752 job matcher din søgning 752 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune
Engageret barselsvikar til grundvandsgruppen hos Teknik og Miljø

Ikast-Brande Kommune

Kender du til grundvandsområdet? Har du lyst til at blive en del af en spændende og udfordrende dagligdag? Og vil du hjælpe os med at behandle vandindvindingssager? Så er det lige dig, vi mangler!

Da vores kollega snart går på barselsorlov, søger vi en barselsvikar til at hjælpe os med at løse forskellige opgaver inden for grundvandsområdet. Du vil primært komme til at lave indvindingstilladelser samt generel administration og sagsbehandling. Herudover vil du skulle løse andre grundvandsrelaterede opgaver, f.eks.:

 • Behandling af ansøgninger om tilladelse til vandindvinding og nye boringer
 • Administration i forbindelse med indberetning af oppumpede vandmængder samt løbende opdatering og vedligehold af databaser m.v.
 • Tilsyn med vandindvindingsboringer
Gribskov Kommune
Socialrådgiver/socialformidler til Team Fleksjob og Ledighedsydelse

Gribskov Kommune, Helsinge

Én af vores dygtige kolleger har fået nye udfordringer internt i Center for Job og Unge. Vi søger derfor en sagsbehandler/beskæftigelseskonsulent til Team Fleksjob og Ledighedsydelse, der arbejder med borgere på ledighedsydelse og borgere ansat i fleksjob.

Fleksjob og ledighedsydelse er et komplekst og spændende område, der stiller store krav til medarbejdernes kommunikative evner, lovgivningsmæssige kendskab og socialfaglige kompetencer.

Du får en afvekslende hverdag, hvor du både skal kunne rådgive og motivere omkring jobsøgning, og samtidigt kunne trække på din solide socialfaglige ballast, når borgere skal afklares og beskrives til møde med rehabiliteringsteamet. Der skal følges op på borgere ansat i fleksjob eller skånejob, og der skal vejledes om handicapkompenserende ordninger.

Gribskov Kommune
Københavns ProfessionshøjskoleTo administrative medarbejdere til Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser

Københavns Professionshøjskole, Nørrebro

Kan du sikre administrativ understøttelse og opgaveløsning af høj kvalitet på Københavns Professionshøjskole? Så har vi lige nu to stillinger, der kunne være noget for dig.

I Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser (IFA) søger vi to medarbejdere, der kan arbejde med en bred vifte af administrative opgaver i instituttets stab og bidrage til, at vi sammen får løst instituttets mange opgaver effektivt og smidigt til gavn for uddannelsen.

For begge stillinger gælder, at du vil skulle understøtte vores ledelsesgruppe og undervisere med en række opgaver, der knytter sig til instituttets og uddannelsernes daglige drift. Desuden vil du have ansvar for forskellige selvstændige ansvarsområder og projekter.

Østjyllands PolitiAdministrativ medarbejder søges til Borgerekspeditionen

Østjyllands Politi, Aarhus

Hvis du brænder for at rådgive, vejlede og servicere borgere, så de efterlades med et godt indtryk og en god oplevelse, så er det lige dig, vi står og mangler. Østjyllands Politi søger en administrativ medarbejder til Borgerekspeditionen.

Borgerekspeditionen modtager stort set alle Østjyllands Politis telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser. Når borgerne ringer 114, svarer vi og hjælper dem videre. God og effektiv service er et absolut nøgleord for os i vores kontakt med borgerne.

Dine arbejdsopgaver i Servicecentret består hovedsageligt af at:

 • Rådgive og vejlede borgerne
 • Optage skriftlige og telefoniske anmeldelser om strafbare forhold
 • Visitere anmeldelser til videre sagsbehandling/efterforskning
Koncerncentre
Projektassistent til administrative og koordinerende opgaver – barselsvikariat

Koncerncentre, Hillerød

Er du serviceminded, it-stærk og trives med administrative opgaver? Og vil du være med til at understøtte bygge- og anlægsprojekter i Region Hovedstaden?

Så kan det være, at du er den rette til barselsvikariatet som projektassistent, hvor du får din daglige gang på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

De primære arbejdsopgaver vil blandt andet være at:

 • bistå byggechefen og projektlederne med administrative opgaver som fx mødekoordinering, økonomiopfølgning og fakturering
 • sikre og bidrage til at de strategiske hovedindsatser gennemføres
 • indsamle, systematisere og formidle oplysninger om tiltag til projektlederne og byggechef
Koncerncentre
Grønlands Selvstyre
Medarbejder med gode sprogegenskaber søges til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Arbejdsopgaverne indbefatter bl.a. oprettelse af klagesager, kvittering og anmodning om akter til kommunerne, vurdering af modtagne akter, oversættelse af akter og afgørelser, samt afsendelse af afgørelser. Til brug for disse opgaver søger vi en struktureret og engageret medarbejder, der kan holde styr på flere opgaver ad gangen, og som håndterer en travl hverdag på en effektiv måde. Det forventes, at du kan repræsentere styrelsen på en professionel måde.

Sekretariatet samarbejder om henvendelsesmodtagelse, som også kan indebære simultantolkning, sagsbehandling og projektstyring, forplejning og indkøb m.v. Den daglige sagsbehandling foregår i ESDH-systemerne F2 og Public 360, og der er ligeledes en del koordineringsarbejde i tolkeprocesserne og efterbehandling af vores sager.

Grønlands Selvstyre
Danmarks Tekniske UniversitetDivisionssekretær

Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby

Er du drevet af at løse administrative opgaver, så vores forskere og undervisere kan koncentrere sig om det, de er allerbedst til? Så er det måske dig, vi har brug for på DTU Management, hvor vi søger en erfaren sekretær.

Vi har en række divisioner på vores institut, og som vores nye divisionssekretær vil du bistå en eller flere af dem. Du vil varetage et bredt spektrum af opgaver for vores danske og internationale medarbejdere. Desuden vil du indgå i tæt samarbejde med de andre administrative medarbejdere i divisionen og på instituttet.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Indkøb og fakturabehandling
 • Bistand til tidsregistrering, udlæg- og rejseadministration
 • Elektronisk journalføring (DTU DOCX)
Behandlingsskolerne ApS
Serviceminded og struktureret administrativ koordinator til Behandlingsskolen i Virum

Behandlingsskolerne ApS

Behandlingsskolerne er Danmarks førende udbyder af privat dagbehandlingstilbud. Vi er eksperter i undervisning og behandling af børn og unge med komplekse udfordringer.

Vores dygtige administrative koordinator har valgt at rykke videre indenfor Behandlingsskolerne mange fagområder, og derfor søger vi en ny medarbejder til vores spændende, alsidigt udfordrende og udviklende job som administrativ koordinator.

Du skal kunne trives i et levende miljø, hvor dagen er præget af mange henvendelser sideløbende med, at den daglige drift skal klares. Du skal kunne styre egne projekter i mål, holde overblik over ledelsens mange møder og andre aktiviteter og samtidig være tovholder for skolelederen.

Behandlingsskolerne ApS
Ikast-Brande Kommune
Barselsvikar til virksomhedsområdet hos Teknik og Miljø

Ikast-Brande Kommune

Brænder du for at løse opgaver inden for rotte- og virksomhedsområdet? Kan du udøve myndighed med et servicegen? Så er det dig, vi søger!

Da vores kollega snart går på barselsorlov, søger vi en barselsvikar til at hjælpe os med at løse forskellige opgaver inden for virksomhedsområdet:

 • generel administration i forbindelse med miljøsager – herunder modtagelse af mundtlige og skriftlige henvendelser og behandling af diverse forespørgsler, klager om røg, støj og møg m.v.
 • administration og håndhævelse i forbindelse med sager om bekæmpelse af rotter
 • administration i forbindelse med anmeldelser om flytning af overskudsjord og byggeaffald
 • miljøtilsyn – primært på mindre virksomheder, autoværksteder og lignende
Københavns PolitiVisitationsafdelingen i Københavns Politi søger administrative medarbejdere

Københavns Politi

Ønsker du at indgå i et team, der forestår grundregistrering og visitering af størstedelen af de sager, der anmeldes til Københavns Politi? Ønsker du at hjælpe med at sikre en høj kvalitet og flow i sagerne? Ønsker du at understøtte Anklagemyndigheden? Så er vi måske et godt match!

Visitationsafdelingen håndterer ca. 1400 sager om ugen. Sagskategorierne er alt fra myndighedssager, særlov til straffelov mv. Derudover håndteres en stor mængde både interne og eksterne henvendelser i vores postkasse. Vi arbejder til dagligt tæt sammen med Anklagemyndigheden og understøtter deres arbejde administrativt.

Vi søger medarbejdere, der kan være med til at løse de mangeartede driftsopgaver:

 • Håndtering af mails i form at blandet andet anmeldelser, anmodning om forsvarers beskikkelse, aktindsigt anmodninger
 • Grundregistrering af anmelder i POLSAS
 • Udfærdigelse af bødeforlæg
Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Jobcentre i hele landet

Kommune Konsulenterne

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Jobcentre i hele landet.

Vi søger myndighedsrådgivere til følgende områder:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Forsikrede ledige
 • Revalidering og fleksjob
 • Udbetaling af ydelser
 • Kontant- og uddannelseshjælp
 • Udlændinge og integration
 • Misbrugsområdet

Som konsulent fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor stor erfaring er en forudsætning for ansættelse

Kommune Konsulenterne
Herning KommuneKonsulent til personalejuridisk afdeling med administrative opgaver

Herning Kommune

Søger du denne stilling, er du sandsynligvis professionsbachelor i offentlig administration eller kontoruddannet med relevant erfaring og efteruddannelse. Stillingen vil ideelt set blive besat med en person, som motiveres af at arbejde både med administrative og lettere personalejuridiske opgaver.

Du trives i en hverdag, som er præget af mange forskellige opgaver og brede samarbejdsflader. Din opgaveløsning er karakteriseret ved overblik og ansvar – det er dig, der er den!

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Opgaver relateret til kommunens MED organisation
 • Superbrugeropgaver internt i HR og Organisation samt ift. vores ESDH-system på personaleområdet (SBSYS)
 • Administration af kommunes interne krisepsykologordning for medarbejdere
Moment

Divisionssekretær til DTU

Moment søger for DTU i Lyngby

Er du drevet af at løse administrative opgaver, så DTU’s forskere og undervisere kan koncentrere sig om det, de er allerbedst til?

Som divisionssekretær hos DTU Management, vil du varetage et bredt spektrum af opgaver for DTU’s danske og internationale medarbejdere. Desuden vil du indgå i tæt samarbejde med de andre administrative medarbejdere i divisionen og på instituttet.

Jobbet kræver et godt overblik, og du vil få en række faste administrative opgaver. Derudover vil du bistå divisionscheferne med forskellige koordinerende opgaver i forbindelse med workshops og møder og varetage ad-hoc kontorarbejde.

Nordsjællands politiAdministrativ medarbejder til HR i Nordsjællands Politi

Nordsjællands politi, Helsingør

Brænder du for den adminative del af HR, herunder rekruttering, og har du stor erfaring med og indsigt i sygefraværsområdet så er du måske vores nye kollega?

Du vil indgå i et administrativt team på tre personer med reference til sektionslederen for HR Drift – og du vil i løsningen af dine opgaver have en bred kontaktflade til både ledere og medarbejdere i hele organisationen fra forskellige faggrupper.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

 • Bistand til rekruttering af nye medarbejdere, herunder administration af hele rekrutteringsprocessen fra stillingen slås op og til den besættes, samt iværksættelse af og opfølgning på sikkerhedsgodkendelser
 • Administration af og opfølgning på sygefravær, bl.a. oprettelse og forlængelse af sygemeldinger, iværksættelse af fastholdelsesinitiativer, indhentning af refusioner, samt udarbejdelse af indstillinger om sagens videre forløb
Sydsjællands og Lolland-Falsters PolitiKøretøjsansvarlig til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Næstved

Ønsker du et administrativt og praktisk job i et dynamisk miljø? Har du stor viden om biler?

Vil du bidrage til understøttelse af både det politioperative og det administrative område bedst muligt, så politikredsen kan levere den bedst mulige service over for borgerne? Så har vi en spændende stilling i Logistik og Indkøb.

Som køretøjsansvarlig i Logistik og Indkøb har du ansvaret for den daglige drift af politikredsens vognpark, herunder opfølgning på service og vedligeholdelse samt godkendelse af udgifter.

Du skal varetage området selvstændigt og du får i stor udstrækning mulighed for selv at planlægge og tilrettelægge dine arbejdsopgaver. Området er højt prioriteret og du vil i samarbejde med kredsens køretøjsudvalg skulle tilpasse vognparken så den til enhver tid tilgodeser kredsens behov.

Hillerød KommuneFrivillige læseguider til social indsats for udsatte borgere

Hillerød Kommune

Er du empatisk og lyttende, har du naturlig autoritet, elsker du skønlitteratur, og brænder dit hjerte for at gøre en forskel for andre? Så er det dig, vi leder efter.

Hillerød Bibliotek søger to frivillige til projektet ”Sunde Læsefællesskaber for Udsatte Borgere”. Som frivillig i projektet får du en uddannelse som læseguide i metoden Guidet Fælleslæsning, og du bliver tilknyttet et engageret fagligt miljø, hvor bibliotekarer og andre frivillige læseguider samles om en indsats for udsatte medborgere.

Guidet Fælleslæsning er en anerkendt læsemetode, hvor læseguiden i ti uger mødes med en gruppe på op til 12 deltagere for at læse og diskutere udvalgte noveller og digte. Læseguiden læser novellen højt for gruppen og inviterer deltagerne ind i en samtale om litteraturen, livet og hvad der ellers opstår undervejs.

Vordingborg KommuneRegnskabsmedarbejder barselsvikariat til Vordingborg lystbådehavne

Vordingborg Kommune, Stege

Vil du være med til at skabe rammerne for at udvikle sejlsport og sejlerturismen i Vordingborg Kommune? Er du god til og glad for regnskaber? Kender du KMD Opus?

Dine primære opgaver vil være
 • arbejdsopgaver som fakturering, bogføring og budgetopfølgning
 • udarbejdelse og vedligeholdelse af lejekontrakter på havnens arealer samt kontakt til lejere
 • indberetninger og fakturering samt momsregnskaber, for Færgen Ida
 • tæt samarbejde med havnefogederne omkring kommunens 9 havne
 • som regnskabsmedarbejder bliver du en del af teamet som servicerer kommunens borgere på telefonen
 • andre administrative opgaver
Behandlingsskolerne ApS
Faglig stærk administrativ medarbejder med flair for kontrakter

Behandlingsskolerne ApS, Vanløse

Har du administrativ erfaring, er du menneskelig robust og vil du hjælpe børn og unge med særlige udfordringer, så er du måske vores nye kollega på Behandlingsskolerne.

Behandlingsskolerne

Du vil dagligt blive omdrejningspunkt for udfærdigelse af indskrivningskontrakter og løbende være i dialog med vores tilbud og eksterne samarbejdspartnere i forhold til ændringer i eksisterende kontrakter. Du vil blive ansvarlig for at vores elevlister er opdaterede, således at vores økonomiafdeling kan sende fakturaer ud.

Stillingen vil fordre en tæt dialog med Behandlingsskolernes Controller. I funktionen vil der være mange administrative arbejdsgange, der ligger i forlængelse af indskrivningen af elever og derfor leder vi efter en medarbejder, der er stærk på drift, og som kan sørge for, at kontakter og systemer er opdaterede.

Behandlingsskolerne ApS
Næstved KommuneAdministrativ medarbejder og direktionskonsulent til Center for Politik og Udvikling

Næstved Kommune

Har du lyst til at arbejde tæt på topledelsen i en kommune, og har du flair for politisk betjening?

Da to af vores gode kollegaer går på henholdsvis barsel og pension, står vi nu og mangler 2 kollegaer i Team Byråd og Direktion. Vi søger en administrativ medarbejder til et barselsvikariat samt en direktionskonsulent til en fast stilling.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Kvalitetssikring af sager og dagsordener til politiske udvalg.
 • Sikring af fremdrift og overholdelse af deadlines.

Vi søger kollegaer med enten administrativ baggrund, eksempelvis administrationsbachelor, kontorassistent eller en nyuddannet kandidat med en relevant samfundsfaglig baggrund.

MiljøministerietAdministrativ stærk og serviceminded sekretær til enheden for Cirkulær Økonomi & Affald

Miljøministeriet, Odense

Cirkulær Økonomi & Affald varetager opgaver i forbindelse med affaldshåndtering, affaldsforebyggelse og regulering på jordforureningsområdet. Enheden arbejder pt. bl.a. med at udvikle og understøtte den cirkulære økonomi – både nationalt og på EU-plan. Vi arbejder også med sager om import og eksport af affald, producentansvarsordninger, genanvendelse og forebyggelse af affald, miljøordning for biler samt affaldsdata.

Som sekretær for direktionen vil du bl.a. skulle varetage følgende opgaver:

 • Kalenderstyring, koordination af møder samt udsendelse af mødemateriale.
 • Indkalde til, koordinere og deltage i møder med enhedsledelsen.
 • Udarbejde referater fra enhedsmøder og enhedsledelsesmøder.
 • Opsætning af møder – både fysiske og virtuelle.
 • Rejsebooking og afregning for enhedsledelsen.