291 job matcher din søgning 291 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
Tobii Dynavox AB Solutions Consultant

Tobii Dynavox AB

Tobii Dynavox er en international virksomhed som udvikler kommunikationshjælpemidler. Til vores nystartede danske afdeling søger vi en salgskonsulent, som skal hjælpe med at øge salg og ordrer af vores produkter.

Mennesker med kommunikationshandicap har behov for alternative og supplerende måder at kommunikere på, og det er den slags teknologiske løsninger, vi udvikler hos Tobii Dynavox. Vi udvikler både hardware og software til øjenstyring og andre alternative betjeningsformer til computer, og du skal være med til at drive og øge salget i hele Danmark.

Vi leverer kommunikationshjælpemidler til regioner, kommuner, institutioner og mennesker med kommunikationshandicap, og du skal derfor samarbejde med mange forskellige aktører. Du vil skulle undervise, rådgive, lave produktpræsentationer, afprøvninger og meget mere for at være med til at sikre, at vores brugere får optimalt udbytte af vores kommunikationshjælpemidler.

Røde Kors Asylafdeling
Centermedarbejdere til det nyoprettede Omsorgscenter Øst

Røde Kors Asylafdeling, Hørsholm

Røde Kors asylafdeling søger centermedarbejdere med kontaktpersonsfunktioner til et tværfagligt team på det nyoprettede Omsorgscenter Øst.

Der er tale om vedvarende relationsarbejde, træning i almindelig daglig levevis, social færdighedstræning og meningsfulde aktiviteter sammen med konkret basal omsorg i form af for eksempel vejledning i opretholdelse af personlig hygiejne, madlavning, tøjvask samt øvrige daglige gøremål.

Se video om Røde Kors Asylafdeling som arbejdsplads

Som naturligt led i arbejdet med målgruppen arbejdes der med risikovurderinger, BVC-scoring, mestringsskema, handleplaner og indsatser, der på individniveau sikrer bedst muligt samarbejde med den enkelte beboer samt sikrer et stressreducerende og trygt bo-miljø.

Røde Kors Asylafdeling
Frederikshavn Kommune Forebyggende medarbejder til Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsområdet

Frederikshavn Kommune

Brænder du for at spotte ressourcer, skabe trygge relationer og sammen med borgeren finde en meningsfuld vej frem? Kan du medvirke til at sikre høj kvalitet, tværfaglighed og en helhedsorienteret tilgang til seniorer, ældre og særligt udsatte grupper, så er du lige præcis den kollega, vi har brug for.

Vi søger en ny kollega, 32 timer ugentligt, til at varetage forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 65 år i Frederikshavn Kommune.

Formålet med hjemmebesøg er at hjælpe kommunens seniorer og ældre borgere med at bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne, og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt. Din opgave bliver at give den enkelte borger råd og vejledning, som kan bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer inden de udvikler sig, således at borger kan bevare sit funktionsniveau og livskvalitet længst muligt.

Fredensborg Kommune
GENOPSLAG – Handicaprådgiver til Den sammenhængende ungeindsats

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Brænder du for at gøre en forskel for de unge mellem 15 og 18/23 år med funktionsnedsættelser for at de kan komme godt videre ind i voksentilværelsen, så er du måske vores nye dygtige handicaprådgiver?

I Den sammenhængende ungeindsats (KUI) har vi samlet sagsbehandling, uddannelsesvejledning og SSP-indsats i ét ungeteam. I tæt samarbejde med jobcentret og skoleafdelingen udmøntes aftalen om ”Bedre veje til Uddannelse og job”. Vi går hver dag på arbejde for sammen aktivt at gøre en forskel for unge mellem 15 og 25 år i Fredensborg Kommune.

Vi byder dig velkommen i vores team ved en god og grundig introduktion til området. Inden din første arbejdsdag, vil du modtage en introduktionsplan. Som en del af din første tid som rådgiver hos os vil du få tæt sparring fra kollegaer og faglig koordinator.

Børns Vilkår
Dansk-, ukrainsk- og russisktalende rådgivningsfaglig projektmedarbejder

Børns Vilkår, Valby

Brænder du for at hjælpe børn og forældre på flugt, og kan du tale og skrive på både dansk, ukrainsk og russisk? Så er det måske dig, vi søger!

Siden foråret har ukrainske børn og unge samt deres forældre kunne søge støtte og råd hos BørneTelefonen. Først via telefon og nu også på chat. BørneTelefonen søger en projektmedarbejder med en børnefaglig baggrund som lærer, pædagog, socialrådgiver eller psykolog.

Dine primære opgaver vil være:

 • At have vagter som rådgivningsansvarlig i BørneTelefonens rådgivning for ukrainske flygtninge i åbningstiden
 • At have en vejledende og kvalitetsunderstøttende rolle ift. de frivillige og deres samtaler med børn og forældre
 • At deltage i projektarbejde vedrørende BørneTelefonens rådgivning for ukrainske flygtninge
Børns Vilkår
Ståstedet ApS Ståstedet søger socialkonsulent

Ståstedet ApS, Næstved

Ståstedet er en socialpædagogisk virksomhed, som beskæftiger sig med mange forskellige indsatser indenfor børn og unge samt voksen- og familieområdet. Igennem skræddersyede og individuelle støtteindsatser, har vi fokus på at støtte borgere med komplekse problemstillinger til at foretage nødvendige forandringer i deres liv for at sikre borgerens trivsel og udvikling.

Vi er en virksomhed med højt til loftet, og et lige så højt ambitionsniveau. Hos Ståstedet vil du blive mødt af en stærk faglighed, og et levende fleksibelt arbejdsmiljø med en høj grad af tillid til hinanden. Du skal have lyst til at udvikle dig fagligt såvel som personligt, og trives med at arbejde selvstændigt.

Høje-Taastrup Kommune DET UDKØRENDE TEAM søger socialpædagoger eller andre socialfaglige medarbejdere

Høje-Taastrup Kommune

Vil du være med til fortsat at udvikle en recovery-orienteret rehabiliterings indsats indenfor socialpsykiatrien?

Vores vision er, at der er håb og mulighed for, at alle kan få det bedre, tage ansvar i eget liv og opnå en meningsfuld og værdig tilværelse.

Socialpsykiatrien i Høje Tåstrup arbejder målrettet for at udvikle en Recovery baseret rehabiliteringsindsats. Dine arbejdsopgaver vil omhandle §85 ydelser, hvor der vil være faglige udfordringer. Der arbejdes efter indsatsmål udarbejdet efter den nationale voksen-udredningsmetode (VUM). Der vil kunne forekomme arbejdsopgaver indenfor §99 samt vores Bomiljø Thorsholm.

Vi tilbyder et trygt arbejdsmiljø, gode kollegaer, tillidsbaseret ledelse, og desuden indeholder vi en del humor. Vores målgruppe er mennesker, der er udfordret indenfor et bredt spektrum af psykiske vanskeligheder, misbrug og hjemløshed.

Gem
Vita Mea Socialfaglig konsulent

Vita Mea, Hvidovre

Vi vokser og søger en ny kollega som socialfaglig konsulent til koordinering og drift af forløb.

Dine opgaver spænder bredt fra at være en stærk samarbejdspartner med sagsbehandleren til at afgrænse og afklare rammer for praktik. Du skal igangsætte og følge op på andre indsatser, mentoropgaver, finde og etablere de skræddersyede praktikker og fleksjob samt sikre den håndholdte opfølgning.

Vi skræddersyr praktikker og er opsøgende overfor virksomhederne og vores eksisterende og nye samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du er stærk i relationsarbejdet og trives med at servicere og skabe nye samarbejdspartnere.

Din indgangsvinkel kan være socialfaglig, fra vikar- og rekrutteringsbranchen, leder, fysioterapeut eller noget helt andet. Dit menneskesyn og din evne til at motivere og skabe forandring kombineret med lysten til at lære er det, der tæller.

Skive Kommune Socialrådgiver til vikariat i Familiesektionen

Skive Kommune

Da en af vores dygtige socialrådgivere har søgt nye udfordringer i organisationen, søger vi en socialrådgiver til et 1-årigt vikariat i vores ungeteam, der arbejder med unge (14 – 18 (23) år) og deres forældre.

Brænder du for det specialiserede børneområde og myndighedsarbejdet, og har du lyst til at arbejde i en afdeling med engagerede og dygtige kolleger, så er du måske vores nye kollega.

De primære arbejdsopgaver er at afdække og vurdere underretninger, udarbejde børnefaglige undersøgelser, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem. Herudover skal du deltage i tværfagligt samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere som f.eks. plejefamilier, interne behandlingstilbud, skoler og dagtilbud med flere.

Vi er en afdeling med fokus på udvikling af fag og metoder, og vi arbejder hele tiden på at styrke myndighedsarbejdet.

Frederiksberg Kommune Initiativrige social eller sundhedsfaglige medarbejdere søges til Boligsocial- og Akutboligindsats

Frederiksberg Kommune

Vi søger medarbejdere til vores team bestående 5 Medarbejdere. Teamet varetager samlet set tre indsatser. Opgaverne består af Den boligsociale indsats i boligområdet Christian Paulsens vej/ Sønderjyllands Alle, opsøgende gadeplansarbejde og en socialfaglig indsats if. til vores § 110 boliger (Akutboligindsatsen).

Dine kommende kollegaer er 2 erfarne pædagoger. Vi vil rigtigt gerne sammensætte et tværfagligt team med både social og sundhedsfaglige kompetencer. Et team der taler til forskellige grupper af mennesker ift etnicitet, interesser og alder. Et team der kan varetage både rådgivning og igangsættelse af aktiviteter. Der samarbejdes dagligt om at skabe de bedste præmisser for forandringer og udvikling for de borgere vi støtter.

Mandecentret Botilbud ApS Visiterende koordinator der evner at skabe systemer

Mandecentret Botilbud ApS, Aalborg

Brænder du for at blive omdrejningspunkt i en travl virksomhed, hvor empati og personlig service er i højsædet? Så kan vi tilbyde dig en unik mulighed for at blive visiterende koordinator på Mandecentret i Aalborg.

Du bliver et helt centralt bindeled i vores afdeling og ofte den første stemme og det første ansigt manden møder.

Dine primære opgaver ligger i vores modtagelse, hvor du er den første, vores brugere taler med. Det er derfor vigtigt, at du kan lytte, har menneskelig indlevelse og forstår at håndtere og hjælpe mennesker, der har akut behov for hjælp.

Gem
Forsorgshjemmet Absalon Socialrådgiver, pædagog eller pædagogmedhjælper til Forsorgshjemmet Absalon

Forsorgshjemmet Absalon, Rødovre

Forsorgshjemmet Absalon åbner en ny afdeling, og vi har derfor brug for flere dygtige medarbejdere. Vi skal bruge i alt tre kvalificerede ansatte til vores kommende afdeling, hvor der bliver plads til seks beboere.

Dine hovedopgaver vil være at danne en relation til Absalons beboere, medvirke til at udarbejde en grundig social udredning og en opholdsplan med et helhedsorienteret fokus på, hvad der skal til, for at beboeren kan opnå den tilværelse, han ønsker, ud fra sine behov og kompetencer.

Vi bestræber os på at udrede beboerens samlede sociale situation, og opsætte konkrete, tidsbestemte og realiserbare mål, i tæt samarbejde med beboeren. Beboerens udvikling og adfærd beskrives løbende, ligesom opholdsplanerne løbende skal revideres.

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark) Misbrugsbehandler til Nyborg fængsel

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)

Har du en social- eller sundhedsfaglig uddannelse, og har du erfaring med misbrugsbehandling samt lyst til at gøre en forskel for indsatte med misbrugsproblemer?

Fonden Novavi har siden 1. januar 2019 varetaget den samlede misbrugsbehandling i Nyborg fængsel. Det gælder døgnbehandling, ambulant behandling og efterbehandling.

I den ledige stilling vil opgaven primært være varetagelse af behandlingsforløb på vores døgnafdelinger.

Dine hovedopgaver vil være

 • Gruppebehandling
 • Individuelle samtaler
 • Primær behandler for 6-7 indsatte
 • Psykoedukation
 • Deltage i aktiviteter, herunder måltider med de indsatte
 • Journalføring og dokumentation
 • Tværfagligt samarbejde med fængslets medarbejdere med fokus på at understøtte en helhedsorienteret behandlingsindsats.
Kirkens Korshær Medarbejder til vores nattilbud på Kalkværksvej

Kirkens Korshær, Aarhus

Vi søger en medarbejder med socialfaglig uddannelse til en 37-timers natstilling.

Nattilbuddet består af 10 § 110-akutpladser i eget værelse samt 20 sovepladser på sovesale, fordelt på mænd og kvinder. Målgruppen er hjemløse og socialt udsatte borgere over 30 år, primært misbrugere.

Kerneopgaven er at dække basale og akutte behov. Ud fra Kirkens Korshærs værdier arbejder vi gennem motiverende samtaler, refleksion og små kærlige puf med den enkelte og yder støtte til målrettet at finde et andet og mere permanent opholdssted.

Du bliver en del af en stabil medarbejdergruppe med stor erfaring og høj faglighed i et hus, som stadig er i en spændende opstartsproces og i udvikling.

Odense Kommune
Assisterende plejehjemsleder til fantastisk team på Plejehjemmet Havebæk

Odense Kommune

Er du lederen, der får følgeskab? Så har vi jobbet til dig som assisterende plejehjemsleder på Plejehjemmet Havebæk.

Du skal sammen med din leder og de assisterende ledere danne ledelsesteamet for medarbejderne, bestående af SSH/SSA/flex/pædagoger/sygeplejersker og samarbejde med vores plejehjemslæge.

Det fælles mål er løbende at trimme, tilpasse og udvikle organisationen, så der skabes mest mulig livsglæde og sammenhæng for beboerne på Plejehjemmet Havebæk og deres pårørende langt ud i fremtiden. Du er garant for, at beboerens behov og drømme er omdrejningspunktet i det daglige arbejde.

Du sikrer, at der kommunikeres både relevant og rettidigt med både borgere og deres pårørende, som er en stor ressource, der understøtter borgerens hverdag. Du kan både tage og delegere ansvar samt involvere medarbejdergruppen i relevante spørgsmål.

Odense Kommune
Gem
Kavaleriet ApS ERFARNE SOCIALRÅDGIVERE & SOCIALFORMIDLERE I HELE DANMARK

Kavaleriet ApS

PVB-Kavaleriet søger rådgivere til tidsbegrænsede opgaver/vikariater med og uden myndighed over hele landet indenfor områderne: Børn og familie, det specialiserede børne- og voksenområde, samt hele beskæftigelsesområdet.

Vil du have fornyet energi i dit arbejdsliv som rådgiver? Og kunne du tænke dig nye spændende udfordringer, hvor du primært har fokus på borgerne og løsning af opgaven?

Så tilbyder PVB-Kavaleriet blandt andet:

 • Attraktiv lønpakke efter overenskomst med DS, pension og skattefri kørselsgodtgørelse
 • Tidsbegrænsede forløb med varierende timeantal og længde (fra 1 måned og typisk op til 3-6 mdr.)
 • Opgaver som matcher dine kompetencer, erfaring og lyst
Frederikshavn Kommune Fysioterapeuter til SenhjerneskadeCenter Nord, med en spændende delt funktion som udekørende Fysioterapeut i Frederikshavn Kommunes Handicap afdeling

Frederikshavn Kommune

SCN er et hjem for voksne med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade, hvor vi også har eget aktivitetstilbud, i meget smukke rammer.

Som fysioterapeut på SCN:
Har man til opgave at indgå i den daglige morgenpleje på lige fod med øvrige kollegaer, hvor det forventes, at man tænker fysioterapi ind i ADL-træningen, herefter går man fra til fysioterapi med borger enten i borgers lejlighed eller i stedets specifikke træningsrum.

Som udekørende fysioterapeut:
Har man til opgave, at servicere udvalgte borgere for hvem der måtte have behov for fysioterapeutisk behandling. Der kan være tale om langsigtede og vedvarende behov eller kortvarige/ rehabiliterende behov.

Fredensborg Kommune
GENOPSLAG – Rådgivere søges til det specialiserede Voksenområde

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Så er der godt nyt til dig der ikke fik søgt tidligere. Vi mangler de to sidste rådgivere så vores nye Center for Psykiatri og Handicap er fuldt bemandet. Søger du faglige udfordringer, medindflydelse og de bedste kollegaer skal du søge en af vores ledige stillinger i Voksenteamet. Vi har 1 fast stilling og 1 barselsvikariat.

Voksenteamet i Fredensborg Kommune er fra 1. oktober 2022 organisatorisk tilknyttet vores nyoprettede Center for Psykiatri og Handicap. Vi arbejder for at styrke og samordne indsatsen for kommunens mest udsatte borgere gennem en løsningsfokuseret tilgang.

Du bliver en del af et godt team, hvor der er stort fagligt engagement og der er godt gang i en spændende udvikling af teamets opgaveløsninger, hvor vi blandt andet målrettet arbejder med at optimere sagsgange, IT-understøttelsen af VUM og fagligheden i teamet.

Civica Procesorienteret konsulent til genhusning

Civica, Odense

Er du en dygtig tovholder med sans for at se processer til ende?

Civicas dygtige genhusningsteam håndterer genhusningen af Civicas beboere fra den overordnede plan for et område bliver lagt, til beboeren er kommet på plads i et nyt lejemål. Du kan se frem til en hverdag med masser af variation. Der er en vekselvirkning mellem:

 • på den ene side: Grundigt planlægnings- og projektarbejde, håndtering, bearbejdning og analyse af data og udarbejdelse af fx kontrakter. Opgaver som kræver, at du har fokus på processen, detaljer og deadlines.
 • på den anden side: Udadrettede opgaver med beboersamtaler og oplæg på beboermøder. I samarbejdet med beboerne er det afgørende, at du hele tiden kan navigere i de mange retningslinjer og regler, der gør sig gældende, når vi genhuser men samtidigt kan rumme og håndtere de svære følelser og reaktioner, som en genhusning kan medføre for en beboer.
Mercuri Urval
Netværks- og forebyggelseskonsulent

Mercuri Urval søger for Velliv Foreningen i Ballerup

Vil du være med til at styrke danskernes mentale sundhed? Velliv Foreningen søger en udadvendt netværks- og forebyggelseskonsulent til aktiviteter for mental sundhed i arbejdslivet

Som netværks- og forebyggelseskonsulent bliver det din opgave at udvikle partnerskaber med relevante aktører samt initiere og orkestrere netværk, seminarer og andre relationsopbyggende og videndelende aktiviteter samt tilknyttede formidlingsaktiviteter.

Du kommer til at arbejde med et spændende og højaktuelt tema og bliver en del af afdelingen Mental Sundhed og Kommunikation, hvor du får erfarne, dedikerede og højt kvalificerede kollegaer. Vi arbejder sammen - med ambitioner om kvalitet, læring og udvikling, og har tætte samarbejdsflader internt i sekretariatet og med mange eksterne samarbejdspartnere.

Mercuri Urval

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV