417 job matcher din søgning 417 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til udskoling og specialklasser, Risskov Skole

Aarhus Kommune

Bliv en del af en skole i vækst, som er kendetegnet af at have en unik lokal forankring, hvor fællesskab og sammenhold kendetegner miljøet på og udenfor skolen. Vi søger en lederkollega der, ligesom os, har en grundlæggende tro på, at gode rammer og trivsel giver de bedste forudsætninger for elevernes læring og udvikling.

Risskov Skole er en stor folkeskole med stærke værdier og traditioner. Vi er en forankret del af lokalområdet, og der er stor opbakning til skolen fra forældrene, som både stiller krav og bakker op om skolens udvikling og elevernes læring.

Du får lov at være med til at videreudvikle ledelsesteamet, da vi også er i gang med at udvide ledelsen pga. den store elevtilgang.

OK-Fonden
Chef til OK-Fonden Høng - et socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud

OK-Fonden

Er du vores nye chef til OK-Fonden Høng - et socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud - hvor beboerens selvbestemmelse og livskvalitet står forrest?

Se video om OK-Fonden som arbejdsplads

OK-Fonden Høng er et bo- og behandlingssted for mennesker med personlighedsforstyrrelser, autisme, angst, selvskadende adfærd, ADD, ADHD, OCD og misbrugsproblematikker. Flere beboere har dobbeltdiagnoser. Som bo- og behandlingssted tilbyder vi beskæftigelse, aktivitet og samvær eller STU-uddannelse.

Som chef skal du sikre en sund, sikker og systematisk drift, styring og ledelse af OK-Fonden Høng som fundament for udvikling, trivsel og behandlingsindsats.

OK-Fonden
Ishøj Kommune Plejecenterleder til Kærbo og Torsbo

Ishøj Kommune

Vil du stå i spidsen for at skabe det gode og indholdsrige hverdagsliv for beboere og personale på Ishøj Kommunes to plejecentre Torsbo og Kærbo, og kan du gå forrest i forhold til den igangværende sammenlægning af vores plejecentre, hvor du skal være med til at fastholde den gode proces med fusionering af de to plejecentre Torsbo og Kærbo under én samlet ledelse?

Som plejecenterleder vil dine primære opgaver være:

 • At sikre borgerens behov er i centrum i det daglige arbejde
 • At sikre en involverende hverdag og udvikling af aktiviteter og pleje på tværs af to matrikler
 • At sikre dialog, samarbejde og fleksibilitet samt konstruktivt samspil mellem beboere, pårørende og personale
Botilbuddet Sct. Mikkelsgade Forstander / leder

Botilbuddet Sct. Mikkelsgade, Slagelse

Vi søger dig, der som forstander / leder er lige så meget teamplayer som leder, og som har lyst til at være med til at udvikle og rammesætte stedet til gavn for beboerne og medarbejdernes trivsel.

Botilbuddet skal ikke revolutioneres men fortsætte i samme ånd og kultur som hidtil, hvad angår værdier og menneskesyn på vores beboere samt vores pædagogik, kultur og traditioner, dog stadig med mulighed for, sammen med medarbejderne, at udvikle stedet til gavn for alle.

Kolding Kommune Centerleder til Center for Senhjerneskade

Kolding Kommune

Er du en visionær leder, og drømmer du om at stå ved roret for et center, der tilbyder højt specialiserede indsatser til borgere med hjerneskade?

Som centerleder skal du både sikre rammerne for den daglige drift, ligesom du skal have det strategiske overblik og sørge for at udvikle området, så vi hele tiden kan være på forkant med fremtiden.

Som menneske leder vi efter en centerleder, der møder folk i øjenhøjde, er oprigtigt nysgerrig og interesseret og ikke mindst tydelig i sin ledelse. Vores arbejdsværdier er tillid, ordentlighed og åbenhed, og som centerleder skal du i ord og handling være rollemodel for disse værdier.

Arbejdsmiljø bliver vægtet højt, og vi prioriterer work-life-balance – også hvad angår vores ledere.

NCC Danmark
NCC Industry søger strygejernsmedarbejder/sjakbajs til vores Odense-afdeling

NCC Danmark

Vores sæson er kommet rigtig godt fra start, hvilket betyder at vi allerede nu har brug for ekstra ressourcer både til udlægning af asfalt og til kørsel med vores asfaltmaskiner.

Vi søger derfor en ny strygejernsmedarbejder/sjakbajs til et af vores mellem maskinhold med base i Odense.

Vi tilbyder at dine dygtige og engagerede kollegaer står klar til at give dig en god oplæring.

NCC Danmark
Favrskov Kommune Afdelingsleder til Lilleåskolen – Indskoling og SFO

Favrskov Kommune, Langå

Motiveres du af at udvikle de bedst mulige rammer og deltagelsesmuligheder for alle børns læring og trivsel, og brænder du for det pædagogiske udviklingsarbejde, både i fritidsdelen og i skolen?

Vi kan bl.a. tilbyde

 • en stilling, hvor du er helt tæt på vores praksis, både i skolen og i SFO'en
 • engagerede og dygtige medarbejdere, der arbejder for, at skolens elever hver dag lærer nyt om verden, sig selv og andre, og hvor vi tror på, at mennesker dannes i de fællesskaber, de indgår i
 • en dynamisk og veldreven folkeskole i Favrskov Kommune, som er en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for udvikling.
Gem
Favrskov Kommune Områdeleder til tre plejecentre

Favrskov Kommune

Kan du i samarbejde med områdeledergruppen og ældrechefen udvikle ældreområdet på det strategiske niveau? Er du en engageret leder, som sammen med dine kolleger og din ledergruppe brænder for at skabe rammer og retning, så medarbejderne kan yde den optimale pleje og omsorg for ældre? Inviterer du til dialog, samarbejde og inddragelse? Og kan du være handlekraftig og samtidig omhyggelig med blik for detaljer?

Du vil få det overordnede ansvar for at understøtte lederne af plejecentrene i alt fra personaleledelse, økonomi- og ressourcestyring, til at det faglige niveau i opgaveløsningen ligger højt. Sammen arbejder I for, at området er attraktivt og veldrevet – både for beboerne og personalet.

Fortum Waste Solutions A/S
Specialarbejder til intern logistik

Fortum Waste Solutions A/S, Nyborg

Motiverer det dig at arbejde med farligt affald? Og vil du gerne være med til at gøre en forskel for miljøet?

Hvis ja, så er Fortum Waste Solutions stedet for dig...

Skifteholdet arbejder i seks faste teams, der hver består af fem medarbejdere. Teamene arbejder døgnet rundt, og du vil indgå i en vagtplan på dag-, eftermiddags- og nattevagt i hverdagene og på dag- og nattevagt i weekenderne.

Dine primære arbejdsopgaver består i at:

 • håndtere emballeret affald til indfyring på Fortums anlæg i Nyborg
 • foretage forefaldende opgaver i det daglige samt hjælpe til i andre afdelinger
 • håndtere restprodukter

Fortum giver gode muligheder for at udvikle din ekspertise og skabe en meningsfuld karrierevej.

Fortum Waste Solutions A/S
Herning Kommune Afdelingsleder til Bo- og Støttecenter Herning

Herning Kommune

Som afdelingsleder bliver din fornemmeste opgave at være med til at sikre, at Bo- og Støttecenter Herning (BSH) har de bedste rammer for både borgere og medarbejdere. Hvis du kan kende dig selv i faglighed, ledelse, drift og udvikling, så er dette måske jobbet til dig!

Som afdelingsleder vil du få ansvaret for Bofællesskabet Knuthenborgvej med 6 medarbejdere, samt bostøtten, hvor der er ansat 18 medarbejdere.

Vi er på udkig efter en erfaren leder, som brænder for det nære – at sikre gode dage for såvel borgere som medarbejdere. Du skal kunne prioritere og omsætte beslutninger til konkrete mål og sikre, at den daglige drift kører optimalt.

Altiden Ekko ApS
Afdelingsleder med stærk faglig profil til Østergaarden v. Hirtshals

Altiden Ekko ApS

Kan du sætte den faglige retning, lytte og inddrage borgere såvel som medarbejdere? Så er du måske Altiden Ekkos kommende afdelingsleder på Østergaarden.

Østergaarden danner rammen om 12 særligt tilrettelagte tilbud med individuelle pædagogiske indsatsforløb efter servicelovens §§ 107 og 108 samt Kløvermarken med to ligeledes særligt tilrettelagte tilbud for borgere, som har brug for afskærmning.

Dine opgaver består bl.a. i:

 • I samarbejde med tilbudslederen at varetage den fulde administrative drift af tilbuddet
 • At have ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse
 • At sikre at der bliver arbejdet med at opbygge og fastholde en struktur, der er meningsgivende for den enkelte borger
Altiden Ekko ApS
VandCenter Syd A/S
Faglig koordinator til drift og vedligehold på kloaksystem

VandCenter Syd A/S, Odense

Vi søger en faglig koordinator til at holde vores kloaksystem i topform. Du bliver en del af et stærkt team i driften, der vedligeholder en række anlæg i Odense og Nordfyns Kommune.

Sammen med dit team skal du tage imod og behandle henvendelser fra kunder, føre tilsyn og koordinere opgaver eksternt og internt på tværs af organisationen.

Opgaverne er både i Odense og på Nordfyn, og du har mødested begge steder. D

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • tage imod henvendelser i samarbejde med vores kunderådgivning
 • løse opgaver i vedligeholdelsesprogrammet EnviDrift
 • drift og vedligehold af vores ledningsnet og anlæg
VandCenter Syd A/S
Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til gruppeordningerne på vores to fødeskoler - afd. Græse Bakkeby og Falkenborg

Frederikssund Kommune

Den pædagogiske leder har som primær det daglige ansvar for udvikling og drift af vores gruppeordninger på afd. Græse Bakkeby og afd. Falkenborg.

På Græse Bakkeby har vi lige nu 1 gruppeordning med indskolingsbørn, som primært har autismediagnoser, på Falkenborg har vi 1 gruppeordning med børn fra 4.-6. klasse, med elever som har brug for et mindre miljø og med fokus på autisme/ADHD-pædagogik.

Den pædagogiske leder har det daglige ansvar for udvikling og drift af gruppeordningerne, herunder blandt andet ved at styrke og udvikle de enkelte lærere og pædagogiske personales kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre en god pædagogisk praksis/undervisning.

Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til afd. Græse Bakkeby til Trekløverskolen

Frederikssund Kommune

Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby søger ny pædagogisk leder med lyst til at arbejde med børn fra 1.-6. klasse.

Den pædagogiske leder har som primær det daglige ansvar for udvikling og drift af vores afdeling på Græse Bakkeby, sammen med pæd. leder for SFO og 0. kl. Afdelingen er 1-sporet på nogle trin og 2-sporet i 0. kl.-1. kl.

Vi står over for at arbejde med en ny måde at organisere skoledagen på og du skal derfor have lyst til at arbejde med kulturforandringer i en spændende og dynamisk personalegruppe og et mangfoldigt elevgrundlag.

Marsøe ApS Distriktsleder til hjemmeplejen i område syd

Marsøe ApS søger for Faxe Kommune

Er du til den moderne ledelsesstil? Evner du at skabe følgeskab, og har du ledelseserfaring i en politisk styret organisation, er det måske dig, vi leder efter.

Vi søger en erfaren leder til distrikt syd. Vi tilbyder en unik mulighed for at sætte dit præg på udviklingen og nytænkning af en helt ny hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvor borgerinddragelse, medarbejderindflydelse, faglighed og kompetencer går op i en højere enhed.

Rammen er sat - og du skal sammen med medarbejdere og ledelseskolleger være med til at udfylde rammen.

Varde Kommune Daglig leder til Børnehuset Sdr. Allé

Varde Kommune

Er det mon dig eller en, du kender, der er vores nye daglige leder i Børnehuset Sønderallé?

Da vores gode lederkollega efter et godt og langt arbejdsliv har valgt at gå på efterløn, skal vi have en ny daglig leder i Børnehuset Sønderallé, som er en del af det fællesledede ”Dagtilbuddet Midt”, der omfatter de kommunale daginstitutioner i Varde By og Børnehaven Hedevang i Alslev.

Vi prioriterer ledelse højt. Du bliver en del af et godt, udviklende og stærkt fagligt fællesskab i vores ledelsesteam, hvor vi forholder os strategisk til ledelsesopgaven og tager hånd om hinandens trivsel og glæde ved at gå på arbejde.

Den Selvejende Institution Allerød Privatskole Afdelingsleder

Den Selvejende Institution Allerød Privatskole

Har du lyst til at arbejde i en fuldtidsstilling med 12 lektioners undervisning om ugen og resten til ledelse på en helt fantastisk skole i Allerød?

Vi søger en passioneret og empatisk afdelingsleder, som har lyst til at indgå i vores skoleledelse, der lige nu består af en skoleleder og en viceskoleleder.

Vi tilbyder bl.a. god mulighed for at videreuddanne dig, en stor grad af med- og selvbestemmelse samt særdeles gode undervisningsfaciliteter og meget motiverede elever bakket op af ressourcestærke forældre.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Leder til til Boenhed Pakkutaq

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

I Handicap og Socialpsykiatri søger vi en leder med sundhedsfaglig baggrund til vores bosted Pakkutaq.

Pakkutaq er et botilbud for borgere, der har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Derfor har de behov for omfattende og særlig pleje, støtte og omsorg for at kunne bevare og udvikle deres fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

På Pakkutaq er der en souschef og omkring 20 medarbejdere, du vil have den direkte personaleledelse af: pædagoger, sundhedsassister, sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere.

I stillingen vil du sammen med souschefen og dine medarbejdere skulle sikre driften samt udvikle stedet og dets beboere.

Kommuneqarfik Sermersooq
Ballerup Kommune Afdelingsleder til Plejehjemmet Lundehaven

Ballerup Kommune

Kunne du tænke dig at være en del af et hold og lede en enhed, hvor kerneopgaven er at medvirke til, at beboerne får mulighed for at leve et så værdigt og meningsfuldt ældreliv som muligt?

Et hold som drømmer om, at skabe plejehjem som borgerne vælger positivt til. Hvor vi ønsker, at vi vil være et attraktivt uddannelsessted med høj faglighed, som matcher beboernes nuværende som fremtidige behov.

Hvor vi arbejder mod at være 2 plejehjem med rigtig god kvalitet, hvor tilsyn er med få eller ingen bemærkninger, og at være plejehjemmene, hvor andre henter inspiration. Hvor vi tør være nysgerrige og opsøgende, og tør også spørge pårørende om, hvad de forbinder med det gode samarbejde og hvorledes vi kan agerer anderledes.

Tårnby Kommune Ledelsesteam søges til Børnehaven Kastrupgård

Tårnby Kommune, Kastrup

Børnehaven Kastrupgård søger et nyt ledelsesteam, der vil stå i spidsen for en lille børnehave med høj faglighed, god kultur og godt miljø for børn og voksne.

I Børnehaven Kastrupgård er der 2 stuer med plads til 40 børn. Ud over ledelsen er der 2 pædagoger og 3 medhjælpere.

Helt unikt søger vi både efter en leder og en souschef, som har lyst til at påtage sig ledelsesopgaven og sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde. I skal kunne se værdien i ledelse tæt på, og skal kunne motivere og skabe tydelige rammer.

Som ledelse i Børnehaven Kastrupgård indgår I i normeringen. I vil derfor være en del af det pædagogiske team og have jeres daglige gang på stuerne i tæt samarbejde med resten af personalet.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV