578 job matcher din søgning 578 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til udskoling og specialklasser, Risskov Skole

Aarhus Kommune

Bliv en del af en skole i vækst, som er kendetegnet af at have en unik lokal forankring, hvor fællesskab og sammenhold kendetegner miljøet på og udenfor skolen. Vi søger en lederkollega der, ligesom os, har en grundlæggende tro på, at gode rammer og trivsel giver de bedste forudsætninger for elevernes læring og udvikling.

Risskov Skole er en stor folkeskole med stærke værdier og traditioner. Vi er en forankret del af lokalområdet, og der er stor opbakning til skolen fra forældrene, som både stiller krav og bakker op om skolens udvikling og elevernes læring.

Du får lov at være med til at videreudvikle ledelsesteamet, da vi også er i gang med at udvide ledelsen pga. den store elevtilgang.

FGU Trekanten S/I Vi søger underviser til værkstedet Metal i Vejle

FGU Trekanten S/I

Kan du være rollemodel og et vendepunkt for de unge, der søger efter at finde deres vej i livet og måske er faret vild undervejs? Brænder du for at formidle dit fag til unge og samtidig knytte relation til dem på en måde, der skaber både værdi og tilknytning?

Vi søger en ny underviser til vores værksted Metal på Sandagervej i Vejle. Her skal du undervise værkstedets elever i arbejdet med metal og i faget PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære). Som underviser skal du desuden være kontaktlærer og vejleder for eleverne på værkstedet.

Østhimmerlands Ungdomsskole Teaterlærer på ØU - Efterskolen for det skabende og kunstneriske

Østhimmerlands Ungdomsskole, Bælum

Østhimmerlands Ungdomsskole søger en lærer til fuldtidsansættelse pr. d. 1. august 2023.

Du skal kunne undervise på skolens Teaterlinje samt undervise i Engelsk og/eller Dansk - og er Geografi også en af dine kernekompetencer, så er det bestemt ikke en ulempe.

Vi er en grundtvigsk efterskole med plads til 110 elever fordelt på 9. og 10. klasse, og vi lægger meget vægt på det kunstneriske og skabende.

Vores kollegiale samvær og sammenhold er præget af humor, glæde, seriøsitet, kompetence, refleksion og medbestemmelse.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Vil du undervise på jordbrugsteknologuddannelse samt på professionsbachelor i jordbrug?

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I, Slagelse

Brænder du for god undervisning, og er du passioneret omkring udvikling og formidling af din faglige viden – så er der nu en spændende mulighed for at blive en del af Zealands team i Slagelse.

Vi søger en dygtig underviser til vores jordbrugsteknologuddannelse samt på professionsbachelor i jordbrug.

Stillingen vil bestå af flere elementer. Den primære opgave vil være undervisning, men der vil også ligger opgaver i form af vejledning, eksamen, forskning og udvikling, internationalisering samt efter- og videreuddannelse.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Syddansk Erhvervsskole Underviser til elektrikeruddannelsen i Odense

Syddansk Erhvervsskole

Er du til nørderi inden for bygningsautomation, og er du på fornavn med IoT, Zigbee, CTS og KNX-teknologien? Og er du faglært elektriker eller systemtekniker, og kan du tænke dig at dele din faglige viden og entusiasme med den næste generation af dygtige elektrikere?

Så er der mulighed for at blive underviser på elektrikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole. Du kan byde ind på vores rejse, hvor vi er på vej til at blive det fynske fyrtårn, når det gælder uddannelse af lærlinge og samarbejde med virksomheder i branchen om efteruddannelse og udviklingsprojekter.

Vi arbejder i en teambaseret struktur, hvor vi supplerer hinanden og hjælper på tværs af teams, når det er nødvendigt.

NCC Danmark
NCC Industry søger strygejernsmedarbejder/sjakbajs til vores Odense-afdeling

NCC Danmark

Vores sæson er kommet rigtig godt fra start, hvilket betyder at vi allerede nu har brug for ekstra ressourcer både til udlægning af asfalt og til kørsel med vores asfaltmaskiner.

Vi søger derfor en ny strygejernsmedarbejder/sjakbajs til et af vores mellem maskinhold med base i Odense.

Vi tilbyder at dine dygtige og engagerede kollegaer står klar til at give dig en god oplæring.

NCC Danmark
Dragør Kommune
Nordstrandskolen søger indskolingslærer i dansk pr. 1. juni 2023

Dragør Kommune

Brænder du for at blive en del af en udviklingsorienteret skole, som har fokus på anerkendelse i relationerne, stærk faglighed og elevernes trivsel?

På Nordstrandskolen ønsker vi gennem tæt teamsamarbejde at skabe livsduelige børn og unge via systemisk og anerkendende arbejde med inkluderende og ressourceorienterede læringsmiljøer. Vi sætter barren højt ift. elevernes trivsel og faglige udvikling.

Vi søger uddannet, fremsynet og engageret lærer med linjefag eller undervisningskompetence i følgende fag

 • Dansk indskoling
 • Engelsk (ind- og udskoling)
 • Idræt (ind- og udskoling)
 • Evt. musik
Dragør Kommune
Favrskov Kommune Afdelingsleder til Lilleåskolen – Indskoling og SFO

Favrskov Kommune, Langå

Motiveres du af at udvikle de bedst mulige rammer og deltagelsesmuligheder for alle børns læring og trivsel, og brænder du for det pædagogiske udviklingsarbejde, både i fritidsdelen og i skolen?

Vi kan bl.a. tilbyde

 • en stilling, hvor du er helt tæt på vores praksis, både i skolen og i SFO'en
 • engagerede og dygtige medarbejdere, der arbejder for, at skolens elever hver dag lærer nyt om verden, sig selv og andre, og hvor vi tror på, at mennesker dannes i de fællesskaber, de indgår i
 • en dynamisk og veldreven folkeskole i Favrskov Kommune, som er en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for udvikling.
Fortum Waste Solutions A/S
Specialarbejder til intern logistik

Fortum Waste Solutions A/S, Nyborg

Motiverer det dig at arbejde med farligt affald? Og vil du gerne være med til at gøre en forskel for miljøet?

Hvis ja, så er Fortum Waste Solutions stedet for dig...

Skifteholdet arbejder i seks faste teams, der hver består af fem medarbejdere. Teamene arbejder døgnet rundt, og du vil indgå i en vagtplan på dag-, eftermiddags- og nattevagt i hverdagene og på dag- og nattevagt i weekenderne.

Dine primære arbejdsopgaver består i at:

 • håndtere emballeret affald til indfyring på Fortums anlæg i Nyborg
 • foretage forefaldende opgaver i det daglige samt hjælpe til i andre afdelinger
 • håndtere restprodukter

Fortum giver gode muligheder for at udvikle din ekspertise og skabe en meningsfuld karrierevej.

Fortum Waste Solutions A/S
Mercantec Underviser med passion for automatik og læring søges

Mercantec, Viborg

Går du med tanker om at bruge din tekniske baggrund på en ny måde?

Skinner din begejstring for dit fag så meget igennem, at du formår at inspirere og udvikle andre?

På automatikteknikeruddannelsen på Mercantec har vi igen fået et rekordstort elevoptag, og vi har derfor brug for endnu en kollega, så vi fortsat kan uddanne nogle af Danmarks bedste automatikteknikere. Vi er et team på 11 undervisere, og vi søger en kollega, som er lige så entusiastisk om faget, som vi er og som har lyst til at nørde sammen med os og vores elever og kursister.

Du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil forberede din undervisning. Du får derfor en relativt fleksibel hverdag med mulighed for en fornuftig balance mellem arbejde og familieliv.

VandCenter Syd A/S
Faglig koordinator til drift og vedligehold på kloaksystem

VandCenter Syd A/S, Odense

Vi søger en faglig koordinator til at holde vores kloaksystem i topform. Du bliver en del af et stærkt team i driften, der vedligeholder en række anlæg i Odense og Nordfyns Kommune.

Sammen med dit team skal du tage imod og behandle henvendelser fra kunder, føre tilsyn og koordinere opgaver eksternt og internt på tværs af organisationen.

Opgaverne er både i Odense og på Nordfyn, og du har mødested begge steder. D

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • tage imod henvendelser i samarbejde med vores kunderådgivning
 • løse opgaver i vedligeholdelsesprogrammet EnviDrift
 • drift og vedligehold af vores ledningsnet og anlæg
VandCenter Syd A/S
Dragør Kommune
Nordstrandskolen søger lærere pr. 1. august 2023

Dragør Kommune

Brænder du for at blive en del af en udviklingsorienteret skole, som har fokus på anerkendelse i relationerne, stærk faglighed og elevernes trivsel.

På Nordstrandskolen ønsker vi gennem tæt teamsamarbejde at skabe livsduelige børn og unge via systemisk og anerkendende arbejde med inkluderende og ressourceorienterede læringsmiljøer. Vi sætter barren højt ift. elevernes trivsel og faglige udvikling.

Som ledelse er vi nærværende, anerkendende og dialogorienterede og prioriterer et tæt samarbejde og en respektfuld kommunikation på tværs af hele skolen.

Dragør Kommune
Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til gruppeordningerne på vores to fødeskoler - afd. Græse Bakkeby og Falkenborg

Frederikssund Kommune

Den pædagogiske leder har som primær det daglige ansvar for udvikling og drift af vores gruppeordninger på afd. Græse Bakkeby og afd. Falkenborg.

På Græse Bakkeby har vi lige nu 1 gruppeordning med indskolingsbørn, som primært har autismediagnoser, på Falkenborg har vi 1 gruppeordning med børn fra 4.-6. klasse, med elever som har brug for et mindre miljø og med fokus på autisme/ADHD-pædagogik.

Den pædagogiske leder har det daglige ansvar for udvikling og drift af gruppeordningerne, herunder blandt andet ved at styrke og udvikle de enkelte lærere og pædagogiske personales kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre en god pædagogisk praksis/undervisning.

Professionshøjskolen Absalon
Pædagogisk konsulent til tysk - kombinationsansættelse

Professionshøjskolen Absalon, Vordingborg

Nu kan du få ansvaret for at vejlede, rammesætte og kvalitetssikre samarbejdet med undervisere om at anvende analoge og digitale læremidler, samt sparring omkring den nyeste fagdidaktik i faget tysk.

I Center for Undervisningsmidler (CFU) er vi både med til at understøtte faglige initiativer, der er i gang lige nu, og er også med til at gå foran i at udvikle skolen. I Center for Undervisningsmidler (CFU) er vi både med til at understøtte faglige initiativer, der er i gang lige nu, og er også med til at gå foran i at udvikle skolen.

Som konsulent vil din arbejdsdag fx kunne bestå af følgende opgaver:

 • Udvikle og gennemføre kurser.
 • Opsøgende arbejde.
 • Mundtlig og skriftlig vejledning og formidling.
 • Øvrige CFU’er i Danmark.
Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til afd. Græse Bakkeby til Trekløverskolen

Frederikssund Kommune

Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby søger ny pædagogisk leder med lyst til at arbejde med børn fra 1.-6. klasse.

Den pædagogiske leder har som primær det daglige ansvar for udvikling og drift af vores afdeling på Græse Bakkeby, sammen med pæd. leder for SFO og 0. kl. Afdelingen er 1-sporet på nogle trin og 2-sporet i 0. kl.-1. kl.

Vi står over for at arbejde med en ny måde at organisere skoledagen på og du skal derfor have lyst til at arbejde med kulturforandringer i en spændende og dynamisk personalegruppe og et mangfoldigt elevgrundlag.

THISTED KOMMUNE
Matematiklærer til Rolighedsskolen

THISTED KOMMUNE

Rolighedsskolen er en tosporet folkeskole i Thisted. Vi har ca. 320 elever i vores almen afdeling, som går fra 0. til og med 6. klassetrin.

Se video om THISTED KOMMUNE som arbejdsplads

I vores Rolighedsklasser går der 38 elever. Rolighedsklasserne er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. I Østermølleafdelingen, som er Thisted Kommunes undervisningstilbud for elever med varige og betydelige psykiske og/eller fysiske funktionsvanskeligheder, går der 48 elever.

Vi forventer, at du har linjefag i matematik (indskoling/mellemtrin) og håndværk/design. Har du også musik, vil vi blive glade – men det er ikke et krav.

Erhvervsakademi Aarhus
Vil du være med til at uddanne fremtidens it-specialister?

Erhvervsakademi Aarhus, Viby J

Erhvervsakademi Aarhus søger en dygtig underviser til uddannelsen it-teknolog med solide kompetencer inden for fx netværk, programmering og embedded systems.

Du bliver en del af et inspirerende team af kolleger, som arbejder for at levere den bedste undervisning til vores studerende. Som en del af det at være underviser på Erhvervsakademi Aarhus skal du gennemgå et adjunktforløb. Det betyder, at forsknings- og udviklingsaktiviteter samt undervisning på efter- og videreuddannelse også bliver en del af dit job, ligesom du får en pædagogisk uddannelse og bliver tilknyttet en erfaren mentor.

Erhvervsakademi Aarhus
Den Selvejende Institution Allerød Privatskole Allerød Privatskole søger fra 1. august 2023 en lærer til at dække fysik/kemi i udskolingen

Den Selvejende Institution Allerød Privatskole

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, tilbyder vi en spændende stilling på en velrenommeret privatskole i Allerød. Vi har mange muligheder i fagfordelingen i forhold til dine andre linjefag. Vi lægger vægt på, at vores lærere evner at holde et højt fagligt niveau i undervisningen samtidig med, at elevernes trivsel først og fremmest er i højsæde.

På Allerød Privatskole tror vi på, at et trygt miljø giver ro til at lære, til at opleve og til at undres. Alle, såvel ansatte som elever, skal føle sig som en del af fællesskabet. Gode faglige kompetencer skal suppleres med veludviklede sociale kompetencer.

Den Selvejende Institution Allerød Privatskole Afdelingsleder

Den Selvejende Institution Allerød Privatskole

Har du lyst til at arbejde i en fuldtidsstilling med 12 lektioners undervisning om ugen og resten til ledelse på en helt fantastisk skole i Allerød?

Vi søger en passioneret og empatisk afdelingsleder, som har lyst til at indgå i vores skoleledelse, der lige nu består af en skoleleder og en viceskoleleder.

Vi tilbyder bl.a. god mulighed for at videreuddanne dig, en stor grad af med- og selvbestemmelse samt særdeles gode undervisningsfaciliteter og meget motiverede elever bakket op af ressourcestærke forældre.

Ringsted Kommune To dygtige lærere søges til Vigersted Skole

Ringsted Kommune

Vi søger en lærer til vores 0. – 5. årgang, som har undervisningserfaring i matematik, HDS og sprog. Og til vores udskoling 6. – 9. årgang søger vi en lærer, der har undervisningserfaring i naturfag og tysk.

Hvis du har undervisningskompetencer i engelsk, kulturfag eller idræt, vil der være mulighed for at få disse med i din fagfordeling.

Vi tilbyder bl.a. personligt og kollektivt handle- og råderum og elever, der kan lide deres skole.

Der er en lokal arbejdstidsaftale i Ringsted, som bl.a. giver mulighed for at lægge noget af sin forberedelsestid hjemme.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV