1.306 job matcher din søgning 1.306 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikshavn Kommune Socialpsykiatrien i Frederikshavn søger 2 SSA/Pædagog/Ergoterapeut til arbejde inden for servicelovens § 85

Frederikshavn Kommune

Bostøtte Team 85 i Frederikshavn Kommune søger to medarbejdere til arbejdet efter servicelovens § 85 omhandlende psykiatriske lidelser, senhjerneskade, misbrug og udsatte og borgere med varige funktionsnedsættelser, hovedsageligt i aldersgruppen 30+.

Stillingerne er til besættelse pr. 1. november eller hurtigst muligt herefter. Der er tale om to fastansættelser på 37 timer ugentligt. For begge stillinger indgår der weekendvagter ca. hver 4 uge, morgenvagter samt enkelte senvagter.

Vi arbejder Recovery-orienteret og med den anerkendende tilgang i mødet med borgerne, men arbejder også med den kompenserende indsats ift. borgere med varige funktionsnedsættelser.

Aarhus Kommune
Er du uddannet pædagog, og brænder du for at arbejde med børn i alderen 0-6 år? Har du lyst til at være med og sætte dit præg på hverdagen i Børnesymfonien, så har vi lige stillingen til dig.

Aarhus Kommune, Tranbjerg J

Børnesymfonien er en integreret institution med tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Vi bor i vores nybyggede hus med fællesrum i både vuggestue og børnehave, musikrum, kreativt værksted, bibliotek og atrium. Udenfor har vi en fantastisk legeplads med bl.a. amfiscene, bålplads, hyggehytter, hængekøjer, musikinstrumenter og en masse grønne bakker.

Børnesymfonien er sangcertificeret under sangglad, og vi har særligt fokus på musik, drama, udeliv og bevægelse.

Vi vægter, at børnene mødes med anerkendelse og har en tryg, udfordrende og sjov hverdag fyldt med glæde og gode oplevelser. Vi brænder for vores kerneopgave, som er at skabe høj kvalitet og styrke børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling i samarbejde med forældrene.

Egedal Kommune
Social- og sundhedsfaglig medarbejder til socialpsykiatrisk bofællesskab

Egedal Kommune, Stenløse

Botilbuddet Dambo er et lille roligt socialpsykiatrisk botilbud med gode rammer, målrettet ældre beboere. Dambo rummer seks toværelses lejligheder samt et hyggeligt fællesmiljø med stue og køkken.

Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og lettere plejebehov, som alle i personalegruppen skal kunne deltage i og hjælpe borgeren med.

Vi prioriterer tid til nærvær og aktiviteter. Vi arbejder ud fra en relationel tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Egedal Kommune
Stevns Kommune GENOPSLAG - Ny leder af vores velfungerende dagpleje fra den 1. december 2022

Stevns Kommune, Store Heddinge

Vi går ikke på kompromis og venter på dig, som er det rette match! Er du en faglig- og relationsstærk leder, som brænder for at gøre en forskel for de mindste i de første 1.000 vigtigste dage i deres liv? Trives du i et miljø, der kalder på dit nærvær og samtidig din evne med at lede på distancen? Og har du lyst til at lede kompetente, initiativrige og engagerede dagplejere?

I Stevns Kommune er vores dagpleje kendt for at være af høj kvalitet. Derfor søger vi en faglig stærk leder, der kan bevare vores udviklende og trygge dagplejemiljø. Du skal være god til at strukturere dit arbejde og skabe overblik samt formå at kombinere drift og udvikling på en hensigtsmæssig måde.

I samarbejde med dagplejepædagogen står du i spidsen for den pædagogiske udvikling. Du får ansvaret for dagplejens driftsøkonomi.

OK-Fonden
OK-Fonden Høng Erhvervsskole søger to miljøterapeutiske medarbejdere til projektstilling i 1-1-projekt

OK-Fonden

Du bliver en del af en organisation, hvor vi gør, hvad vi siger. Hos os er værdier ikke noget, vi blot taler om. Det er noget, vi lever. Vi møder mennesker med tillid, vi går sammen, men ikke i takt, og vi gør altid, hvad vi kan for at arbejde for den enkeltes selvbestemmelse og tryghed – og for at vores beboere kan forfølge deres individuelle drømme og leve livet – hele livet.

Din primære opgave som miljøterapeutisk medarbejder er, sammen med kollegaer i en tværfaglig sammensat gruppe, at støtte vores beboere med blandt andet daglig struktur og gøremål, så hverdagslivet og uddannelsesforløbet bliver meningsfuldt, sammenhængende og udviklende for beboerne. Du vil desuden fungere som kontaktperson og tovholder i forhold til den enkeltes forløb.

S/I Hørhaven & Fond Vi søger en pædagogisk medarbejder

S/I Hørhaven & Fond, Ringsted

Hørhaven er et mindre social-psykiatrisk botilbud, godkendt efter §107 og §108. Hørhaven er en del af fællesskabet på Søtofte – beliggende i naturskønne omgivelser ved Gyrstinge sø.

Vores målsætning er at styrke vores beboere individuelt i det sociale gennem omsorgsfuld, livsunderstøttende og nærværende indsats. I Hørhaven er hverdagen klart og tydeligt struktureret. Dagligdagen er bygget op omkring praktiske gøremål, individuelle aftaler og socialt liv.

Du skal gerne have kompetencer inden for:

 • Voksenpsykiatri
 • Relation som pædagogisk redskab

Vores beboere er i alderen 40-65 år og har ikke behov for hjælp til personlig pleje, men socialpædagogisk støtte.

Soho Kontorhotel ApS
Receptionist

Soho Kontorhotel ApS, København

SOHO er et kontorfællesskab, som rummer ca. 800 personer fordelt på 250 virksomheder. Vi afholder møder og konferencer i alle størrelser, mange events, har café og kantine, restaurant og natklub mm. Vi tilstræber hver dag, at skabe rammerne for det gode arbejdsliv. Vi har to lokations i Kødbyen og en location i City.

Du er den første gæsterne og vores beboere møder, når de træder ind af døren. Vi har rygende travlt og har brug for din hjælp til receptionenens mange alsidige opgaver. Det er blandet andet at byde gæster velkommen, oprette bookinger og følge dem til dørs, fakturering, besvare mails og tage telefonen.

Soho Kontorhotel ApS
Viborg Kommune Børnehusleder - Genopslag

Viborg Kommune

Hvis du har lyst til at tage ansvaret for den daglige trivsel for 106 børn og 29 voksne, så har du muligheden som ny leder af Børnehusene Søndergaard og Rørsangervej. Som leder kan du sætte dit præg på to meget forskellige institutioner beliggende i Viborg.

Børnehuset Søndergaard er rammen om dagligdagen for 55 børnehavebørn, og institutionen adskiller sig blandt andet fra mange andre ved, at der ikke er noget hegn omkring institutionen, men at børnene selv kan tage ansvar for at holde sig bag de tegnede gule streger, der viser, hvor man må færdes. Derudover har Søndergaard mange forskellige dyr, som er en vigtig del af børnenes hverdag og det pædagogiske arbejde i institutionen.

Rørsangervej er en mere traditionel institution med 28 vuggestuebørn og 23 børnehavebørn, men præcist som i Søndergaard, vil du som leder få en engageret og dedikeret gruppe af medarbejdere, der brænder for at udvikle børnene og skabe en god hverdag i trygge rammer.

Fredensborg Kommune
Pædagog, som har lyst til at være en del af vores spændende hverdag i en 30-timers stilling og med tiltrædelse hurtigst muligt

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Specialbørnehaven Karlebo er en behandlingsinstitution (§ 32) for børn i alderen 0-6 år med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, herunder børn med eksempelvis CP, diverse syndromer, kromosomfejl, epilepsi, ADHD og diagnoser inden for autismeområdet.

Vi bor i naturskønne omgivelser i Karlebo, og vi har p.t. 15 børn fordelt på tre stuer. Vi arbejder med individuel planlægning ift. det enkelte barn og har et tæt tværfagligt samarbejde, som indbefatter pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og psykologer, sagsbehandlere og ikke mindst forældrene.

Vi har spændende relevante kurser eller foredrag løbende, så vi sammen har et fælles udgangspunkt og kan højne fagligheden sammen.

Langeland Kommune Erfaren familieplejekonsulent

Langeland Kommune, Rudkøbing

Er du motiveret for at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Har du hvad der skal til, for at Langeland bliver et af landets mest attraktive steder at være pleje- og aflastningsfamilie? Så er dette måske jobbet for dig?

Som familieplejekonsulent vil din vigtigste opgave være, at rekruttere og matche børn og unge med aflastnings-/plejefamilier. Du vil indgå i et nært samarbejde med lederen for familieafdelingen, hvor ambitionen er at mindske antallet af sammenbrudte forløb. Som familieplejekonsulent vil du skulle varetage følgende funktioner:

 • Stå for det personrettede tilsyn og supervision af plejefamilierne
 • Rekruttere og matche aflastnings- og plejefamilier
 • Forhandle og udarbejde kontrakter med plejefamilierne
 • Samarbejde på tværs af familieafdelingen og samarbejdspartnere (Socialtilsyn Fyn m.fl.)
Idealcombi A/S Receptionist

Idealcombi A/S, Hvidovre

Til vores afdeling i Hvidovre søger vi en glad, serviceminded og udadvendt receptionist, som formår at levere et højt serviceniveau til vores kunder, gæster til huset og via telefonomstillingen.

I receptionen er du kundens første indtryk hvorfor din rolle er altafgørende for serviceoplevelsen, når der kommer henvendelser. Du bliver vores ansigt udadtil.

Arbejdsopgaver:

 • Omstilling af indadgående telefonsamtaler
 • Modtagelse af gæster på kontoret samt i vores showroom
 • Samarbejde med vores hovedreception i Hurup (Thy)

Vi tilbyder en spændende hverdag sammen med positive, motiverede og dygtige kollegaer.

Holbæk Fritidscenter Dragebakken søger pr. 1. november 2022 eller snarest muligt 1 pædagog på 37 timer til vores børnehave

Holbæk Fritidscenter

I samarbejde med dygtige kolleger, der kendetegnes ved at tænke ud af boksen, skal du være med til at forme hverdagen for stuens børn, samt samarbejde med en superengageret forældregruppe om børnenes udvikling.

Du skal være en del af stuens team, og sammen skal I planlægge spændende aktiviteter med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, og tilrettelægge forløb der både fanger børnenes interesse, og rammer deres udviklingsniveau.

Vi lægger vægt på, at du er nærværende og anerkendende i din omgang med børnene. Du er oprigtig interesseret i børnenes liv og tanker. Du skal være god til at danne relationer, og du kan tilrettelægge en hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns perspektiv.

Advokatsamfundet Advokatsamfundet søger en ekstra sekretær til vores tilsynsafdeling

Advokatsamfundet, København

Advokatsamfundet arbejder på et politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Herudover arbejder Advokatsamfundet blandt andet for advokaternes uafhængighed og integritet samt fører tilsyn med alle landets advokater.

Du bliver en del af et velfungerende sekretærteam, der arbejder tæt sammen og har et fælles ansvar for at løse og udføre sekretariatets administrative opgaver. Du får mulighed for at beskæftige dig med en bred vifte af opgaver – herunder bl.a.:

 • indkaldelse/berammelse af tilsyn
 • selvstændig sagsbehandling og andre administrative opgaver i forbindelse med tilsyn
 • indhentning af materiale til brug for tilsyn
Favrskov Kommune Pædagoger til Børnehuset Nørreskoven i Hinnerup

Favrskov Kommune

Børnehuset Nørreskoven i Hinnerup søger en pædagog til børnehaven med tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på mellem 30 og 37 timer.

Vi er beliggende i Hinnerup og er en del af Området Hinnerup Nord/Øst, som i alt består af fem institutioner.

Nørreskoven er normeret til 62 børnehavebørn og 39 vuggestuebørn fordelt på to afdelinger, Skoven og Lunden.

Personalegruppen består af dygtige pædagoger og medhjælpere, der er tilknyttet en gruppe, men som arbejder tæt sammen på tværs. En personalegruppe, der bruger hinanden rigtig meget, og som lægger stor vægt på trivsel og samarbejde.

Favrskov Kommune Pædagog til Børnehuset Toppen i Hinnerup

Favrskov Kommune

Børnehuset Toppen søger en pædagog med tiltrædelse pr. 1. november 2022 eller snarest derefter.

Har du mod på og lyst til at være med på Toppen, så søg her.

Du er som udgangspunkt ansat i huset, men stillingen er lige nu således: En fast stilling i børnehaven på 37 timer pr. uge.

Børnehuset Toppen er en integreret institution beliggende i det nordlige Hinnerup og er en del af Hinnerup Nord/Øst-området, der består af fem institutioner.

I Toppen sætter vi barnet i centrum af pædagogikken, og den pædagogiske praksis tilrettelægges og vurderes ud fra et børneperspektiv. Vi arbejder for, at huset er et trygt og omsorgsfuldt sted for vores børn, hvor tæt samarbejde med forældrene er med til, at det enkelte barn trives, lærer og udvikler sig og bidrager til en god og tryg opvækst fyldt med magiske og udviklende øjeblikke.

Favrskov Kommune Pædagogisk assistent til Bymarkens vuggestue

Favrskov Kommune, Hinnerup

Drømmer du om at gøre en forskel i de 0-3-åriges hverdagsliv?

Børnehuset Bymarken søger en uddannet PAU med solid vuggestueerfaring, som kan bidrage med god faglighed, entusiasme og energi.

Så er du vuggestue-PAU af hjertet, og kan du samarbejde og strukturere, samtidig med at du har hjertevarme og skaber ro og tryghed for de små vuggestuebørn, er du den, vi søger.

Stillingen er på 37 timer og til besættelse den 1. december 2022 eller snarest derefter.

Vuggestuen har formuleret værdier omkring faglighed og samarbejde, som du skal kunne se som dine egne.

Vi kan tilbyde

 • gode fysiske rammer i nye lokaler
 • en dejlig legeplads tæt på naturen
 • høj grad af indflydelse og ansvar
 • et godt forældresamarbejde med engagerede forældre
Lyngby-Taarbæk Kommune
Socialpædagogiske medarbejdere til Åben Dialog og recovery-orientering

Lyngby-Taarbæk Kommune

Støttecenter Hjorten søger socialpædagogiske medarbejdere som vil arbejde recovery-orienteret og med inspiration fra Åben Dialog i § 85, § 82 og Samværs- og Aktivitetstilbud for borgere med psykosociale udfordringer (32-37 timer).

Støttecenter Hjorten er Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud om gruppebaseret og individuel støtte efter § 85 og § 82 samt aktivitets- og samværstilbud med 36 pladser efter § 104. Alle tilbud er til borgere med psykosociale udfordringer, som bor i eget hjem. I enheden er vi 12 medarbejdere med forskellige fagligheder.

I takt med at vi udvikler vores tilbud søger vi flere medarbejdere. Vi arbejder sammen på tværs, og lige nu har vi en ledig stilling, som primært har opgaver i aktivitets- og samværstilbuddet, og to nye stillinger som primært har opgaver i § 85 og § 82.

Kalundborg Kommune
Genopslag - ressourcepædagog til Børnehuset Buldervang

Kalundborg Kommune

Er du faglig, modig og en teamplayer med noget på hjertet, som vil det ”lille ekstra”, så er du måske vores nye kollega, som kan og vil bidrage til, at barnet på ressourceplads kan modtage den nødvendige pædagogiske indsats, som understøtter barnets læring, dannelse, udvikling og trivsel.

Vi søger efter en ressourcepædagog til vores Børnehus Buldervang. Den ledige stilling er på 30 timer. Vi har fire pladser til børn i udsatte positioner. Du skal arbejde i et samspil med vores anden ressourcepædagog, husets øvrige pædagoger og teamlederen.

Ressourcedagtilbuddet har et særligt fokus på, hvordan pædagogiske indsatser og læringsmiljøer tilpasses, så det er muligt for barnet at trives og udvikle sine kompetencer og indgå i et positivt fællesskab med børn og voksne.

Siam Børne- og ungekoordinator

Siam, København

Vil du være med til at styrke og udvikle børne- og ungdomsafdelingen i en ambitiøs, velfungerende forening? Vil du have et arbejde med varierende arbejdstider og gode muligheder for personlig og faglig udvikling?

I Siam lægger vi vægt på at have en social profil, samtidig med vi ikke går på kompromis med det sportslige. Vi brænder for vores sportsgrene og måden, vi kan bruge dem til at hjælpe mennesker og især børn og unge på. Dit arbejde vil have udspring i foreningens nuværende ungdomsaktiviteter i thaiboksning og brasiliansk jiu-jitsu.

Nogle af de typiske arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Rekruttering af frivillige/trænere, herunder frivillige/trænere der kan arbejde med social trivsel i klubben.
 • Løbende sparring med foreningens frivillige og understøttelse af deres arbejde med målgruppen af udsatte børn, unge og deres forældre.
 • Igangsættelse af konkrete initiativer i foreningen, der kan sikre en stærk organisering af børne- og ungdomsarbejdet.
Vejlefjordskolen Vejlefjordskolens SFO søger en uddannet pædagog

Vejlefjordskolen, Daugård

Vi søger en pædagog på ca. 20 timer pr. uge, med tiltrædelse 1. december eller snarest muligt. Det vil i perioder være muligt at supplere med vikartimer i Skole og Børnehave, hvis det har interesse. Stillingen er inkl. varetagelse af brobygning en formiddag om ugen med kommende 0. klasses-elever. I brobygningsperioden (1. april - 30. juni) er der mulighed for yderligere timer.

Vejlefjordskolen er en kombineret skole med en grundskole fra 0.-9. kl., en efterskole med 9.-10. kl., et mindre gymnasium med kostafdeling og en vuggestue og børnehave. Skolen har sit kirkelige bagland i Adventistkirken og derfor et værdigrundlag med tydelige kristne rødder.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV