1.230 job matcher din søgning 1.230 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Pædagog søges til Fortunaskolen Gørding Skole og SFO

Esbjerg Kommune

Gørding Skole Fortuna i Esbjerg Kommune søger pr. 1 december 2022 eller snarest derefter en pædagog, som har stor interesse i at arbejde med børn og unge i både fritids- og skoleregi.

Din primære ansættelse vil være i SFO og skole med 37 ugentlige timer.

I Fortunaskolens fritidstilbud tilstræber vi at tilbyde gode rammer for alle børn og unge i distriktet med det formål bevidst at fremme børn og unges trivsel og læring.

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med arbejdet i både SFO og skole.
 • Kan strukturere og gennemføre pædagogiske aktiviteter i fritidsdelen.
 • Bidrager til en hverdag med tryghed, omsorg og udvikling for det enkelte barn.
Esbjerg Kommune
Administrativ medarbejder til Kommunikation & Hjælpemidler

Esbjerg Kommune

Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor kvalitet og arbejdsglæde er i fokus

Vi har en stilling som administrativ medarbejder 30-37 timer om ugen med ansættelse fra 1. december 2022 eller efter aftale.

Kommunikation & Hjælpemidler er en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum, og hvor vi arbejder engageret med vores opgaver. Målgruppen er borgere med nedsat funktionsevne indenfor følgende områder og emner; syn, høre, tale, stemme, hjerneskadede med kommunikative vanskeligheder samt udvalgte hjælpemiddelområder, bl.a. kropsbårne hjælpemidler.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Bogføringsopgaver
 • Budgetopfølgning
 • Receptionistopgaver som telefonbetjening og modtage borgere
 • Andre administrative opgaver
 • Mindre udviklingsopgaver i forhold til udvikling af det administrative område
Esbjerg Kommune
Skolepædagog søges til Gredstedbro skole Vadehav

Esbjerg Kommune

Kan du forestille dig en hverdag, hvor dagene ikke ligner hinanden, og hvor du som pædagog er med til at sætte fokus på børns læring og trivsel, så er det dig, vi søger!

Gredstedbro Skole søger pr. 1.december 2022, en positiv, nysgerrig og nærværende pædagog i en 35 timers stilling.

Gredstedbro skole, Vadehav er en 2-sporet skole fra 0.-9. årgang. Skolen har 320 elever, 24 lærere og 9 pædagoger.

Din arbejdstid vil ligge både i skole og SFO, så vi skaber bedre trivsel og sammenhæng mellem børnenes tid i skole og fritid. I dette skoleår vil din arbejdstid primært være omkring 2. årgang, samt hver 2. torsdag på forskellige årgange som ressource ved temadag.

Fra april bliver din opgave at tage imod vores nye skolebørn i vores førskolegruppe. I SFO-tiden vil din opgave, sammen med det øvrige pædagogiske personale, være at skabe en afvekslende, sjov, udfordrende og spændende fritid.

Esbjerg Kommune
ICS medarbejder til Borgerservice

Esbjerg Kommune

Vi søger en medarbejder til International Citizen Service i Borgerservicecenter Esbjerg.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. december 2022.

Du bliver en del af et team på 16 medarbejdere.

Din primære opgave bliver at hjælpe internationale borgere med registrering af indrejse, sygesikring, skattekort og MitID, men du vil også få mulighed for at arbejde med andre spændende opgaver som fx:

 • Udstedelse af pas og kørekort
 • Flytning, udrejse og andre folkeregisteropgaver
 • Hjælp til digital selvbetjening og hjælp til ikke-digitale borgere

Arbejdet består i personlig, digital, skriftlig og telefonisk betjening af kommunens borgere og virksomheder.

Glostrup Kommune
Pædagog eller sosu

Glostrup Kommune

Bakkehuset søger pædagoger eller sosu-assistenter til ledige stillinger.
Er du vores nye kollega?

Bakkehuset er et §108 botilbud, for voksne med diagnoser indenfor ASF og med nedsat funktionsevne. Vi er beliggende i nærheden af Glostrup Hospital og består af tre enheder, Hus 7, 9 og 11. I hver enhed er der 6 beboere i alderen 25-67 år, og alle beboere har hver deres lejlighed. Vi har et hyggeligt udemiljø og gør gerne brug af de omkringliggende faciliteter i området.

Alle beboere har behov for personlig støtte og omsorg, tilpasset den enkeltes behov og funktionsevne. Herunder kan hjælp til personlig pleje forekomme.

Bakkehuset arbejder metodisk med KRAP, visuel støtte fx Boardmaker og Low Arousal. Vi praktiserer princippet "Gentle Teaching", som en naturlig tilgang til beboerne. Oplæringen i disse metoder vil foregå løbende.

Brylle Private Børnehave Er du den nye leder i verdens fineste lille oase af en privat institution beliggende midt i Brylle?

Brylle Private Børnehave, Tommerup

Er du klar til at skulle lede et lille kompetent og fagligt stærkt pædagogisk team, og kan du se dig selv med en kombination af lederopgaverne og samtidig også være en del ”af gulvet” sammen med børnene og de ansatte pædagoger?

Vi er en mindre privat børnehave beliggende midt på Fyn, som har eksisteret siden 1984, og vi har været private siden 2014. Vores nærmiljø består af smuk, landlig natur i en mindre lille by. Der er ikke langt til idrætshal, legeplads og grønne områder, som vi tager til på vores ladcykler, så ofte vi kan!

Som husets leder skal du vedligeholde den tydelige organisering i huset, herunder holde styr på møder, ansvarsområder og rollefordeling, så det understøtter den pædagogiske praksis.

Det er vigtigt, at du er synlig og imødekommende for børn, medarbejdere og forældre og er god til at kommunikere.

TIPONI ApS Engageret mentor med erfaring fra sygedagpenge

TIPONI ApS, Brøndby

Vi har travlt med sygedagpengeforløb og søger en ny mentor i Tiponi med erfaring fra sygedagpenge.

Du skal have erfaring med arbejdet med sygemeldte borgere, hvor fokus er på den sygemeldtes ressourcer, udviklingsmuligheder og potentialer. Du skal vægte den virksomhedsbaserede indsats højt, med særligt fokus på fastholdelse. Med afsæt i dét er målet at gøre sygeperioden, så kort som mulig.

Som konsulent er det vigtigt, at du har et solidt kendskab til beskæftigelsesområdet.

Du får en spændende og afvekslende hverdag, som vil byde på et væld af varierende opgaver. Du vil få ansvar for, at der sker en positiv udvikling ift. borgernes forløb.

Opholdsstedet Infinitus ApS Pædagoger

Opholdsstedet Infinitus ApS

 • Ønsker du at være en del af en nyetableret institution i vækst, hvor du er med til at præge fundamentet og strukturen?
 • Ønsker du at være del af at påvirke unge mennesker, så de lykkes?
 • Ønsker du en arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæde vægtes højt?

Så mangler vi dig på Infinitus, hvor vi sammen skal skabe de bedste forudsætninger for de unges liv.

På Infinitus tages der udgangspunkt i en neuropædagogisk praksis, der bygger på pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder begrundet i neuropsykologisk teori om hjernen, dens udvikling, struktur og grundlæggende funktioner. Der er fokus på sammenhænge mellem emotioner, kognitive funktioner og kognitiv udvikling.

Vi søger pædagoger med gode værdier, der tør udfordre fagligheden i samarbejde med sine kolleger, og som har lyst til at bidrage til udviklingen af Infinitus.

Fonden Egesborg Uddannet pædagog til fuldtidsstilling

Fonden Egesborg, Mern

Vi søger: Uddannet pædagog, gerne med konkret erfaring fra opholdssted eller lignende arbejde med udsatte børn under 18 år

Fonden Egesborg er et socialpædagogisk opholdssted, beliggende i skovbrynet tæt på Mern i Vordingborg kommune. På opholdsstedet bor 12 børn og unge i alderen 7-19 år, fordelt i 3 afsnit.

Vi har på opholdsstedet en klar faglig linje og arbejder målrettet ud fra en narrativ tilgang, Low arrousel metoden og den neuroaffektive metode og tænkning. På opholdsstedet kvalificeres vores pædagogiske arbejde og metodevalg af stedets interne psykolog.

Stillingen er primært i afsnit ”Træhuset”. I afsnittet bor 4 svært omsorgsvigtede børn, i alderen 9-12 år med betydelige tilknytnings, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer og som i hverdagen har brug for tæt støtte, guidning og visuel struktur.

Ikast-Brande Kommune
Pædagog, 35 timer Barselsvikariat

Ikast-Brande Kommune

Børnehuset Isenvad er en aldersintegreret daginstitution, hvor vi har ca. 45 børn fordelt på to grupper.

Vores institution er indrettet så vi har mulighed for at arbejde i små grupper med børnene. Legepladsen giver mulighed for både udfordringer og fordybelse.

Vi arbejder struktureret og med en tydelig pædagogisk linje, som giver tryghed i hverdagen for børn, forældre og personale.

Vi søger en positiv, energisk og initiativrig kollega, som har overblik, engagement og evnen til at drage omsorg for andre.

Struer Kommune
Pædagog 37 timer til Hjerm Landsbyordning, Dagtilbuddet

Struer Kommune

En af vores dygtige pædagoger skal nu arbejde i vores 0.-klasse. Derfor søger vi en 37-timers pædagog til børnehaven med tiltrædelse snarest eller senest d. 1.12.22.

I Hjerm Landsbyordning er der dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole, og vi er beliggende i et naturskønt område mellem Struer og Holstebro, lige for enden af motorvejen. Bred erfaring med aldersgruppen vil blive vægtet højt.

Vi tilbyder:

 • et dagtilbud med ca. 90 livsglade børn i alderen 0-6 år, fordelt med 20 børn i vuggestuen og 70 børn i børnehaven
 • et tæt samarbejde med vores fem tilknyttede dagplejere samt 21 medarbejdere i institutionen
 • et aktivt, engageret og godt samarbejde med forældre og lokalsamfund

Vi forventer, at du er en engageret kollega, som har empati for og fokus på det enkelte barn, og at du trives i en travl hverdag, hvor der også er plads til gode grin.

Fonden Det Socialpædagogiske Opholdssted Måske er du vores nye pædagog i Grennessmindes Botilbud

Fonden Det Socialpædagogiske Opholdssted , Taastrup

Har du øje for individet og individet i fællesskabet, og har du lyst til at være en central spiller i Grennessmindes arbejde med udsatte unge mellem 17 og 30 år? Motiveres du af, at se deres ressourcer, understøtte deres udvikling og støtte dem i at realisere deres drømme? Tror du på, at forandringer sker spontant og hele tiden? Så er Grennessminde måske noget for dig.

Som pædagog er du ansvarlig for en mindre gruppe unge, hvor din primære opgave er at være relationsskabende, støtte og skabe rammer for en positiv udvikling med afsæt i den unges handleplan. Du skal finde glæde og motivation i at gøre en positiv forskel i de unges liv.

Vi tilbyder dig at blive en del af en socialøkonomisk virksomhed, der er til for de unge samt mulighedsrum, indflydelse og engagerede kollegaer.

Specialskolen Bramsnæsvig's Døgn og Aflastningstilbud ApS Vi søger en pædagog eller sosu-assistent til vores døgntilbud med børn, unge og voksne i alderen fra 6-22 år

Specialskolen Bramsnæsvig's Døgn og Aflastningstilbud ApS, Kirke Såby

Drømmer du om et alsidigt og spændende job, hvor faglighed har høj prioritet, og hvor neuropædagogik er vores fælles forståelsesramme? Motiveres du af at skabe trivsel og udvikling for børn med særlige behov? Så er du måske vores nye kollega.

Specialskolen Bramsnæsvig er en selvejende virksomhed med skole, døgn- og aflastningstilbud. Vi søger en ny kollega, der kan identificere sig med vores værdigrundlag, som bygger på tillid, anerkendelse og udvikling. En medarbejder, der i samarbejde med kollegaerne kan skabe en struktureret og velfungerende hverdag, der sikrer børne-/ungegruppens og den enkeltes udvikling.

Du motiveres af at bidrage til børn og unges trivsel og udvikling – også når udviklingen sker i små skridt. Du skal have gode relationelle kompetencer og lyst til faglig udvikling.

Gem
Ikast-Brande Kommune
Aflaster til Familierådgivningen

Ikast-Brande Kommune, Klovborg

Familierådgivningen i Ikast-Brande Kommune søger aflaster til en 13-årig dreng med ADHD og en blandet udviklingsforstyrrelse.

Han interesserer sig særligt for gaming og elektronik, er praktisk anlagt og elsker at bruge sine hænder. Han er glad for at være udenfor, så gå- eller cykelture er også en mulighed.

Indhold:

Primært som støtte i hjemmet til aflastning af forældre og lillesøster. På sigt vil indholdet også være at følge med til fritidsaktiviteter og ungdomsskole, deltage på ture ud af huset sammen med familien samt støtte ham i det sociale samspil med andre.

Frederiksberg Kommune Er du vores nye souschef på Skolen ved Nordens Plads? Frederiksberg Kommunes specialskole

Frederiksberg Kommune

Genopslag: Da det desværre ikke er lykkedes os at finde den helt rigtige kollega til vores team blandt ansøgerne i første runde, åbner vi endnu en gang op for muligheden for at blive vores nye souschef.

Skolen ved Nordens Plads søger en souschef med start hurtigst muligt og senest d. 1. januar 2023. Skolen ved Nordens Plads er et helhedstilbud med omkring 230 børn og unge samt 170 medarbejdere. Vi har børn i dagbehandling, børn på et tidligt udviklingstrin, børn med udfordringer inden for autismespektrum forstyrrelser samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi søger en souschef til et udviklende og spændende lederjob. Du vil blive en del af et ledelsesteam på syv med selvstændigt ansvar for din egen afdeling og opgaver. Ledelsesteamet samarbejder loyalt og fleksibelt om ledelsesopgaven for skolens samlede drift og udvikling.

Vordingborg Kommune Tilkaldevikarer til Botilbuddet Topasvænget

Vordingborg Kommune, Stege

Center for Socialpædagogik Vordingborg søger vikarer til botilbuddet Topasvænget på Møn. Vi søger primært tilkaldevikarer til weekendtjenester, men også til at dække akutte vagter i hverdagen.

Vores borgere er mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, hvor forflytning og personlig hygiejne er en naturlig del af vores hverdag.

Vi arbejder ud fra centrets og Vordingborg Kommunes værdier og visioner om at udøve respekt for det enkelte menneske samt at støtte op om basale og sociale behov i hverdagen i et helhedsorienteret mål om, at den enkelte oplever sine muligheder for forøget livskvalitet. Som vikar i centret er du en stor del af den enkelte borgers liv og er derfor med til af løfte kerneopgaven sammen med det faste personale.

Stentevang børnehave og vuggestue Pædagog

Stentevang børnehave og vuggestue, Ringe

Stentevang private børnehave og vuggestue, Banevænget 28, 5750 Ringe, søger en erfaren pædagog til vores børnehave pr. 1.12.2022. Stillingen vil være på 37 timer.

Stentevang er en integreret institution, normeret til 45 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn.

Vi er en grøn institution og vi arbejder med friluftsrådets materiale "de grønne spirer" og dermed er naturen, bæredygtighed og økologi også naturlige elementer i vores hverdag.

Du vil møde kollegaer, der vægter anerkendelse højt, det gælder både kollegialt og i forhold til vores børn og forældre. Du vil opleve, at vi behandler hinanden med respekt, interesse og omsorg og derved værner vi om den gode atmosfære og omgangstone, som er en væsentlig del af Stentevangs dna. Du vil blive en del af en personalegruppe, der er mødestabile, fleksible, engagerede og har ejerskab for vores arbejdsplads.

Gem
Grønlands Selvstyre
Licensafdelingen søger 1 ny kollega.

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Dine primære opgaver vil være sagsbehandling knyttet til udstedelse af tilladelser og være den primære kontaktperson for selskaber og privatpersoner. Du vil få en portefølje af tilladelser, som du er ansvarlig for. Du vil endvidere efter omstændighederne deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår, og bidrage til styrelsens informationsvirksomhed og markedsføring.

Vi lægger vægt på, at du har en relevant videregående uddannelse, gerne inden for samfundsvidenskab, jura eller offentlig administration.

Grønlands Selvstyre
Byggelegepladsen Regnbuen
Pædagog og barselsvikar for pædagog

Byggelegepladsen Regnbuen, Hvidovre

Byggelegepladsen er en selvejende fritids- og Ungdomsklub i Hvidovre kommune. Vi har driftsoverenskomst med Hvidovre kommune, og egen bestyrelse med et flertal af forældre. Vi er en lille og overskuelig personalegruppe med 8 fastansatte og en håndfuld vikarer. Vi har skiftende praktikanter fra ind- og udland.

Byggelegepladsen har 180 medlemmer 9-18 år, en lille ungdomsklub, et stort, grønt udendørs område med masser af potentiale, et dejligt gammelt hus med mange spændende rum, et større dyrehold med 4 heste, 3 geder, 2 grise, kaniner, høns og meget, meget mere.

Vi lægger især vægt på det pædagogiske arbejde med børn og dyr, natur og udeliv, bevægelse, kreativitet, samvær med børnene og de unge - og mad!

Byggelegepladsen Regnbuen
Favrskov Kommune Afdelingsleder til stilling i Voksenhandicap, Favrskov Kommune

Favrskov Kommune

Brænder du ligesom os for arbejdet med voksne, der har et udviklingshandicap og for at lede den vigtige opgave, kan du nu blive en del af holdet! Vi søger fra den 1. januar 2023 en ny afdelingsleder til Voksenhandicap i Favrskov Kommune.

Vi søger en afdelingsleder, som ser på tværs af områder og faggrupper og altid prioriterer en helhedsorienteret indsats i samarbejde med borgerne. Vi søger en leder, som kan se løsninger og muligheder, og som kan skabe de gode rammer for medarbejderne, så borgerens ønsker, håb og drømme altid kan være i højsæde.

Som afdelingsleder i Voksenhandicap skal du kunne organisere og lede opgaver og indsatser, så medarbejdere og borgere får mest mulig handle- og beslutningskompetence. Du skal kunne omsætte områdets vision og strategier, så der skabes fælles retning, mindset og følgeskab til vores fælles opgaveløsning.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV