225 job matcher din søgning 225 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikshavn Kommune Fysioterapeuter til SenhjerneskadeCenter Nord, med en spændende delt funktion som udekørende Fysioterapeut i Frederikshavn Kommunes Handicap afdeling

Frederikshavn Kommune

SCN er et hjem for voksne med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade, hvor vi også har eget aktivitetstilbud, i meget smukke rammer.

Som fysioterapeut på SCN:
Har man til opgave at indgå i den daglige morgenpleje på lige fod med øvrige kollegaer, hvor det forventes, at man tænker fysioterapi ind i ADL-træningen, herefter går man fra til fysioterapi med borger enten i borgers lejlighed eller i stedets specifikke træningsrum.

Som udekørende fysioterapeut:
Har man til opgave, at servicere udvalgte borgere for hvem der måtte have behov for fysioterapeutisk behandling. Der kan være tale om langsigtede og vedvarende behov eller kortvarige/ rehabiliterende behov.

Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer Økonomielev med speciale i løn – opstart januar 2023

Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, Ringsted

Sønderup I/S søger en ambitiøs økonomielev, som har lysten til at lære og udvikle sig.

Du bliver en del af et team, hvor du får rig mulighed for at udvikle dig personligt og samtidig lære om alle de opgaver, der findes i en lønafdeling.

Du vil som økonomielev hos os gennemgå et struktureret forløb i det praktiske arbejde med løn, og vi vil forsøge at tilpasse skoleforløbene således, at der er sammenhæng mellem praksis og teori.

Hos os lægger vi vægt på, at du får en uddannelse, hvor du får lov til at tage ansvar og blive involveret i mange forskelligartede opgaver – store som små – og hele tiden med støtte fra dine nye kollegaer.

Lønopgaverne vil blandt andet bestå af nedenstående:

 • Lønadministration fra A-Z
 • Generel behandling af månedlige løndata
 • Oprettelse af medarbejdere i lønsystem, pensionsselskab m.m.
Radiometer Medical ApS Kontorelev inden for specialet administration – ansættelse 1. november eller efter aftale

Radiometer Medical ApS, Brønshøj

I løbet af de to år uddannelsen varer, vil du være tilknyttet HR på Radiometers hovedkontor i Brønshøj. Vi kan love dig en spændende og afvekslende arbejdsdag sammen med dygtige kolleger både i et internationalt miljø.

Opgaverne i HR ligger primært inden for områderne Kursusadministration og Compliance, som er de krav, der stilles af myndighederne til en virksomhed, der producerer og sælger medicinsk udstyr.

Opgaverne omfatter:

 • Kursusadministration i vores interne kursussystem Plan2Learn, herunder koordinere og planlægge kurser med interne undervisere og eksterne leverandører
 • Håndtering og arkivering af dokumentation for uddannelse og træning – diplomer, certifikater, kursusbeviser m.v.
 • Deltage i vedligeholdelse og udvikling af trænings- og uddannelsesprocedurer
Rudersdal Kommune Fysioterapeut, der er vild med geriatri og tværfagligt samarbejde, søges til Rehabiliteringscenter Hegnsgården (barselsvikariat)

Rudersdal Kommune, Nærum

Som fysioterapeut på Rehabiliteringscenter Hegnsgården varetager du genoptræning og rehabilitering af primært geriatriske borgere med døgnophold efter Sundhedsloven § 140 og Serviceloven § 86.1. Enkelte fysioterapeuter varetager desuden ambulante vurderinger og træning af borgere, der dels har været i forløb på døgnrehabilitering, dels træner efter § 86.1.

 • Du bliver en del af et team med fem ergoterapeuter og syv fysioterapeuter.
 • Du vil få et alsidigt job med mange bolde i luften med stor indflydelse på struktur og planlægning.
 • Du står for vurdering, træning af borgere individuelt og på hold samt hjemmebesøg.

Du er med til at arrangere og koordinere indsatser og møder omkring din borgers forløb samt den gode overgang til eget hjem.

Københavns Kommune Visitatorer til Visitation NORD

Københavns Kommune

Visitatorer, uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut, søges til Visitation NORD i Københavns Kommune.

Ønsker du at bruge din uddannelse til at gøre en forskel for den enkelte borger i samarbejde med kompetente kollegaer? Og vil du være med til at videreudvikle myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Så har vi jobbet til dig. Vi søger to visitatorer til Visitation Nord i afdelingen Støtte og Koordinering.

Københavnerne lever længere, og der bliver flere ældre med kroniske sygdomme og nedsat funktionsevne. Kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger betyder flere kommunale sundhedsopgaver, mere kompliceret pleje og flere borgerforløb på tværs af sektorer og på tværs af kommunens egne indsatser.

Gem
Falck Danmark A/S
Fysioterapeut til Falck - Quick Cares afdelinger i Randers

Falck Danmark A/S

Vil du være en del af et stærkt team der i fællesskab hjælper folk videre på arbejdsmarkedet?

Vi søger en relationsskabende og beskæftigelsesorienteret fysioterapeut til et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december 2022. Barselsvikariatet forventes at vare til ultimo september 2023.

Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere bestående af fysioterapeuter og en psykolog. Dine opgaver bliver at agere projektkonsulent i spændingsfeltet mellem borger og jobcenter. Derudover omfatter stillingen udarbejdelse af træningsprogrammer for borgere henvist til Falck - Quick Care fra Jobcentret med henblik på fysisk opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet. Falck - Quick Care har et træningsorienteret beskæftigelsesrettet fokus, og vi behandler derfor ikke vores borgere manuelt.

Falck Danmark A/S
Brunata a/s
Kontorelev med speciale i administration

Brunata a/s, Herlev

Er du interesseret i en kontoruddannelse inden for administration, som du kan bruge som et solidt springbræt til din videre karriere? Og ønsker du at være en del af en innovativ virksomhed, hvor vi lægger vægt på god service, udvikling og digitalisering? Så har vi den helt rette elevplads til dig!

Som kontorelev vil du blive klædt godt på af alle dine kolleger, og efter en elevtid hos os vil du opnå kompetencer og forståelse for overordnede strategiske formål i en mellemstor virksomhed, og du vil opnå selvsikkerhed i at være en del af en større organisation, hvor der bliver lyttet til dine ideer og behov.

Dine arbejdsopgaver

 • Oprettelser af kunder i vores stamdatabase samt vedligeholdelse af eksisterende kundedata
 • Planlægning af kørselsruter til vores serviceteknikere samt optimering af ressourceplanlægningen
 • Kontrol og gennemgang af terminer, når vi skal gøre klar til vores højsæson
Brunata a/s
Den Selvejende Institution HovedHuset Ergoterapeut/aktivitetsmedarbejder til rehabiliterende dagtilbud for voksne med senhjerneskade

Den Selvejende Institution HovedHuset, København

Brænder du for et arbejde, hvor du er i helt tæt samspil med målgruppen? Har du gode kompetencer inden for relationsarbejde, og får du energi af at bidrage til menneskers udvikling? Så er du måske vores nye kollega.

Som medarbejder i HovedHuset deltager du i en afvekslende hverdag sammen med engagerede kolleger og medlemmer. Sammen med husets tværfaglige team af medarbejdere er du med til at skabe rammerne for en meningsfuld og arbejdsorienteret hverdag for husets medlemmer med fokus på det daglige relationsarbejde og medlemmernes udviklingspotentiale. Medlemmerne visiteres fra kommunerne i hovedstadsområdet efter Servicelovens § 104.

Falck Danmark A/S
Ergoterapeut til Falck - Quick Care Aabenraa

Falck Danmark A/S

Vil du være en del af et stærkt team der i fællesskab hjælper folk videre på arbejdsmarkedet? Vi søger en ergoterapeut til vores afdeling i Aabenraa til at varetage arbejdsmarkedsrettede forløb for ledige borgere med henblik på at føre dem til hel- eller delvis selvforsørgelse.

Du vil komme til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere bestående af fysioterapeuter, virksomhedskonsulenter, udplaceringskonsulenter, psykologer og mentorer. Vi har herudover allerede én ergoterapeut ansat. Dine opgaver bliver at agere bindeled mellem borger, kolleger og jobcenter. Derudover omfatter stillingen udarbejdelse af plan/skema for borgere henvist til Quick Care fra Jobcentret med henblik på kognitiv træning, kognitiv opkvalificering og afklaring. Træningen kan være samtale, spil, mental fitness, VR-briller etc.

Falck Danmark A/S
Midt- og Vestjyllands Politi Kontorelev til Servicecentret

Midt- og Vestjyllands Politi, Holstebro

Vil du være med til at have styr på sagerne i Danmarks største politikreds? Midt- og Vestjyllands Politi søger kontorelever med speciale i offentlig administration.

Du kan forvente, at du som kontorelev i politiet vil blive en del af en organisation, som spiller en vigtig rolle i samfundet. Vi understøtter politiets kerneopgaver, og du vil som elev blive en vigtig brik i arbejdet. Din arbejdsdag vil ofte indeholde en god blanding af nye udfordringer og mere rutineprægede arbejdsopgaver.

Vi tilbyder en velkoordineret, afvekslende og spændende elevuddannelse, hvor du bliver en del af en stor og spændende politisk organisation. Som supplement til dine praktikophold og dine skoleophold, afvikler vi fælles temadage, hvor målet er kendskab til forskellige arbejdsopgaver i organisationen. Det kan eks. være patruljevirksomhed, færdsels- og hundeafdelingens opgaver, deltagelse i egne øvelser m.v.

FMC
Shipping Trainee

FMC, Hørsholm

Kunne du tænke dig at tage din uddannelse hos en international virksomhed, der er én af verdens førende virksomheder indenfor produktion af plantebeskyttelsesmidler?

Som Shippingelev vil du gennemgå en bred uddannelse med høj faglighed, hvor ansvaret vokser med dine kompetencer, viden og praktiske erfaringer. Du vil hurtigt få selvstændige arbejdsområder og lære at prioritere og tilrettelægge dine opgaver.

I løbet af din uddannelse, med speciale i Shipping, kommer du omkring flere spændende aspekter af afdelingens opgaver, i et struktureret forløb. Du vil primært skulle beskæftige dig med at arrangere transporter af almindelige- og farlig gods transporter på vej og sø.

FMC
ANDRITZ
Supply Chain Trainee

ANDRITZ, Esbjerg

Do you dream about an education with challenges and exciting tasks? Then you might be the perfect match for us!

We are seeking a highly motivated and energetic Supply Chain Trainee who is interested in working in a fast and international environment. You will be located at our headquarters in Esbjerg, Denmark and will report to the Supply Chain Manager in Supply Chain.

Key Responsibilities

 • Creation and maintain purchase orders
 • Follow up on supplier’s delivery performance
 • Quotation to our After-Market Sales
ANDRITZ
QUPAQ
Kontorelev med speciale i administration

QUPAQ, Brønderslev

Har du lyst til at arbejde med kontoradministration i en international succesfuld virksomhed?

Masser af muligheder for dig og din udvikling får du som almen kontorelev hos QUPAQ, der i 2020 bl.a. blev kåret til Danish Exporter of the Year, og som er verdens største indenfor sit produktområde. Er du ambitiøs og kunne tænke dig en bred uddannelse indenfor kontor, er du måske den, vi søger til vores team.

Du vil blive stillet overfor mange forskellige opgaver, og kommer rundt til både salg, indkøb, logistik, shipping og økonomi. Dine dage bliver meget forskellige med mulighed for at opnå viden indenfor mange områder, og mulighed for at prøve dig selv af og udvikle dig både personligt og fagligt.

QUPAQ
Gem
Brehms Spilerdug ApS Underviser og produktspecialist

Brehms Spilerdug ApS

– Formidling og salg af Spilerdugs løsninger inden for ergonomi og forflytning

Du får det primære ansvar for vores brugere og kunder på Sjælland. Gennem synlighed og faglighed udvikler du relationen til eksisterende kunder og skaber kontakt til nye.

Du kommer til at instruere og uddanne i brugen af Spilerdug ved forflytningsopgaver, påklædning m.v. Derudover bliver du en del af udviklingen af metoder, instruktionsvideoer, vejledninger, E-learning og meget mere. Alt sammen med fokus på at forbedre vores mange brugeres dagligdag. Du vil desuden deltage aktivt i virksomhedens fortsatte udvikling.

Parasport Danmark Idrætskonsulent med særligt fokus på klassifikation og det sportsmedicinske

Parasport Danmark, Brøndby

Parasport Danmark ønsker at beskytte parasportsudøvere og understøtte, at alle kan dyrke og konkurrere nationalt og internationalt. De sportsmedicinske indsatser i forhold til antidopingområdet – og i øvrigt også indsatser på klassifikationsområdet - skal sikre at dette sker på en fair og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Som idrætskonsulent i Parasport Danmark skal du tillige være indstillet på løbende at påtage dig opgaver af meget forskellig karakter herunder at være kontaktperson for nogle af vore idrætter, indgå i tværgående samarbejde som eksempelvis udvikling af sundhedsområdet for atleter med udviklingshandicap og assistance ved events indenfor områder som klassifikation, dopingkontrol og samaritfunktion.

Itinera Danmark Kontorelev med specialet Økonomi

Itinera Danmark, Ballerup

Vil du være en del af at bygge Danmark?

Itinera tilbyder dig en unik og udfordrende elevplads som kontorelev med speciale i økonomi. Du vil få muligheden for at være en del af store og spændende projekter, der vil sætte sit præg på Danmark mange år frem i tiden.

Hos os kommer du til at være del af et internationalt, energisk, ambitiøst og alsidigt miljø. Du vil møde mennesker fra mange baggrunde og nationaliteter og få nye indtryk, samt interessante opgaver hver dag.

Du vil blive tildelt opgaver som fx:

 • Rapportere data i Excel og SAP;
 • Hjælpe med at organisere og vedligeholde den interne server, mappe samt de fysiske kopier;
 • Tage del i at processere fakturaer fra underleverandører, som f.eks. oprettelse og klargøring af betaling.
Danmarks Tekniske Universitet Kontorelev til internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø

Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby

Leder du efter det helt rigtige sted at tage din kontoruddannelse – så har du chancen nu!

På DTU Bioengineering (Institut for Bioteknologi og Biomedicin) søger vi en kontorelev, der kan indgå i instituttets administration, som understøtter forskning og undervisning på instituttet.

Når du begynder som kontorelev på DTU Bioengineering, har vi en fælles opgave – at få lært dig så meget som muligt på de to år elevtiden varer. Du vil få arbejdsopgaver på tværs af 3-4 teams, så vi sikrer, at du får kompetencer inden for flere administrative områder. Dine opgaver vil relatere sig til kommunikation, digitale løsninger, sagsbehandling, projektadministration samt optimering af arbejdsprocesser. Du vil supportere både forskere, kollegaer i administrationen samt instituttets ledelse.

Rudersdal Kommune Genopslag - Ergoterapeut søges til Rehabiliteringscenter Hegnsgården

Rudersdal Kommune, Nærum

Kunne du tænke dig at blive en del af vores rejse mod fremtidens midlertidige pladser sammen med et stærkt fagligt team med høj social kapital?

Så skal du søge stillingen som ergoterapeut hos os.

Som Ergoterapeut på Rehabiliteringscenter Hegnsgården varetager du genoptræning og rehabilitering af primært geriatriske borgere med døgnophold på midlertidige pladser efter sundhedsloven § 140 og serviceloven § 86,1.

Du tilrettelægger den ergoterapeutiske intervention ud fra startsamtale, vurdering og de mål, du sætter sammen med borger og pårørende.

Vores mål er at tilbyde en helhedsorienteret og meningsfuld indsats for borgerne.

DI Dansk Industri Ambitiøs kontorelev

DI Dansk Industri, Risskov

Som kontorelev får du blandt andet lov til at oprette og beramme fagretlige møder, blive superbruger i systemerne, udsende information til medlemmer, klargøre materiale til møder, booke rejser og mødelokaler, planlægge arrangementer, læse korrektur og andre spændende sekretæropgaver.

I løbet af elevtiden skal du på skole af 1-2 ugers varighed, hvor du vil få undervisning i ting, der relaterer sig til det, du arbejder med. Der er obligatoriske fag og valgfag, der giver mulighed for at dygtiggøre sig.

Gennem hele elevtiden er du tilknyttet en elevansvarlig i DI, som vil gøre alt for at guide dig igennem til en god fagprøve.

Som færdigudlært kontorelev hos DI har du både forståelse for god administration, kommunikation og service.

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Miljøterapeut

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS, Jyderup

Den Miljøterapeutiske Organisation består af syv opholdssteder, botilbud og skoletilbud der tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte og skolegang til unge fra 10-års alderen. Vi søger lige nu en miljøterapeut til en af vores afdelinger, og der er tale om skiftende arbejdstider, dag-, aften- og nattevagter.

Vores målgruppe er:

 • Børn og unge med psykiske vanskeligheder, herunder unge med psykiatriske og neurologiske diagnoser.
 • Børn og unge, som er i risiko for at udvikle en psykisk sygdom.
 • Normaltbegavede børn og unge med symptomer på tidlig relationsforstyrrelse.
 • Unge, der har brug for støtte af tydeligt professionelle voksne i et varmt miljø.
Den Miljøterapeutiske Organisation ApS

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV