1.124 job matcher din søgning 1.124 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Diakonissestiftelsen
Diakonissestiftelsens Hospice søger fysioterapeut

Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Måske har du gennem længere tid overvejet, om du skulle søge et job på hospice, og nu har du muligheden.

Diakonissestiftelsens Hospice søger en fysioterapeut 30-37 timer pr. uge med fremmøde på alle hverdage. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2022.

Vores hospice har plads til 16 indlagte patienter. Derudover har vi et udgående hospiceteam for 20-30 hjemmeboende patienter med bopæl på Frederiksberg og i København. Langt de fleste patienter har cancer i et fremskredent stadie, men vi har også jævnligt patienter med bl.a. terminal ALS, KOL og hjertesvigt.

Du vil i samarbejde med din fysioterapeutkollega yde fysioterapi til patienterne på Hospice og i Det Udgående Hospiceteam. Dine kolleger vil ud over den anden fysioterapeut være vores sygeplejersker, læger, socialrådgiver, musikterapeut, hospicepræst og sekretærer.

Frederikshavn Kommune Socialpsykiatrien i Frederikshavn søger 2 SSA/Pædagog/Ergoterapeut til arbejde inden for servicelovens § 85

Frederikshavn Kommune

Bostøtte Team 85 i Frederikshavn Kommune søger to medarbejdere til arbejdet efter servicelovens § 85 omhandlende psykiatriske lidelser, senhjerneskade, misbrug og udsatte og borgere med varige funktionsnedsættelser, hovedsageligt i aldersgruppen 30+.

Stillingerne er til besættelse pr. 1. november eller hurtigst muligt herefter. Der er tale om to fastansættelser på 37 timer ugentligt. For begge stillinger indgår der weekendvagter ca. hver 4 uge, morgenvagter samt enkelte senvagter.

Vi arbejder Recovery-orienteret og med den anerkendende tilgang i mødet med borgerne, men arbejder også med den kompenserende indsats ift. borgere med varige funktionsnedsættelser.

Frederikshavn Kommune Bofællesskab for unge og voksne borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne i Frederikshavn søger 2 social- og sundhedsassistenter

Frederikshavn Kommune

Vil du være med til at udvikle et tværfagligt samarbejde i vores bofællesskab, sammen med dygtige og engagerede pædagoger så er det måske dig, vi leder efter.

Bofællesskab Vest i Frederikshavn, som er hjemmehørende i Center for Handicap og Psykiatri, søger to dygtige og engagerede social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på mellem 35-37 timer ugentligt, med opstart d. 1. december, 2022 eller snarest muligt.

Du kommer til at arbejde med nogle skønne borgere med behov for guidning og hjælp i daglige funktioner, samt pleje og omsorg i en struktureret indsats.

Du skal som SOSU, kunne skabe et overblik over de sundhedsfaglige opgaver ved borgerne, medicindispensering, sårbehandling, lægekontakt og sundhedsfaglig dokumentation.

Frederikshavn Kommune Nattevagt til Strandby Hjemme- og Sygepleje

Frederikshavn Kommune

Strandby Hjemme- og Sygepleje søger en ny kollega til at indgå i natteamet. Stillingen er på 30 timer pr. uge med weekendvagt hver 2. uge. Ønsker du et andet timetal, kan det også aftales. Stillingen er ledig fra den 1. november, men kan du først tiltræde senere venter vi gerne på dig.

Området for Strandby Hjemme- og Sygepleje dækker fra Ålbæk til midt i Frederikshavn. Det er derfor nødvendigt, at du har kørekort til personbil.

På en nattevagt er der 5 social- og sundhedspersoner samt en sygeplejerske. Derudover er der et samarbejde med de teams, der dækker resten af kommunen, hvilket betyder, at de enkelte teams hjælper hinanden ved ændringer i arbejdsbyrden.

Vi tilbyder:

 • Et varierende og udfordrende job, hvor din faglighed kommer i spil
 • Indflydelse på egen mødeplan - vi arbejder med selvvalgt arbejdstid
 • Introduktion tilpasset netop dig
Ikast-Brande Kommune
Bøgildlund mangler social- og sundshedsassistent i fast stilling

Ikast-Brande Kommune

Vil du være med til at udvikle Bøgildlund?

Vi søger en social- og sundhedsassistent i en fast stilling senest den 1. december 2022. Gerne i fast aftenvagt eller fortrinsvis aften og dag. Vi tilbyder weekendarbejde hver anden eller hver tredje weekend --- alt efter dit ønske.

Bøgildlund er et demensvenligt nyt plejecenter fra 2019 med 24 plejeboliger, og meget snart udvider vi til 48. Vi har også et daghjem for visiterede hjemmeboende borgere.

Vi har et fantastisk team af frivillige. De er en vigtig del af den meningsfulde beskæftigelse for vores beboere og brugere. Vi prioriterer pårørendesamarbejde højt.

Vi tilbyder god introduktion med faste medarbejdere.

Gem
Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandlere til hjælpemiddelområdet

Høje-Taastrup Kommune

Du bliver en del af en alsidig arbejdsplads med et godt arbejdsklima, høj faglighed og plads til humor. I centeret er vi kendt for et godt tværgående samarbejde, der prioriteres højt og løbende udvikles.

Vi har fokus på at styrke den helhedsorienterede tilgang til borgeren med inddragelse af dennes perspektiver samt ønsker og mål for eget liv. Vi arbejder kontinuerligt med at finde løsninger for borgeren på tværs af vores fagligheder både internt i teamet og på tværs med kollegaer i hele kommunen.

Vi tilbyder

 • Et spændende, afvekslende og fagligt udfordrende job med stort ansvar.
 • Et job, hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag og dine mødetider (mandag til fredag).
 • 26 fagligt dygtige, hjælpsomme og omsorgsfulde kollegaer.

Du får en grundig introduktion med en mentor tilknyttet, så du hurtigt bliver en del af teamet både fagligt og socialt.

Egedal Kommune
Social- og sundhedsfaglig medarbejder til socialpsykiatrisk bofællesskab

Egedal Kommune, Stenløse

Botilbuddet Dambo er et lille roligt socialpsykiatrisk botilbud med gode rammer, målrettet ældre beboere. Dambo rummer seks toværelses lejligheder samt et hyggeligt fællesmiljø med stue og køkken.

Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og lettere plejebehov, som alle i personalegruppen skal kunne deltage i og hjælpe borgeren med.

Vi prioriterer tid til nærvær og aktiviteter. Vi arbejder ud fra en relationel tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Egedal Kommune
Gem
Houkjær Begravelse ApS
Bedemand

Houkjær Begravelse ApS, Holstebro og Ulfborg

Da vi til januar overtager Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro og Ulfborg, søger vi en ny kollega, som har lyst til at indgå i et team af engagerede og imødekommende bedemænd, og som har lyst til at være en del af en udviklingsorienteret begravelsesforretning?

Vi søger en ny kollega, som motiveres af at gøre en forskel for andre mennesker, og som ser god service som altafgørende.

Motiveres du af at hjælpe mennesker i en svær situation? Ser du dig selv som empatisk, respektfuld og professionel, så er det måske dig, vi kan byde velkommen som vores nye kollega.

Houkjær Begravelse ApS
OK-Fonden
OK-Fonden Høng Erhvervsskole søger to miljøterapeutiske medarbejdere til projektstilling i 1-1-projekt

OK-Fonden

Du bliver en del af en organisation, hvor vi gør, hvad vi siger. Hos os er værdier ikke noget, vi blot taler om. Det er noget, vi lever. Vi møder mennesker med tillid, vi går sammen, men ikke i takt, og vi gør altid, hvad vi kan for at arbejde for den enkeltes selvbestemmelse og tryghed – og for at vores beboere kan forfølge deres individuelle drømme og leve livet – hele livet.

Din primære opgave som miljøterapeutisk medarbejder er, sammen med kollegaer i en tværfaglig sammensat gruppe, at støtte vores beboere med blandt andet daglig struktur og gøremål, så hverdagslivet og uddannelsesforløbet bliver meningsfuldt, sammenhængende og udviklende for beboerne. Du vil desuden fungere som kontaktperson og tovholder i forhold til den enkeltes forløb.

Gem
Dansk MisbrugsBehandling Misbrugsrådgiver/behandler

Dansk MisbrugsBehandling, København

Brænder du for at gøre en forskel?

Har du lyst til at arbejde med misbrugere og deres familier? Så kan du blive en del af Dansk MisbrugsBehandlings behandlingsteam.

Stillingen indebærer rådgivning/behandling i primærbehandling og efterbehandling, og indeholder bl.a. visitation og rådgivning, gruppeterapi og enesamtaler, samt rådgivning af deltagernes pårørende.

Deltagerne i behandlingen består af alkohol- kokain- og hashafhængige – dog med en overvægt af alkoholmisbrugere.

Grønlands Selvstyre
Det Landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik søger landsdækkende specialeansvarlig ergoterapeut

Grønlands Selvstyre, Sissimiut

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt, spændende og topmoderne kraftcenter nord for polarcirklen, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord?

Pissassarfik søger en ergoterapeut med bred erfaring indenfor rehabilitering med fokus på at styrke borgerens sundhedsforståelse og handlekompetence.

I det daglige arbejde indgår undersøgelse, behandling, udredning, vurdering af behov for hjælpemidler, udarbejdelse af træningsprogrammer samt rådgivning og undervisning af handicappede, pårørende, fagpersonale og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi tilbyder et spændende, afvekslende og fagligt udfordrende job med stort ansvar, hvor du har mulighed for at påvirke og løfte udviklingen på handicapområdet.

Grønlands Selvstyre
Vordingborg Kommune Attraktiv stilling som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Vordingborg Kommune

Social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper søges til fast aftenvagt inde på Solvang

Stillingen er på 28 timer i gennemsnit om ugen med opstart snarest eller senest 1. december 2022, med weekendvagt hver anden weekend.

Du kan både arbejde selvstændigt og tværprofessionelt i en tæt gruppe. Solvang er et plejecenter, hvor borgerne har demens eller er i svær grad hukommelsessvækket.

Vi er omsorgsfulde både over for vores borgere og hinanden. Vi går på arbejde, fordi vi dagligt gør en forskel for den enkelte borger. Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang med fokus på tværfaglighed, hvilet kræver at vi har et stort overblik og kan prioritere vores opgaver og ikke er bange for at tænke ud af boksen.

Langeland Kommune Koordinator til Bostederne

Langeland Kommune

Kan du se dig selv i et spændingsfelt mellem drift, udvikling og koordinering på tværs af bostederne på Langeland? Finder du glæde i at arbejde i en organisation, hvor du er med til at præge rammerne for andre menneskers udvikling, trivsel og selvstændighed? Og ønsker du at bidrage til et godt arbejdsmiljø på tværs af enheder og faggrupper? Så er dette måske drømmejobbet for dig.

Bostederne I Langeland Kommune består af Hjørnet, Hine Bakkevej, Hovedgaden og Bofællesskabet Brungårdsvænget. Fælles for bostederne er, at borgeren er i centrum. Herunder arbejdes der til dagligt med at højne borgerens daglige livsførelse, hverdagsmestring og motivation ud fra konkrete sundhedsfaglige såvel som pædagogiske målsætninger.

Bostederne søger nu en koordinator, som i tæt samarbejde med lederen for området kan bidrage til den kontinuerlige drift på tværs af enhederne.

Gem
Better Health ApS Sundhedsfaglig visitator søges!

Better Health ApS, København

Vil du med på en vækstrejse inden for sundhedsområdet? Her er ikke en dag ens, og der er et højt tempo. Du skal hjælpe smerteramte borgere med din sundhedsfaglig og unikke egenskaber, ved at agere bindeled i deres behandlingsforløb. Lyder det som noget for dig? – Er det måske dig, der er vores nye kollega.

Du kommer til at arbejde med borgere med smerter i kroppen, hvorpå det forventes, at du som minimum har en relevant sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Du vil som udgangspunkt skulle arbejde udfra fra din computer og telefon, men det forventes, at du deltager i udvalgte møder med relevante kunder, samt på sigt kan varetage undervisningen af deres visitationsteam, rejsedage kan derfor forekomme.

Favrskov Kommune Social- og sundhedhjælper til Plejecenter Hinneruplund

Favrskov Kommune

Søger du faglige udfordringer? Vil du sætte dine kompetencer i spil dagligt ved at udvikle kvaliteten for beboerne på Plejecenter Hinneruplund i Favrskov Kommune? Så er det dig, vi søger!

Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup søger snarest social- og sundhedshjælpere i faste stillinger. Stillingerne er på mellem 30 og 37 timer, så du bestemmer selv, hvad timeantal du ønsker.

Plejecenter Hinneruplund er et plejecenter med 63 boliger og 7 korttidspladser. Der arbejdes med en høj grad af decentralisering. Det betyder, at mange beslutninger træffes af den enkelte medarbejder tæt på beboeren.

Alle medarbejdere varetager en del af de daglige funktioner/opgaver i teamet, fx nøglepersonsfunktioner, vagtplanlægning m.m. Vores samarbejde bygger på åbenhed og tillid, og vi har altid mennesket i fokus.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Socialpædagogiske medarbejdere til Åben Dialog og recovery-orientering

Lyngby-Taarbæk Kommune

Støttecenter Hjorten søger socialpædagogiske medarbejdere som vil arbejde recovery-orienteret og med inspiration fra Åben Dialog i § 85, § 82 og Samværs- og Aktivitetstilbud for borgere med psykosociale udfordringer (32-37 timer).

Støttecenter Hjorten er Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud om gruppebaseret og individuel støtte efter § 85 og § 82 samt aktivitets- og samværstilbud med 36 pladser efter § 104. Alle tilbud er til borgere med psykosociale udfordringer, som bor i eget hjem. I enheden er vi 12 medarbejdere med forskellige fagligheder.

I takt med at vi udvikler vores tilbud søger vi flere medarbejdere. Vi arbejder sammen på tværs, og lige nu har vi en ledig stilling, som primært har opgaver i aktivitets- og samværstilbuddet, og to nye stillinger som primært har opgaver i § 85 og § 82.

KFUM's Sociale Arbejde Engageret leder til Folkekøkkenet i Kolding

KFUM's Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejde søger en engageret, erfaren og fagligt funderet leder til Folkekøkkenet i Kolding. Et arbejde med mening.

Du skal drive Folkekøkkenet i tæt samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejdes hovedkontor. Her vil du indgå i et stærkt og fagligt funderet lederforum med kollegaer fra de øvrige 27 sociale caféer og væresteder i KFUM’s Sociale Arbejde. Jeres fælles arbejde understøttes og faciliteres af vores landsdækkende faglige leder for caféer og væresteder, som du også refererer til i det daglige.

Vi tilbyder:

 • en alsidig stilling med stort ansvar i en organisation, hvor der aldrig er tvivl om meningen og formålet med indsatsen
 • et job, hvor du kan bruge dine kompetencer og dit drive til at fortsætte Folkekøkkenets gode udvikling
 • engagerede og hjælpsomme medarbejdere i et uformelt, demokratisk miljø
Vallensbæk Kommune Børnefysioterapeut i barselsvikariat

Vallensbæk Kommune

Vi søger en fysioterapeut til et barselsvikariat med start 1.12.22 eller hurtigst muligt. Stillingen er på 37 timer.

Kirkebækskolen er et skole- og fritidstilbud for 60 børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, hvor der er samlet et Børnehus for børn fra 0 – 6 år, en grundskole med 0. – 10. klasse og en STU.

Skolen har fokus på elevernes kommunikationsmuligheder og arbejder derfor meget med alternativ kommunikation. Alle terapeuter indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med forældre, pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, talepædagog og psykolog omkring børnenes udvikling og aktiv deltagelse i eget liv. Derudover samarbejder terapeuterne med eksterne samarbejdspartnere som for eksempel læger, sagsbehandlere og hjælpemiddelkonsulenter.

Kirkebækskolen tilbyder løbende introkurser til nyansatte medarbejdere.

Prescriba A/S
Faglig visitator og rådgiver søges til Prescribas psykologiske rådgivningscenter

Prescriba A/S, København

Brænder du for den gode dialog med mange forskellige mennesker, - og sætter du en dyd i at hjælpe mennesker med deres mentale udfordringer og problemstillinger, så er stillingen, som faglig visitator og rådgiver hos Prescriba måske noget for dig?

I Prescribas telefoniske rådgivningscenter hjælper vi hver dag adskillige forsikringskunder og medarbejdere i små og store virksomheder i hele Danmark med at finde den rette hjælp i tilfælde af psykiske udfordringer og problemer – akutte såvel som ikke akutte.

Arbejdsdagene er delt op i forskellige 'arbejdspakker' og bidrager til en afvekslende hverdag, hvor du både er på telefonen og arbejder med andre opgaver relateret til sagsbehandlingen. Du vil indgå i et engageret kollegafællesskab i Prescriba.

Prescriba A/S
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Medarbejder med interesse for madlavning til Boenheden Qinngorput

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Handicap og Socialpsykiatri søger en mødestabil og omsorgsfuld medarbejder med interesse for madlavning til Boenheden Qinngorput. Har du hjertet på det rette sted, og vil du være med til at gøre en forskel for vores beboere, er det lige dig, vi står og mangler som vores nye kollega.

Stillingen kan være en deltids- eller en fuldtidsstilling. Arbejdstiden er mandag til fredag med primær arbejdstid i tidsrummet 15:00-19:00. Du kommer til at understøtte vores beboere i at lave måltider og støtte dem i deres udvikling.

Dine arbejdsopgaver:

 • At arbejde med at udvikle beboerne mod højere grad af selvhjulpenhed og øget livskvalitet bl.a. gennem arbejdet med beboernes handleplaner
 • At motivere og understøtte beboerne i hverdagsaktiviteter som fx en gåtur, indkøb og madlavning
Kommuneqarfik Sermersooq

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV