437 job matcher din søgning 437 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikshavn Kommune Fysioterapeuter til SenhjerneskadeCenter Nord, med en spændende delt funktion som udekørende Fysioterapeut i Frederikshavn Kommunes Handicap afdeling

Frederikshavn Kommune

SCN er et hjem for voksne med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade, hvor vi også har eget aktivitetstilbud, i meget smukke rammer.

Som fysioterapeut på SCN:
Har man til opgave at indgå i den daglige morgenpleje på lige fod med øvrige kollegaer, hvor det forventes, at man tænker fysioterapi ind i ADL-træningen, herefter går man fra til fysioterapi med borger enten i borgers lejlighed eller i stedets specifikke træningsrum.

Som udekørende fysioterapeut:
Har man til opgave, at servicere udvalgte borgere for hvem der måtte have behov for fysioterapeutisk behandling. Der kan være tale om langsigtede og vedvarende behov eller kortvarige/ rehabiliterende behov.

Rudersdal Kommune Fysioterapeut, der er vild med geriatri og tværfagligt samarbejde, søges til Rehabiliteringscenter Hegnsgården (barselsvikariat)

Rudersdal Kommune, Nærum

Som fysioterapeut på Rehabiliteringscenter Hegnsgården varetager du genoptræning og rehabilitering af primært geriatriske borgere med døgnophold efter Sundhedsloven § 140 og Serviceloven § 86.1. Enkelte fysioterapeuter varetager desuden ambulante vurderinger og træning af borgere, der dels har været i forløb på døgnrehabilitering, dels træner efter § 86.1.

 • Du bliver en del af et team med fem ergoterapeuter og syv fysioterapeuter.
 • Du vil få et alsidigt job med mange bolde i luften med stor indflydelse på struktur og planlægning.
 • Du står for vurdering, træning af borgere individuelt og på hold samt hjemmebesøg.

Du er med til at arrangere og koordinere indsatser og møder omkring din borgers forløb samt den gode overgang til eget hjem.

Københavns Kommune Visitatorer til Visitation NORD

Københavns Kommune

Visitatorer, uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut, søges til Visitation NORD i Københavns Kommune.

Ønsker du at bruge din uddannelse til at gøre en forskel for den enkelte borger i samarbejde med kompetente kollegaer? Og vil du være med til at videreudvikle myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Så har vi jobbet til dig. Vi søger to visitatorer til Visitation Nord i afdelingen Støtte og Koordinering.

Københavnerne lever længere, og der bliver flere ældre med kroniske sygdomme og nedsat funktionsevne. Kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger betyder flere kommunale sundhedsopgaver, mere kompliceret pleje og flere borgerforløb på tværs af sektorer og på tværs af kommunens egne indsatser.

Gem
Falck Danmark A/S
Fysioterapeut til Falck - Quick Cares afdelinger i Randers

Falck Danmark A/S

Vil du være en del af et stærkt team der i fællesskab hjælper folk videre på arbejdsmarkedet?

Vi søger en relationsskabende og beskæftigelsesorienteret fysioterapeut til et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december 2022. Barselsvikariatet forventes at vare til ultimo september 2023.

Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere bestående af fysioterapeuter og en psykolog. Dine opgaver bliver at agere projektkonsulent i spændingsfeltet mellem borger og jobcenter. Derudover omfatter stillingen udarbejdelse af træningsprogrammer for borgere henvist til Falck - Quick Care fra Jobcentret med henblik på fysisk opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet. Falck - Quick Care har et træningsorienteret beskæftigelsesrettet fokus, og vi behandler derfor ikke vores borgere manuelt.

Falck Danmark A/S
Forsvarsministeriet
Cyber Security Risk Manager til afdelingen for Cybersikkerhed hos Forsvarets Koncern-it (KAKI)

Forsvarsministeriet, Hvidovre

Har du lyst til at arbejde med risikostyring? Har du erfaring fra komplekse teknologiløsninger?
Du kan være officer eller ansat uden for koncernen!

Som vores nye Cyber Security Risk Manager er du en af drivkræfterne bag en styrket cyber- og informationssikkerhed for hele Forsvarsministeriets organisation.

Afdelingen er nyligt oprettet og kombinerer CISO, GRC og operativ sikkerhed for mere effektivt at bistå de kolleger, vi støtter og rådgiver; men nu mangler vi dig.

Du skal være med til at definere vores arbejdskultur og fællesskab. Vi er startet op med en uformel og humoristisk tone, har masser af energi, udviser en høj grad af fleksibilitet for at få tingene til at lykkes, og vi sætter stor pris på hinanden og på vores forskellige baggrunde, personligheder og erfaringsgrundlag.

Forsvarsministeriet
Den Selvejende Institution HovedHuset Ergoterapeut/aktivitetsmedarbejder til rehabiliterende dagtilbud for voksne med senhjerneskade

Den Selvejende Institution HovedHuset, København

Brænder du for et arbejde, hvor du er i helt tæt samspil med målgruppen? Har du gode kompetencer inden for relationsarbejde, og får du energi af at bidrage til menneskers udvikling? Så er du måske vores nye kollega.

Som medarbejder i HovedHuset deltager du i en afvekslende hverdag sammen med engagerede kolleger og medlemmer. Sammen med husets tværfaglige team af medarbejdere er du med til at skabe rammerne for en meningsfuld og arbejdsorienteret hverdag for husets medlemmer med fokus på det daglige relationsarbejde og medlemmernes udviklingspotentiale. Medlemmerne visiteres fra kommunerne i hovedstadsområdet efter Servicelovens § 104.

Falck Danmark A/S
Ergoterapeut til Falck - Quick Care Aabenraa

Falck Danmark A/S

Vil du være en del af et stærkt team der i fællesskab hjælper folk videre på arbejdsmarkedet? Vi søger en ergoterapeut til vores afdeling i Aabenraa til at varetage arbejdsmarkedsrettede forløb for ledige borgere med henblik på at føre dem til hel- eller delvis selvforsørgelse.

Du vil komme til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere bestående af fysioterapeuter, virksomhedskonsulenter, udplaceringskonsulenter, psykologer og mentorer. Vi har herudover allerede én ergoterapeut ansat. Dine opgaver bliver at agere bindeled mellem borger, kolleger og jobcenter. Derudover omfatter stillingen udarbejdelse af plan/skema for borgere henvist til Quick Care fra Jobcentret med henblik på kognitiv træning, kognitiv opkvalificering og afklaring. Træningen kan være samtale, spil, mental fitness, VR-briller etc.

Falck Danmark A/S
Gem
Brehms Spilerdug ApS Underviser og produktspecialist

Brehms Spilerdug ApS

– Formidling og salg af Spilerdugs løsninger inden for ergonomi og forflytning

Du får det primære ansvar for vores brugere og kunder på Sjælland. Gennem synlighed og faglighed udvikler du relationen til eksisterende kunder og skaber kontakt til nye.

Du kommer til at instruere og uddanne i brugen af Spilerdug ved forflytningsopgaver, påklædning m.v. Derudover bliver du en del af udviklingen af metoder, instruktionsvideoer, vejledninger, E-learning og meget mere. Alt sammen med fokus på at forbedre vores mange brugeres dagligdag. Du vil desuden deltage aktivt i virksomhedens fortsatte udvikling.

Parasport Danmark Idrætskonsulent med særligt fokus på klassifikation og det sportsmedicinske

Parasport Danmark, Brøndby

Parasport Danmark ønsker at beskytte parasportsudøvere og understøtte, at alle kan dyrke og konkurrere nationalt og internationalt. De sportsmedicinske indsatser i forhold til antidopingområdet – og i øvrigt også indsatser på klassifikationsområdet - skal sikre at dette sker på en fair og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Som idrætskonsulent i Parasport Danmark skal du tillige være indstillet på løbende at påtage dig opgaver af meget forskellig karakter herunder at være kontaktperson for nogle af vore idrætter, indgå i tværgående samarbejde som eksempelvis udvikling af sundhedsområdet for atleter med udviklingshandicap og assistance ved events indenfor områder som klassifikation, dopingkontrol og samaritfunktion.

Rudersdal Kommune Genopslag - Ergoterapeut søges til Rehabiliteringscenter Hegnsgården

Rudersdal Kommune, Nærum

Kunne du tænke dig at blive en del af vores rejse mod fremtidens midlertidige pladser sammen med et stærkt fagligt team med høj social kapital?

Så skal du søge stillingen som ergoterapeut hos os.

Som Ergoterapeut på Rehabiliteringscenter Hegnsgården varetager du genoptræning og rehabilitering af primært geriatriske borgere med døgnophold på midlertidige pladser efter sundhedsloven § 140 og serviceloven § 86,1.

Du tilrettelægger den ergoterapeutiske intervention ud fra startsamtale, vurdering og de mål, du sætter sammen med borger og pårørende.

Vores mål er at tilbyde en helhedsorienteret og meningsfuld indsats for borgerne.

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Miljøterapeut

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS, Jyderup

Den Miljøterapeutiske Organisation består af syv opholdssteder, botilbud og skoletilbud der tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte og skolegang til unge fra 10-års alderen. Vi søger lige nu en miljøterapeut til en af vores afdelinger, og der er tale om skiftende arbejdstider, dag-, aften- og nattevagter.

Vores målgruppe er:

 • Børn og unge med psykiske vanskeligheder, herunder unge med psykiatriske og neurologiske diagnoser.
 • Børn og unge, som er i risiko for at udvikle en psykisk sygdom.
 • Normaltbegavede børn og unge med symptomer på tidlig relationsforstyrrelse.
 • Unge, der har brug for støtte af tydeligt professionelle voksne i et varmt miljø.
Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Ikast-Brande Kommune
Socialpsykiatrisk Center Syd søger en ny medarbejder til en stilling på fuld tid

Ikast-Brande Kommune

Vil du arbejde på en af Danmarks bedste arbejdspladser, så har vi stillingen til dig. Vi søger en pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller ergoterapeut, til en situationsbestemtstilling med mulighed for fastansættelse efterfølgende.

Stillingen er på fuld tid, med vagter fordelt primært i dagvagter og hver 4. weekend. Aftenarbejde kan forekomme. Der kan forekomme få nattevagter i løbet af et år, når de faste nattevagter holder ferie etc.

Botilbuddet har plads til 28 beboere fordelt på forskellige målgrupper og boformer samt 2 pladser til afklaring og akutpladser. Socialpsykiatrisk Center Syd har bl.a. som mål at skabe et trygt, rummeligt og stimulerende miljø, hvor beboerne får et individuelt tilbud om omsorg og støtte.

Attendo A/S
Fysioterapeut

Attendo A/S, Frederikssund

Er du stærk i din faglighed og klar til at tage fat på en vigtig opgave, hvor målet er at sikre høj faglighed, trygge beboere og et godt arbejdsmiljø i en stimulerende hverdag? Så er du måske vores nye fysioterapeut.

Attendo Lærkevej er et friplejehjem med 72 beboere fordelt på tre etager.

Med reference til virksomhedschefen bliver dit primære ansvar at udmønte Servicelovens § 83a og § 86 vedrørende hverdagsrehabilitering og vedligeholdende træning. Dette i tæt samarbejde med dine øvrige kollegaer og ledelsen. Derudover vil du få medansvar hvad angår det fysiske arbejdsmiljø på Lærkevej, blandt andet at fremme en god og stabil forflytningskultur.

Attendo A/S
Politiets Efterretningstjeneste Sikkerhedsspecialister til Center for Intern Sikkerhed

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Er du kollegaen, som altid har styr på processerne og som forstår at holde overblikket? Er du systematisk, detaljeorienteret og har fod på din dokumentation? Vil du have et job med stor berøringsflade til organisationen og kan du lide at have kontakt med mange mennesker i løbet af en arbejdsdag? Så kan du være den, vi søger til PET’s Center for Intern Sikkerhed (CIS).

I CIS bliver du en af nøglepersonerne i den den daglige drift i vores Servicedesk, hvor du er med til at give råd og vejledning, på baggrund af PET’s politikker og retningslinjer.

Opgaverne spænder bredt, og du kan bl.a. forvente at arbejde med:

 • Vejledning af medarbejderne og eksterne partnere i konkrete sikkerhedsrelaterede spørgsmål, som del af CIS Servicedesk.
 • Vedligehold og revision af politikker og instrukser, der omhandler fysisk og teknisk sikkerhed.
 • Indberetninger om mulige brud på eller trusler mod PET’s sikkerhed.
Odense Kommune
Rehabiliteringsleder til Benediktsgruppen

Odense Kommune

Tænder du på en udfordrende hverdag som rehabiliteringsleder i en udekørende gruppe? Står du sikkert på begge ben, når du skal lede både drifts- og udviklingsopgaver? Nyder du at sætte retning for dine medarbejdere? Vil du stå i spidsen for en nyere reorganiseret gruppe? Kan du lede ind i mange forskellige fagligheder, situationer og kontekster?

Den udekørende Benediktsgruppen i Forløb Sindslidelse er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning.

Dine vigtigste opgaver som rehabiliteringsleder vil være:

 • At borgerne får et sammenhængende og tværfagligt rehabiliteringsforløb
 • Personaleansvar, fagligt ansvar og budgetansvar
 • Ansvar for at drive, udvikle og lede hele arbejdspladsen og den samlede uddannelsesopgave
Odense Kommune
Vesterbro Ungdomsgård Søger en medarbejder til idræt og bevægelse, herunder lette springgymnastik-aktiviteter 28 timer ugen pr. 1.12.2022

Vesterbro Ungdomsgård, København

Vi gør dagligt en forskel for vores medlemmer ift. bl.a. trivsel, fællesskaber og læring, og hver dag har vi hjertet med i alt, hvad vi gør.

Vores forventninger er, at du blandt andet:

 • Kan gå forrest i forhold til at udvikle vores lette springgymnastik-aktiviteter
 • Kan varetage forskellige boldspil
 • Er aktiv og Ikke kan lade være med selv at deltage i aktiviteterne

Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 13.50-18.00, torsdage kl. 10.30-18.00, da vi har ugentlige personalemøder. Der er evt. mulighed for at få flere timer i vores UngeVærk, som har åbent om aftenen.

Gem
Nordic Netcare
Er du utdannet fysioterapeut/kiropraktor/osteopat og snakker norsk/svensk? Kanskje du har behov for en pause fra klinikkarbeid? Jobb hjemmefra i hele Danmark

Nordic Netcare

Vi opplever økt etterspørsel på vår helseservice, og vi søker derfor flere norsk- eller svensktalende fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater og naprapater.

I tett samarbeid med vårt kvalitetssikrede nettverk av klinikker skal du gi råd og veilede pasienter, så de sikres et effektivt, personlig og skreddersydd behandlingsforløp.

Du skal derfor være interessert i å veilede og rådgi pasienter – alltid med utgangspunkt i høy faglighet og med fokus på en positiv og motiverende dialog.

Nordic Netcare
Forsvarets Efterretningstjeneste
Skarp teknisk analytiker til Center for Kontraterror

Forsvarets Efterretningstjeneste, København

Ønsker du at arbejde med indsatsen mod globale terrornetværk, der udgør en trussel mod Danmark? Og har du solid og bred forståelse for it, data og kommunikationsteknologier, herunder internet- og netværksbaseret kommunikation? Så skal du søge stillingen som teknisk analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Center for Kontraterror.

I Center for Kontraterror bliver du en del af et fagligt og meningsfuldt fællesskab, hvor vi lægger vægt på både faglig og personlig udvikling. Vi tilbyder vores nye kollega en spændende hverdag i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor professionalisme, faglighed og engagement er i højsædet. Som teknisk analytiker indgår du i centrets arbejdsgrupper, ligesom du samarbejder med nationale myndigheder, herunder PET, og internationale partnere.

Forsvarets Efterretningstjeneste
Sikkerhedsofficer til Nyt Domicil Program

Forsvarets Efterretningstjeneste, København

Forsvarets Efterretningstjenestes Nyt Domicil Program søger en engageret person med en problemløsende tilgang og gode formidlingsevner til stillingen som sikkerhedsofficer ved Nyt Domicil Program på Svanemøllens Kaserne

Som sikkerhedsofficer kommer du til at støtte Sikkerhedschefen i en dynamisk hverdag, der som oftest dikteres af omskiftelige sikkerhedsopgaver og hændelser, der skal håndteres rigtigt.

Sammen med Sikkerhedschefen og et professionelt team af sikkerhedsfolk omfatter opgaverne blandt andet:

 • Sikkerhedsuddannelse og -samtaler
 • Rådgivning omkring fysisk sikkerhed m.m.
 • Udarbejdelse af risikoanalyser og kortlægning af aktiver
Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Den Miljøterapeutiske Organisation søger vikarer

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS

Den Miljøterapeutiske Organisation består af flere afdelinger, der tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte og skolegang til børn og unge fra 10-årsalderen. Vi søger lige nu dygtige vikarer til flere af vores døgnafdelinger. Du skal derfor have forudsætninger for at kunne arbejde inden for dette særlige felt.

Vi forventer, at du:

 • Har relevant erfaring og meget gerne en uddannelsesbaggrund inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske område, såsom sygeplejerske, lærer, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, fysioterapeut eller pædagog.
 • I gennemsnit kan arbejde 15-20 timer pr. uge eller mere.
 • Kan arbejde alene og sammen med andre.

Vi tilbyder et spændende og dynamisk arbejde i et til tider hektisk ungdomsmiljø med gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling.

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV