520 job matcher din søgning 520 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Greve Privatskole Greve Privatskole søger dansk-, idræts- og eventuelt madkundskabslærer

Greve Privatskole

Vi søger en engageret og fagligt stærk lærer, der især er en dygtig danskunderviser. Du kan have dine styrker på alle klassetrin.

Skolen lægger vægt på at skabe et lærerigt og trygt miljø, der bygger på respekt for den enkelte, for gruppen og den store sammenhæng. Vores lærere er selvkørende og ambitiøse, og vi arbejder ud fra et princip om frihed under ansvar. Vi følger med i udviklingen på skoleområdet, men tror ikke på en enkelt didaktisk tilgang til undervisningen.

Vi tilbyder en velfungerende skole med gode faglige resultater, selvstændige og samarbejdsorienterede kolleger som tager ansvar for skolens faglighed og udvikling og en skole med basis i grundlæggende værdier og en stærk kultur.

Esbjerg Kommune
Lærer til Sønderrisskolen Aura, genopslag

Esbjerg Kommune

Vil du være med til at sætte dit præg på fremtidens folkeskole, og vil du være med på holdet, hvor ideerne vokser tættest på børnene – hos skolens lærere og pædagoger, så søger Sønderrisskolen Aura pr. 1. november 2022 eller hurtigst muligt derefter en lærer til 1. årgang med specialpædagogiske evner.

Stillingen er en 32 timers ansættelse.

Da vi i forbindelse med ”Fri kommune forsøget” i Esbjerg Kommune arbejder ud fra så få voksenskift som muligt hos vores elever, så er stillingen i dette skoleår rettet mod 1. årgang med fokus på Dansk og idræt. Har du andre spændende fagkompetencer hilses de også velkomne.

Som medarbejder på Sønderrisskolen Aura bliver du ambassadør for Esbjerg kommunes børn- og ungesyn både i sprog og handlinger. På Sønderrisskolen Aura har alle børn og unge ret til at være en del af et fællesskab – det skal du kunne se dig selv tage aktiv del i at opfylde.

Esbjerg Kommune
Lærer søges til Specialklassen Vittenbergskolen Vadehav

Esbjerg Kommune, Ribe

Specialklassen på Vittenbergskolen søger lærer på fuld tid med start den 1. november 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Da én af vores medarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi en lærer, der brænder for specialpædagogik til en fast stilling i vores specialklasser.

Stillingen er en fuldtidsstilling i vores udskolingsklasser i specialklasserækken. Vores målgruppe er elever, der har generelle indlæringsvanskeligheder, som deres primære udfordring. Med til elevgruppen følger også sociale- samt følelsesmæssige udfordringer.

Vi søger en lærer, der kan undervise i matematik, idræt og svømning. Du skal anskue undervisning og læring bredt og tænke krop og bevægelse med ind i din undervisning. Stuktur, organisation og forudsigelighed er nøgleord hos os.

Lolland Kommune
Dansk- eller matematiklærer til Specialskolens Autismeafdeling (Genopslag)

Lolland Kommune

Ser du faglighed og læring i et større perspektiv? Ser du en vigtighed i og er du god til at skabe relationer? Kan du ydermere arbejde struktureret, skabe forudsigelige rammer for vores skønne børn? Så er det lige dig, vi står og mangler!

Som lærer i Specialskolen kommer du til at arbejde i teams, hvor du samarbejder med pædagogerne om at skabe læring/udvikling for den enkelte elev. I er sammen ansvarlige for at styrke den enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetencer, der gør dem i stand til at opnå størst mulig grad af selvstændighed og mulighed for at indgå og deltage i almene sociale sammenhænge.

Vi glæder os allerede til at modtage din ansøgning.

Esbjerg Kommune
Terapeuter til Hjælpemiddeldepotet

Esbjerg Kommune

Hjælpemiddeldepotet i Esbjerg Kommune søger to ergoterapeuter.

Der er tale om 2 faste stillinger på 32-37 timer gennemsnitlig pr. uge. Stillingerne har været projektstillinger siden 1. marts 2021.

Hjælpemiddeldepotet varetager al håndtering af Esbjerg Kommunes hjælpemidler. Vores opgaver er primært levering og afhentning samt reparation og service af hjælpemidler. Vi indkøber også hjælpemidler og rådgiver Fritid, Sundhed & Omsorgs øvrige personaler omkring hjælpemidler.

Vi er 25 glade og engagerede medarbejdere, som prioriterer trivsel og et godt arbejdsmiljø. Vi har borgeren i centrum, og til løsning af kerneopgaven har vi brug for hinanden, hvorfor tæt tværfagligt samarbejde er et nøgleord. Vi er ambitiøse, kvalitetsbevidste og i udvikling.

Vores nye kolleger skal primært varetage sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler efter Servicelovens § 112 og § 113b.

Esbjerg Kommune
Gørding Skole Fortuna søger 2 lærere

Esbjerg Kommune

Gørding Skole Fortuna søger 2 lærere til faste stillinger på fuld tid pr. 1. december 2022 eller snarest derefter.

Gørding Skole er en del af Fortunaskolen, som består af 5 fysiske skoler med i alt ca. 1500 elever og 220 ansatte.

Gørding Skole er en faseopdelt skole med indskoling, mellemtrin og udskoling. På skolen er vi ca. 310 skønne elever og ca. 40 engagerede medarbejdere.

Vi tilbyder en skole med gode fysiske rammer. En skole, hvor vi tænker ud af boksen. Vi er en skole, hvor trivsel, glæde og fællesskab er vores DNA og hvor børnene har lyst til at lære og være.

Du skal have kompetencer til at kunne undervise i flere af følgende fag:

 • Dansk, indskoling, mellemtrin
 • Engelsk
 • Musik
 • Billedkunst
 • Matematik, mellemtrin/udskoling
 • Biologi
 • Natur/teknik
 • Idræt/svømning
Esbjerg Kommune
Naturvejleder i MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Esbjerg Kommune

Brænder du for natur- og kulturformidling med en legende tilgang? Kan du ”gætte en lort”? Drømmer du om at formidle for børn om økologi og bæredygtighed med landbrugsdyr fra høns til får og grise? Kan du inspirere voksne på kurser, temadage og i projekter? Er du klar til at tage del i den praktiske drift af Midtgård? Kort sagt: Kunne du tænke dig et spændende og udfordrende job i en udviklingsorienteret organisation? Så har vi et 37 timers job klar til dig pr. 1. januar 2023.

Som naturvejleder/formidler skal du:

 • formidle natur- og kulturhistorie for børn fra dagtilbud og skole samt være med til at udvikle eksisterende og nye formidlingstilbud
 • planlægge og facilitere kurser, temadage, møder, projekter for en bred målgruppe af voksne
 • planlægge samt afholde arrangementer og ture for borgere
 • deltage i vedligehold af område og bygninger
Gem
Ikast-Brande Kommune
Aflaster til Familierådgivningen

Ikast-Brande Kommune, Klovborg

Familierådgivningen i Ikast-Brande Kommune søger aflaster til en 13-årig dreng med ADHD og en blandet udviklingsforstyrrelse.

Han interesserer sig særligt for gaming og elektronik, er praktisk anlagt og elsker at bruge sine hænder. Han er glad for at være udenfor, så gå- eller cykelture er også en mulighed.

Indhold:

Primært som støtte i hjemmet til aflastning af forældre og lillesøster. På sigt vil indholdet også være at følge med til fritidsaktiviteter og ungdomsskole, deltage på ture ud af huset sammen med familien samt støtte ham i det sociale samspil med andre.

Frederiksberg Kommune Brænder du for projektbaseret læring og for danskfaget, og vil du være med til at udvikle mellemtrinnet i morgendagens skole på Grundtvigsvej, Frederiksberg?

Frederiksberg Kommune

Er du mellemtrins-dansklærer, og brænder du også for nogle af følgende fag: idræt, billedkunst og/eller historie – så har du mulighed for at blive en del af Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole. Vi er en skole, der arbejder med projektbaseret læring på tværs af fag, så dine fag skal både tænkes i dybden og ind i en sammenhæng med andre fag og med verden uden for skolen.

Tror du på, at eleverne lærer bedst ved at undersøge, eksperimentere og afprøve hypoteser, og har du mod på og lyst til at sætte dine faglige kompetencer i spil i læreprocesser, der får børn og unge til at udvikle tillid til og stole på deres egen viden, så er vi din oplagte legeplads.

Frederiksberg Kommune Er du vores nye souschef på Skolen ved Nordens Plads? Frederiksberg Kommunes specialskole

Frederiksberg Kommune

Genopslag: Da det desværre ikke er lykkedes os at finde den helt rigtige kollega til vores team blandt ansøgerne i første runde, åbner vi endnu en gang op for muligheden for at blive vores nye souschef.

Skolen ved Nordens Plads søger en souschef med start hurtigst muligt og senest d. 1. januar 2023. Skolen ved Nordens Plads er et helhedstilbud med omkring 230 børn og unge samt 170 medarbejdere. Vi har børn i dagbehandling, børn på et tidligt udviklingstrin, børn med udfordringer inden for autismespektrum forstyrrelser samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi søger en souschef til et udviklende og spændende lederjob. Du vil blive en del af et ledelsesteam på syv med selvstændigt ansvar for din egen afdeling og opgaver. Ledelsesteamet samarbejder loyalt og fleksibelt om ledelsesopgaven for skolens samlede drift og udvikling.

Grønlands Selvstyre
Det Landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik søger landsdækkende specialeansvarlig ergoterapeut

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt, spændende og topmoderne kraftcenter nord for polarcirklen, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord?

Pissassarfik søger en ergoterapeut med bred erfaring indenfor rehabilitering. Som terapeut hos os skal du have fokus på at styrke borgerens sundhedsforståelse og handlekompetence.

Vores målgruppe er borgere med handicap i alle aldre med et behov for rehabilitering.

I det daglige arbejde indgår undersøgelse, behandling, udredning, vurdering af behov for hjælpemidler, udarbejdelse af træningsprogrammer samt rådgivning og undervisning af handicappede, pårørende, fagpersonale og andre relevante samarbejdspartnere.

Grønlands Selvstyre
Johannesskolen Lærer til matematik, biologi og pigeidræt

Johannesskolen, Frederiksberg

Vi søger en engageret og initiativrig lærer, der har lyst til at være en del af et stærkt fællesskab. Har du lyst til at være en del af en ambitiøs skole med et kompetent personale, så er det måske lige dig, vi står og mangler.

Skemaet indeholder matematik i 7. og 8. klasse, biologi i 7. og 8. klasse, pigeidræt i 6., 7. og 9. klasse samt lektiecafé – i alt 26 lektioner. Der er tale om en fast stilling på fuld tid med start den 1/12 2022. Vi hører også gerne fra dig, hvis du først har mulighed for at starte den 1/1 2023.

Vi har i dagligdagen et åbent og tillidsfuldt forhold mellem ledelse og medarbejdere med fokus på kort vej fra tanke til handling. Vi har en tutorordning for alle nyansatte lærere og ekstra tid til forberedelse de første to skoleår for nyuddannede lærere. Og så er vi fælles om at tage varmt imod nye kolleger.

Køge Kommune Skovboskolen søger uddannet lærer til indskolingen

Køge Kommune, Bjæverskov

Veldrevet og højt præsterende skole med et tydeligt læringsdesign og elevmindset søger en lærer til dansk og gerne flere af skolens fag senest pr. 1.11.22.

Vi ønsker en lærer, der er visionær, udviklingsorienteret, fagligt velfunderet – og brænder for at arbejde med og udvikle skolens elever i forhold til vores positive mindset og udviklende design, resultater og kvalitet. Kan du se dig selv løfte denne opgave i et velfungerende team – så er det lige noget for dig.

Vi har også behov for, at du løfter opgaven som koordinerende kontaktlærer– samt varetagelse af opgaver i forhold til indskolingens årshjul, der understøtter elevernes dannelse og personlige lederskab.

Skovboskolen er en værdibaseret skole, hvor vi også vægter det kollegiale samvær med fx flere årlige events.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Vil du være med til at uddanne fremtidens bygningskonstruktører?

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I, Næstved

Frem til sommeren 2023 skal Zealand 2023 deltage i et nyt fyrtårnsprojekt, Femern Fyrtårn. Vi har derfor brug for flere hænder til at løfte vores mange og spændende underviseropgaver på bygningskonstruktøruddannelsen.

Du skal have interesse for formidling og undervisning, og det er desuden vigtigt for os, at du har lyst til at lære nyt og kan se dig selv i rollen som underviser.

Som underviser i Zealand får du en afvekslende hverdag, hvor du har stor selvbestemmelse kombineret med fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde delvist hjemmefra via virtuel undervisning. Du vil selvstændigt skulle gennemføre og tilrettelægge undervisning inden for flere fagområder og indgå i planlægning og udvikling af uddannelsen.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Krebs' Skole IT-vejleder på deltid

Krebs' Skole, København

IT-vejleder søges til en deltidsstilling på 20 timer om ugen i tidsrummet 9.00-14.00 pr. 1. december 2022, gerne med It-supporter, lærer eller anden relevant uddannelse. Vi søger en underviser med grundlæggende viden om effektive digitale læringsmetoder og formidling af disse samt erfaring med praktiske it-driftsopgaver.

Herudover vil jobbet indeholde følgende praktiske opgaver:

 • Netværksadministration. Vedligeholdelse af server, installering af programmer, brugeradministration for både elever og medarbejdere.
 • Vedligeholdelse og ajourføring af skolens computere: skolens elevcomputere og iPads, lærercomputere og printere, printertilbehør, projektorer, kabler m.m. samt support af elevernes egne computere (6.-9.klasse)
 • Være primærkontakt til skolens it-leverandører.
Frederikssund Kommune
Lærer på Specialskole

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Ønsker du dig en hverdag, hvor du tæt sammen med andre lærere- og pædagogkolleger, gør en kæmpe forskel på daglig basis for en gruppe unge mennesker. Vores vigtige virke handler bl.a. om at skabe en følelse af (endelig) at blive rummet, favnet og forstået som elev og som menneske.

Skolen i Herredet søger pr. 1. december 2022 en skøn kollega, som brænder for at arbejde med elever med særligt sociale udfordringer.

Vi er på udkig efter en lærer til fagene dansk eller matematik samt engelsk til vores 3./4. klasse. Evt. billedkunst.

Vi arbejder med et stærkt fokus på at udvikle vores samundervisning, hvor vi omkring både forberedelse, undervisning og evaluering arbejder tæt sammen lærere og pædagoger. Et velfungerende teamsamarbejde er en klar forudsætning for, at vi kan lykkes med at bringe vores elever i trivsel og læring.

Niels Brock Copenhagen Business College is seeking tutors in academic skills and academic writing

Niels Brock, Copenhagen

Copenhagen Business College (CBC) Niels Brock is seeking full- and/or part-time faculty members to teach academic skills and academic writing in its De Montfort University Programmes.

The tutor may cover a variety of modules within academic study skills and employability. The focus is on preparing students for the transition to university as well as enhance understanding of referencing and academic writing in general.

In addition to lecturing, general tutor functions also include marking, tutorial sessions, participation in relevant meetings as well as general communication with CBC/De Montfort University students, colleagues, and management.

Niels Brock Copenhagen Business College, Niels Brock, is seeking a tutor in Marketing

Niels Brock, Copenhagen

Copenhagen Business College (CBC) Niels Brock is seeking full- and/or part-time faculty members to teach marketing in its De Montfort University Programmes.

The tutor may cover a variety of modules within Marketing.

Examples of modules are:

 • Principles of Marketing
 • Brand Management
 • Marketing dissertation

In addition to lecturing, general tutor functions also include marking, tutorial sessions, participation in relevant meetings as well as general communication with CBC/De Montfort University students, colleagues, and management.

Niels Brock Copenhagen Business College, Niels Brock, is seeking a tutor in Economics

Niels Brock, Copenhagen

CBC is recruiting Economics tutors 01/01/2023, or earlier, to teach undergraduate modules on the DMU Programmes.

The tutor may cover a verity of modules within Economics.

Examples of modules are:

 • Introduction to Macroeconomics
 • Intermediate Macroeconomics
 • Intermediate Microeconomics

We envision the successful candidate to have a good understanding of a wide range of theoretical perspectives in economics and an insight into empirically supported “real world” models.

For more than 20 years, Niels Brock has offered a range of British university degrees in cooperation with De Montfort University, Leicester. We are currently offering BA (Hons) Business Administration and BSc (Hons) Business Studies in collaboration with De Montfort University.

UCplus A/S
UCplus søger aftenundervisere i dansk som andetsprog

UCplus A/S, København

UCplus - Center for danskuddannelse i København søger deltidsansatte aftenundervisere til dansk som andetsprog.

Vi søger primært undervisere til hold på uddannelsesinstitutioner i og omkring København.

Undervisningen vil være på Danskuddannelse 3 og foregå mellem kl. 17 og 19.35. Du kan få opgaver 1-4 aftener om ugen eller lørdag.

Vi tilbyder:

 • Fællesskab med dygtige og engagerede kolleger i UCplus København
 • Et uformelt og positivt miljø, hvor alle får mulighed for at bidrage
 • Løn og ansættelsesvilkår ud fra overenskomst med Uddannelsesforbundet
UCplus A/S

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV