191 job matcher din søgning 191 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandlere til hjælpemiddelområdet

Høje-Taastrup Kommune

Du bliver en del af en alsidig arbejdsplads med et godt arbejdsklima, høj faglighed og plads til humor. I centeret er vi kendt for et godt tværgående samarbejde, der prioriteres højt og løbende udvikles.

Vi har fokus på at styrke den helhedsorienterede tilgang til borgeren med inddragelse af dennes perspektiver samt ønsker og mål for eget liv. Vi arbejder kontinuerligt med at finde løsninger for borgeren på tværs af vores fagligheder både internt i teamet og på tværs med kollegaer i hele kommunen.

Vi tilbyder

 • Et spændende, afvekslende og fagligt udfordrende job med stort ansvar.
 • Et job, hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag og dine mødetider (mandag til fredag).
 • 26 fagligt dygtige, hjælpsomme og omsorgsfulde kollegaer.

Du får en grundig introduktion med en mentor tilknyttet, så du hurtigt bliver en del af teamet både fagligt og socialt.

Langeland Kommune Koordinator til Bostederne

Langeland Kommune

Kan du se dig selv i et spændingsfelt mellem drift, udvikling og koordinering på tværs af bostederne på Langeland? Finder du glæde i at arbejde i en organisation, hvor du er med til at præge rammerne for andre menneskers udvikling, trivsel og selvstændighed? Og ønsker du at bidrage til et godt arbejdsmiljø på tværs af enheder og faggrupper? Så er dette måske drømmejobbet for dig.

Bostederne I Langeland Kommune består af Hjørnet, Hine Bakkevej, Hovedgaden og Bofællesskabet Brungårdsvænget. Fælles for bostederne er, at borgeren er i centrum. Herunder arbejdes der til dagligt med at højne borgerens daglige livsførelse, hverdagsmestring og motivation ud fra konkrete sundhedsfaglige såvel som pædagogiske målsætninger.

Bostederne søger nu en koordinator, som i tæt samarbejde med lederen for området kan bidrage til den kontinuerlige drift på tværs af enhederne.

Gem
Better Health ApS Sundhedsfaglig visitator søges!

Better Health ApS, København

Vil du med på en vækstrejse inden for sundhedsområdet? Her er ikke en dag ens, og der er et højt tempo. Du skal hjælpe smerteramte borgere med din sundhedsfaglig og unikke egenskaber, ved at agere bindeled i deres behandlingsforløb. Lyder det som noget for dig? – Er det måske dig, der er vores nye kollega.

Du kommer til at arbejde med borgere med smerter i kroppen, hvorpå det forventes, at du som minimum har en relevant sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Du vil som udgangspunkt skulle arbejde udfra fra din computer og telefon, men det forventes, at du deltager i udvalgte møder med relevante kunder, samt på sigt kan varetage undervisningen af deres visitationsteam, rejsedage kan derfor forekomme.

Københavns Lærerforening Faglig konsulent

Københavns Lærerforening, Frederiksberg

En af vores konsulenter har valgt at søge andre udfordringer. Københavns Lærerforening søger derfor en ny konsulent fra 1. december 2022 eller snarest derefter til den ledige stilling i sekretariatet.

Vi søger en kollega med høj faglighed og politisk tæft. Du skal være udviklingsorienteret og god til at komme med ideer og indspark og være en dygtig formidler.

Vores nye kollega skal bl.a. foretage mundtlig og skriftlig sagsbehandlingsopgaver på baggrund af henvendelser fra medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Arbejdsområdet er bl.a.: Deltagelse som bisidder i samtaler på skoler og jobcentre, rådgivning om sociale forhold især i forhold til sygedagpenge samt rådgivning om medlemmernes arbejdsforhold.

Anklagemyndigheden
Teamleder til Rigsadvokaten

Anklagemyndigheden, København

Vi søger en teamleder til Rigsadvokaten, som er en del af anklagemyndigheden. Der er tale om en stilling i vores administrative team.

Teamet består af fire andre kontorfunktionærer og en kontorelev, som løser en række opgaver i tæt samarbejde med anklagerne. Arbejdsopgaverne er mange og kendetegnende for dem alle er, at de bidrager til, at anklagerne kan løse deres opgaver sikkert og hurtigt.

Teamlederen er ansvarlig for den faglige og personalemæssige ledelse af de 5 andre kolleger i det administrative team. Du refererer til én af afdelingens vicestatsadvokater.

En væsentlig del af dine opgaver vil desuden være på lige fod med de øvrige kontorfunktionærer at holde styr på sagsflowet i form af en korrekt og omhyggelig journalisering i vores sager. Du får desuden en række administrative opgaver, som går på tværs af de tre afdelinger i huset. Det er f.eks. løbende optimering af samarbejdet samt ensretning af sagsgange.

Finansministeriet Finansministeriets Koncern HR søger dig til vores personaleadministrative team

Finansministeriet, København

Bliv en del af Finansministeriets Koncern HR og få en hverdag fyldt med spændende opgaver og et godt kollegialt fællesskab.

Vi keder os aldrig i vores personaleadministrative team i Finansministeriets Koncern HR – og det kommer du heller ikke til. Hver dag løser vi en spændende vifte af personaleadministrative opgaver for hele Finansministeriets koncern, som består af ca. 1.600 ansatte fordelt på et departement og fire styrelser.

Vi servicerer samt rådgiver ledere og medarbejdere på tværs af koncernen i et tæt samarbejde med resten af Koncern HR, vores gode kolleger i Koncernøkonomi og Koncern Service. Du bliver en del af et stærkt teamfællesskab, hvor vi gør os umage med vores opgaver, har højt humør samt høj arbejdsmoral, og hvor vi lægger stor vægt på et samarbejde præget af hjælpsomhed og respekt for hinanden.

Administrations- og Servicestyrelsen Administrativ koordinator til beredskabsområdet i Skatteministeriets Koncern

Administrations- og Servicestyrelsen, Taastrup

Motiveres du af at koordinere et vigtigt arbejde på tværs af en stor koncern som Skatteministeriet? Er du stærk på skrift og i tale? Og producerer du materialer og præsentationer i høj kvalitet? Så er du måske vores nye kollega i Administrations- og Servicestyrelsen (ADST) i Høje Taastrup.

Du vil få til ansvar at understøtte og udvikle samarbejdet i forhold til det strategiske beredskabsområde på tværs af Skatteministeriet. Du vil derfor få en central og strategisk vigtig rolle i koordineringen af koncernens beredskabsarbejde, herunder sekretariatsbetjeningen af udvalg og netværk på beredskabsområdet.

Konkret vil du komme til at arbejde med:

 • Koordination af beredskabsarbejdet på tværs af koncernen
 • Sekretariatsbetjening af ledergruppe på beredskabsområdet
 • Strategisk udvikling af beredskabsområdet
Administrations- og Servicestyrelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Samfundsvidenskabelig kandidat til tværgående opgaver og sagsbehandling på SU-området

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Se video om Uddannelses- og Forskningsministeriet som arbejdsplads

Er du god til koordinering og sagsbehandling på et område med komplekse regler og har du lyst til det? Så er du måske vores nye kollega i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Vi søger en kollega med en samfundsvidenskabelig baggrund til enheden Tværgående. I Tværgående vil du indgå i en enhed med fokus på tværgående opgaver og processer på uddannelsesstøtteområdet.

Du vil komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver i relation til uddannelsesstøtte, herunder opgaver af juridisk karakter. Du vil få en nøglerolle i forhold til koordinering og sparring.

Naviair
Naviair søger en administrativ medarbejder til IT

Naviair, Kastrup

Hvis du vil være med til at binde Naviairs forretning og IT bedre sammen, så søger vi nu en administrativ medarbejder til vores IT-afdeling.

Vi har udarbejdet en ny IT-strategi for virksomheden, som vores IT-medarbejdere har været med til at udforme, og som følge af den har vi lige nu meget fokus på at opdatere oplysninger om alle vores IT-systemer i et centralt system.

For de godt 60 IT-systemer, vi administrerer, skal du sammen med forretningen være med til at dokumentere oplysninger om systemerne i et centralt IT-system. Vi er ved at udvikle driftshåndbøger, indgå aftaler om licenser, applikationsopgraderingscyklus etc., og her skal du sikre, at det hele bliver dokumenteret korrekt i vores centrale system.

Du vil få masser af spændende udfordringer, høj grad af involvering og medbestemmelse samt fleksibilitet.

Naviair
KL
Sekretariatsmedarbejder til Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling

KL, København

Har du lyst til at være med til at understøtte kompetenceløft af medarbejdere på det kommunale område?

Som sekretariatsmedarbejder i den opsøgende indsats, vil du være en del af et team på i alt 5 ansatte. Du skal understøtte konsulenterne i en opsøgende uddannelsesindsats bl.a. for medarbejdere med behov for forberedende voksenundervisning (FVU) samt ufaglærte medarbejdere, der gerne vil tage en faglært uddannelse samt anden kompetenceudvikling.

I jobbet som sekretariatsmedarbejder vil dine primære jobfunktioner være at:

 • Udarbejde dagsordner, sagsfremstillinger og notater
 • Yde administrativ mødebetjening
 • Understøtte udvikling og vedligeholde indhold til SoMe, LinkedIn, Facebook samt udvikling af materialer til hjemmeside, pjecer, film, podcast m.m.
KL
Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Voksenpsykiatri- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet, som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Voksenpsykiatri- og Handicapafdelinger i hele landet.

Som konsulent fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor god erfaring er en forudsætning for ansættelse. Desuden forventer vi, at ansøger er serviceminded, fleksibel og stabil.

Kommune Konsulenterne
Kommuneqarfik Sermersooq
2 Kontorfuldmægtig til Ydelsesafdeling

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ydelsesafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked søger 2 kontorfuldmægtige/sagsbehandlere med tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest derefter.

Ydelsesafdelingen skal sikre at udbetalinger af ydelser indenfor arbejdsmarkedet, offentlig hjælp, barselsdagpenge, pensions- og handicapområdet og boligsikring altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Kontorfuldmægtiges arbejdsområde dækker hele Kommuneqarfik Sermersooq herunder byerne Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit inklusive bygder.

Vi tilbyder et job med gode kolleger og muligheder for selv at præge indholdet i en organisation i udvikling og forandring. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt sparring samt plads til initiativ.

Kommuneqarfik Sermersooq
Københavns Kommune Imødekommende sekretær/administrativ medarbejder til Køb, Salg og Leje (deltid eller fuldtid)

Københavns Kommune

Kan du skabe struktur og løse en bred vifte af administrative opgaver? Og kan du se dig selv i et spændende og juridisk miljø, hvor ikke én dag ligner den næste? Så er denne stilling måske noget for dig.

Som sekretær/administrativ medarbejder i Køb, Salg og Leje kommer dine arbejdsopgaver til at spænde vidt, herunder understøttelse af kontorchefen og juristerne på tværs af kontoret.

Du bliver en del af en enhed med ca. 25 jurister, hvor der er et højt fagligt kompetenceniveau og gode sparringsmuligheder med dine kollegaer, og hvor spændende, inspirerende og komplekse juridiske opgaver løses i et uhøjtideligt miljø og med stort kommercielt fokus. Du får spændende og varierede opgaver, og du får mulighed for at sætte dit eget præg på dagligdagen.

Frederiksberg Kommune Vi søger to sagsbehandlere til kontanthjælpsteamet

Frederiksberg Kommune

De ledige stillinger er normeret til 37 timer pr. uge og er til besættelse den 1. december 2022 eller hurtigst muligt.

Kontanthjælpsteamet består af 16 medarbejdere med administrations- og socialfaglige baggrunde, heriblandt en driftskoordinator, en fagsystemkoordinator og en teamleder. Derudover har vi også en fagkonsulent og en systemkonsulent tilknyttet. Vi sidder i storrumskontorer med ca. 4-7 kolleger i hvert kontor.

Teamet arbejder med fast sagsstamme, men vi har samtidig et fælles ansvar for den samlede opgaveløsning således, at vi opretholder ens sagsbehandlingstid for borgeren. Dine opgaver vil primært bestå i at behandle ansøgninger om hjælp til forsørgelse og sagsopfølgning på igangværende bevillinger (70%), ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde (20%) samt telefonisk rådgivning og vejledning (10%).

Skattestyrelsen Vi søger medarbejdere med interesse for telefonisk vejledning af borgere og virksomheder

Skattestyrelsen, Hjørring

Vil du være med til at sikre fundamentet for finansieringen af det danske samfund og har du lysten og evnerne til at give borger og virksomheder en faglig, forståelig og serviceminded vejledning?

Lige nu søger vi medarbejdere indenfor de to fagområder:

Forskud/årsopgørelse og eIndkomst
På dette fagområde vil du i det daglige arbejde med at vejlede på generelt niveau indenfor personskatteområdet i forhold forskudsregistrering og årsopgørelse samt vejlede virksomheder i forhold til indberetning af løn, personalegoder, feriepenge og a-skat mv.

Motor
På motorområdet kommer du til at vejlede bredt inden for emnet ’at eje en bil’. Vores opgave dækker alt fra selve indregistrering af køretøjet, hjælp til selvbetjening i Motorregistret, bestilling af nummerplader samt betaling af afgifter.

Skattestyrelsen
Hillerød Kommune Metodisk stærk jobformidler

Hillerød Kommune

Brænder du for beskæftigelsesindsatsen og for at gøre en forskel for borgere med problemer ud over ledighed?

Jobformidlerne i Job & Kompetence arbejder med udgangspunkt i IPS-metoden. IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte. Den overordnede filosofi i IPS er, at personer med det rette job og de rette arbejdsomgivelser kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af at:

 • opsøge arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner med henblik på at opbygge professionelle relationer og facilitere job-/uddannelsesmuligheder for den enkelte borger
 • samarbejde med de fagpersoner, som borgeren har tæt samarbejde med, og sikring af en koordineret indsats mellem borger, samarbejdspartner og sagsbehandler
 • hjælpe borgeren med at identificere egne færdigheder, job- og uddannelsesønsker samt støtte til aktiv søgning efter job eller uddannelse
Skattestyrelsen Administrativ medarbejder til let sagsbehandling og administrative opgaver indenfor refusion af udbytteskat

Skattestyrelsen, Højbjerg

Brænder du for administrative opgaver, og vil du samtidig være med til at sikre, at indeholdt udbytteskat bliver tilbagebetalt korrekt? Og har du lyst til at være en del af et område med meget stor, politisk bevågenhed? – så er du måske én af vores nye kollegaer til udbytterefusionsområdet i Aarhus.

Du bliver en del af en eksisterende enhed, der består af både erfarne medarbejdere og nyansatte.

Dine primære opgaver:

 • Lettere kontroller i forbindelse med afgørelser godkendt til udbetaling
 • Administrative opgaver som f.eks. pasning af intern mailbox og andre løbende ad hoc-opgaver
 • Lettere kontrol af anmodninger om refusion af indeholdt udbytteskat.
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Sagsbehandlere til udbytterefusion – Aarhus

Skattestyrelsen

Har du interesse for den finansielle verden og for udenlandske selskabs- og fondskonstruktioner? Vil du være med til at sikre, at indeholdt udbytteskat bliver tilbagebetalt korrekt? Og har du lyst til at være en del af et område med meget stor, politisk bevågenhed?

Vi søger lige nu et antal dygtige sagsbehandlere til Udbytteområdet. Arbejdet vil hovedsageligt bestå af sagsbehandling, der kræver selvstændig håndtering og vurdering. Du vil herudover indgå i dagligt samarbejde med dine kolleger, og der vil være snitflader til den finansielle sektor i Danmark og internationalt.

Dit primære ansvarsområde bliver kontrol af refusionsanmodninger, hvor du i det daglige kontrollerer at betingelserne for refusion er opfyldt. Kontrolarbejdet laves som skrivebordskontrol og vil bestå af følgende:

 • Kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat
 • Indkaldelse og gennemgang af dokumentationsmateriale
 • Kvalificering af udenlandske enheder
Skattestyrelsen
Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Jobcentre i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Jobcentre i hele landet.

Vi søger myndighedsrådgivere til følgende områder:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Forsikrede ledige
 • Revalidering og fleksjob
Kommune Konsulenterne
Esbjerg Kommune
Administrativ medarbejder til Kommunikation & Hjælpemidler

Esbjerg Kommune

Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor kvalitet og arbejdsglæde er i fokus

Vi har en stilling som administrativ medarbejder 30-37 timer om ugen med ansættelse fra 1. december 2022 eller efter aftale.

Kommunikation & Hjælpemidler er en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum, og hvor vi arbejder engageret med vores opgaver. Målgruppen er borgere med nedsat funktionsevne indenfor følgende områder og emner; syn, høre, tale, stemme, hjerneskadede med kommunikative vanskeligheder samt udvalgte hjælpemiddelområder, bl.a. kropsbårne hjælpemidler.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Bogføringsopgaver
 • Budgetopfølgning
 • Receptionistopgaver som telefonbetjening og modtage borgere
 • Andre administrative opgaver
 • Mindre udviklingsopgaver i forhold til udvikling af det administrative område

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV