531 job matcher din søgning 531 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Hvidovre Hospital
Udviklingskonsulent med erfaring fra uddannelsesområdet til HR, arbejdsmiljø og uddannelse (specialkonsulent)

Hvidovre Hospital

På Amager og Hvidovre Hospital ønsker vi at være en arbejdsplads med stærke faglige miljøer for studerende og medarbejdere. Vi søger derfor en udviklingskonsulent med erfaring fra uddannelsesområdet til HR-Udvikling og Uddannelse i HR, arbejdsmiljø og uddannelse på Amager og Hvidovre Hospital.

Du får ansvaret for projektledelse af strategiske projekter og udvikling af koncepter inden for uddannelsesområdet med afsæt i hospitalets uddannelsesstrategi.

Herudover vil du skulle varetage facilitering af strategiske uddannelsesudvalg og -fora, skabe systematisk overblik over det prægraduate-uddannelsesområde og udvikle og koordinere uddannelsesforløb for de prægraduate-uddannelser i tæt samarbejde med Center for HR og Uddannelse samt de kliniske uddannelsesansvarlige på hospitalet.

Hvidovre Hospital
Andel Holding A/S
Vil du være med til at videreudvikle Andels demokratiske ejerform?

Andel Holding A/S, Svinninge

Har du erfaring med at understøtte repræsentantskaber eller medlemsorganisationer? Og vil du gerne bruge din erfaring hos Andel, hvor vi arbejder for den grønne omstilling?

Vi samler nu alle opgaver relateret til Andels repræsentantskab i et nyt sekretariat. Teamet skal varetage eksisterende driftsopgaver og ikke mindst fokusere på at nytænke.

Andel Holding A/S

Konkret forbereder og afvikler sekretariatet både online- og fysiske møder i repræsentantskabet, hvor ambitionen er, at møderne skal være indholdsrige og en oplevelse for deltagerne. Derudover faciliterer vi undervisningsarrangementer, afholder det årlige repræsentantskabsvalg, producerer indhold til vores intranet samt en lang række andre praktiske og kommunikationsmæssige opgaver, som du selv vil være med til at udvikle.

SEAS-NVE er blevet Andel. Se mere her.

Andel Holding A/S
Røde Kors Hjemmet i Sorø Dynamisk og serviceminded administrativ medarbejder med godt overblik

Røde Kors Hjemmet i Sorø

Vi søger en administrativ medarbejder, der i tæt samarbejde med ledelsen og øvrige kollegaer kan understøtte og bidrage til en god struktur og effektive arbejdsgange.

Vi er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Sorø Kommune, som vi har et tæt samarbejde med. Vi har 61 lejligheder og et opholdssted med syv lejligheder for voksne, som har særligt behov for pædagogisk støtte. Vi er ca. 70 medarbejdere - ufaglærte, SSH’ere, SSA’ere, sygeplejersker, udviklingssygeplejerske, pædagoger, køkkenpersonale, husassistenter, teknisk servicepersonale, teamledere og centerleder. Vi vægter det daglige arbejdsmiljø højt – i fællesskabet og sammen kan vi gøre mere. Vi tilbyder:

 • en meget afvekslende og dynamisk hverdag
 • et arbejdsmiljø med højt til loftet og godt humør
 • udfordrende og mangfoldige arbejdsopgaver
Vordingborg Kommune Sekretariatsleder til Center for Borger og Arbejdsmarked

Vordingborg Kommune

Vil du være med i vores fortsatte udvikling af en stærk organisation, hvor høj faglighed og værdig sagsbehandling er i fokus? Er du samtidig en dygtig leder, der kan understøtte og udvikle en tværgående sekretariatsfunktion, som skaber sammenhæng, synergi og kvalitet på tværs af fagområder både indad i Borger og Arbejdsmarked og i det tværgående samarbejde med øvrige centre? Så er du måske vores nye leder.

Arbejdsmarkedsområdet er i konstant forandring, og vi står over flere aftaler, som skal udmøntes på tværs af områder. Du kommer til at stå i spidsen for at sikre en forsat høj kvalitet og udvikling i opgaveløsningen af sekretariatets ansvarsområder, og som leder bidrager du aktivt til medarbejdernes samarbejde og udvikling både i teamet og ud i organisationen herunder som sparringspartner og koordinator på administrative opgaver i forhold til de øvrige afdelingsledere.

Morsø Kommune Ansvarsfuld borgmester- og direktionssekretær med overblik og ordenssans

Morsø Kommune, Nykøbing Mors

Kunne du tænke dig at arbejde i en helt central nøgleposition for især borgmester, kommunaldirektør, direktion og kommunalbestyrelse på den skønne Limfjordsø Mors? Kan du sikre struktur, holde det store overblik og løse en bred vifte af administrative opgaver?

Hvis du kan svare ja til overstående, så vil du trives som en fisk i vandet som borgmester- og direktionssekretær i Sekretariatet i Morsø Kommune.

Vi løser mange forskellige opgaver for hele kommunen og primært med fokus på at betjene det politiske system og direktionen. Vi arbejder fokuseret, men nyder også at få en god snak og et godt grin.

Det er en fast stilling på 37 timer. Du bliver en vigtig del af en fleksibel arbejdsplads, der bygger på nærhed og fællesskab.

Fredensborg Kommune
Kom og vær med til at gøre affald til en del af den cirkulære økonomi

Fredensborg Kommune, Kokkedal

Affald bliver til ressourcer – men det sker ikke af sig selv. I Center for By og Land søger vi en ny medarbejder, der sammen med kolleger og samarbejdspartnere udvikler, leder implementering og understøtter en sikker drift af de nye affaldsordninger.

Affaldsområdet i Fredensborg Kommune handler i høj grad om samarbejde – tværgående i Fredensborg Kommune ift. affaldsforebyggelse og klimadagsordenen med Fredensborg Forsyning A/S, som en tæt samarbejdspartner. Derudover arbejder vi sammen med flere nabokommuner samt I/S Norfors, der er et fælleskommunalt affaldsselskab.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte strategisk planlægning og udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger. Desuden vil du komme til at lave oplæg for boligorganisationer og grundejerforeninger. I samarbejde med Fredensborg Forsyning A/S skal du i begrænset omfang føre tilsyn ifm. AT-sager og fastsætte affaldsgebyrer.

Grønlands Selvstyre
Erfaren leder til stillingen som departementschef i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Ressortområdet arbejder for at hæve samfundets uddannelsesniveau, skabe gode rammer for forskning, styrke kulturen og sikre, at befolkningens og det enkelte menneskes indre liv er stærkt og velfungerende

Departementschefen har til opgave at sikre høj kvalitet i rådgivning og betjening af Naalakkersuisut samt varetage den daglige ledelse af departementet sammen med den øvrige ledergruppe.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for bl.a.:

 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer og styrelser, virksomheder mv. samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav
Grønlands Selvstyre
Erhvervshus Nord Erhvervskonsulent til vækst i oplevelsesøkonomi og iværksætteri

Erhvervshus Nord, Frederikshavn

Vi søger en værdiskabende erhvervskonsulent med ansvar for oplevelsesøkonomi, iværksætteri og HR. Oplevelsesøkonomien udgør en styrkeposition i Frederikshavn Kommune med Skagen som fyrtårn og en 100 kilometer spændende kystlinje. Erhvervet består bl.a. af hoteller, caféer og restauranter samt detailhandel mv. Som koordinator for vores iværksætterindsats rådgiver du start-up-virksomheder og er samlingspunkt for viden om iværksætteri i Erhvervshus Nord. HR handler om udflytning af uddannelser og derigennem sikring af kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder i bred forstand.

Det er Erhvervshus Nords overordnede mål at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet. Dine opgaver bliver at udvikle og vedligeholde strategien for oplevelsesøkonomien i tæt dialog med erhvervsdirektøren og at opsøge den enkelte virksomhed til en 1:1-sparring om vækst og udvikling.

Jobindex
Associates med fokus på kapitalfonde og co-investeringer

Jobindex søger for IIP Denmark P/S i København

”Det er en unik mulighed for at arbejde med de bedste kapitalfonde på den globale arena. Og du kan glæde dig til en stejl, men spændende læringskurve i tæt samspil med mange dygtige kolleger,” fortæller partner Mads Harvits.

Som investeringsmedarbejder bliver du en vigtig del af teamet, hvor du er med til at finde nye investeringsmuligheder samt monitorere den eksisterende portefølje. Du opnår dermed en bred indsigt inden for investeringer, både i internationale kapitalfonde og co-investeringer inden for mange industrier.

Jobindex
GEA Process Engineering A/S
Service Management Assistant

GEA Process Engineering A/S, Søborg

Se video om GEA Process Engineering A/S som arbejdsplads

“Lige nu har vi fokus på et internt træningsprogram, som vi gerne vil have ud at leve, og det kan du tage teten på. Jeg tænker, at det er en god mulighed for dig, der elsker administrative opgaver, men som også gerne vil prøve at udvikle og lede et projekt i trygge rammer med dygtige projektledere omkring dig,” fortæller din nye leder Senior Director Samir Maali.

Du rapporterer direkte til vores Senior Director – Samir Maali – men supporterer hele Global Service Center, heriblandt vores projektteams, med fx:

 • projektadministration – du opretter projekter i vores ERP-system og følger op for at sikre, at alle projektdeltagere har adgang til opdateret information om deadlines osv.
 • videndeling på tværs af teams og afdelinger, i og uden for Global Service Center
 • koordinering, udvikling og implementering af træningsaktiviteter
GEA Process Engineering A/S
Forsvaret
Presserådgiver til Forsvarsministeriet

Forsvaret, København

Som Forsvarsministeriets nye presserådgiver vil du være med til at sætte retningen for ministeriets og ministerområdets pressehåndtering og sætte tryk på de forsvars- og sikkerhedspolitiske dagsordener i medierne.

I Forsvarsministeriet kommer du til et område med stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Investeringer i Forsvaret i de kommende år, Danmarks engagement i internationale konflikter og et stadig mere komplekst trusselsbillede er blot et lille udpluk af de dagsordener, som kendetegner området. Du skal være med til at håndtere og koordinere det hele på tværs af styrelser og andre ministerier. Det er en stor opgave, som du skal kunne håndtere med is i maven og ro i hovedet. Du vil blive en fast del af ministeriets pressearbejde sammen med ministeriets øvrige presseteam.

Forsvaret
Miljøstyrelsen
AC-tekniker/fuldmægtig med interesse for handel, træ og tilsyn til enheden Landskab & Skov

Miljøstyrelsen, Odense

Du kommer til at være en del af EUTR-teamet på tre AC-medarbejdere, en sekretær og et par studenter. Vi arbejder med administrationen af EU´s forordninger til bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ og træprodukter, kendt som EUTR og FLEGT. Vi samarbejder med bl.a. politi og toldvæsen, både nationalt og internationalt og foretager tilsyn hos danske virksomheder, som bringer træ og træprodukter i omsætning på EU's indre marked.

Hovedopgaven er kontrol og vejledning af danske virksomheder. Vi samarbejder også med departementet om kommende forordninger m.m. Vi har en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, teamwork og godt humør.

Miljøstyrelsen
Recruit IT ApS Salgs- og marketingskoordinator søges til højteknologisk vækstvirksomhed

Recruit IT ApS søger for Unisense A/S i Aarhus

Har du lyst til et arbejde i en internationalt orienteret virksomhed, der udvikler og producerer elektrokemiske mikrosensorer til hele verden? Og har du lyst til at kaste dig ud i et spændende mix af salgs- og marketingsopgaver? Så har vi jobbet til dig.

Dine opgaver vil være mangeartede, og primært inden for tilbudsgivning og ordrehåndtering med fokus på kundekommunikation, via mail og telefon, samt udarbejdelse af diverse marketingmaterialer og tekster.

Hertil vil du også være ansvarlig for følgende opgaver:

 • Håndtering af samhandelsformularer og kontrakter
 • Kampagneopfølgninger
 • Grafisk design og videoproduktion
Genitor ApS Institutchef

Genitor ApS søger for UC SYD i Esbjerg

Vil du stå i spidsen for de samfunds- og kommunikationsfaglige uddannelser hos UC SYD? Kan du sikre og kontinuerligt udvikle den dybe kobling imellem grunduddannelse, forskning og efter- og videreuddannelse? Har du lyst til at kombinere din ledelseserfaring med din interesse for dynamikkerne og dagsordenerne, der præger det uddannelsespolitiske område på en måde, der bidrager til udvikling af en række professionsuddannelser?

Med ansvar for de samfunds- og kommunikationsfaglige uddannelser hos Syd- og Sønderjyllands største uddannelses- og vidensinstitution har du mulighed for at præge udviklingen af en række forskellige uddannelser, der spænder professionsmæssigt bredt.

Andel Holding A/S
2 PA'er til proaktivt koncernsekretariat

Andel Holding A/S, Svinninge

Andel Holding A/S

Kunne du tænke dig at blive en del af et stort og professionelt koncernsekretariat i Andel, hvor du bliver en uundværlig støtte for vores direktører?

I løbet af din hverdag vil du blandt andet:

 • få ansvar for kalenderstyring og -koordinering for 1-2 direktører
 • foretage praktisk planlægning af og indkaldelse til både fysiske møder og live events
 • fremstille dagsordener og andre materialer til møder, herunder skrive sagsfremstillinger, fremstille bilag m.m.

SEAS-NVE er blevet Andel. Se mere her.

Andel Holding A/S
Region Hovedstaden
Udviklingskonsulenter

Region Hovedstaden, Hillerød

Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til voksne med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder i form af svære sindslidelser og et ofte komplicerende rusmiddelforbrug, drevet af Den Sociale Virksomhed under Region Hovedstaden. Orion består af 4 forskellige bo-enheder og et aktivitets- og samværstilbud. Orion har til opgave at samarbejde med de 42 beboere og 3 dagbrugere om at skabe muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv og at komme sig.

Udviklingskonsulenten er en del af de tværgående funktioner, der understøtter arbejdet med kerneopgaven i Orion. Funktionens overordnede opgaver er at forbinde de overordnede rammer til praksis, herunder at sikre kvalitetssikring, dokumentation og evaluering samt facilitere udvikling i Orion.

Stillingen indebærer projektledelse af lokale projekter i Orion med fokus på implementering og forankring.

Region Hovedstaden
CARE Danmark Grant Manager to CARE Denmark's International Department

CARE Danmark, Copenhagen

At CARE, we are passionate about finding solutions and supporting the people most affected by climate change. We work to create a green and just world for everybody, but above all the world's poorest and most climate vulnerable. For managing and further developing our projects in Asia, the Sahel, East Africa/Horn of Africa, and MENA, we are looking for a grant manager.

The position is anchored in the programme and grant team in the international department, which works with climate innovation and humanitarian aid in collaboration with CARE's country offices. The position requires an independent and flexible colleague who can handle a wide range of different tasks in close collaboration with the thematic team (climate, innovation, private partnerships, and policy), the emergency team and the finance department.

Slots- og Kulturstyrelsen
To akademiske medarbejdere til sagsbehandling af sten- og jorddiger

Slots- og Kulturstyrelsen, Nykøbing Falster

Har du lyst til at indgå i et spændende team, der arbejder med behandling af sager om beskyttede sten- og jorddiger i Danmark? Vi søger to dygtige kollegaer til fortidsmindeområdet i styrelsens Center for Kulturarv i Nykøbing Falster.

Center for Kulturarv arbejder som myndighed med kulturarvsområdet, herunder arkæologi, fortidsminder, fredede bygninger og verdensarv. På den baggrund kommer du til at arbejde tæt sammen med blandt andre arkæologer og arkitekter. Vi fokuserer til stadighed på at skabe yderligere åbenhed og stringens i vores sagsbehandling til glæde for både kulturarven og dens ejere.

Du har lyst til at arbejde i en offentlig forvaltning og politisk ledet organisation med administration af museumsloven, herunder digebeskyttelsen. Du kan lide at tale med og rådgive eksternt, bl.a. borgere, museer og landets kommuner.

Slots- og Kulturstyrelsen
Rødovre Gymnasium Administrativ medarbejder

Rødovre Gymnasium

Rødovre Gymnasium søger en sekretariatsmedarbejder, der skal indgå i vores team af administrativt personale, som tilsammen servicerer elever, ansatte og ledelse med diverse opgaver.

Arbejdet foregår i en vekslende og til tider hektisk hverdag, hvor mange henvender sig til sekretariatet med stort og småt, og hvor henvendelserne og udfordringerne kan stå i kø og dukke op uden varsel.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Receptionist- og serviceopgaver i forhold til løbende henvendelser til skolen såvel personlige som elektronisk af både intern og ekstern karakter.
 • Studie- og elevadministrative opgaver: løbende ajourføring af elevdata samt kommunikation med SU og SPS-ordningerne i samarbejde med studievejlederne og ledelsen.
Vurderingsstyrelsen Generalister/forretningsanalytikere, der kan omsætte skattepolitik til it og praksis

Vurderingsstyrelsen, Kongens Lyngby

Vil du hjælpe med at omsætte et komplekst boligskatteforlig til it-udvikling og ny lovgivning, og kan du gøre det klart og letforståeligt? Så er du måske vores nye kollega. Du bliver en vigtig brik i at få boligskattereformen til at lykkes til aftalt tid og styre fremtidens ejendomsbeskatning i mål og dermed sikre 45 mia. kr. om året til finansiering af vores velfærdssamfund.

Dit arbejdsområde bliver fx en låne- og indefrysnings­ordning, der skal sikre, at stigninger i ejendomsskatter kan indefryses, indtil ejendommen sælges.

Afhængig af din profil kan du fx komme til at arbejde med at formulere forretningsmæssige krav til it-udviklingen eller med at udarbejde analyser, håndtere interessenter og klæde din ledelse på, når problemer og løsninger identificeres i teamet.

Vurderingsstyrelsen

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV