se løsninger og muligheder, og som kan skabe de gode rammer for medarbejderne, så borgerens ønsker, håb og drømme altid kan være i højsæde.

Du vil blive leder for tre afdelinger: to botilbud på Ellemosevej i Hadsten og en soloindsats beliggende i Houlbjerg. Der er tale om tre tilbud med forskellige medarbejdergrupper og målgrupper, hvilket betyder at det kræver omstillingsparathed og kreativitet i hverdagen, og at du er god til at bedrive nærværende ledelse på afstand.

Skorpeskolen Leder til Skorpebørnehaven søges

Skorpeskolen, Hellebæk

Er du til ledelse i øjenhøjde med børnene i hverdagen?

Brænder du for at arbejde et lille sted, hvor der er plads til nærvær, refleksion og fordybelse? Kunne du tænke dig en hverdag, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, og hvor du selv står med ansvaret for at gå forrest, når den pædagogiske dagsorden sættes?

Da vores eksisterende leder gennem mange år i børnehaven har valgt at søge helt nye udfordringer, er det måske dig, som er klar til at sikre den allerede eksisterende skønne hverdag i børnehaven fremover?

Vi forventer, at du som leder i børnehaven…

  • Bidrager med visionære og strategiske perspektiver
  • Kan skabe tryghed og motivere dine medarbejdere, så de føler sig set, hørt og forstået
  • Udfører nærværende, skarp og struktureret personaleledelse i hverdagen for dine 4 personaler
Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole Viceforstander med visioner, værdier og vilje

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole, Allingåbro

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole ønsker at styrke det eksisterende ledelsesteam med en viceforstander, der skal være med til at fastholde og udvikle skolens idrætsprofil og pædagogik.

Vi søger en dygtig frontløber og inspirator, der kan se sig selv i skolens værdigrundlag, som brænder for de unge og for efterskoleformen, og som vil være med til at sikre skolens forankring i lokalsamfundet.

Vi forventer, at du bl.a.:

  • kan inspirere dine omgivelser og er dygtig til at iværksætte udviklingsprocesser, der både involverer medarbejderne, sætter retning og skaber handling
  • kan arbejde med visioner og strategi og samtidig har blik for at være rammesættende og nærværende i det daglige
  • har erfaring med ledelse af medarbejdere og skoleudvikling
Rydhave Slots Efterskole Forstander

Rydhave Slots Efterskole, Vinderup

– Vil du sammen med os være med til at fortsætte udviklingen samt skrive videre på den flotte og gode historie Rydhave Slots Efterskole har?

Vi søger en nærværende og inspirerende forstander, der brænder for efterskolemiljøet, og som er klar til at stå i spidsen for den gode og positive udvikling, Rydhave Slots Efterskole er inde i. Vores forstander skal se sig selv i skolens grundlæggende værdier og dagligdag, hvor de ansatte skal se organisatorisk gennemsigtighed, selvledelse, demokratisk medbestemmelse, uddelegering af opgaver, samt stå i spidsen for at videreudvikle det gode lære- og værested for elever og medarbejdere.

Vores forstander skal kunne evne det kommunikative både indadtil og udadtil og klart kunne formidle skolens udvikling og strategi.

Lyngens Børnehave Leder til børnehave

Lyngens Børnehave, Køge

Lyngens børnehave søger en ny leder pr. 1. december 2022, så har du dine pædagogiske kompetencer på plads, brænder for god ledelse og ønsker et tæt samarbejde med dygtige kolleger og engagerede forældre, så er det måske dig, vi søger.

De sidste mange år har Lyngens Børnehave med stor succes arbejdet ud fra et værdisæt, som er grundlagt i Alex Honneths beskrivelse af anerkendelse. Lyngens børnehave er en sangcertificeret institution, hvor musik, sprogtilegnelse og relationsdannelse er essentiel. Derudover arbejder vi også med ”Grønne Spirer”, der fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Samarbejde ser vi som livsnødvendigt for at kunne videreudvikle den særlige ånd, der ligger i at være en selvejende institution. Vi har gennem årene oparbejdet en erfaren og fleksibel medarbejdergruppe med stor faglig indsigt og viden i det pædagogiske arbejde, som vi ønsker at fortsætte med.

Fredensborg Kommune
Langebjergskolen søger en pædagogisk afdelingsleder for indskolingen - med koordinerende AKT-funktion

Fredensborg Kommune, Humlebæk

På Langebjergskolen har vi en vision om at skabe en skole, som eleverne ikke vil hjem fra. En skole, som giver vores elever mod på livet og lyst til at lære mere, hvor de mærker, at de udvikler sig og kan noget i dag, som de ikke kunne i går. Vi vil skabe en skole, som vi er stolte af, og som vi selv gerne vil komme i hver dag.

Som pædagogisk afdelingsleder får du ansvaret for udvikling og ledelse af vores indskoling, samt et pædagogisk medansvar for at udvikle vores tilgang til projektbaseret læring.

Du vil ligeledes få den koordinerende AKT-funktion og ledelsesansvar for ressourcecenteret, hvilket involverer et tæt samarbejde med vejledere, ressourcelærere og -pædagoger samt det tværfaglige kommunale system omkring elevernes trivsel og udvikling.

Sankt Ansgars Skole Empatisk og visionær skoleleder

Sankt Ansgars Skole, København

Vores skoleleder igennem mange år går på pension i 2022, hvorfor bestyrelsen søger efter den nye skoleleder, som kan se sig selv som leder for en katolsk grundskole, som i dialog med andre religioner og livssyn, arbejder med elevernes åndelige dannelse som en naturlig del af skolens samlede opgave.

Den nye skoleleder vil med opbakning fra en engageret bestyrelse have ansvaret for at videreudvikle skolen, så elevtallet understøtter skolens potentiale og ambitioner.

Vi ønsker at finde en ny skoleleder, der:

  • Kender det katolske idegrundlag og kan udvikle skolens mål om elevernes åndelige dannelse i bredeste forståelse af ordet
  • Kan inddrage lærergruppen i udviklingen og tydeliggørelsen af skolens læringstilbud
  • Kan sætte og lede sit ledelseshold
Kildehaven A/S Kildehaven søger medarbejdere 30 – 37 timer

Kildehaven A/S, Svinninge

Kildehaven kan tilbyde alsidigt spændende arbejde med aktive unge voksne og selvstændige beboere, der har mod på tilværelsen og deltager aktivt i livet. Beboerne har forskellige diagnoser, som f.eks. cerebral parese, autisme og epilepsi, og er gående såvel som kørestolsbrugere. En arbejdsplads hvor vi sætter det enkelte individ i centrum.

Kildehaven har fleksible faggrænser, så du kommer til at arbejde med omsorg, pædagogik og daglige opgaver med beboerne. Det er vigtigt, du har lyst til at arbejde med fysisk og mental handicappede unge voksne. At du vil deltage i deres aktive ungdomsliv, samt har erfaring/lyst til et tæt samarbejde med pårørende.

Frederikssund Kommune
Daglig leder til aktivitets- og samværstilbud på Gnisten i Frederikssund

Frederikssund Kommune

Er du drevet af pædagogik, menneskelige relationer og ledelse? Og passer et mindre tilbud med 20 brugere og en personalegruppe på ni lige til dig som leder? Så kan du netop være den daglige leder, vi søger til vores aktivitets- og samværstilbud på Gnisten, som er en del af AKU Center Frederikssund.

Gnisten er et tilbud i Frederikssund Kommune, der arbejder efter Servicelovens § 104 for voksne brugere med betydelig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, herunder brugere med komorbiditet inden for spektret af udviklingshandicap, autisme, ADHD, demens m.m.

Som daglig leder af Gnisten bliver du ansvarlig for at drive tilbuddet, skabe de faglige og organisatoriske rammer, sætte retningen for den pædagogiske linje og stå for personaleledelse af stedets ni ansatte.

Th. Langs Skole Afdelingsleder

Th. Langs Skole, Silkeborg

Sæt afgørende fodaftryk, når du som afdelingsleder er med til at udfordre nutidens normer på at drive skole

Som afdelingsleder på Th. Langs Skole i Silkeborg får du en afgørende rolle. Vi har en velfungerende hverdag, hvor skolen er et godt sted at lære og være, og hvor vi samtidig videreudvikler os, så vi løbende er nysgerrige på, hvordan vi kan gøre det bedre – for både børn og voksne.

Du bliver en del af et ledelsesteam, der med dig består af skolelederen og tre afdelingsledere. Du bliver en aktiv del af ledelsen og vores ledelsesteammøder, hvor dine perspektiver på skolens dagligdag og udvikling er vigtige. Måske det er dig, som kommer med den næste drøm, der kan løfte trivsel og læring på skolen.

Lyngby-Taarbæk Kommune
GENOPSLAG - Dagtilbudsleder til nyt ledelsesteam i børnehus

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kan du sætte retning, og ser du værdien i at skabe et ensartet tilbud for at sikre lige muligheder for læring hos børnene, udviklingen af pædagogikken og den høje faglighed, så er du måske vores nye leder af Børnehuset Emil Pipers vej.

Du bliver leder for 28 dedikerede medarbejdere fordelt i to huse, der ligger lige ved siden af hinanden. Det betyder, at vi har to mindre og overskuelige enheder, men også et stort fagligt fællesskab på tværs af husene. Vi har masser af gejst og ideer, så det bliver også din opgave at sikre, vi går i samme retning. Vi prøver gerne nye tiltag af, og er optaget af om det giver mening set fra flere perspektiver.

Som leder på Emils Pipers vej, arbejder du bevidst med at være synlig i dit lederskab for både børn, forældre og medarbejdere, og du forstår at balancere din tid til faglig sparring og pædagogisk udvikling med dagligdagens drift- og administrative opgaver.

Gem
Tobii Dynavox AB Solutions Consultant

Tobii Dynavox AB

Tobii Dynavox er en international virksomhed som udvikler kommunikationshjælpemidler. Til vores nystartede danske afdeling søger vi en salgskonsulent, som skal hjælpe med at øge salg og ordrer af vores produkter.

Mennesker med kommunikationshandicap har behov for alternative og supplerende måder at kommunikere på, og det er den slags teknologiske løsninger, vi udvikler hos Tobii Dynavox. Vi udvikler både hardware og software til øjenstyring og andre alternative betjeningsformer til computer, og du skal være med til at drive og øge salget i hele Danmark.

Vi leverer kommunikationshjælpemidler til regioner, kommuner, institutioner og mennesker med kommunikationshandicap, og du skal derfor samarbejde med mange forskellige aktører. Du vil skulle undervise, rådgive, lave produktpræsentationer, afprøvninger og meget mere for at være med til at sikre, at vores brugere får optimalt udbytte af vores kommunikationshjælpemidler.

Humanassist
Frygtløs leder søges til dynamisk lederteam med ansvar for demensafdelingen på et ældrecenter i forandring

Humanassist søger for Gildhøjhjemmet i Brøndby

Tror du på, at du kan blive en endnu bedre leder sammen med andre? Og vil du gerne arbejde med psykologisk tryghed, tilliden til hinanden og evnen til at indgå i konstruktive konflikter til fordel for et fælles commitment?

Se video om Gildhøjhjemmet som arbejdsplads

Du får ansvaret for ledelsen på afd. D, en afdeling for 15 borgere med demens, hvor fagligheden hos medarbejderne er høj, ansvarligheden stor, og hvor engagementet og viljen til at gøre en positiv forskel lyser ud af samarbejdet hver dag.

Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg og Tom Kitwood i de daglige indsatser i hverdagen sammen med beboerne.

Humanassist
Frederikshavn Kommune Forebyggende medarbejder til Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsområdet

Frederikshavn Kommune

Brænder du for at spotte ressourcer, skabe trygge relationer og sammen med borgeren finde en meningsfuld vej frem? Kan du medvirke til at sikre høj kvalitet, tværfaglighed og en helhedsorienteret tilgang til seniorer, ældre og særligt udsatte grupper, så er du lige præcis den kollega, vi har brug for.

Vi søger en ny kollega, 32 timer ugentligt, til at varetage forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 65 år i Frederikshavn Kommune.

Formålet med hjemmebesøg er at hjælpe kommunens seniorer og ældre borgere med at bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne, og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt. Din opgave bliver at give den enkelte borger råd og vejledning, som kan bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer inden de udvikler sig, således at borger kan bevare sit funktionsniveau og livskvalitet længst muligt.

Gem
Vita Mea Socialfaglig konsulent

Vita Mea, Hvidovre

Vi vokser og søger en ny kollega som socialfaglig konsulent til koordinering og drift af forløb.

Dine opgaver spænder bredt fra at være en stærk samarbejdspartner med sagsbehandleren til at afgrænse og afklare rammer for praktik. Du skal igangsætte og følge op på andre indsatser, mentoropgaver, finde og etablere de skræddersyede praktikker og fleksjob samt sikre den håndholdte opfølgning.

Vi skræddersyr praktikker og er opsøgende overfor virksomhederne og vores eksisterende og nye samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du er stærk i relationsarbejdet og trives med at servicere og skabe nye samarbejdspartnere.

Din indgangsvinkel kan være socialfaglig, fra vikar- og rekrutteringsbranchen, leder, fysioterapeut eller noget helt andet. Dit menneskesyn og din evne til at motivere og skabe forandring kombineret med lysten til at lære er det, der tæller.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV