438 job matcher din søgning 438 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Kompetent administrativ sagsbehandler til Fritid

Esbjerg Kommune

Vi søger snarest muligt en stærk administrativ sagsbehandler, som er generalist, kommunikativt stærk og har lyst til at arbejde med fritidsområdet, hvor det faglige fællesskab omkring administration af foreningsområdet vil blive det primære arbejdsområde.

Du skal kunne lide dialogen med foreningerne, da servicering af foreningerne ud fra et politisk vedtaget serviceniveau er i fokus.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

 • Konsulentfunktion overfor foreningerne om godkendelse af vedtægter for nye foreninger, tilskudsmuligheder m.m.
 • Administration af tilskudsordninger og puljer
 • Kontaktperson for de selvejende fritids- og idrætscentre, herunder også sagsbehandling af specifikke ansøgninger og opfølgninger
Grønlands Selvstyre
2 jurister til Erhvervs- og Handelsområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Brænder du for at arbejde i en politisk styret organisation? Er du fagligt skarp, og trives du i en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt? Passer det på dig, er du måske vores nye jurist til Erhvervs- og Handelsafdelingen i vores departement.

Dit arbejde vil komme til at omhandle mange fagligt spændende og forskelligartede sager, ligesom du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne bag udformningen af lovgivningen og reglerne på området.

Din hverdag som jurist på erhvervs- og handelsområdet vil blandt andet inkluderer

 • udfærdigelse af lovforslag, anordninger af statslig lovgivning og den administrative implementering af love og regler
 • juridisk rådgivning og opgaveløsning for erhvervs- og handelsafdelingen
 • rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet
Grønlands Selvstyre
Gribskov Kommune
Genopslag - Konsulent til kontraktstyring i Center for Sociale Indsatser

Gribskov Kommune, Gilleleje

Vi søger en konsulent til at indgå og styre kontrakter med blandt andet botilbud og anbringelsessteder for udsatte børn og voksne. Du vil komme til at arbejde i et tværfagligt sekretariatsteam, som er knudepunkt for samarbejde mellem socialområdet og resten af organisationen. Du får også mulighed for andre forskelligartede opgaver, afhængigt af dine interesser og kompetencer.

Som konsulent med særligt fokus på kontrakter skal du understøtte myndighedsrådgivere på det sociale børne- og voksenområde med forhandling af kontrakter på serviceydelser til socialt udsatte borgere og borgere med fysisk eller psykisk handicap, særligt kontrakter med botilbud og anbringelsessteder.

Desuden skal du fungere som kontraktstyrer på nogle af centrets fire store samlekontrakter og samarbejdsaftaler med leverandører, herunder foretage risikovurderinger, implementering og nyttemaksimering af kontrakten.

Gribskov Kommune
Gladsaxe Kommune Medarbejder til udvikling af spildevandsområdet

Gladsaxe Kommune, Søborg

Vil du være med til at sætte retningen på spildevandsområdet, guide borgere og virksomheder om håndtering af regnvand og spildevand og yde god og effektiv sagsbehandling? Så har vi brug for dig i Gladsaxe Kommune.

I dagligdagen får du mange og forskelligartede opgaver alt efter, hvilke sager der skal behandles, og hvilke projekter du er involveret i. Dette er de vigtigste opgaver lige nu, hvor vi har brug for dig:

 • At være primus motor på administration og sagsbehandling af grundejernes separering. Det handler både om det kommende, konkrete sagsbehandlingsarbejde og udviklingen af et effektivt sagsbehandler-flow – herunder bidrage til projekter om automatisering af dele af sagsgangene.
 • At have dialog og besvare henvendelser fra borgere og virksomheder om separeringen samt vejlede bygherrer om afløbsforhold – både de eksterne og vores eget Ejendomscenter.
Skatteankestyrelsen
Sagsbehandlere til klagesagsbehandling på ejendomsvurderingsområdet

Skatteankestyrelsen, Odense

Motiveres du af at arbejde i et stærkt fagligt miljø, hvor vi sammen arbejder mod at nå vores mål? Så er du måske én af vores nye kollegaer i Skatteankestyrelsen i Odense.

Vi søger nu nye kollegaer til 1. kontor i Odense, hvor vi behandler sager på ejendomsvurderingsområdet, herunder vedrørende grundværdi samt landbrugs- og skovejendomme. Du kommer primært til at behandle klager på grundværdiområdet, men har du eventuelt erfaring inden for vurdering af landbrugs- og skovejendomme, vil der også være mulighed for at kunne bringe denne erfaring i spil i kontoret.

Du får selvstændigt ansvar for dine opgaver og mulighed for at fordybe dig i sagsbehandlingen. En typisk sag vil bestå af, at du sikrer oplysning af sagen, udarbejder udkast til afgørelse, og at du holder møde med klageren eller rådgiveren på vegne af Skatteankestyrelsen.

Erhvervsstyrelsen
Dygtige telesupportere

Erhvervsstyrelsen, København

Har du lyst til at yde telefonsupport om muligheden for at søge om at få indefrosset betalingen af en del af energiregningen? Og vil du være med til at løfte opgaven med at vejlede om den store indefrysningsordning for energiudgifter, som regeringen og hovedparten af Folketingets partier præsenterede den 23. september? Du bliver en del af et nyt team i Erhvervsstyrelsen, som skal vejlede energiselskaber, borgere og virksomheder om mulighederne for at få indefrosset betalingen af en del af energiudgifterne.

Du vil indgå i et team af telesupportere, hvor din primære opgave bliver at besvare henvendelser fra energiselskaber, borgere og virksomheder på telefon.

Derudover vil du skulle deltage i sagsbehandlingen af ansøgninger om likviditet fra energiselskaberne.

Gem
Erhvervsstyrelsen
Dygtige sagsbehandlere

Erhvervsstyrelsen, København

Er du interesseret i offentlig sagsbehandling, og vil du være med til at løfte opgaven med at administrere den store indefrysningsordning for energiudgifter, som regeringen og hovedparten af Folketingets partier præsenterede den 23. september?

På baggrund af de stigende energipriser har regeringen indgået en politisk aftale om muligheden for at få indefrosset en del af betalingen af energiregningerne. Erhvervsstyrelsen har fået ansvaret for at administrere opgaven med at behandle ansøgninger fra energiselskaberne, og vi søger derfor administrative medarbejdere til at sagsbehandle ansøgninger og vejlede borgere og virksomheder om mulighederne for at få indefrosset dele af energiregningen.

Velas
Dedikeret skatteekspert

Velas, Viborg eller Horsens

Er du klar til ny inspiration, og har du lyst til at arbejde i en virksomhed i udvikling, hvor fagligheden er i højsædet? Så søger en af Danmarks største rådgivningsvirksomheder inden for sin branche en skatteekspert til et af vores kontorer i enten Viborg eller Horsens.

Dine opgaver vil omfatte

 • Skat i relation til landbrug, personbeskatning, virksomhedsordning og etablering samt aktieavance og kursgevinst
 • Holde dig ajour med ændringer og ny lovgivning i forhold til skat og indførelse af disse i virksomheden
 • Undervisning af konsulenter i afdelingen
Velas
Frederikshavn Kommune Koordinerende sagsbehandler til borgere uden netværk

Frederikshavn Kommune

Vores koordinerende sagsbehandler til borgere uden netværk har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en udadvendt og imødekommende sagsbehandler til den koordinerende indsats.

Med udgangspunkt i den enkelte borgers situation skal du koordinere hjælp og ydelser til borgeren i forhold til den kommunale organisation. Det kan f.eks. være hjælp til at søge om flytning, boligstøtte eller at få koordineret en flytning til et plejecenter. Det betyder, at en del af arbejdsdagen vil foregå internt med kontakt til forskellige afdelinger i den kommunale sektor og eksternt med udgående opgaver som møder på aflastnings- og plejecentre samt hos borgere.

Du bliver tilknyttet Center for Kultur og Borgerservice, hvor du sammen med afdelinger i andre Centre skal kunne se på borgerens behov ud fra en helhedsorienteret kontekst.

Fleasing A/S
Legal & Compliance Assistant til leasingselskab i hurtig udvikling

Fleasing A/S, Hørsholm

Se video om Fleasing A/S som arbejdsplads

Er du vores nye superstrukturerede og servicemindede medarbejder, der kan supportere vores afdeling for kundekendskabsprocedurer og hvidvaskkontrol? Og vil du være del af et fantastisk team, der rådgiver både nye og eksisterende kunder i et af Danmarks hurtigst voksende leasingselskaber?

Som Legal & Compliance Assistant bidrager du til, at en helt central opgave i virksomheden bliver løst. Du sikrer, at vi behandler og risikovurderer korrekt, herunder at vi opfylder alle krav fra myndighederne. Kendskab til Know Your Costumer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) er en fordel, men ikke nødvendigvis et krav.

Fleasing A/S
Fredensborg Kommune
GENOPSLAG – Handicaprådgiver til Den sammenhængende ungeindsats

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Brænder du for at gøre en forskel for de unge mellem 15 og 18/23 år med funktionsnedsættelser for at de kan komme godt videre ind i voksentilværelsen, så er du måske vores nye dygtige handicaprådgiver?

I Den sammenhængende ungeindsats (KUI) har vi samlet sagsbehandling, uddannelsesvejledning og SSP-indsats i ét ungeteam. I tæt samarbejde med jobcentret og skoleafdelingen udmøntes aftalen om ”Bedre veje til Uddannelse og job”. Vi går hver dag på arbejde for sammen aktivt at gøre en forskel for unge mellem 15 og 25 år i Fredensborg Kommune.

Vi byder dig velkommen i vores team ved en god og grundig introduktion til området. Inden din første arbejdsdag, vil du modtage en introduktionsplan. Som en del af din første tid som rådgiver hos os vil du få tæt sparring fra kollegaer og faglig koordinator.

Rovsing & Gammeljord Advokater ApS Vi søger en advokatsekretær/sekretær

Rovsing & Gammeljord Advokater ApS, København

Har du lyst til at arbejde på et mindre advokatkontor tæt på Østerport Station, så er det måske dig, vi leder efter.

Vi er et advokatkontor med et højt fagligt niveau.

Arbejdsopgaverne vil være forskelligartede i størrelse og kompleksitet, og du vil herigennem få mulighed for at udvikle din faglige profil.

Du vil komme til at arbejde selvstændigt med en række praktiske og administrative opgaver i tæt dialog med kontorets advokater og øvrige medarbejdere.

Gem
Vita Mea Socialfaglig konsulent

Vita Mea, Hvidovre

Vi vokser og søger en ny kollega som socialfaglig konsulent til koordinering og drift af forløb.

Dine opgaver spænder bredt fra at være en stærk samarbejdspartner med sagsbehandleren til at afgrænse og afklare rammer for praktik. Du skal igangsætte og følge op på andre indsatser, mentoropgaver, finde og etablere de skræddersyede praktikker og fleksjob samt sikre den håndholdte opfølgning.

Vi skræddersyr praktikker og er opsøgende overfor virksomhederne og vores eksisterende og nye samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du er stærk i relationsarbejdet og trives med at servicere og skabe nye samarbejdspartnere.

Din indgangsvinkel kan være socialfaglig, fra vikar- og rekrutteringsbranchen, leder, fysioterapeut eller noget helt andet. Dit menneskesyn og din evne til at motivere og skabe forandring kombineret med lysten til at lære er det, der tæller.

Vallensbæk Kommune Vikariat som Servicekonsulent til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Vallensbæk Kommune

Er du serviceminded og trives du i mødet med borgeren, så er du måske vores nye kollega i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus ligger i Center for Sundhed, Kultur og Fritid hvor der er højt til loftet, så du får rig mulighed for at udvikle dig i jobbet. Du får ansvar og mange forskellige opgaver. Du kommer til at arbejde med mange forskellige fagligheder, der ihærdigt arbejder med at skabe gode rammer og tilbud for kommunens borgere. Vi løber stærkt, samtidig med at vi har det sjovt.

Arbejdsområder for den nye servicekonsulent

 • At indgå i den daglige drift af Kultur- & Borgerhuset, hvor alle medarbejdere indgår i vagtordning og både skal kunne løse biblioteks- og borgerserviceopgaver.
 • Diverse driftsopgaver på bibliotek- og borgerserviceområdet
 • Afløsning i rådhusets reception til frokost, ved sygdom, ferie m.m.
DSB
Contract Manager til DSB Vedligehold

DSB, Taastrup

Er du Contract Manager og har erfaring med kontraktstyring, og motiveres du af muligheden for at arbejde i en virksomhed, der gør en forskel i den grønne omstilling med formålet: Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige?

I så fald kan det være dig, vi er på udkig efter som Contract Manager på DSB Vedligeholds portefølje af kontrakter.

Du motiveres af at

 • Arbejde professionelt med kontraktstyring, hvor du alene eller sammen med dine kollegaer sikrer en proaktiv og systematisk opfølgning på kontraktuelle ændringer, leverancer og forpligtelser
 • Sikre håndteringen vedr. bod/bonus, fakturaer og garantier
 • Yde faglig kommerciel og kontraktstyringsmæssig støtte til værkstedscheferne og dine kollegaer i Supply Chain
DSB
Bolig- og Planstyrelsen Jurist til planlovsområdet

Bolig- og Planstyrelsen, København

Interesserer du dig for byudvikling og landzonereglerne, og har du lyst til at være en af vores juridiske problemknusere og hjælpe os med at udvikle planloven som grundlag for kommunernes planlægning og den fysiske udvikling i Danmark? Så er du måske vores nye kollega i den del af planlovsområdet, hvor vi arbejder med vejledning, tilsyn, udvikling og digitalisering.

Vi søger en jurist, der kan hjælpe os med de svære sager, hvor der er brug for at gå i dybden med lovfortolkning og retspraksis mv. for at finde løsninger på aktuelle problemer, der ofte har stor politisk interesse, og som kan bidrage til, at vores landsplandirektiver og vejledninger mv. også fra en juridisk vinkel fremstår klare, overskuelige og lettilgængelige.

Krifa Medlemskonsulenter til Kontaktcenter Aarhus

Krifa

Ønsker du et job med høj faglig stolthed, humørfyldte kolleger og God Arbejdslyst?

Da vi opretter et nyt team, søger vi nye medlemskonsulenter pr. 1. december 2022 Som medlemskonsulent kommer du til at indgå i et spændende, dynamisk og effektivt kontaktcenter med ca. 90 medlemskonsulenter fordelt på 4 teams, hvoraf det ene er et juridisk team. Vores vigtigste opgave er at give medlemmerne en oplevelse af God Arbejdslyst i alle samtaler.

Du får som medlemskonsulent grundig træning, masser af faglig udvikling og indblik i alle dele af Krifas arbejde. Du bliver en del af et team af motiverede og engagerede kolleger, som alle bidrager til at skabe et sjovt og hyggeligt arbejdsmiljø.

Faxe Kommune Juridisk konsulent til social- og beskæftigelsesområdet

Faxe Kommune, Haslev

Vi søger en kollega med en juridisk baggrund som har erfaring og kompetencer indenfor voksensocial- og beskæftigelsesområdet. Vi søger dig, der er god til at oversætte og omsætte svært juridisk stof og som formår at give faglig sparring og sagsbehandle på højt niveau.

Stillingen kræver, at du har juridisk forståelse og knivskarpt kan bruge din viden til at løse en lang række juridiske opgaver. Du er vant til at koordinere, indsamle, tolke og formidle relevante informationer mellem forskellige parter og aktører.

Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder er bl.a.:

 • Implementering af ny lovgivning og principafgørelser, herunder implementering af den nye hovedlov for at sikre en mere enkel og sammenhængende indsats.
 • Rådgivning og sparring til ledelse og medarbejdere i socialretlige og beskæftigelsesfaglige spørgsmål.
 • Juridisk sparring og bistand i sager med tung/kompleks jura.
Koda
Koda søger en Juridisk chefkonsulent

Koda, København

Vil du være en central person med stor indflydelse på løsningen af dine arbejdsopgaver? Vil du være en del af en organisation, som er førende i branchen, er visionær og har et strategisk fokus på bæredygtighed? Ønsker du at blive en del af en kultur med højt engagement og trivsel samt fokus på et balanceret arbejdsliv og fleksibilitet? Så kan du være vores kommende kollega i Juridisk afdeling i Koda.

Koda

Som juridisk chefkonsulent får du en central rolle i afdelingen, som bl.a. varetager:

 • Konkret sagsbehandling, fx flow af rettigheder til og fra Koda, kontraktlige spørgsmål med ophavsretligt tilsnit etc.
 • Sparringspartner samt generel juridisk bistand til husets øvrige afdelinger
 • Sikring af at Koda lever op til lovkrav, fx lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og databeskyttelsesregler
Koda
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Dygtig jurist med interesse for forbruger- og konkurrenceret (genopslag)

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, København

Vil du være på hold med europamestrene i digital infrastruktur, og er du på udkig efter et udfordrende job, hvor der samtidig er balance mellem arbejds- og privatliv?

Du vil blive en del af en engageret gruppe af jurister, som løfter opgaverne sammen i et stærkt juridisk miljø, og hvor vi prioriterer både det faglige og det sociale samvær højt.

De konkrete arbejdsopgaver tilpasses efter dine kvalifikationer og kan blandt andet omfatte:

 • Udarbejdelse af regler på teleområdet om forbrugerbeskyttelse og forsyningspligt
 • Tilsyn med reglerne om netneutralitet og roaming
 • Vejledning af borgere, virksomheder og myndigheder om regler og rettigheder

Du vil få mulighed for at afprøve og få erfaring med mange forskellige typer af juridiske opgaver i samarbejde med dine kollegaer.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV