323 job matcher din søgning 323 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Administrativ medarbejder til Kommunikation & Hjælpemidler

Esbjerg Kommune

Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor kvalitet og arbejdsglæde er i fokus

Vi har en stilling som administrativ medarbejder 30-37 timer om ugen med ansættelse fra 1. december 2022 eller efter aftale.

Kommunikation & Hjælpemidler er en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum, og hvor vi arbejder engageret med vores opgaver. Målgruppen er borgere med nedsat funktionsevne indenfor følgende områder og emner; syn, høre, tale, stemme, hjerneskadede med kommunikative vanskeligheder samt udvalgte hjælpemiddelområder, bl.a. kropsbårne hjælpemidler.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Bogføringsopgaver
 • Budgetopfølgning
 • Receptionistopgaver som telefonbetjening og modtage borgere
 • Andre administrative opgaver
 • Mindre udviklingsopgaver i forhold til udvikling af det administrative område
Esbjerg Kommune
ICS medarbejder til Borgerservice

Esbjerg Kommune

Vi søger en medarbejder til International Citizen Service i Borgerservicecenter Esbjerg.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. december 2022.

Du bliver en del af et team på 16 medarbejdere.

Din primære opgave bliver at hjælpe internationale borgere med registrering af indrejse, sygesikring, skattekort og MitID, men du vil også få mulighed for at arbejde med andre spændende opgaver som fx:

 • Udstedelse af pas og kørekort
 • Flytning, udrejse og andre folkeregisteropgaver
 • Hjælp til digital selvbetjening og hjælp til ikke-digitale borgere

Arbejdet består i personlig, digital, skriftlig og telefonisk betjening af kommunens borgere og virksomheder.

TIPONI ApS Engageret mentor med erfaring fra sygedagpenge

TIPONI ApS, Brøndby

Vi har travlt med sygedagpengeforløb og søger en ny mentor i Tiponi med erfaring fra sygedagpenge.

Du skal have erfaring med arbejdet med sygemeldte borgere, hvor fokus er på den sygemeldtes ressourcer, udviklingsmuligheder og potentialer. Du skal vægte den virksomhedsbaserede indsats højt, med særligt fokus på fastholdelse. Med afsæt i dét er målet at gøre sygeperioden, så kort som mulig.

Som konsulent er det vigtigt, at du har et solidt kendskab til beskæftigelsesområdet.

Du får en spændende og afvekslende hverdag, som vil byde på et væld af varierende opgaver. Du vil få ansvar for, at der sker en positiv udvikling ift. borgernes forløb.

Fonden Det Socialpædagogiske Opholdssted Måske er du vores nye pædagog i Grennessmindes Botilbud

Fonden Det Socialpædagogiske Opholdssted , Taastrup

Har du øje for individet og individet i fællesskabet, og har du lyst til at være en central spiller i Grennessmindes arbejde med udsatte unge mellem 17 og 30 år? Motiveres du af, at se deres ressourcer, understøtte deres udvikling og støtte dem i at realisere deres drømme? Tror du på, at forandringer sker spontant og hele tiden? Så er Grennessminde måske noget for dig.

Som pædagog er du ansvarlig for en mindre gruppe unge, hvor din primære opgave er at være relationsskabende, støtte og skabe rammer for en positiv udvikling med afsæt i den unges handleplan. Du skal finde glæde og motivation i at gøre en positiv forskel i de unges liv.

Vi tilbyder dig at blive en del af en socialøkonomisk virksomhed, der er til for de unge samt mulighedsrum, indflydelse og engagerede kollegaer.

Gem
Grønlands Selvstyre
Licensafdelingen søger 1 ny kollega.

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Dine primære opgaver vil være sagsbehandling knyttet til udstedelse af tilladelser og være den primære kontaktperson for selskaber og privatpersoner. Du vil få en portefølje af tilladelser, som du er ansvarlig for. Du vil endvidere efter omstændighederne deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår, og bidrage til styrelsens informationsvirksomhed og markedsføring.

Vi lægger vægt på, at du har en relevant videregående uddannelse, gerne inden for samfundsvidenskab, jura eller offentlig administration.

Grønlands Selvstyre
Favrskov Kommune Kontaktperson med socialfaglig baggrund til Uanset

Favrskov Kommune, Hadsten

Kontaktperson med socialfaglig baggrund til Uanset – et beskæftigelsesrettet tilbud under Jobcenter Favrskov.

Vi søger en engageret, erfaren og fagligt dygtig kontaktperson, der har lyst til at indgå i vores team og i udviklingsarbejdet omkring borgerne ved Uanset.

Målgruppen i projektet er primært borgere i jobafklarings- og ressourceforløb samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har svære fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger. Værkstedet fungerer som borgernes arbejdsplads, og et forløb hos os skal optræne og forberede borgerne på en tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår.

Du vil bl.a. få følgende arbejdsopgaver

 • Opstartssamtaler med borger og sagsbehandler, hvor borger medinddrages i målsætningerne for eget forløb ved Uanset.
 • Opfølgende samtaler med borgerne minimum hver 3. uge, hvor der arbejdes med progression i forhold til målene.
BUPL Århus Medlemsrådgiver for pædagoger - barselsvikariat

BUPL Århus

Kan du yde faglig rådgivning til pædagoger om fx ansættelsesforhold, ferie og barsel, så er du måske BUPL Århus’ barselsvikar for vores medlemsrådgiver?

BUPL Århus varetager som fagforening medlemmernes kollektive og individuelle interesser. Vores medlemmer er pædagoger og pædagogfaglige ledere i Aarhus Kommune. Fagforeningens kerneopgave er at følge, forhandle og forbedre medlemmernes vilkår. Stillingen er et barselsvikariat. Du bliver en del af en fagforening med 22 engagerede kolleger med forskellig faglig baggrund.

Vi søger en barselsvikar for vores medlemsrådgiver, som er nøgleperson i vores telefoniske rådgivning.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Kontorfuldmægtig søges til Forvaltningen for Børn og Familie i Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret kontorfuldmægtig til Forvaltningen for Børn og Familie i Tasiilaq, med tiltrædelse eller efter aftale.

Forvaltning for Børn og Familie varetager opgaver for børn med særlige behov, børn med handicap, myndighedsbehandling på socialområdet og ikke mindst varetages der administrative opgaver. Forvaltningen har afdelinger, institutioner og medarbejdere i hele kommunen.

Du vil sammen med en anden kontorfuldmægtig understøtte forvaltningen og ledelsen med både kvalitet, fremdrift og styring af de mange administrative opgaver.

Dine arbejdsopgaver:

 • Bogføringer
 • Betaling af fakturaer
 • Økonomiopfølgning
 • Ajourføring af børnelister
 • Journalisering
 • Flybilletbestillinger
Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Kommune Konsulenterne
Kommune Konsulenterne søger socialrådgivere til Børn-, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag? Så er det dig, vi søger til hurtig tiltrædelse.

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Børn, Unge- og Familieafdelinger samt Børn- og Handicapafdelinger i hele landet.

Vi forventer, at ansøger har erfaring med:

 • Generel sagsbehandling indenfor Familieområdet
 • Børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Myndighedsopgaver ift. børn og unge med særlige behov og deres familier
Kommune Konsulenterne
Gældsstyrelsen Gør en forskel som konkurssagsbehandler

Gældsstyrelsen, Middelfart

Fungerer du i krydsfeltet mellem lovgivning, analyse og formidling, så har du mulighed for at sikre en professionel tilgang og en god proces i vores håndtering af konkurssager.

Du kommer til at bidrage aktivt til inddrivelsen af offentlig gæld ved at analysere og vurdere sager på konkursområdet.

Du skal kunne sætte dig ind i gældende lovgivning og bruge den viden til at analysere og vurdere, hvilken afgørelse sagerne kalder på. Og så skal du kunne præsentere din vurdering i skifteretten.

Dine primære opgaver vil indebære:

 • Konkurssagsbehandling inkl. vurdering og indgivelse af konkursbegæring samt skyldnerkontakt.
 • Fremmøde og sagsfremstilling i skifteretten.
 • Håndtering af sikkerhedsstillelser og betalingsaftaler.
Gældsstyrelsen
Kommuneqarfik Sermersooq
2 konsulenter til Majoriaq Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq, Majoriaq Nuuk søger 2 dygtige og engagerede konsulenter, som især vil arbejde med revalidering som er i rivende udvikling i henhold til gældende retningslinjer således, at konsulenten kan deltage i fortsættelsen af den igangværende udvikling på området til ansættelse snarest eller efter nærmere aftale.

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Majoriaq Nuuk, hvor teamleder er den nærmeste leder.

Stillingens indhold:

 • Vejledning og dermed afvikling af indsatser for ledige i matchgruppe 2
 • Visitering til revalidering
 • Sagsbehandling og opfølgning af revalideringssager
 • Medvirke til at udvikle samarbejdet med arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner
 • At samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen
 • Deltage ved drift, styring og opfølgning af det økonomiske opgaver indenfor fagområdet
Kommuneqarfik Sermersooq
Dansk Flygtningehjælp Opsøgende projekt-/virksomhedskonsulent

Dansk Flygtningehjælp, København

Vil du være med til at gøre en særlig indsats for ukrainske flygtninge og bidrage til udvikling af indsatser på beskæftigelsesområdet for Dansk Flygtningehjælp?

Projektstilling med udløb 31. marts 2023 – med mulighed for forlængelse.

DRC Integration søger en erfaren opsøgende konsulent, som har flair for at skabe relationer i de kommunale jobcentre og kan bidrage til videreudvikling af vores beskæftigelsesafdeling i Storkøbenhavn. Vi samarbejder med flere kommuner i storkøbenhavnsområdet om projekter, men har et mål om at udbygge vores indsatser.

En anden væsentlig funktion i stillingen er som konsulent i tilknytning til et projekt for ukrainske flygtninge. Her handler opgaven om at finde jobåbninger i virksomheder samt sikre et godt match mellem virksomheder og ledige ukrainske flygtninge.

Vi tilbyder et spændende alsidigt job i en virksomhed, hvor der er et klart formål, og hvor der er klare værdier.

Boligkontoret Danmark Vi søger en ungerådgiver til vores ungdomsboliger

Boligkontoret Danmark, Værløse

Hareskov–Værløse Andelsboligforening søger en engageret og fagligt stærk ungerådgiver på fuld tid, som brænder for at give vores unge beboere den bedste start på livet i egen bolig.

Som ungerådgiver bliver du den ledende figur i vores Startboligprojekt i Hareskov–Værløse Andelsboligforening. Startboligerne er et tilbud til unge mellem 18 og 24 år, der har behov for lidt ekstra støtte i hverdagen.

Som ungerådgiver er det din opgave at støtte og yde rådgivning til vores unge beboere i de første år i egen bolig og at igangsætte aktiviteter, som kan medvirke til at skabe gode og trygge bo miljøer for alle. Du skal således både mestre at arbejde støttende 1:1 og med grupper af unge med udgangspunkt i interessefællesskaber.

Arbejdet i en almen boligafdeling er komplekst med mange aktører og forskellige interesser. Du skal derfor være i stand til at håndtere mange forskellige interessenter i et politisk miljø.

Slagelse Kommune Pædagogisk administrativ leder til Slagelse Sprogcenter

Slagelse Kommune

Slagelse Sprogcenter er et kommunalt sprogcenter i udvikling. Vi varetager undervisning i Dansk som Andetsprog til voksne udlændinge samt OBU og FVU i læsning og matematik. Derudover har vi en række tætte samarbejder omkring jobrettede forløb for borgere fra andre afdelinger i jobcentret.

Som pædagogisk administrativ leder har du ansvaret for den daglige drift og udvikling af sprogcentrets undervisningstilbud, hvor kerneopgaven er ”Danskuddannelse for voksne udlændinge”.

Du skal medvirke til fortsat at holde sprogcentrets pædagogiske profil skarp bl.a. igennem udviklingsinitiativer og en tæt relation til underviserne og undervisningsopgaven. Der vil således i et vist omfang indgå undervisning i stillingen. Derudover skal du også være en dygtig administrator inden for prøver og modultest med flair for skemalægning og det daglige ansvar for sygemeldinger og vikardækning.

Gem
AS3 Employment FREELANCE JOBRÅDGIVERE - Varde og Nykøbing Mors - Freelance

AS3 Employment

I AS3 Employment søger vi lige nu resultatorienterede, proaktive og ambitiøse freelance jobrådgivere til vores AS3 Employment centre i henholdsvis Varde og Nykøbing Mors. Derudover kan andre centre i Vest- og Midtjylland også komme i spil på sigt. Som samarbejdspartner til landets jobcentre hjælper vi vores kandidater tættere på arbejdsmarkedet, og det er her, du kommer ind i billedet.

Du bliver en del af et stærkt team, som arbejder dedikeret og struktureret med at rykke vores kandidater tættere på arbejdsmarkedet. Målgruppen er unge under 30 år, herunder uddannelses- og aktivitetsparate samt kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere. Gennem individuelle samtaler, opsøgende virksomhedskontakt og undervisning spiller du en væsentlig rolle i kandidaternes vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Slots- og Kulturstyrelsen
Personaleadministrativ medarbejder til Koncern HR

Slots- og Kulturstyrelsen, København

Har du flair for kontraktstyring- og personaleadministration

Har du lyst til at blive en del af et stærkt og ambitiøst Koncern HR og være med til at løse opgaver inden for administration og sagsbehandling? Er du vores nye kollega?

Koncern HR er organiseret i et administrativt team og et partnerteam, der samarbejder tæt med chefer og teamledere i Slots- og Kulturstyrelsen. Vi varetager også administrative HR-opgaver for Kulturministeriets departement og fører tilsyn med og rådgiver institutionerne under Kulturministeriet.

Dine primære arbejdsopgaver vil være rekruttering fra A-Z samt tilsyn med service og styring af vores Facility Management-kontrakter. Desuden vil andre opgaver inden for personaleadministration falde i din hat alt efter dine kompetencer og interesser.

Slots- og Kulturstyrelsen
Ikast-Brande Kommune
Barselsvikariat til socialrådgiverstilling i Familierådgivningen

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

Familierådgivningen har en vedvarende opmærksomhed på høj faglig kvalitet og udvikling af arbejdsmetoder som understøtter, at børn og unge som befinder sig i udsatte positioner støttes til de samme muligheder som deres jævnaldrende. Bl.a. derfor arbejder vi ud fra den socialfaglige metode ”Signs of safety”, hvor vores fokus er på inddragelse, aktivering af, og koordinering med såvel det private som det professionelle netværk omkring barnet eller den unge.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor:

 • Fagligt fællesskab vægtes højt
 • Engagerede kollegaer og arbejdsfællesskaber, både mono- og tværfagligt, anses som en selvfølge.
 • Faglig sparring med kollegaer og ledelse er en selvfølge og en integreret del af hverdagen.
Gem
Stevns Kommune PPR/Familiehuset søger 2 familieterapeuter og vikar for familieterapeut pr. 1. december 2022, evt. før

Stevns Kommune, Store Heddinge

Vil du være med til at skabe muligheder for bedre trivsel for børn, familier, lærere og pædagoger i Stevns Kommune?

Du vil varetage opgaver indenfor Serviceloven, og enkelte opgaver indenfor PPR.

PPR/Familiehuset arbejder løsningsfokuseret ud fra en helheds- og kontekstorienteret, systemisk grundtænkning, og inddrager relevante metoder i arbejdet (fx Theraplay, Cool Kids, Marte Meo mv.)

Kan du se dig selv i et job hos os, og har du en relevant grunduddannelse som pædagog, socialrådgiver, psykolog el.lign. med en terapeutisk overbygning, vil det glæde os at se en ansøgning fra dig.

Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandler til jobafklaring og ressourceforløb

Høje-Taastrup Kommune

Vores gode kollega går pension, og vi søger derfor en ny kollega - vil du med om bord?

Her får du jobbet, hvor du arbejder for at fastholde borgere på arbejdsmarkedet med afsæt i borgerens egne ressourcer og potentiale? Du bliver en del af en fantastisk arbejdsplads, og du får de fedeste kolleger.

Du ansættes som koordinerende sagsbehandler i Høje-Taastrup Kommune og bliver en del af vores veludviklede tværkommunale samarbejde, som gør det let at handle og giver dig tætte samarbejdspartnere til gavn for din sagsbehandling.

Dine opgavefelter består bl.a. i, at du koordinerer indsatser med arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere. Du indhenter og anvender dokumentation til brug for socialfaglige vurderinger. Du udarbejder rehabiliteringsplaner, følger op og deltage i møder i rehabiliteringsteamet.

Herlev Privatskole Skolesekretær

Herlev Privatskole

Herlev Privatskole søger snarest muligt en dygtig, struktureret, imødekommende og favnende skolesekretær til fastansættelse i 26 timer fordelt på fire dage ugentligt. Som skolens sekretær har du en bred vifte af opgaver, og du vil være en central person, som har stor betydning for alle, der har deres gang på skolen.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med skolens ledelse og øvrige administration. Vi er en skole med 240 elever og 30 ansatte, og vi værdsætter de nære relationer på tværs af alle faggrupper, elever og forældre.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Blæksprutte
 • Telefonpasning
 • Ventelisteadministration

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV