1.538 job matcher din søgning 1.538 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Mandecentret Botilbud ApSMandecentret Randers søger pædagog med erfaring fra bosted

Mandecentret Botilbud ApS

Vi søger en erfaren pædagog med et solidt fagligt grundlag og gerne med erfaring fra bosted eller lignende.

Dine primære arbejdsopgaver og jobfunktion vil være at varetage § 110 beboertilbud i samarbejde med dine kolleger. Dette indebærer blandt andet:

 • Kontaktperson for beboere (skabe og fastholde overblik over beboernes sager)
 • Samtaleforløb og rådgivning, samt journalisering
 • Ansvarlig for aktiviteter som natur, fitness, sport m.m.
 • Ind- og udflytning af beboere
 • Udfærdigelse af opholdsplaner
Solrød KommuneVil du være med til at gøre en forskel i en veldrevet kommune? Hvis ja, så er du måske en af vores nye faglige teamkoordinatorer i myndighedsfunktion, Familieafsnittet, Solrød Kommune?

Solrød Kommune

Er du en erfaren sagsbehandler på myndighedsområdet for udsatte børn og unge/børn og unge med handicap, som har et ønske om at rykke videre til en stilling med større mulighed for at sætte retningen i den fælles praksis? Brænder du for at yde faglig sparring, håndtere klagesager, udvikle og vedligeholde arbejdsgange og ser du systematik, lovmedholdelighed og et stærkt fokus på økonomi, som en helt afgørende trædesten til godt socialfagligt arbejde? Så er du måske vores nye socialfaglige koordinator?

Familieafsnittet i Solrød Kommunes Børn- og Ungerådgivning er blevet opnormeret med 2 nye faglige teamkoordinatorstillinger. Den ene stilling forankres organisatorisk i vores specialrådgivningsteam (handicap -og social sager) og den anden i vores børn og ungeteam (sociale sager).

Halsnæs KommunePædagog til Magleblikskolens specialtilbud, Basen

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Dygtig pædagog søges til vores specialtilbud, Basen, som er for elever primært med autismespektrumforstyrrelser.

Vi har høje ambitioner for Basen. Du vil som vores nye kollega indgå i et spændende udviklingsarbejde, hvor alle medarbejdere over de næste måneder skal kompetenceudvikles. Vi arbejder ud fra TEACH-principper og med low arousal.

Din primære opgave er koncentreret omkring undervisningstiden, hvor du og dine kollegaer sammen skal skabe det læringsrum, som er nødvendigt for at sikre en kontinuerlig udvikling hos vores elever.

Vi søger dig som

 • er uddannet pædagog
 • har erfaring – gerne fra arbejdet med børn eller voksne med ASF
 • er en god kollega, der både kan bidrage, men også kan lytte
Vordingborg KommuneVi mangler to miljømedarbejdere i affaldsgruppen

Vordingborg Kommune, Langebæk

Hvis du brænder for grøn omstilling, og vil være med bag kulisserne, når der skal indsamles nye affaldsfraktioner i Vordingborg Kommune, så skynd dig at læse videre:

Som udgangspunkt vil dit ansvarsområde være at yde kompetent assistance til borgerne, når de henvender sig til affaldskontoret enten telefonisk eller via mail.

Det er derfor et must, at du som menneske er imødekommende, hurtig på tasterne, fleksibel og udadvendt. Dine faste daglige opgaver vil primært være telefonpasning og håndtering af borgerhenvendelser i vores driftssystemer til affaldshåndtering og rottebekæmpelse.

Det er derfor vigtigt, at du kan holde hovedet koldt, når der er travlt, og ikke er bange for at gå i kast med forskellige ad hoc-opgaver, som kan lande på dit bord.

Ikast-Brande Kommune
Vikar til Børnehuset Villavej

Ikast-Brande Kommune

Børnehuset Villavej søger hurtigst muligt en vikar.

Vi mangler en frisk og fleksibel tilkaldevikar. Du behøver ikke være uddannet inden for pædagogfaget – men det gør heller ikke noget, hvis du er. Bare du er interesseret og engageret i arbejdet med 0-6 års børn.

Du skal

 • indgå aktivt i det daglige pædagogiske og praktiske arbejde
 • deltage i det tætte samarbejde med kolleger og forældre
 • skabe tryghed
 • være rollemodel for børnene
 • sætte inspirerende aktiviteter i gang for børnene
Esbjerg Kommune
Socialfaglig medarbejder til barselsvikariat på botilbud i Esbjerg

Esbjerg Kommune

På Åmoseparken 71 arbejder vi hver dag på at skabe trivsel, udvikling og forandring for borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Vi søger en kollega til barselsvikariat, der deler vores begejstring for at kombinere en høj faglighed med pædagogisk og nærværende støtte. Åmoseparken 71 er en del af Udviklingscenter Vest, der er Esbjerg Kommunes samlede tilbud på handicapområdet.

Åmoseparken 71 er et kommunalt tilbud, beliggende i Esbjerg. Her bor 12 borgere i alderen 27-65 år. Målgruppen er kendetegnet ved at størstedelen af borgerne er kørestolsbrugere og får hjælp til alle dagligdagens opgaver såsom sonde, personlig pleje og kommunikation.

Vi arbejder målrettet på at skabe den bedst mulige hverdag for alle borgerne på tilbuddet og vi tager altid afsæt i borgernes individuelle behov og møder dem med respekt og i øjenhøjde.

Esbjerg Kommune
Socialfaglige medarbejdere til botilbud i Esbjerg

Esbjerg Kommune

Vi søger medarbejdere der vil bidrage til vores målrettede arbejde med at skabe den bedst mulige hverdag for alle borgerne. Vores udgangspunkt er, at alle skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens. Vi tager altid afsæt i borgernes individuelle behov og møder dem med respekt og i øjenhøjde.

Botilbuddet Åmoseparken 3 er et kommunalt tilbud, beliggende i Esbjerg. Her bor 16 borgere i alderen 21-75 år. Vi arbejder målrettet på at skabe den bedst mulige hverdag for alle borgerne, med fokus på at møde borgerne ud fra deres individuelle forudsætninger.

Målgruppen på Åmoseparken 3 er borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning. 12 af borgerne er kørestolsbrugere, og du vil derfor blive oplært i forflytning mv.

Esbjerg Kommune
Pædagog/pædagogisk assistent Kastanie Allé 3-9-11-13, Udviklingscenter Vest

Esbjerg Kommune

Udviklingscenter Vest, Kastanie Allé 3-9-11-13 søger 3 pædagoger/pædagogiske assistenter pr. 1. november 2021 eller snarest derefter, 35 timer pr. uge.

På Kastanie Allé 3-9-11-13 bor 20 borgere med udviklingshæmning. Flere har autistlignende træk og psykiske problemstillinger, og de har brug for struktur og overskuelighed i hverdagen. Deres grundlæggende behov er et overskueligt fællesskab, hvor de kan få hjælp til en individuel tilpasset struktur på hverdagen. Alle borgere har et verbalt sprog og er til en vis grad selvhjulpne.

Vi prioriterer, at hver borger føler tryghed ved at bo her. Derfor prioriterer vi den enkeltes ønsker, vaner og behov højt. Den enkelte borger skal opleve at blive set, hørt og forstået.

Esbjerg Kommune
Socialfaglige medarbejdere, Bostedet BO-25, Esbjerg

Esbjerg Kommune, Bramming

Center for Socialpsykiatri søger pr. 1. december 2021 eller snarest muligt 2 medarbejdere til Bostedet BO-25, et § 107 botilbud efter serviceloven, 2 Akut pladser efter §82 og 3 tilbud efter §105, i alt 15 borgere.

Stillingerne er på 32 timer pr. uge i dag-/aftenvagter samt hver 3. week-end og enkelte nattevagter kan forekomme.

Vi søger sundhedsfaglige/socialfaglige medarbejdere,

 • som kan arbejde med resultatdokumentation eller vil indgå i læring til at mestre dette
 • som har kendskab til psykisksårbarhed, selvskade og gerne med KRAP tilgang
 • som er engageret og med gode samarbejdsevner
Esbjerg Kommune
Administrativ medarbejder (barselsvikar) til Sekretariatet i Frodesgade, Teknik & Miljø.

Esbjerg Kommune

Vores kollega går på barsel og vi har derfor brug for en barselsvikar, der har lyst til at arbejde med betjening af Esbjerg Kommunes borgere og administrative opgaver. Er det lige dig og kan du lide at samarbejde med mange forskellige kolleger på en dag, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

I Sekretariatet varetager vi bl.a. økonomi-/administrationsopgaver for og i samarbejde Teknik & Miljøs øvrige afdelinger, ligesom vi er i tæt samarbejde med kommunens centrale afdelinger. Det betyder at dine opgaver bl.a. vil være:

 • Fordeling og behandling af digital post
 • Borgerhenvendelser
 • Oprettelse og journalisering i Acadre
Esbjerg Kommune
Naturglad pædagog til Område Esbjerg NV - Hjerting, Afd. Galaksen

Esbjerg Kommune

Vil du være en del af en spændende hverdag og en fantastisk personalegruppe, hvor fagligheden er høj og barnet altid er i fokus?

Så er Galaksen en arbejdsplads for dig! Vi er en kommunal daginstitution beliggende i Sønderris i Esbjerg.

Vi er i Galaksen normeret til 95 vuggestuebørn og 190 børnehavebørn fordelt på to huse. Galaksen består udover Solstrålen af Stjerneskuddet og Regnbuen. Du kan læse mere om Galaksen på vores hjemmeside.

Vi søger en naturglad pædagog til Galaksen Solstrålen i vores udegruppe Grønærten, som er vores bus der dagligt kører ud og har til huse i det naturskønne Marbæk gård.

Esbjerg Kommune
Område Ribe, Afd. Kaskelotten søger en pædagog

Esbjerg Kommune

Vi søger en pædagog i en fast stilling til vores vuggestue på 30 timer pr. uge med tiltrædelse 1. december 2021.

Kaskelotten er en integreret daginstitution, der består af en vuggestueafdeling med 24 (0-2 årige børn) og 2 børnehavegrupper med ca.42 børn, som er fordelt på 2 stuer (3-4 årige børn) Sæl gruppen og Haj - gruppen (4-5 årige børn).

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i:

 • Høj faglighed med fokus på børns læring, trivsel og udvikling
 • Arbejde i aldersopdelte grupper, med fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling
 • Arbejde målrettet med den styrkede læreplan
Esbjerg Kommune
Receptionist / Administrativ medarbejder i Drift & Økonomi, Fritid, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune

Er du serviceminded, kan lide at have personlig kontakt med borgere og frivillige, er opsøgende på opgaver og har blik for, hvor du kan gøre en forskel? Så er du måske vores nye receptionist på Plejehjemmet Hedelund.

Vi søger en selvstændig person, der trives med at servicere borgere og kan arbejde alene i det daglige. Du bliver en del af Kontaktteamet i forvaltningen Fritid, Sundhed & Omsorg. Du har din arbejdsdag på Plejehjemmet Hedelund, og hovedparten af dine kolleger arbejder ud fra Ådalsvænget 36. I din hverdag på Plejehjemmet Hedelund vil du have et samarbejde med plejehjemslederen og øvrige teamledere i huset. Dine arbejdsopgaver er blandt andet, at medvirke til at understøtte de frivillige aktiviteter i huset bl.a. i form af booking af lokaler, udarbejde blad/diverse opslag m.m.

Esbjerg Kommune
Område Midt-og Østerbyen, Afd. Rørkjærhusene søger 3 pædagoger

Esbjerg Kommune

Vi søger 2 pædagoger til faste stillinger med 35 timer i ugen og 1 pædagog til et barselsvikariat med 35 timer i ugen.

Tiltrædelse for de 2 fast ansatte pædagoger er 15. oktober 2021 eller snarest muligt derefter. Barselsvikaren er med tiltrædelse 15. november 2021.

Afd. Rørkjærhusene er en kommunal integreret daginstitution i Midt- og Østerbyen. I vores daginstitution er legen en af de vigtigste veje til læring. Vi tror på naturen er en af de bedste læringsmiljøer, og vi er ude i al slags vejr og har nogle skønne store naturrige legepladser som vi nyder at lege i. Tryghed, ro, fordybelse og tid til selvhjulpenhed er nøgleord her hos os.

Vi har ca. 68 skønne vuggestuebørn og ca. 94 børnehavebørn der dagligt kommer i vores 3 huse. Manøgade, Lille Bjørn og Store Bjørn.

Egedal Kommune
Børnehuset Paletten søger energisk og engageret pædagogmedhjælper

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger en pædagogmedhjælper til vores vuggestueafdeling. Dog ansættes du i huset og skal derfor være parat til at arbejde med alle børn i aldersgruppen 0-6 år. Stillingen er på 37 timer ugentligt og gerne med start hurtigst muligt.

Børnehuset Paletten er et integreret dagtilbud beliggende i Ølstykke. Vi huser i øjeblikket 122 børn i alderen 0-6 år. Egedal Kommune har områdeledelse og Paletten er en del af Område Ølstykke.

Vi arbejder ud fra overordnede indsatsområder for et sammenhængende og udviklende børneliv.

Egedal Kommune
Esbjerg Kommune
Pædagog til barselsvikariat i Afd. Ny Åmosevænget, Sædding-Gjesingområdet

Esbjerg Kommune

Sædding-Gjesing området søger fleksibel og faglig velfunderet pædagog, der brænder for arbejdet med 0-6 års børn til Ny Åmosevængets børnehave/vuggestue.

Stillingen er et barselsvikariat, 37 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. november 2021 eller snarest muligt derefter.

Vi søger en pædagog der:

 • Er fagligt velfunderet i pædagogisk praksis og kan arbejde med professionelle relationer
 • Er opdateret i forhold til den Styrkede Pædagogiske Læreplans indhold
 • Er systematisk, ansvarlig og har et godt overblik i hverdagen
Esbjerg Kommune
Område Jerne - Spangsbjerg Afd. Bydelens Børnehus søger 2 pædagoger

Esbjerg Kommune

Er du nærværende pædagog, der brænder for sundhed og bevægelse for børn 0-6 år? Tør du gå forrest og skabe trygge stimulerende læringsmiljøer for en børnegruppe? Så er du måske vores nye pædagog.

Vi søger 2 pædagoger i barselsstillinger på hver 37 timer, med tiltrædelse 1. november 2021 i vores vuggestue.

Vi er børn og voksne med forskellige kulturelle baggrunde, som gerne vil udvikle vores afdeling i samarbejde med 2 nye kollegaer.

Stevns KommuneMagnoliegården søger pædagog

Stevns Kommune, Hårlev

Interesseret i udfordringer? Er du pædagog med ønske om at arbejde på døgninstitution? Så se her!

Magnoliegården er et specialiseret behandlingshjem og består af tre døgnafdelinger og intern skole. Målgruppen er potentielt normalt begavede børn med svære psykosociale vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser samt neuropsykiatriske diagnoser som bl.a. ADHD og autisme. Børnene er i den skolepligtige alder 6 til 13 år ved indskrivning.

Vi søger pædagoger, som er indstillede på at indgå i den kultur, der er bærende for samarbejdet blandt kollegaer og samværet med børnene. Vi søger pædagoger, som møder børnene med omsorg, optimisme og samtidig kan fastholde krav og aftaler i en til tider hurtiggående dagligdag.

Musikalsk LegestuePædagog, Musikpædagog eller PAU

Musikalsk Legestue, Odense

– søges til unik, privat Musikalsk Børnehave i udkanten af Odense

Musikalsk Børnehave søger pædagog med høj faglighed og musikalske kompetencer. Stillingen er på 33 timer om ugen. Har du interesse i at skabe læringsfællesskaber/-miljøer, hvor børn i alderen 2,10-6 år, kan opleve sig som værdifulde, betydningsfulde deltagere og udvikle gode forudsætninger for at få en livsbane, hvor de bliver kompetente og aktive medborgere? Så glæder vi os til at høre fra dig.

Vi er en lille institution med 35 børn i alderen 2,10-6 år. Musikken er en del af vores kerneværdier, og vi bruger musik, sang og instrumenter som pædagogiske værktøjer. Børnene får positive oplevelser gennem musik, og samtidig stimuleres deres indlæring gennem sang, dans, bevægelse og spil på diverse instrumenter. Vi lægger vægt på plads til fordybelse, nærvær og inkluderende læringsmiljøer.

Den Sociale Udviklingsfond
Er du vores nye socialkonsulent, som ønsker selvbestemmelse og masser af faglig udvikling?

Den Sociale Udviklingsfond, Vordingborg

I SUF Sydsjælland er vi kendte for nytænkende løsninger, der gør en verden til forskel for sårbare unge.

Som socialkonsulent kommer du helt tæt på den unge og de udfordringer, som vedkommende kæmper med. Men også på de drømme, som den unge skal have vakt. Du følger den unge, der for første gang i sit liv skal bo alene, du hjælper med at skabe en struktur, som får hverdagen til at hænge sammen, du støtter den unge i forhold til skole eller praktik, og du følger den unge til misbrugsbehandling, hvis det er en del af indsatsen.

Den Sociale Udviklingsfond