231 job matcher din søgning 231 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikshavn KommuneKulturhus Kappelborg i Skagen søger udadvendt servicemedarbejder til back-stage

Frederikshavn Kommune

Har du overblik, gåpåmod og lyst til frihed under ansvar? Er du god til struktur og tager forstyrrelser med et smil? Er du vild med varierede arbejdsopgaver og arbejdstider – også aften og weekends? Og elsker du at give dine gæster en oplevelse ud over det sædvanlige? - Så er du måske vores nye kollega.

På Kappelborg i Skagen mangler vi nemlig lige nu en kollega, der kan og har lyst til at bidrage til vores backstage-afdeling.

Det er dig, der gør lokaler og forplejning klar til vores musikere, skuespillere, konference- og mødegæster samt mange andre. Du bliver den kollega, som sørger for at vi er klar til at modtage vores gæster og frivillige, så der er styr på opfyldning i baren, klargøring af backstage-lokalerne, kaffebakken er sat frem og meget mere.

Jobindex A/S
Leder til Kirkeleddet, Græsted

Jobindex A/S søger for Altiden Omsorg A/S

Er du klar til at stå i spidsen for et botilbud med 16 beboere, hvor du sætter holdet og skaber rammerne?

”For dig, som er en stærk faglig profil inden for autismespektret og som leder gennem følgeskab, er det her et perfekt sted at udvikle sig,” fortæller Socialchef Tina Søgaard.

Som vores nye leder er du den faglige spydspids, så du får ansvar for bl.a.:

 • daglig personaleledelse, rekruttering af nye medarbejdere samt vagtplanlægning af ca. 25 medarbejdere som arbejder i dag-, aften- og nattevagt
 • faglig ledelse og sparring med personale herunder opfølgning på aftaler og beslutninger, pædagogiske indsatsplaner etc.
 • udvikling og implementering af rammerne for de gode arbejdsgange
 • på sigt at bidrage til opbygningen og etableringen af endnu et botilbud.

Er du interesseret?

Jobindex A/S
Gribskov Kommune
Socialrådgiver/socialformidler til Team Fleksjob og Ledighedsydelse

Gribskov Kommune, Helsinge

Én af vores dygtige kolleger har fået nye udfordringer internt i Center for Job og Unge. Vi søger derfor en sagsbehandler/beskæftigelseskonsulent til Team Fleksjob og Ledighedsydelse, der arbejder med borgere på ledighedsydelse og borgere ansat i fleksjob.

Fleksjob og ledighedsydelse er et komplekst og spændende område, der stiller store krav til medarbejdernes kommunikative evner, lovgivningsmæssige kendskab og socialfaglige kompetencer.

Du får en afvekslende hverdag, hvor du både skal kunne rådgive og motivere omkring jobsøgning, og samtidigt kunne trække på din solide socialfaglige ballast, når borgere skal afklares og beskrives til møde med rehabiliteringsteamet. Der skal følges op på borgere ansat i fleksjob eller skånejob, og der skal vejledes om handicapkompenserende ordninger.

Gribskov Kommune
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Ungerådgiver til Familiecenter Paamiut/job-nr. 531/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Afdelingen for Børn og Familie søger en energisk og positiv kollega til at bistå os med arbejdet med unge mennesker med forskellige udfordringer. Stillingen er placeret i Familiecenteret Paamiut.

Vi forventer, at du er en energisk og positiv person, der stiller krav til dig selv om at levere resultater af høj kvalitet. Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring er i fokus.

Som ungerådgiver har du medansvar for den unges behandling, udvikling og trivsel. Du skal varetage en række forskelligartet opgaver, herunder:

 • Sammen med den unge og behandlingslederen at planlægge de konkrete indsatser, der skal være for at nå målene i handleplanen.
 • Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuel.
 • Hvis relevant, udføre opsøgende arbejde, der hvor den unge er.
Kommuneqarfik Sermersooq
Faxe KommuneTeamleder til Socialpædagogisk Center

Faxe Kommune, Haslev

Vil du stå forrest som nærmeste leder, for mange dygtige og meget engagerede medarbejdere inden for det socialpædagogiske område? – så skal du læse mere her.

Medarbejderne i vores Haslev afdeling søger en ny leder – Ledelsen søger et nyt medlem af vores lederteam.

Vi har et stærkt lederteam, der står sammen og er loyale. Vi har meningsudvekslinger, hvor ordet er frit, men vi er ens og tydelige i vores ledelsesgerning. Loyalitet er afgørende for os.

Vores ledelsesteam består af en Centerleder og 2 teamledere. Det er en lille gruppe, hvorfor vi har brug for en stærk holdspiller, der samtidig kan være meget tydeligt til stede i afdelingerne.

Du vil blive understøttet af arbejdstidskoordinator, pædagogisk koordinator og 2 administrative medarbejdere.

Gem
Odense Kommune

Afdelingsleder til Voksenrådgivningen - genopslag

Odense Kommune

Er du en erfaren leder eller et stærkt ledertalent? Er en kompleks ledelsesopgave lige noget for dig? Har du solid erfaring med myndighedsarbejde inden for Serviceloven? Og kan du samarbejde på tværs, mens du står i spidsen for udviklingen af en fagligt stærk afdeling?

Som afdelingsleder vil du få det fulde ansvar for personaleledelsen, arbejdsmiljøet og den daglige drift samt den løbende udvikling af området og medarbejderne. Afdelingen er bemandet med 19 engagerede medarbejdere; en gruppe dygtige socialrådgivere samt et lille team af administrative medarbejdere, som alle arbejder ud fra et solidt socialfagligt fundament.

Vi tilbyder dig et engageret og tværfagligt miljø der bygger på professionalisme, og hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer. Vi er også et erfarent og dygtigt lederteam med en god tradition for faglig sparring

Odense Kommune
Greve KommuneVisitationen søger socialrådgiver eller -formidler

Greve Kommune

Da vores kollega har valgt at læse videre, søger vi en ny kollega til vores fantastiske team, som består af 5 rådgivere.

Visitationen blev i starten af året opnormeret med en medarbejder, som førte til lavere sagstal, kortere sagsforløb og øget fokus på forebyggende arbejde. Vi er fortsat i gang med en udviklingsproces, da vi ønsker at udvikle tidligt forebyggende indsatser, som du vil have mulighed for at sætte dit præg på.

Visitationen arbejder med målgruppevurdering efter Servicelovens § 46, og træffer afgørelse efter § 11 og § 50. Børnefaglige undersøgelser visiteres til udarbejdelse hos de forskellige rådgiver teams.

Familierådgivningen består aktuelt af 31 familierådgivere, der alle arbejder med sårbare børn og unge i alderen 0-18 år (23 år) med udgangspunkt i Lov om Social Service.

Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Jobcentre i hele landet

Kommune Konsulenterne

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes Jobcentre i hele landet.

Vi søger myndighedsrådgivere til følgende områder:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Forsikrede ledige
 • Revalidering og fleksjob
 • Udbetaling af ydelser
 • Kontant- og uddannelseshjælp
 • Udlændinge og integration
 • Misbrugsområdet

Som konsulent fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor stor erfaring er en forudsætning for ansættelse

Kommune Konsulenterne
Lyngby-Taarbæk Kommune
Familiebehandlere til Familiecentret

Lyngby-Taarbæk Kommune

Søger du en arbejdsplads med høj faglighed og rigtig gode kollegaer, så læs videre...

Familiecentret for familier og børn 0-14 år i Lyngby-Taarbæk Kommune søger 2 familiebehandlere til ansættelse fra d. 1.12.2021. Der er både mulighed for fuldtid- og deltidsansættelse (37/30).

Familiecentret varetager opgaver indenfor arbejdet med sårbare børn, unge og familier efter visitation fra Lyngby-Taarbæk Kommune og er p.t. i en spændende omstillingsproces (4-årig) med fokus på tidlig forebyggelse og det rigtige match fra start.

Vi søger derfor 2 medarbejdere, der står solidt i sin grundfaglighed med udogmatisk og ydmygt sindelag, som har lyst til at være i et arbejdsfelt med intensiv og håndholdt ambulant forandringsarbejde i hjemmet.

Frederiksberg KommuneFaglig stærk og kompetent fagkonsulent til sygedagpengeområdet, jobafklaring og ressourceforløb

Frederiksberg Kommune

I Jobcenter Frederiksberg arbejder vi målrettet med strategien Job i fokus i forhold til alle vores målgrupper. På baggrund af denne strategi har vi fokus på arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft og sigter mod den korteste vej til arbejde og uddannelse.

Vi ønsker at støtte den enkelte borger til en plads på arbejdsmarkedet der, hvor chancerne for selvforsørgelse er størst. Vi har fokus på en klar kommunikation til den enkelte borger om rettigheder og pligter samt krav og forventninger. Til understøttelse heraf søge vi en faglig konsulent.

Fagkonsulentens rolle:

 • Gennem undervisning og sagssparring at understøtte jobkonsulenter og ledere med myndighedsansvar for borgere, der modtager sygedagpenge, er i et jobafklaringsforløb eller i et ressourceforløb
 • Være ajour med gældende lovgivning inden for de 3 fagområder
FOBBoligsocial medarbejder med ansvar for beboervejledning mv. søges til den boligsociale helhedsplan, ”En Fælles Indsats” i Slagelse

FOB

Er du en selvstændig og struktureret ildsjæl med stærke kommunikations- og relationelle evner, der vil være med til at gøre en forskel for mange? Så er du måske vores nye kollega.

Gennemgående for En Fælles Indsats’ virke er kapacitetsopbygning og lokal forankring af indsatser, der drives i boligområderne, og som skaber bedre grundlag for trivsel, tryghed og integration med de øvrige bydele og lokalsamfund. Dette sker i meget tæt samspil med de offentlige strukturer, herunder kommune og politi, samt det lokale erhvervsliv og relevante civilsamfundsaktører.

Du vil være til rådighed i forhold til samtaler samt have en koordinatorfunktion af aktiviteter i nærområdet, som i udgangspunktet vil være i Ringparken.

FOBBoligsocial medarbejder med ansvar for ungdomsaktiviteter mv. søges til den boligsociale helhedsplan, ”En Fælles Indsats” i Slagelse

FOB

Er du en selvstændig og struktureret ildsjæl med stærke kommunikations- og relationelle evner, der vil være med til at gøre en forskel for mange?

Den boligsociale helhedsplan i Slagelse har indsatser i Sydbyen, Ringparken og på Motalavej. Målet er at skabe større tryghed, trivsel, samt højne uddannelsesniveauet, selvforsørgelse og medborgerskab i områderne.

Denne boligsociale medarbejder skal skabe gode relationer til særligt de unge i lokalområderne. Medarbejderen vil være involveret i alle faser af aktiviteterne, lige fra projektmøder og rekruttering til afvikling af selve aktiviteten. Stillingen vil logistisk set være tværgående i alle de tre områder, Helhedsplanen arbejder i.

Aktiviteterne sker i samarbejde med både NGO’er, kommune, politi, det lokale erhvervsliv, relevante civilsamfundsaktører samt center for Kultur & Fritid.

Gem
WeCareFamiliebehandler

WeCare, Roskilde

Har du erfaring inden for arbejdet med særligt udsatte familier, børn og unge med særlige behov og/eller erfaring med samtaleterapi? Kan du se værdien i at arbejde systemisk? Kan du se dig selv lære og arbejde ud fra en metode? Vil du arbejde et sted, med fokus på udvikling?

WeCare Sjælland er en relativt nystartet virksomhed, som er i rivende udvikling. Vi har base i Roskilde, men arbejder med familier over hele Sjælland. Vi har et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og benytter derfor mange af deres ”lovende praksis” værktøjer og metoder – derudover laves der effektmåling af alle vores sager.

Som familiebehandler hos WeCare, vil man være tilknyttet et antal familier, som du sammen med din nærmeste leder, vil have ansvaret for. Der arbejdes i det daglige med en række evidensbaserede værktøjer, som du løbende vil blive lært op i. Vores arbejde med familierne tager altid udgangspunkt i den enkelte familie/ung.

Esbjerg Kommune
Fagkoordinator til Familierådgivningen Handicap

Esbjerg Kommune

Vi søger en dygtig og ambitiøs fagkoordinator, der brænder for arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse. Har du lyst til at indgå i en travl hverdag, hvor du arbejder tæt sammen med faglige kompetente rådgivere og kollegaer i Familierådgivningen, så er denne stilling måske lige noget for dig.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. december 2021.

I Familierådgivningen har vi fokus på lovmedholdelighed, samarbejde og økonomi. Vi søger derfor en fagkoordinator, der i tæt samspil med myndighedslederen kan være med til at udvikle og sikre kvaliteten og arbejdstilrettelæggelsen af vores sagsbehandling. Vi har fokus på, at vores sagsbehandling er lovmedholdelig og effektfuld, og at det vi gør, giver mening for de børn, unge og familier, som vi er her for.

ONLY
Fitting model

ONLY, Brande

Er du smilende og udadvendt, og har du lyst til at arbejde i en kreativ modevirksomhed? Så er du måske en af ONLY’s nye Fitting Models!

For at sikre en god pasform, søger vi lige nu en Fitting Model/Husmodel, der har lyst til at få indblik og være en del af Danmarks stærkeste modebrand. Vi forestiller os, at du netop har afsluttet din uddannelse og nu har lyst til at prøve kræfter med forskellige typer af opgaver i en afdeling, hvor vi udvikler og skaber nye trends.

Du er stabil, pålidelig, udadvendt, tålmodig, har stor interesse for tøj og de nyeste trends. Derudover forventer vi, at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, da du vil arbejde tæt sammen med ONLYs konstruktører, designer og indkøbere.

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)Enhedsleder til Fonden Novavis behandlingsaktiviteter i Storstrøm fængsel og Nykøbing Falster Arresthus

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)

Har du erfaring med både ledelse og misbrugsbehandling? Er du god til at strukturere opgaver og samarbejde, og er du tydelig i din kommunikation? Så er det måske dig vi leder efter til en ny spændende stilling.

Du skal være med til at planlægge og implementere vores behandlingsaktiviteter og understøtte, at vi leverer behandling af høj kvalitet. Endvidere lægger vi stor vægt på at opbygge et godt og konstruktivt samarbejde med fængslets og arresthusets personale.

Dine hovedopgaver i forhold til ledelsesfunktionen vil være:

 • At implementere Novavis behandlingstilgang og strukturere behandlingen sammen med behandlerteamet og i tæt dialog med chefen for Novavi Krim og vores øvrige enhedsledere inden for behandlingen i Kriminalforsorgen.
Hillerød KommuneTværfaglig Jobformidler - IPS-konsulent til Jobcenter Hillerød

Hillerød Kommune

Kom og vær med til at afprøve IPS-metoden i Jobcenter Hillerød!

IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte. Den overordnede filosofi i IPS er at personer med en svær sindslidelse - med det rette job og de rette arbejdsomgivelser - kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. Ved ansættelsen bliver du grundigt sat ind i IPS-metoden, og du kan læse mere om principper og arbejdsmetoder på denne side om IPS.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af at

 • opsøge arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner med henblik på at opbygge professionelle relationer og facilitere job-/uddannelsesmuligheder for den enkelte borger
 • samarbejde tæt med borgerens behandler i psykiatrien og sikring af en koordineret indsats mellem borger, behandler og sagsbehandler
 • give individuel støtte til borgeren med henblik på at fastholde det opnåede job/uddannelse.
Ringsted KommuneUngeliv i Ringsted

Ringsted Kommune

Brænder du for at støtte unge til bedre trivsel? - Kom og bliv en del af vores stærke og engagerede team i Ungeliv!

Ungeliv er et tilbud til unge op til 25 år med udfordringer ift. rusmiddelproblemer og sårbarhed.

Vi søger en kollega med baggrund som pædagog, eller anden socialfaglig relevant uddannelse, evt. med en misbrugs/terapeutisk efteruddannelse.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring i at arbejde med psykosocial behandling.
 • Har kendskab/erfaring ift. familiebehandling/pårørendegrupper.
 • Har erfaring med dokumentation og udarbejdelse af handleplaner.
Silkeborg KommuneMålrettet og fagligt stærk funktionsleder til Jobcenter Job og Erhverv

Silkeborg Kommune

Drives du af sammen med andre at skabe meningsfulde løsninger, der skaber individuel og samfundsmæssig værdi i verdensklasse? Er du en faglig skarp og dygtig personaleleder og har du erfaring inden for beskæftigelsesområdet? Så er det måske lige dig vi mangler til vores ledige stilling som funktionsleder til Jobafklaring, Jobindsats samt Team Rehabilitering og Førtidspension.

Som funktionsleder bliver du en del af en meget veldrevet beskæftigelsesafdeling, hvor vi baserer vores indsats på nyeste forskning og evidens. Du får fagligt og personalemæssigt ansvar for tre meget velfungerende teams.

Som funktionsleder vil du få et særligt tæt samarbejde med funktionslederen for Sygedagpenge omkring koordinering og tilrettelæggelse af myndighedsopgaven på området. Ligeledes vil du skulle koordinere køb af interne tilbud og indsatser med funktionslederen for Tværgående Indsatser.

Ringsted KommuneEr du socialrådgiver og vil du hjælpe os med en meget vigtig opgave?

Ringsted Kommune

I Ringsted Kommune vil vi være blandt landets bedste, når det drejer sig om at sikre børn og unges trivsel og udvikling. Ringsted Kommunes Byråd har derfor iværksat et ambitiøst udviklingsprojekt kaldet Ringstedmodellen, som løber fra den 1. februar 2021 til den 31. december 2023.

Projektet har blandt andet til formål at tilbyde en helhedsorienteret socialfaglig indsats til familier med mangefacetterede problemstillinger, med forankring i flere af kommunens centre samt at bidrage til at skabe sikkerhedsløsninger der betyder, at vi kan undgå at anbringe børn og unge uden for hjemmet.

Til at indgå i Ringstedmodellen under Børne-og Familierådgivningen, som varetager myndighedsindsatser efter Serviceloven kapitel 11 for børn og unge fra 0-16 år, søger vi en fagligt dygtig og dedikeret socialrådgiver.