291 job matcher din søgning 291 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Eventyr Leg Design ApS
Lille virksomhed med stor kreativitet udvider og søger tømrer eller anlægsgartner

Eventyr Leg Design ApS, Jystrup Midtsj

Eventyr Leg er en legepladsproducent beliggende i det Midtsjællandske (nord for Ringsted).

Virksomheden, som har mere end 15 års erfaring med at bygge og designe naturlegepladser, betjener private, boligforeninger, kommunale daginstitutioner samt større forlystelsesparker i Danmark og Grønland.

Grundet større ordretilgang søger Eventyr Leg en kollega med lyst til alsidigt og kreativt arbejde.

Dine primære arbejdsopgaver er anlægs- og tømrerarbejde i forbindelse med montering af legepladserne.

Du vil til tider skulle arbejde selvstændigt på projekter ud fra tegning og lave tømrermæssige tilpasninger af diverse legeredskaber (såsom tagkonstruktioner, gynger, tårne m.m.).

Eventyr Leg Design ApS
Diakonissestiftelsen
Diakonissestiftelsens Hospice søger fysioterapeut

Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Måske har du gennem længere tid overvejet, om du skulle søge et job på hospice, og nu har du muligheden.

Diakonissestiftelsens Hospice søger en fysioterapeut 30-37 timer pr. uge med fremmøde på alle hverdage. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2022.

Vores hospice har plads til 16 indlagte patienter. Derudover har vi et udgående hospiceteam for 20-30 hjemmeboende patienter med bopæl på Frederiksberg og i København. Langt de fleste patienter har cancer i et fremskredent stadie, men vi har også jævnligt patienter med bl.a. terminal ALS, KOL og hjertesvigt.

Du vil i samarbejde med din fysioterapeutkollega yde fysioterapi til patienterne på Hospice og i Det Udgående Hospiceteam. Dine kolleger vil ud over den anden fysioterapeut være vores sygeplejersker, læger, socialrådgiver, musikterapeut, hospicepræst og sekretærer.

Frederikshavn Kommune Socialpsykiatrien i Frederikshavn søger 2 SSA/Pædagog/Ergoterapeut til arbejde inden for servicelovens § 85

Frederikshavn Kommune

Bostøtte Team 85 i Frederikshavn Kommune søger to medarbejdere til arbejdet efter servicelovens § 85 omhandlende psykiatriske lidelser, senhjerneskade, misbrug og udsatte og borgere med varige funktionsnedsættelser, hovedsageligt i aldersgruppen 30+.

Stillingerne er til besættelse pr. 1. november eller hurtigst muligt herefter. Der er tale om to fastansættelser på 37 timer ugentligt. For begge stillinger indgår der weekendvagter ca. hver 4 uge, morgenvagter samt enkelte senvagter.

Vi arbejder Recovery-orienteret og med den anerkendende tilgang i mødet med borgerne, men arbejder også med den kompenserende indsats ift. borgere med varige funktionsnedsættelser.

Gem
Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandlere til hjælpemiddelområdet

Høje-Taastrup Kommune

Du bliver en del af en alsidig arbejdsplads med et godt arbejdsklima, høj faglighed og plads til humor. I centeret er vi kendt for et godt tværgående samarbejde, der prioriteres højt og løbende udvikles.

Vi har fokus på at styrke den helhedsorienterede tilgang til borgeren med inddragelse af dennes perspektiver samt ønsker og mål for eget liv. Vi arbejder kontinuerligt med at finde løsninger for borgeren på tværs af vores fagligheder både internt i teamet og på tværs med kollegaer i hele kommunen.

Vi tilbyder

 • Et spændende, afvekslende og fagligt udfordrende job med stort ansvar.
 • Et job, hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag og dine mødetider (mandag til fredag).
 • 26 fagligt dygtige, hjælpsomme og omsorgsfulde kollegaer.

Du får en grundig introduktion med en mentor tilknyttet, så du hurtigt bliver en del af teamet både fagligt og socialt.

OK-Fonden
OK-Fonden Høng Erhvervsskole søger to miljøterapeutiske medarbejdere til projektstilling i 1-1-projekt

OK-Fonden

Du bliver en del af en organisation, hvor vi gør, hvad vi siger. Hos os er værdier ikke noget, vi blot taler om. Det er noget, vi lever. Vi møder mennesker med tillid, vi går sammen, men ikke i takt, og vi gør altid, hvad vi kan for at arbejde for den enkeltes selvbestemmelse og tryghed – og for at vores beboere kan forfølge deres individuelle drømme og leve livet – hele livet.

Din primære opgave som miljøterapeutisk medarbejder er, sammen med kollegaer i en tværfaglig sammensat gruppe, at støtte vores beboere med blandt andet daglig struktur og gøremål, så hverdagslivet og uddannelsesforløbet bliver meningsfuldt, sammenhængende og udviklende for beboerne. Du vil desuden fungere som kontaktperson og tovholder i forhold til den enkeltes forløb.

BeGreen
Environmental, Social & Governance (ESG) Analyst

BeGreen, Copenhagen

Do you want to help us drive the green transition?

We are looking for a candidate to join BeGreen’s ESG Team and support the roll out of our climate change and biodiversity focussed initiatives.

You will join the ESG Team, and your tasks will be to support implementation of these activities, as well as to help with related monitoring and management of other key ESG aspects in our parks in Denmark, Poland and Sweden. As an integral member of the ESG Team, you will furthermore contribute to ad hoc tasks in our annual ESG cycle.

BeGreen
Grønlands Selvstyre
Det Landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik søger landsdækkende specialeansvarlig ergoterapeut

Grønlands Selvstyre, Sissimiut

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt, spændende og topmoderne kraftcenter nord for polarcirklen, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord?

Pissassarfik søger en ergoterapeut med bred erfaring indenfor rehabilitering med fokus på at styrke borgerens sundhedsforståelse og handlekompetence.

I det daglige arbejde indgår undersøgelse, behandling, udredning, vurdering af behov for hjælpemidler, udarbejdelse af træningsprogrammer samt rådgivning og undervisning af handicappede, pårørende, fagpersonale og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi tilbyder et spændende, afvekslende og fagligt udfordrende job med stort ansvar, hvor du har mulighed for at påvirke og løfte udviklingen på handicapområdet.

Grønlands Selvstyre
Gem
Better Health ApS Sundhedsfaglig visitator søges!

Better Health ApS, København

Vil du med på en vækstrejse inden for sundhedsområdet? Her er ikke en dag ens, og der er et højt tempo. Du skal hjælpe smerteramte borgere med din sundhedsfaglig og unikke egenskaber, ved at agere bindeled i deres behandlingsforløb. Lyder det som noget for dig? – Er det måske dig, der er vores nye kollega.

Du kommer til at arbejde med borgere med smerter i kroppen, hvorpå det forventes, at du som minimum har en relevant sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Du vil som udgangspunkt skulle arbejde udfra fra din computer og telefon, men det forventes, at du deltager i udvalgte møder med relevante kunder, samt på sigt kan varetage undervisningen af deres visitationsteam, rejsedage kan derfor forekomme.

Vallensbæk Kommune Børnefysioterapeut i barselsvikariat

Vallensbæk Kommune

Vi søger en fysioterapeut til et barselsvikariat med start 1.12.22 eller hurtigst muligt. Stillingen er på 37 timer.

Kirkebækskolen er et skole- og fritidstilbud for 60 børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, hvor der er samlet et Børnehus for børn fra 0 – 6 år, en grundskole med 0. – 10. klasse og en STU.

Skolen har fokus på elevernes kommunikationsmuligheder og arbejder derfor meget med alternativ kommunikation. Alle terapeuter indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med forældre, pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, talepædagog og psykolog omkring børnenes udvikling og aktiv deltagelse i eget liv. Derudover samarbejder terapeuterne med eksterne samarbejdspartnere som for eksempel læger, sagsbehandlere og hjælpemiddelkonsulenter.

Kirkebækskolen tilbyder løbende introkurser til nyansatte medarbejdere.

Prescriba A/S
Faglig visitator og rådgiver søges til Prescribas psykologiske rådgivningscenter

Prescriba A/S, København

Brænder du for den gode dialog med mange forskellige mennesker, - og sætter du en dyd i at hjælpe mennesker med deres mentale udfordringer og problemstillinger, så er stillingen, som faglig visitator og rådgiver hos Prescriba måske noget for dig?

I Prescribas telefoniske rådgivningscenter hjælper vi hver dag adskillige forsikringskunder og medarbejdere i små og store virksomheder i hele Danmark med at finde den rette hjælp i tilfælde af psykiske udfordringer og problemer – akutte såvel som ikke akutte.

Arbejdsdagene er delt op i forskellige 'arbejdspakker' og bidrager til en afvekslende hverdag, hvor du både er på telefonen og arbejder med andre opgaver relateret til sagsbehandlingen. Du vil indgå i et engageret kollegafællesskab i Prescriba.

Prescriba A/S
Klimafonden Skive Direktør

Klimafonden Skive, Spøttrup

Er du klar til at stå i spidsen for udvikling af fremtidens klimavenlige forretningsmodeller og løsninger?

Med reference til en aktiv bestyrelse vil du få det overordnede ansvar for ledelsen af Klimafonden Skive, der pt. består af 4 kompetente medarbejdere.

Opgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Eksekvering på Klimafondens strategi i tæt samspil med bestyrelsen
 • Ledelse af Klimafondens udadvendte aktiviteter samt ledelse af teamet
 • Videreudvikle eksisterende og nye partnerskaber samt deltagelse i relevante netværksaktiviteter

Du vil i stillingen få en unik mulighed for at få direkte impact i et miljø, som går på tværs af brancher og sektorer, og dermed bringe din viden og erfaringer i spil på mange niveauer.

HOFOR
Miljøkoordinator

HOFOR, København

Har du interesse for drift og alsidige opgaver inden for fjernvarme i København?

Se video om HOFOR som arbejdsplads

Som vores nye miljøkoordinator bliver du en del af sektionen Ledningsnet, hvor du får 40 engagerede kolleger, der arbejder med vores fjernvarmenet. Nettet drives med varmt vand, som løbende udbygges i de nye byområder.

Dine primære arbejdsopgaver vil relatere sig til håndtering af diverse tilladelser, bl.a.:

 • Godkendelser og regulativer
 • Miljøgodkendelser for vores Spidslast
 • Tilladelser til bortledning af oppumpet grundvand fra udgravninger
HOFOR
Hillerød Kommune Socialfaglig medarbejder til Trollesbro beskyttet beskæftigelse

Hillerød Kommune

Har du erfaring med at udvikle arbejdsidentitet hos borgere med handicap og erfaring fra beskyttet beskæftigelse, særligt montagearbejde eller pakkeopgaver?

Er du nysgerrig på mennesker, har du god indfølingsevne og kan du rumme deres forskelligheder? Er du god til at sætte i gang, instruere, lytte, observere og fastholde på skrift, hvad du hører og ser?

Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i et tværfagligt og engageret team af værkstedsassistenter med stor faglig spændvidde? Så er du måske lige den vi søger til vores beskæftigelsestilbud.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være

 • Beskæftigelse og instruktion af beskyttede medarbejdere i forskellige arbejdsopgaver
 • Pædagogisk arbejde med vores medarbejdere for at styrke deres sociale og faglige kompetencer (instruktion, coaching og motivation)
Miljøstyrelsen
Medarbejder til sagsbehandling inden for skovområdet i Jylland

Miljøstyrelsen, Randers

Vil du være med til at sikre balancen mellem drift, benyttelse og beskyttelse af vores skove og medvirke til at forøge skovarealet? Har du gode tekniske og administrative kompetencer? Og brænder du for at træffe gode og rigtige afgørelser på et solidt fagligt og juridisk grundlag? Så er du måske vores nye medarbejder i Miljøstyrelsen Østjylland.

Du vil blive en del af et team, der har ansvaret for administration af skovloven, herunder anmeldelse af aktiviteter i Natura 2000-skovområder. Vi har fokus på effektiv opgaveløsning af de indkomne sager til gavn for de danske skove og brugerne af dem. Teamet varetager herudover opgaver inden for flere tilskudsordninger, herunder privat urørt skov.

Miljøstyrelsen
Vordingborg Kommune Vil du være med til at understøtte ældre i at kunne selv, bevare færdigheder længst muligt og indgå i fællesskaber?

Vordingborg Kommune, Stege

Terapeut eller professionsbachelor i ernæring og sundhed søges til Aktivitetscenter Ulvsund

Aktivitetscenter Ulvsund er beliggende midt på det naturskønne Møn, kun ca. en times kørsel fra København. I vores aktivitetscenter gradueres og tilpasses de forskellige aktiviteter ud fra borgernes individuelle ressourcer og behov – både fysisk, kognitivt og socialt, så alle kan indgå i et aktivt og meningsfuldt fællesskab med andre.

I aktivitetscenteret kommer der udeboende borgere og borgere inde fra plejecenteret. Der er flere forskellige hold dagligt, både til træning og rehabilitering samt ikke mindst styrkelse af de sociale aktiviteter.

Vi håber, du har lyst til at gøre hverdagen aktiv og meningsfuld for borgere, der visiteres til aktivitetscenteret.

Fodterapeutskolen
Undervisningsassistenter til fodterapeutuddannelsen

Fodterapeutskolen, København

Er du statsautoriseret fodterapeut, og har du lyst til at undervise?

Så søger Roskilde Tekniske Skole to undervisningsassistenter til Fodterapeutskolen København.

Den ene stilling er på 37 timer 5 dage om ugen. Den anden stilling er på 22,2 timer 3 dage om ugen, hvor undervisningen fortrinsvis er på klinikken.

Vi tilbyder:

 • et spændende job med mange udfordringer
 • et godt arbejdsmiljø med engagerede og positive kollegaer
 • et varieret arbejde med undervisningsopgaver inden for fodterapien, planlægning- og udvikling af undervisning, deltagelse i møder, pædagogiske dage m.v.
Lolland Kommune
Frivillighedskoordinator til Rehabiliteringen

Lolland Kommune, Maribo

Er du social- og sundhedsassistent eller har anden sundhedsfaglig uddannelse? Har du gode formidlings- og samarbejdsevner? Så er du måske den person, vi mangler som frivillighedskoordinator i Rehabiliteringen!

Som frivillighedskoordinator arbejder du ud fra Lolland Kommunes og Ældre & Sundheds mål og strategier gennem en helhedsorienteret tværfaglig opgaveløsning.

Du vil som frivillighedskoordinator blandt andet få til opgave at:

 • Introducere borgere til Åbent Aktivitets- og Træningscentre, herunder brug af træningslokaler.
 • Rådgive og vejlede frivillige, borgere og pårørende omkring forbyggende indsatser og sundhedsfaglige tilbud på tværs af kommunen.
 • Rekruttere, facilitere og koordinere det frivillige arbejde på de åbne aktivitets- og træningscentre.
Plantorama GENOPSLAG: Afdelingsleder til dyrecentret

Plantorama, Hillerød

Kan du lede og motivere dig selv og dine medarbejdere til at yde det bedste? Og er du samtidig passioneret omkring dyr, kundevejledning og salg? Så er du måske vores nye ambitiøse afdelingsleder til Plantoramas afdeling Dyreliv i Hillerød.

Som vores nye afdelingsleder får du det ledelsesmæssige ansvar for personalet i dyrecentret og vil referere direkte til centerchefen. Du har et stort drive og evner at skabe vindermentalitet på teamet ved at iscenesætte medarbejdernes kompetencer bedst muligt.

Du får en aktiv hverdag med fart på, når du blandt andet:

 • Betjener og rådgiver vores kunder med fagligheden i fokus
 • Følger op på afdelingens nøgletal
 • Samarbejder på tværs af afdelingerne og har tæt dialog og sparring med kolleger og afdelingsleder
Kereby ApS
Vicevært

Kereby ApS, Frederiksberg

Ejendomsservicetekniker søges inden for fast ejendom.

Som ejendomsservicetekniker hos Kereby har du selvstændigt ansvaret for dine ejendomme, samtidig med at du indgår i tæt samarbejde med dine kollegaer i driftsafdelingen, byggeafdelingen samt administrationen. Vi søger med andre ord en holdspiller, som trives med mange forskellige opgaver.

Du er uddannet ejendomsservicetekniker eller kommer fra lignende stilling. Måske har du en baggrund som gartner eller har anden håndværksmæssig erfaring.

Kereby ApS
Gem
MG-V Vikarer til sundhedsområdet i Odense kommune

MG-V

MG-V er valgt som leverandør af sundhedsvikarydelser i Odense kommune og søger derfor vikarer til opgaver indenfor sundhedsområdet. Der er muligheder for vagter både i hjemmeplejen og på plejehjem samt indenfor specialområder.

Er du uddannet indenfor det sundhedsfaglige felt, har erfaring indenfor området eller er på bl.a. en af følgende uddannelser, så send endelig en ansøgning herind:

 • Medicin
 • Sygepleje
 • Kiropraktik (klinisk biomekanik)
 • Ergo- og fysioterapi
 • Farmaci

MG-V er et 100 % danskejet vikarbureau inden for social- og sundhedssektoren, som beskæftiger sig med dag-til-dag vikarer, længerevarende vikariater, Try & Hire og rekruttering samt specialiserede teamopgaver ved borgere i eget hjem.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV