1.334 job matcher din søgning 1.334 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Familiemedarbejder til barselsvikariat i Hånd om Familien

Esbjerg Kommune

Har du lyst til at arbejde med området for udsatte børn, unge og deres familier – vi søger en familiemedarbejder til et barselsvikariat med start 1. maj 2023 eller snarest muligt herefter.

Hånd om Familien er en forebyggende foranstaltning rettet mod udsatte familier med børn i alderen 0-18 år. Hånd om Familien er en familiebevarende foranstaltning med tiltag i familiernes eget hjem. Hensigten er at børn og unge kan forblive i eget hjem, samtidig med at de fysiske, psykiske og sociale forhold forbedres i en sådan grad, at det understøtter deres trivsel og udvikling.

Som Familiemedarbejder udfører du pædagogisk og praktisk arbejde i familierne. Det kan f.eks. være praktisk hjælp i hjemmet, madlavning, rengøringshjælp, putte børn, fungere som støttekontaktperson og lave understøttende opgaver i forhold til behandlingsarbejdet.

Aarhus Kommune
Spændende job til dig, der brænder for at gøre en forskel for unge med autisme og udviklinghæmning (også for nyuddannede)

Aarhus Kommune, Tilst

Er du en ildsjæl, som gerne vil være en del af en fantastisk arbejdsplads, hvor vi alle er nysgerrige på at lære nyt og hvor alle bidrager med deres forskellige fagligheder og finurlige personligheder for at gøre tingene en lille smule bedre, end de var i går?

Er du typen, der ikke bare vil have et arbejde, men ønsker at udvikle dig på arbejdet og byde ind med masser af energi, faglige refleksioner, ideer og vinkler på, hvordan vi kan skabe et meningsfuldt liv for vores herlige beboere og deres pårørende?

Kort sagt, hvis du er en holdspiller omkring det at skabe liv, glæde og fællesskab på Havbo, så er det DIG vi søger.

Vordingborg Kommune Pædagog søges til §85 udekørende team i Præstø

Vordingborg Kommune

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner? - så er denne stilling oplagt til dig.

Vi søger en ny kollega, som vil have bofællesskabet Hestehavevej som sit primære arbejdssted.

Borgergruppen rummer mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne er både unge og ældre og bor i egne hjem i byen, samt mindre bofællesskaber, hvor de modtager støtte, efter servicelovens §85.

Vi arbejder ud fra en grundlæggende Neuropædagogisk tilgang, samt Vordingborg Kommunes værdier og visioner om at udøve respekt for det enkelte menneske samt at støtte op om basale og sociale behov i hverdagen.

Ikast-Brande Kommune
Pædagog søges til Marienlund

Ikast-Brande Kommune

Marienlund søger en pædagog på 32 t/ugl. I blandede vagter dag/aften.

Marienlund er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Ikast. Her bor 35 voksne udviklingshæmmede med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau og støttebehov, stor aldersspredning fra 18 år og op til 70 år, og dermed svingende aktivitetsniveau.

Borgerne på Marienlund har behov for hjælp til personlig pleje i forskellig grad og som medarbejder på Marienlund vil det være din opgave, at varetage forskellige pædagogiske opgaver såsom:

 • Sikre forudsigelighed og tryghed i dagligdagen for borgerne.
 • Arbejde med selvbestemmelse ud fra den enkelte borgers udviklingstrin.
 • Arbejde med udviklingsmål.
 • Støtte borgeren i deres sociale liv, samt deltage til forskellige aktiviteter.
Solrød Kommune Unik stilling som familiebehandler i Væksthuset - børne-/familiehus i Solrød Kommune

Solrød Kommune

Brænder du for, at alle børn og unge skal opleve sig som vigtige deltagere i fællesskabet og at forældrene får den mest relevante hjælp – både tidligt og i længerevarende forløb? Vi opnormerer og ønsker os en kollega, som er fagligt og metodisk velfunderet, og som har erfaring med familiebehandlingsarbejdet.

Hos os får du bl.a. faglig udvikling og fleksibel arbejdstid.

Stillingen er på fuld tid og til besættelse pr. 1. juni eller snarest muligt.

Som familiebehandler vil du sammen med dine 5 kollegaer skulle arbejde med hele familiebehandlingsarbejdet, som spænder bredt fra de kortere forløb med konkret og praktisk vejledning til intensive familiebehandlingsforløb i hjemmet.

Skovly Pædagogisk medarbejder

Skovly, Ry

Skovly er et privat opholdssted, for børn og unge i alderen 7-18 år. Der er plads til 7 beboere på opholdsstedet og 2 beboere i godkendte lejligheder.

Vi søger en medarbejder, som vil bidrage til at, Skovly forbliver et tillidsfuldt sted for de unge mennesker, som bor her.

Vi lægger vægt på at, vores nye kollega forstår at bringe sig selv i spil i det pædagogiske arbejde. Vores mål er at have en medarbejdergruppe, der favner bredt, så vi dermed kan rumme og håndtere de forskellige udfordringer, de unge kan have.

Arbejdet på Skovly kræver, at medarbejderen formår at lytte til den unge, inden beslutninger træffes og at medarbejderen kan agere selvstændigt, uden en fastlagt regelstyret praksis.

Behandlingsskolerne ApS
Vi søger en erfaren pædagog til dagtilbuddet Snekken

Behandlingsskolerne ApS, Fredensborg

Vil du være med til at skabe de bedst mulige rammer for unge borgere med særlige behov? Og vil du byde ind med dine kompetencer tværfagligt, samtidig med at du får muligheden for at sætte dit præg på en arbejdsplads i udvikling og vækst?

Se video om Behandlingsskolerne ApS som arbejdsplads

Vores borgere ligger inden for det oligofrenipsykiatriske felt. Dvs. at de har en grad af udviklingshæmning samtidig med andre psykiatriske/ komorbide diagnoser.

Vi søger en pædagog eller medhjælper, gerne med erfaring med målgruppen.

Der er rig mulighed for både personlig og faglig udvikling. Vi tilbyder intern supervision af psykolog, og der er gode muligheder for videreuddannelse og kurser både internt og eksternt.

Behandlingsskolerne ApS
Lindevang Pædagog eller SSA søges som bostøtte på botilbud i Helsingør

Lindevang

Kan du bevare jordforbindelsen og dit gode humør, samtidig med at du stortrives med at være en del af et stort hus, hvor forandring og udvikling er daglig kost? Så er du den kollega, vi søger - kom og vær med til at gøre en forskel sammen med os og vores beboere!

Lindevang er et selvejet psykosocialt botilbud, hvor der bor 56 mennesker med psykiske problemer, herunder brug af rusmidler. Her er beboernes velbefindende og livskvalitet i centrum. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme om et meningsfuldt liv.

Vi tilbyder bl.a. supervision, tid til refleksion og efteruddannelse, fx Lindevangs basisuddannelse.

OK-Fonden
Chef til OK-Fonden Høng - et socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud

OK-Fonden

Er du vores nye chef til OK-Fonden Høng - et socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud - hvor beboerens selvbestemmelse og livskvalitet står forrest?

Se video om OK-Fonden som arbejdsplads

OK-Fonden Høng er et bo- og behandlingssted for mennesker med personlighedsforstyrrelser, autisme, angst, selvskadende adfærd, ADD, ADHD, OCD og misbrugsproblematikker. Flere beboere har dobbeltdiagnoser. Som bo- og behandlingssted tilbyder vi beskæftigelse, aktivitet og samvær eller STU-uddannelse.

Som chef skal du sikre en sund, sikker og systematisk drift, styring og ledelse af OK-Fonden Høng som fundament for udvikling, trivsel og behandlingsindsats.

OK-Fonden
Gem
Center for Unge og Familier
Vi søger en specialiseret eller erfaren forstærket plejefamilie på Sjælland

Center for Unge og Familier

Vores plejefamilier (også kaldet træningsfamilier) skal have lyst til at have en ung boende i en tidsbegrænset periode fra 3 måneder til ca. et år. Den unge er mellem 12 og 17 år gammel, og I skal hjælpe den unge med at træne nye adfærdsmønstre.

Som plejefamilie indgår I som en vigtig del af teamet omkring den unge. I bliver en del af et fast behandlingsprogram og I får tæt støtte og vejledning af en behandler fra CUF.

Som familie skal I have en ung boende, som skal lære at begå sig i en almindeligt fungerende familie, i skolen og blandt andre unge. I arbejder ud fra mål, der sættes af den unge selv og af systemerne omkring den unge. Den unge skal lære at få en hverdag til at fungere og skal anerkendes for det, der går godt og opmuntres til at lære det, der er svært.

Center for Unge og Familier
Ballerup Kommune Medarbejder til vågen tjeneste om natten

Ballerup Kommune, Skovlunde

Boligerne i Skovlunde er et døgndækket tilbud, hvor 33 voksne borgere er fordelt i 3 bo-grupper. For alle borgerne gælder, at det er mennesker med kognitive udviklingshandicap, hvoraf nogle også har fysiske funktionsnedsættelser.

Med udgangspunkt i borgernes selv- og medbestemmelse og den enkeltes ressourcer og behov, stræber vi efter at give de bedste betingelser for at leve et godt liv.

Som medarbejder i tjeneste om natten i Boligerne i Skovlunde forventes du at arbejde 7:7, hvilket vil sige, at du arbejder 7 nætter og har 7 nætter fri. Der vil altid være 2 vågne medarbejdere i nattjeneste på samme tid, og det forventes, at der samarbejdes tæt om opgaverne.

Lykkehuset-Herning ApS Socialfaglige medarbejdere søges

Lykkehuset-Herning ApS, Odense og Ikast

Vi søger socialfaglige medarbejdere med relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Har du et brændende hjerte for at arbejde med socialt og psykisk sårbare unge, er du faglig stærkt? Og formår du at omsætte din faglighed til praksis, er det dig, vi mangler til vores sociale tilbud. Vi søger følgende:

 • Fast stilling på 37 t./ugen
 • Eller vikarstilling med ikke faste timer.

Vi søger en faglig stærk M/K til vores kommende bosted, hvor vi søger dygtige og kvalificerede medarbejdere.

Vi arbejder ud fra en mentaliserende pædagogisk tilgang, NUZO, samt low arousal. Vores bosted ligger i naturskønt område i Bording; dog huser vi til i Odense på Lykkebo, indtil vi rykker til Bording.

Botilbuddet Sct. Mikkelsgade Forstander / leder

Botilbuddet Sct. Mikkelsgade, Slagelse

Vi søger dig, der som forstander / leder er lige så meget teamplayer som leder, og som har lyst til at være med til at udvikle og rammesætte stedet til gavn for beboerne og medarbejdernes trivsel.

Botilbuddet skal ikke revolutioneres men fortsætte i samme ånd og kultur som hidtil, hvad angår værdier og menneskesyn på vores beboere samt vores pædagogik, kultur og traditioner, dog stadig med mulighed for, sammen med medarbejderne, at udvikle stedet til gavn for alle.

Kolding Kommune Centerleder til Center for Senhjerneskade

Kolding Kommune

Er du en visionær leder, og drømmer du om at stå ved roret for et center, der tilbyder højt specialiserede indsatser til borgere med hjerneskade?

Som centerleder skal du både sikre rammerne for den daglige drift, ligesom du skal have det strategiske overblik og sørge for at udvikle området, så vi hele tiden kan være på forkant med fremtiden.

Som menneske leder vi efter en centerleder, der møder folk i øjenhøjde, er oprigtigt nysgerrig og interesseret og ikke mindst tydelig i sin ledelse. Vores arbejdsværdier er tillid, ordentlighed og åbenhed, og som centerleder skal du i ord og handling være rollemodel for disse værdier.

Arbejdsmiljø bliver vægtet højt, og vi prioriterer work-life-balance – også hvad angår vores ledere.

NCC Danmark
NCC Industry søger strygejernsmedarbejder/sjakbajs til vores Odense-afdeling

NCC Danmark

Vores sæson er kommet rigtig godt fra start, hvilket betyder at vi allerede nu har brug for ekstra ressourcer både til udlægning af asfalt og til kørsel med vores asfaltmaskiner.

Vi søger derfor en ny strygejernsmedarbejder/sjakbajs til et af vores mellem maskinhold med base i Odense.

Vi tilbyder at dine dygtige og engagerede kollegaer står klar til at give dig en god oplæring.

NCC Danmark
Skanderborg Kommune
Pædagog, 28-37 timer, til Landsbyen Sølund boenhed Bavnebjerg

Skanderborg Kommune

Har du lyst til at samarbejde med kompetente kollegaer i en hverdag, hvor formålet er at sikre, at beboerne oplever det gode liv?

Vi lægger stor vægt på, at beboeren altid er i centrum, og bistår beboerne i deres ret til selvbestemmelse. Vores arbejde fordrer, at vi evner at se og forstå beboernes kropssprog og signaler, hvilket indebærer, at vi er bevidst nærværende og afstemt i arbejdet med den enkelte.

Vi tilbyder

 • Et veltilrettelagt undervisnings- og introduktionsprogram med en mentor tilknyttet, så du bliver klædt på til opgaven.
 • En åben omgangstone med fokus på faglig dialog.
 • Mulighed for faglig udvikling ved kollegial og ledelsesmæssig sparring og supervision.
Habitus
HabitusHuset Børsholt og HabitusHuset Astrupvej søger pædagogiske tilkaldevikarer, fortrinsvis til indmøder i weekender og ved ferie

Habitus, Sindal

Er frihed i dit arbejdsliv vigtigt for dig? Vil du være en del af godt arbejdsmiljø, hvor der er let til grin? Har du lyst til at være en del af Habitus, hvor vi arbejder dedikeret på at yde høj faglig omsorg til vores borgere? Så er du måske vores nye kollega.

Brænder du for at arbejde med mennesker, der er udfordret af gennemgående udviklingsforstyrrelser, autisme og andre psykosociale udfordringer? Så er du måske den person, vi søger til at støtte vores borgere.

Du har lyst til at arbejde ved indmøder i weekender, eller måske du er studerende med overskud i hverdagen til at gøre en forskel for vores borgere.

Habitus
Københavns Kommune Børnekompasset i Valby søger en pædagog med teamkoordinatorfunktion i vuggestuedelen

Københavns Kommune, Valby

Er du relationskompetent og reflekterende i dit arbejde, og er du god til at samarbejde omkring kerneopgaven? Så er du lige den pædagog/teamkoordinator, vi ønsker os til vuggestuen i Børnekompasset.

Børnekompasset er en 0-6 års daginstitution med tre afdelinger fordelt på tre matrikler. Børnehaven har fire grupper med 22 børn i hver, der med to grupper på skift er i udflytter Solhuset ved Borup. Vuggestuen har seks grupper med 12 børn i hver. 4 grupper i Månehuset og 2 grupper i Stjernehuset Vi har åbent fra kl. 6.30-17.00.

Som teamkoordinator vil du blive inddraget i at skabe sammenhæng og samarbejde i de pædagogiske rammer for børn, forældre og kollegaer mellem de to matrikler.

Favrskov Kommune Afdelingsleder til Lilleåskolen – Indskoling og SFO

Favrskov Kommune, Langå

Motiveres du af at udvikle de bedst mulige rammer og deltagelsesmuligheder for alle børns læring og trivsel, og brænder du for det pædagogiske udviklingsarbejde, både i fritidsdelen og i skolen?

Vi kan bl.a. tilbyde

 • en stilling, hvor du er helt tæt på vores praksis, både i skolen og i SFO'en
 • engagerede og dygtige medarbejdere, der arbejder for, at skolens elever hver dag lærer nyt om verden, sig selv og andre, og hvor vi tror på, at mennesker dannes i de fællesskaber, de indgår i
 • en dynamisk og veldreven folkeskole i Favrskov Kommune, som er en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for udvikling.
Fortum Waste Solutions A/S
Specialarbejder til intern logistik

Fortum Waste Solutions A/S, Nyborg

Motiverer det dig at arbejde med farligt affald? Og vil du gerne være med til at gøre en forskel for miljøet?

Hvis ja, så er Fortum Waste Solutions stedet for dig...

Skifteholdet arbejder i seks faste teams, der hver består af fem medarbejdere. Teamene arbejder døgnet rundt, og du vil indgå i en vagtplan på dag-, eftermiddags- og nattevagt i hverdagene og på dag- og nattevagt i weekenderne.

Dine primære arbejdsopgaver består i at:

 • håndtere emballeret affald til indfyring på Fortums anlæg i Nyborg
 • foretage forefaldende opgaver i det daglige samt hjælpe til i andre afdelinger
 • håndtere restprodukter

Fortum giver gode muligheder for at udvikle din ekspertise og skabe en meningsfuld karrierevej.

Fortum Waste Solutions A/S

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV