910 job matcher din søgning 910 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Sundhedsadministrativ medarbejder til Center for Misbrug & Udsatte (barselsvikariat)

Esbjerg Kommune

Center for Misbrug & Udsatte søger en sundhedsadministrativ medarbejder til et barselvikariat, 28-32 timer ugentligt, med opstart 1. juni 2023. Endelig slutdato for vikariatet kendes ikke endnu.

Center for Misbrug & Udsatte består af flere afdelinger placeret i Esbjerg. Vores opgaver retter sig mod hjemløshed, rusmiddelproblemer og problematikker, der knytter sig til det at være udsat.

De sundhedsadministrative opgaver består primært i:

 • Telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere
 • Kalenderstyring for lægerne
 • Diktering af journaloptag i mindre omfang
 • Mindre kliniske opgaver
 • Bogføring omkring transport og medicin
Herlufsholm Skole og Gods Sygeplejerske til Herlufsholms trivselsteam med fokus på børn og unge

Herlufsholm Skole og Gods, Næstved

Ønsker du at arbejde med unges sundhed og trivsel? På Herlufsholm har du mulighed for at få en hverdag tæt på børn og unge, hvor du med din erfaring og indsats kan gøre en forskel for skolens mere end 500 elever.

Unge i Danmark har i dag i højere grad end tidligere trivselsudfordringer knyttet til fx sociale medier, ensomhed samt præstations- og perfekthedskultur. Derfor omdanner vi vores nuværende sygehus til et trivselshus.

Her kan eleverne få omsorg, hjælp og behandling af sundhedspersonalet eller vores ungerådgivere, hvis de har brug for det af fysiske eller psykiske årsager.

OK-Fonden
Chef til OK-Fonden Høng - et socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud

OK-Fonden

Er du vores nye chef til OK-Fonden Høng - et socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud - hvor beboerens selvbestemmelse og livskvalitet står forrest?

Se video om OK-Fonden som arbejdsplads

OK-Fonden Høng er et bo- og behandlingssted for mennesker med personlighedsforstyrrelser, autisme, angst, selvskadende adfærd, ADD, ADHD, OCD og misbrugsproblematikker. Flere beboere har dobbeltdiagnoser. Som bo- og behandlingssted tilbyder vi beskæftigelse, aktivitet og samvær eller STU-uddannelse.

Som chef skal du sikre en sund, sikker og systematisk drift, styring og ledelse af OK-Fonden Høng som fundament for udvikling, trivsel og behandlingsindsats.

OK-Fonden
Ishøj Kommune Plejecenterleder til Kærbo og Torsbo

Ishøj Kommune

Vil du stå i spidsen for at skabe det gode og indholdsrige hverdagsliv for beboere og personale på Ishøj Kommunes to plejecentre Torsbo og Kærbo, og kan du gå forrest i forhold til den igangværende sammenlægning af vores plejecentre, hvor du skal være med til at fastholde den gode proces med fusionering af de to plejecentre Torsbo og Kærbo under én samlet ledelse?

Som plejecenterleder vil dine primære opgaver være:

 • At sikre borgerens behov er i centrum i det daglige arbejde
 • At sikre en involverende hverdag og udvikling af aktiviteter og pleje på tværs af to matrikler
 • At sikre dialog, samarbejde og fleksibilitet samt konstruktivt samspil mellem beboere, pårørende og personale
Kolding Kommune Centerleder til Center for Senhjerneskade

Kolding Kommune

Er du en visionær leder, og drømmer du om at stå ved roret for et center, der tilbyder højt specialiserede indsatser til borgere med hjerneskade?

Som centerleder skal du både sikre rammerne for den daglige drift, ligesom du skal have det strategiske overblik og sørge for at udvikle området, så vi hele tiden kan være på forkant med fremtiden.

Som menneske leder vi efter en centerleder, der møder folk i øjenhøjde, er oprigtigt nysgerrig og interesseret og ikke mindst tydelig i sin ledelse. Vores arbejdsværdier er tillid, ordentlighed og åbenhed, og som centerleder skal du i ord og handling være rollemodel for disse værdier.

Arbejdsmiljø bliver vægtet højt, og vi prioriterer work-life-balance – også hvad angår vores ledere.

NCC Danmark
NCC Industry søger strygejernsmedarbejder/sjakbajs til vores Odense-afdeling

NCC Danmark

Vores sæson er kommet rigtig godt fra start, hvilket betyder at vi allerede nu har brug for ekstra ressourcer både til udlægning af asfalt og til kørsel med vores asfaltmaskiner.

Vi søger derfor en ny strygejernsmedarbejder/sjakbajs til et af vores mellem maskinhold med base i Odense.

Vi tilbyder at dine dygtige og engagerede kollegaer står klar til at give dig en god oplæring.

NCC Danmark
Fortum Waste Solutions A/S
Specialarbejder til intern logistik

Fortum Waste Solutions A/S, Nyborg

Motiverer det dig at arbejde med farligt affald? Og vil du gerne være med til at gøre en forskel for miljøet?

Hvis ja, så er Fortum Waste Solutions stedet for dig...

Skifteholdet arbejder i seks faste teams, der hver består af fem medarbejdere. Teamene arbejder døgnet rundt, og du vil indgå i en vagtplan på dag-, eftermiddags- og nattevagt i hverdagene og på dag- og nattevagt i weekenderne.

Dine primære arbejdsopgaver består i at:

 • håndtere emballeret affald til indfyring på Fortums anlæg i Nyborg
 • foretage forefaldende opgaver i det daglige samt hjælpe til i andre afdelinger
 • håndtere restprodukter

Fortum giver gode muligheder for at udvikle din ekspertise og skabe en meningsfuld karrierevej.

Fortum Waste Solutions A/S
Fonden Startskuddet
Pluto, vores fantastiske bosted for børn, unge og voksne med Prader-Willi-syndrom, mangler DIG!

Fonden Startskuddet, Stubbekøbing

Vi har brug for flere kolleger til vores tværfaglige medarbejdergruppe.

Beboerne på Pluto har to familier: den de kommer fra, og den de bliver en del af hos os på Pluto. Vores arbejde tager afsæt i en helhedsorienteret social- og neuropædagogisk tilgang i en struktureret ramme med opmærksomhed på den sundhedsfaglige indsats.

Prader-Willi er en yderst sjælden kromosomfejl, som medfører et liv med behov for fast kendt struktur og dygtig tværfaglig, professionel støtte og omsorg. Du får mulighed for at folde dig ud fagligt og menneskeligt i et job fuld af dynamik og alsidighed.

Fonden Startskuddet
VandCenter Syd A/S
Faglig koordinator til drift og vedligehold på kloaksystem

VandCenter Syd A/S, Odense

Vi søger en faglig koordinator til at holde vores kloaksystem i topform. Du bliver en del af et stærkt team i driften, der vedligeholder en række anlæg i Odense og Nordfyns Kommune.

Sammen med dit team skal du tage imod og behandle henvendelser fra kunder, føre tilsyn og koordinere opgaver eksternt og internt på tværs af organisationen.

Opgaverne er både i Odense og på Nordfyn, og du har mødested begge steder. D

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • tage imod henvendelser i samarbejde med vores kunderådgivning
 • løse opgaver i vedligeholdelsesprogrammet EnviDrift
 • drift og vedligehold af vores ledningsnet og anlæg
VandCenter Syd A/S
Hillerød Kommune To erfarne sundhedsfaglige visitatorer/sagsbehandlere til ældreområdet

Hillerød Kommune

Du er en god teamspiller og ønsker at blive del af et stærkt fagligt fællesskab.

Du evner at finde ressourcer og veje sammen med borgeren.

Vi søger 2 nye kolleger til vores udekørende besøgsteams, da to kolleger går på pension/efterløn. Vi tilbyder grundig introduktion og oplæring.

Udvikling er en del af hverdagen, derfor er læring og viden noget vi skaber sammen. Ansvar, fleksibilitet og evnen til at se muligheder vægtes højt. Vi hjælper hinanden med at løse arbejdsopgaverne, og målet er, at borgerne føler sig inddraget og får god korrekt sagsbehandling. Der er rum til at sparre med kollegaer og vores faglig koordinator.

Gem
Nordic Medicare Group A/S Praksismanager ved Almen Lægeklinik Aabenraa og Sønderborg

Nordic Medicare Group A/S

Vi søger en helt speciel praksismanager som i særlig grad har en stærk faglig profil, flere års erfaring fra lægepraksis, stærke lederegenskaber, gode kommunikationsegenskaber, evner at undervise klinikpersonale og er strategisk tænkende.

Som praksismanager vil du indgå i det øverste ledelsesorgan i klinikkerne og, i samarbejde med vores sundhedsfaglige og lægefaglige direktør, sikre en optimal drift og udvikling af alle vores lægeklinikker med fokus i de omtalte klinikker.

I stillingen som praksismanager vil du skiftevis skulle være lokalt til stede ude på de forskellige lægeklinikker for hele tiden at sikre, at den fastlagte klinikstrategi bliver implementeret og efterfulgt.

Varde Kommune Bliv en del et nyt lederteam på ældreområdet

Varde Kommune

Har du erfaringen og kompetencerne til at indgå i et nyt lederteam, som kan styrke den samlede ledelse på et område med ca. 750 ansatte?

Vi søger en leder til at indgå i et nyt lederteam, der har til opgave at understøtte den daglige ledelse på plejecentre og i hjemmeplejen med både sparring og konkrete ledelsesopgaver.

Hos os får du en anderledes og spændende hverdag, hvor du prøver kræfter med ledelse i et andet format, hvor omgivelser og arbejdsopgaverne er skiftende, og hvor du har en varierende grad af personaleledelse. Samtidigt får du til opgave at udvikle og understøtte andre ledere i at bedrive god og nærværende ledelse og få dem til at blomstre som ledere.

Marsøe ApS Distriktsleder til hjemmeplejen i område syd

Marsøe ApS søger for Faxe Kommune

Er du til den moderne ledelsesstil? Evner du at skabe følgeskab, og har du ledelseserfaring i en politisk styret organisation, er det måske dig, vi leder efter.

Vi søger en erfaren leder til distrikt syd. Vi tilbyder en unik mulighed for at sætte dit præg på udviklingen og nytænkning af en helt ny hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvor borgerinddragelse, medarbejderindflydelse, faglighed og kompetencer går op i en højere enhed.

Rammen er sat - og du skal sammen med medarbejdere og ledelseskolleger være med til at udfylde rammen.

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Sundhedscenter søger en sundhedskonsulent, som vil gøre en forskel for byens unge

Frederiksberg Kommune

Vi søger en person, der vil være med til at løse vores kerneopgave med at fremme sundhed og skabe forandring og værdi sammen med de unge og deres forældre.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • bidrage til udvikling og drift af vores partnerskaber med byens ungdomsuddannelser
 • undervise og vejlede om søvn og sundhed på ungdomsuddannelserne

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job på en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor du bliver en del af vores forebyggelsesområde med 37 medarbejdere. Hos os vil du få mulighed for at sætte sundhedsfremme og forebyggelse på dagsordenen og blive en del af et stærkt, tværfagligt team, der arbejder med unge.

Høje Taastrup Lægerne I/S Stor lægepraksis i Høje Taastrup søger nyt personale pga. udvidelse

Høje Taastrup Lægerne I/S

Vi har brug for 1-2 medarbejdere. Timetal: 12-37 ugentligt.

Vi er et lægehus med et personale på ca. 14 medarbejdere. Heraf er halvdelen læger. Vi kan, afhængigt af dine kvalifikationer og interesser, finde en passende stilling.

Dine arbejdsopgaver afhænger af dine kvalifikationer. Det kan være sygeplejerskearbejde med selvstændinge konsultationer, hvor du kan have blodtrykskontroller, se akutte patienter med både skader og medicinske tilstande m.m. Vi har ansat en behandlersygeplejerske, som du kan sparre med

Kirkens Korshær Socialfaglig medarbejder til familietilbud og varmestue i Horsens

Kirkens Korshær

Har du hjertet på rette sted, og ønsker du at være med til at gøre en forskel for socialt udsatte? Har du lyst til at indgå i et team af 5 socialfaglige medarbejdere, der driver varmestue, sundhedstilbud og familiestøttende arbejde i Horsens?

I vores familietilbud mødes udsatte familier med store og små børn én gang ugentligt til fællesspisning og sociale aktiviteter i 'Familieklubben'.

Med støtte fra Ole Kirk’s Fond har vi i regi af vores familietilbud etableret familiegrupper for socialt udsatte forældre og deres børn (0-3 år). Grupperne skal hjælpe forældrene med at mestre forældrerollen, og forebygge mistrivsel blandt de små børn, og give dem en god start på livet.

Wellvita Group
Kvalitets- og udviklingsmedarbejder

Wellvita Group, Esbjerg

Har du lyst til at bidrage til at mennesker kan få et bedre liv og kan du jonglere med forskellige lovgivninger? Så er du måske den rette for Wellvita Group.

Som Kvalitets- og udviklingsmedarbejder får du en central rolle i R&D afdelingen, hvor du vil være med til at sikre at gældende lovgivning og produktkvalitet bliver overholdt. I samarbejde med den kvalitetsansvarlige og sagkyndige/QP, vil de primære arbejds- og ansvarsområder bl.a. udgøre:

 • Sikre at gældende lovgivninger er overholdt.
 • Opdatering og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystem og HACCP.
 • Deltagelse i eksterne audits og selvinspektion.
Wellvita Group
PRO&CO Blandemester

PRO&CO søger for IBF Fabriksbeton Aarhus i Lystrup

Når IBF leverer ”Beton til Tiden” – er det resultatet af dygtige og motiverede medarbejdere, som hver dag arbejder målrettet for at leve op til det kendte motto. Som blandemester for IBF Fabriksbeton Aarhus, får du til opgave, at lede og motivere medarbejderne i den daglige drift, og mod fælles mål.

Helt kort vil din opgave blive, at sikre, at afdelingens medarbejdere har de nødvendige informationer og de bedste forudsætninger, for at få den rette kvalitet af færdigbeton leveret til tiden. Denne opgave kræver et stort overblik, faglig viden og ikke mindst et godt kendskab til sit team.

IBF tilbyder en lønpakke indeholdende en fast månedsløn plus tillæg for overarbejde, pension, fritvalgsordning og sundhedsforsikring.

PRO&CO
COWI
Business Development Director

COWI, Lyngby

Do you want to strengthen our customer relations? Can you build long-term relationships with our key customers? And are you experienced in the roads sector? Then, shape a sustainable and liveable world with us.

To ensure continuous growth on multidisciplinary road projects in the Capital Region of Denmark, we are looking for a Business Development Director to join our team in Roads, Airports and Digitalisation.

We value differences and development and cultivate an environment of belonging and having fun. Because that is what brings out the best in you, at work and at home.

COWI
Gem
Mortalin
Servicetekniker til København/Nordsjælland

Mortalin

Vi søger en kvalitetsbevidst og serviceminded kollega til vores serviceteknikerteam i København/Nordsjælland området. Vi leder efter dig, der forstår at rådgive vores kunder og som ønsker at gøre en forskel i hverdagen.

Din hverdag bliver præget af alsidige opgaver, som du skal løse selvstændigt – vi kender ikke dagen i morgen, men vi ved, at den ikke bliver kedelig.

Du har en afgørende rolle, da du som vores ansigt udadtil er den, der møder vores kunder i dagligdagen. I Mortalin sætter vi en stor ære i at kunne tilføre kunden den helt rette viden til forebyggelse og bekæmpelse – det skal du være med til at sikre.

Mortalin

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV