572 job matcher din søgning 572 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Terapeuter til Hjælpemiddeldepotet

Esbjerg Kommune

Hjælpemiddeldepotet i Esbjerg Kommune søger to ergoterapeuter.

Der er tale om 2 faste stillinger på 32-37 timer gennemsnitlig pr. uge. Stillingerne har været projektstillinger siden 1. marts 2021.

Hjælpemiddeldepotet varetager al håndtering af Esbjerg Kommunes hjælpemidler. Vores opgaver er primært levering og afhentning samt reparation og service af hjælpemidler. Vi indkøber også hjælpemidler og rådgiver Fritid, Sundhed & Omsorgs øvrige personaler omkring hjælpemidler.

Vi er 25 glade og engagerede medarbejdere, som prioriterer trivsel og et godt arbejdsmiljø. Vi har borgeren i centrum, og til løsning af kerneopgaven har vi brug for hinanden, hvorfor tæt tværfagligt samarbejde er et nøgleord. Vi er ambitiøse, kvalitetsbevidste og i udvikling.

Vores nye kolleger skal primært varetage sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler efter Servicelovens § 112 og § 113b.

Alzheimerforeningen Projektkonsulent Demensven

Alzheimerforeningen, København

Kan du skabe gejst og engagement omkring vores Demensven-initiativ blandt kommunale samarbejdspartnere og frivillige Demensven-instruktører? Og er du skarp til at lede og rekruttere frivillige? Så er det måske dig, vi mangler i vores kommunikations- og engagementsafdeling.

Vi arbejder på at skabe større forståelse og bedre vilkår for mennesker med en demenssygdom og deres familier. Siden 2015 har vi arbejdet med at skabe et demensvenligt samfund gennem ’Demensven’, hvor mere end 120.000 allerede har sagt ja til mere viden om demens.

I jobbet får du bl.a. ansvar for:

 • Udvikling og implementering af aktiveringsstrategien for Demensven-instruktørerne, herunder rekruttering, fastholdelse, motivation og løbende dialog med Demensven-instruktører
 • Tilrettelæggelse og afholdelse af netværksmøder for Demensven-instruktører (fysiske og digitale)
 • Demensven kommunesamarbejder, herunder yde konsulentbistand samt opsøge og indgå nye samarbejder
Grønlands Selvstyre
Det Landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik søger landsdækkende specialeansvarlig ergoterapeut

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt, spændende og topmoderne kraftcenter nord for polarcirklen, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord?

Pissassarfik søger en ergoterapeut med bred erfaring indenfor rehabilitering. Som terapeut hos os skal du have fokus på at styrke borgerens sundhedsforståelse og handlekompetence.

Vores målgruppe er borgere med handicap i alle aldre med et behov for rehabilitering.

I det daglige arbejde indgår undersøgelse, behandling, udredning, vurdering af behov for hjælpemidler, udarbejdelse af træningsprogrammer samt rådgivning og undervisning af handicappede, pårørende, fagpersonale og andre relevante samarbejdspartnere.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Licensafdelingen søger 1 ny kollega.

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Dine primære opgaver vil være sagsbehandling knyttet til udstedelse af tilladelser og være den primære kontaktperson for selskaber og privatpersoner. Du vil få en portefølje af tilladelser, som du er ansvarlig for. Du vil endvidere efter omstændighederne deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår, og bidrage til styrelsens informationsvirksomhed og markedsføring.

Vi lægger vægt på, at du har en relevant videregående uddannelse, gerne inden for samfundsvidenskab, jura eller offentlig administration.

Grønlands Selvstyre
PROSA, Forbundet af It-professionelle
Digitale kommunikationsmedarbejdere

PROSA, Forbundet af It-professionelle, København

PROSA søger to digitale kommunikationsmedarbejdere til Kommunikationsafdelingen, som vil være med til at udvikle PROSAs digitale kommunikationsløsninger.

Målet er, at de to stillinger understøtter, at PROSAs kommunikation bliver endnu mere målrettet, strategisk og datadreven, så PROSA kan indfri potentialet for at organisere flere medlemmer. Og dermed bidrage til at it-professionelle står stærkt både i arbejdslivet og som relevant politisk stemme.

De to digitale kommunikationskonsulenter vil sammen med afdelingens kampagnekonsulent og kommunikationschef skulle etablere en ny teamstruktur, hvor presse, sociale medier, web, nyhedsbrev, events, grafikløsninger mv. udarbejdes og bringes i spil.

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Nysgerrig og udadvendt proceskonsulent

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S, Kolding, Aarhus eller Brøndby

Motiveres du af at analysere, forbedre og udvikle effektive forretningsprocesser i hele værdikæden til gavn for kollegaer, kunder og forretningen? Har du god forretningsforståelse og et skarpt øje for proceskvalitet? Og trives du i samarbejde med mange forskellige interessenter på tværs af virksomheden? Så har vi lige stillingen for dig.

Som proceskonsulent i SGDD får du en karriere med mening og indflydelse i en virksomhed, hvor trivsel og udvikling vægtes højt. Du bliver en del af Business Process Management-teamet, hvor du skal være med til at forbedre vores processer og gøre en forskel i og for vores forretning.

Du skal proaktivt kortlægge, udvikle og optimere processer. I et naturligt samarbejde med forretningens procesejere skal I sikre implementering og forankring af processer samt involvering af interessenter i de forskellige forretningsområder.

Socialstyrelsen Analytisk stærk kontorchef som kan skabe forandring i kommunerne

Socialstyrelsen, Odense

Vi søger en kontorchef, som kan være omdrejningspunkt for det fortsatte arbejde med at forstå og anvende drivkræfter og barrierer for implementering af omstillinger og indsatser i kommunerne. Du vil samtidig blive chef for et kontor, som har en stor og vigtig opgave med at udmønte politisk afsatte midler til kommunerne og organisationer i civilsamfundet.

Du vil blive chef for et kontor med ca. 30 medarbejdere fordelt på tre teams. Hvert team har en faglig leder, som har personaleansvar for medarbejderne i teamet. Du vil således have direkte personaleansvar for de tre faglige ledere og naturligvis det samlede faglige og strategiske ansvar for hele kontoret.

Kontorchefstillingen vil være central i realiseringen af styrelsens strategi og du vil kunne sætte dit præg på både en række af de større dagsordener på socialområdet og udviklingen af Socialstyrelsen.

Professionshøjskolen UCN Strategisk forretningsudvikler til UCN act2learn

Professionshøjskolen UCN, Aalborg

Er du skarp på innovation inden for uddannelsesverdenen?

Til en nyoprettet stilling ved UCN act2learn søger vi en kollega, der skal arbejde med udvikling af digitale uddannelseskoncepter, forretningsudvikling og eksterne projekter. Stillingen er en nøgleposition for ledelsen, og du vil indgå i et tæt samarbejde med mange forskellige interessenter om at drive og understøtte den generelle forretningsudvikling i UCN act2learn.

Dine opgaver vil blandt andet bestå i at:

 • Sætte dig grundigt ind i forretningen med henblik på at kunne udfordre eksisterende handlemåder og forretningsmodeller, så der kan identificeres nye muligheder for værdiskabelse
 • Udvikle og implementere nye digitale koncepter for vores uddannelsesudbud
 • Forbedre organisationens samlede forudsætninger for at arbejde med databaserede beslutnings- og forretningsprocesser
Konstruktørforeningen
Byggepolitisk konsulent til public affairs

Konstruktørforeningen, København

Konstruktørforeningen (KF) søger en konsulent til at drive og udvikle foreningens byggepolitiske interessevaretagelse på vegne af snart 11.000 bygningskonstruktører.

Som byggepolitisk konsulent skal du medvirke til at fremme det bæredygtige byggeri og styrke bygningskonstruktørernes position som centrale aktører i den grønne omstilling af byggeriet.

Du kommer også til at bidrage til arbejdet med at udvikle og fremme foreningens synspunkter og dagsordner over for både medlemmer, politikere, presse og byggebranche. Repræsentation af KF i en række strategiske samarbejder inden for fx grøn omstilling, arbejdsmiljø i byggeriet og internationalt samarbejde, bliver også del af dine opgaver.

Du bliver del af vores public affairs-afdeling, der arbejder med interessevaretagelse, kommunikation, arrangementer og tiltrækning og fastholdelse.

Konstruktørforeningen
Frederikssund Kommune
Økonomikonsulent til ældreområdet

Frederikssund Kommune

Medarbejder til økonomistyring af ældreområdet i Frederikssund Kommune

Har du flair for tal? Og kan du agere i spændingsfeltet mellem økonomistyring og formidling? Så har vi en spændende stilling til dig.

Du skal sammen med resten af teamet være med til at sikre økonomistyringen på ældreområdet.

Du kommer til at understøtte centrale beslutningsprocesser og prioriteringer op mod direktionen og byrådet.

Mere konkret er der tale om en stilling, hvor du

 • varetager den løbende økonomiopfølgning på ældreområdet
 • deltager i planlægning og eksekvering af økonomiprocesser på ældreområdet herunder politiske forhandlinger og processer
 • udarbejder understøttende økonomioverblik til ledere, centerchefer og direktion
Skattestyrelsen Kontorchef til forretningsudvikling i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Vil du stå i spidsen for forretningsudvikling af personbeskatningen i Danmark? Brænder du for stærke processer, digitalisering og implementering af forretningsparate løsninger? Har du ledererfaring – og er du god til at begå dig i en kompleks organisation? Så er det måske dig, vi søger som kontorchef for vores kontor Borgerprocesser.

Vi søger en kontorchef, der med fremsyn og engagement kan stå i spidsen for:

 • At sikre den strategiske udvikling af kontorets område gennem fagområdet Persons strategi, herunder gennem kontorets moderniseringsplan for udlandsområdet.
 • At sikre udviklingen af de årlige forskuds- og årsopgørelser i forhold til personbeskatning af A- og B-indkomst, ligningsmæssige fradrag, virksomhedsordningen mv., både i forhold til udvikling af processer og indberetning af data fra tredjeparter.
 • At kortlægge og vedligeholde processer samt mitigere risici inden for kontorets område.
Skattestyrelsen
Bureau for Inatsisartut Er du vores nye akademiske udvalgssekretær?

Bureau for Inatsisartut, Nuuk

Bureau for Inatsisartut søger en dygtig AC medarbejder til betjening af parlamentets udvalg.

Du kommer til at indgå i udvalgssekretariatet sammen med 9 udvalgssekretærer, som refererer til kontorchefen. Den primære opgave som akademisk udvalgssekretær er at betjene et af Inatsisartuts udvalg, ved at yde saglig, neutral og professionel rådgivning af medlemmer af Inatsisartut inden for udvalgets fagområder.

Det betyder, at du bl.a. skal udarbejde dags-ordener og materiale til udvalgsmøder, betænkninger og pressemeddelelser samt planlægge og afvikle samråd, besøg og udvalgsrejser i Grønland, Danmark og eventuelt udlandet. Udvalgenes møder og arbejde foregår primært på grønlandsk, og der er derfor tilknyttet en tolk til hvert udvalg.

Færdselsstyrelsen
Fuldmægtig eller specialkonsulent

Færdselsstyrelsen, Ribe

Vil du være med til at videreudvikle et team i vækst? Trives du i en hverdag præget af komplekse og spændende tværfaglige afklaringer på en arbejdsplads med store samarbejdsflader? Så er du måske vores nye kollega.

Du vil blive en del af et kontorchefområde, som består af tre teams. Vi har et stærkt fagligt fællesskab på tværs af medarbejdergrupper og faglige baggrunde. Du skal derfor være i stand til at samarbejde på tværs af fagligheder og se værdien heri. Vi lægger stor vægt på den kollegiale sparring i opgavevaretagelsen.

Færdselsstyrelsen
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Vi skal bruge analytiske og talstærke kollegaer til udviklingen af de statslige arbejdspladser

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, København

Vil du bidrage til at udvikle de statslige arbejdspladser? Motiverer det dig at arbejde med analyser? Kan du lide både små og store mængder af data, som fx hele den statslige lønsum på mere end 100 mia. kr.? Så er du måske vores nye kollega, der skal være med til at forberede overenskomstforhandlingerne i 2024!

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Kontor for Analyse skal bruge nye kræfter til udviklingen af bæredygtige statslige arbejdspladser. Som husets analytiske kraftcenter og projektledelseskontor, er vi typisk med fra den indledende analyse- og politikudviklingsfase til forberedelsen og understøttelsen af de politiske beslutningsprocesser og til den efterfølgende implementering.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Stærke generalister med erfaring eller lyst til projektledelse til arbejdet med den arbejdsgiverpolitiske

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, København

Vil du bruge din veludbyggede analyseværktøjskasse og projektledelsesevner til at udvikle bæredygtige statslige arbejdspladser? Motiveres du af at tænke strategisk, har du en forhandler i maven og kan du navigere i et politisk landskab? Vil du med på holdet, som skal forberede overenskomstforhandlingerne i 2024? Så er du måske vores nye kollega.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Kontor for Analyse skal bruge nye kræfter til udviklingen af bæredygtige statslige arbejdspladser. Som husets analytiske kraftcenter og projektledelseskontor, er vi typisk med fra den indledende analyse- og politikudviklingsfase til forberedelsen og understøttelsen af de politiske beslutningsprocesser og til den efterfølgende implementering.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
Akademiker til ministerbetjening og policyudvikling

Beskæftigelsesministeriet, København

Er du ambitiøs og optaget af det danske samfund? Interesserer du dig for fordelingspolitik og udviklingen på arbejdsmarkedet? Kunne du tænke dig at lave policyudvikling og komme helt ind i maskinrummet omkring en minister? Se video om Beskæftigelsesministeriet som arbejdsplads

Ved os har du mulighed for at tilegne dig de grundlæggende færdigheder, det kræver at være embedsmand i staten eller for at udvikle dine kompetencer på området. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at:

 • sikre høj kvalitet i ministerbetjening, hvor du skal være med til at styre og tilrettelægge arbejdet med at forelægge sager for ministeren
 • deltage i forberedelsen af strategier og planer for fremtidens arbejdsmarkedspolitik
 • forelægge lovforslag, besvarelser af folketingsspørgsmål m.v. for ministeren
Energistyrelsen
Udviklingskonsulent til HR & Udvikling

Energistyrelsen, København

Motiveres du af at engagere og skabe udvikling for andre? Har du erfaring med komplekse udviklingsopgaver? Og giver det dig arbejdsglæde at se dine idéer omsat til konkrete aktiviteter og ny adfærd? Energistyrelsen er en spændende arbejdsplads – skal dit næste job være hos os?

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Som en del af vores udviklingsteam vil du sammen med dine 6 kolleger være en drivende kraft i at styrke udviklingen af Energistyrelsens dygtige og engagerede hold. Din stærke faglighed inden for organisations-, ledelses- og kompetenceudvikling, din overbevisende måde at facilitere processer på og din evne til at gøre det svære enkelt, vil blive bragt i spil, når du udvikler koncepter og afholder workshops rundt i organisationen. Du vil opleve, at dit arbejde er meget efterspurgt og har stor betydning for, at styrelsen kan skabe resultater.

Energistyrelsen
DSV
Compliance Specialist – drive further development of various processes within Business Ethics

DSV, Hedehusene

Would you like to drive compliance initiatives to further ingrain the culture of compliance into the day-to-day life of all DSV employees? And do so by leading development within third part risk management processes, risk assessment processes and managing the Code of Conduct?

In short, you will be:

 • dentifying areas of improvements within our processes (e.g. risk assessment or third-party risk management), whether based on regulatory requirements or evolving standards
 • Identifying knowledge or awareness gaps within the organisation regarding the Code of Conduct
 • Prioritising areas of improvement needed for awareness and create action plans
DSV
Arbejdstilsynet
Tilsynschef med ambitioner for danske arbejdspladser

Arbejdstilsynet, København

Arbejdstilsynet leder efter en ny tilsynschef, der er en kompetent leder og kan skabe resultater, så vi sammen flytter arbejdsmiljøet i Danmark i den rigtige retning. Det kræver blandt andet gennemslagskraft, klar kommunikation og en høj personlig etik.

Se video om Arbejdstilsynet som arbejdsplads

Du får det daglige ledelsesansvar for ca. 25 medarbejdere i den gruppe af tilsynsførende, der især kontrollerer arbejdsmiljøet hos virksomheder inden for den offentlige sektor – fx hospitaler, døgninstitutioner og hjemmepleje, offentlig administration – i kulturlivet fra museer til biografer samt detailhandlen. Her får du ansvar for at organisere, planlægge og koordinere tilsynsindsatsen, ligesom du får ansvar for at sikre den faglige kvalitet i arbejdet.

De tilsynsførende arbejder oftest på distancen, så du skal mestre distanceledelse og have både nærvær og fokus på kerneopgaven på afstand.

Energinet
IT Compliance-konsulent til videreudvikling af compliance excellence

Energinet, Fredericia

Motiveres du af at arbejde med kvalitetssikring og IT-compliance? Og vil du være med til at videreudvikle og rammesætte compliance excellence i Energinet IT?

I en nyoprettet rolle som IT-compliance-konsulent er du med til at understøtte IT-ledelsen i at sikre, at Energinet er compliant med international og dansk lovgivning, direktiver og retningslinjer.

Energinet

Energinet står for at etablere, drive og vedligeholde Danmarks overordnede el- og gasnet inklusive alle udlandsforbindelser. Både gas- og elnettet er som led i den grønne omstilling under væsentlig ud- og ombygning, og IT spiller en stor rolle i understøttelsen og udviklingen af dette.

Energinet

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV