557 job matcher din søgning 557 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Lolland Kommune
To lærere til Borgerskoleafdelingen

Lolland Kommune, Maribo

Holder du af børn og unge mennesker? Trives du med et spændende og afvekslende job, hvor faglighed vægtes højt? Har du en humoristisk omgangstone og er du uformel og jordnær? Så er det måske lige dig, vi har brug for som vores nye lærer på Maribo Skole.

Maribo Skole består af Blæsenborg- og Borgerskoleafdelingen med i alt 570 elever fra 0. – 10. klasse samt SFO på Blæsenborg. Der er 85 dygtige og engagerede personaler – som alle arbejdere for at skabe en god lokal skole, hvor der er respekt for hinandens fagligheder og et godt samarbejde.

Du er den helt rigtige til stillingen, hvis du er:

 • Uddannet lærer
 • Har gode relationskompetencer
 • Har et positivt børnesyn
 • Skaber meningsfyldt læring
 • Har en positiv tilgang til at arbejde på en skole
Ringsted KommuneGENOPSLAG Byskovskolen søger lærere – og tale/høre-lærere til afd. Asgårds centerklasser til dansk, engelsk, tysk og musik

Ringsted Kommune

Stillingerne er i udgangspunkt med fast skema på afdeling Asgårds centerklasser, men som ansat på Byskovskolen skal du kunne løse opgaver i både center og distrikt og på begge afdelinger.

Du er tydelig i din målsætning for elevernes læring og i din ledelse af klasserummet, og du har en anerkendende tilgang til dine elever. Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring fra det specialiserede område. Du kan tilrettelægge din undervisning, så den rammer dine elever hvor de er, uanset deres faglige, fysiske, kognitive eller emotionelle ståsted.

Afdeling Asgård har et distriktsspor fra 0.-6.klasse og en takstfinansieret centerafdeling for børn med vidtgående tale-, høre- og bevægelseshandicaps fra det meste af Sjælland.

Erhvervsakademi SydvestBarselsvikar til undervisning på markedsføringsøkonom-uddannelsen i Esbjerg

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi SydVest søger en barselsvikar til undervisning i erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og statistik på vores markedsføringsøkonomuddannelse i Esbjerg. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men vi hører også gerne fra dig, hvis du ønsker at undervise på deltid eller timebasis.

Vi forventer at du:

 • Har en videregående uddannelse som cand.merc., cand.oecon. eller lignende.
 • Er en holdspiller og er parat til at indgå i et fagligt team
 • Kan undervise på både dansk og engelsk
 • Har erfaring med undervisning

Vi tilbyder:

 • En rummelig og foranderlig organisation, der arbejder efter en anerkendende organisationskultur og har et uformelt og udviklende miljø, som stiller krav til medarbejdernes lyst og evne til at arbejde i teams og tage medansvar i den daglige drift
 • Et spændende og udviklende job med mange menneskelige relationer
ZBC
Dygtig og engageret lærer til elektrikeruddannelsen

ZBC, Slagelse

Vil du være med til at trække ledningerne til lyset hos vores unge mennesker på elektrikeruddannelsen?

Giver det dig energi at undervise og lære unge mennesker at være gode håndværkere?

Vi arbejder med at implementere aktionslæring og it-didaktik i undervisningen, og hvis du kan se dig selv som faglærer, facilitator og kontaktlærer for vores unge mennesker, er du lige den vi har brug for!

Vores elever har brug for de fagligt bedste rollemodeller til at tage hånd om deres uddannelse og vise dem, hvordan hverdagen fungerer som faglært elektriker. Derfor forventer vi, at du er engageret og har et højt fagligt niveau med lyst til at udvikle dig fagligt og menneskeligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Familiebehandlere til Familiecentret

Lyngby-Taarbæk Kommune

Søger du en arbejdsplads med høj faglighed og rigtig gode kollegaer, så læs videre...

Familiecentret for familier og børn 0-14 år i Lyngby-Taarbæk Kommune søger 2 familiebehandlere til ansættelse fra d. 1.12.2021. Der er både mulighed for fuldtid- og deltidsansættelse (37/30).

Familiecentret varetager opgaver indenfor arbejdet med sårbare børn, unge og familier efter visitation fra Lyngby-Taarbæk Kommune og er p.t. i en spændende omstillingsproces (4-årig) med fokus på tidlig forebyggelse og det rigtige match fra start.

Vi søger derfor 2 medarbejdere, der står solidt i sin grundfaglighed med udogmatisk og ydmygt sindelag, som har lyst til at være i et arbejdsfelt med intensiv og håndholdt ambulant forandringsarbejde i hjemmet.

NEXT Uddannelse KøbenhavnFaglærer til ejendomsserviceteknikeruddannelsen

NEXT Uddannelse København, Glostrup

På NEXT arbejder vi for, at alle får en uddannelse. Fordi det giver stolthed, mening og noget at bygge videre på. Vi har hele paletten: gymnasier, erhvervsuddannelser, eux, 10. klasse og efteruddannelse.

NEXT Byggeri søger en ejendomsservicetekniker med interesse i at specialisere sig inden for dele af branchens specialer. Du skal varetage den praktiske og teoretiske undervisning på ejendomsserviceteknikeruddannelsen både på grundforløb og hovedforløb samt på vores AMU-uddannelser. Vores elever har forskellige forudsætninger, og vores mål er fagligt at udvikle hver enkelt elev bedst muligt. Du kommer til at indgå i et team med 10 kolleger og ledelse, der i fællesskab varetager evaluering og udvikling af uddannelsen, undervisningen og lærersamarbejdet om elevernes læring og trivsel.

Københavns KommuneHeerup Skole søger en afdelingsleder til en nyoprettet stilling

Københavns Kommune, Vanløse

Heerup Skole er en folkeskole under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Skolen er et bydækkende tilbud og varetager specialundervisning og fritidstilbud for børn og unge med gennemgribende psykiske udviklingsforstyrrelser.

Vi er en specialskole for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, heriblandt elever med autismespektrumforstyrrelser. Skolen er et helhedstilbud, hvilket betyder, at skole og fritidstilbud arbejder ligeværdigt sammen gennem hele dagen. Det tværfaglige samarbejde er en af hjørnestenene i vores hverdag.

Vi arbejder TEACCH-inspireret med en gennemgående visualisering og struktur for vores elever. Herudover arbejder vi med LP og er en DGI-certificeret udeskole.

Kommuneqarfik Sermersooq
AHL søger barselsvikar/job-nr. 556/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Atuarfik Hans Lynge søger barselsvikar til en tidsbegrænset ansættelse til Mellemtrin: Samfundsfag, Idræt/udeliv, engelsk, naturfag.

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er en moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventarer og IT-udstyr, som iPads og Apple tv.

Skolen har 1.-10. kl., der kører 2 spor i de fleste årgange, der er også 3-spors og 1-spors årgange. Der er p.t. 486 elever og 44 undervisere.

Der er et velfungerende personale, en positiv og dialogbaseret skole & hjemsamarbejde, anerkendende ledelse, med gode forældre samarbejdsrelationer i hverdagen.

Kommuneqarfik Sermersooq
Professionshøjskolen Absalon
Pædagoguddannelsen søger dig, der brænder for at undervise

Professionshøjskolen Absalon, Slagelse

Brænder du for at formidle din viden, og vil du være med til at præge den pædagogiske profession? Center for pædagogik i Slagelse søger en adjunkt eller lektor til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på pædagoguddannelsen, i vores efter- og videreuddannelse samt til at indgå i forsknings- og udviklingsopgaver.

Du får en vigtig funktion i forhold til at undervise nuværende og kommende pædagoger. Du trives i en kompleks organisation med varierende arbejdstider og -steder.

Du vil opleve, at dit arbejde har mange vinkler, som du skal beskæftige dig med:

 • Grunduddannelsen.
 • Efter- og videreuddannelsen.
 • Forskning og udvikling
 • Spændende arbejdsliv.
Hillerød KommuneLærere til Hillerød Dagbehandlingsskole

Hillerød Kommune

Hillerød Dagbehandlingsskole søger uddannede lærere til afdeling Store Dyrehave Skole.

Vi udvider fagrækken og søger derfor lærere, der kan indgå i både mellemtrinnet og udskolingen.

Vi søger lærere med erfaring indenfor

 • matematik i udskolingen og naturfagene
 • madkundskab og kulturfagene
 • dysleksi og VAKS - herunder testning og opfølgning.

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særlig behov for støtte. Skolen har elever fra indskolingen og til udskolingen.

Tradium
Ny faglærer til personvognsmekanikeruddannelsen

Tradium, Randers

Har du lyst til at bruge din faglige viden til at undervise samt deltage i planlægning og udvikling af uddannelse og kurser på personvognsmekanikeruddannelsen? Tradium søger en engageret og dygtig faglærer til en fuldtidsstilling i Randers med start 1. december 2021 eller efter aftale.

Du skal fungere som faglærer for personvognsmekanikereleverne på grundforløb 2 og hovedforløb - og på sigt også efteruddannelsesområdets AMU-kurser.

Du skal have lyst og engagement til at lære eleverne fagets mange forskellige discipliner, teoretisk såvel som praktisk. Endvidere skal du have viden, lyst og evne til at være med til at udvikle efteruddannelse og faget i et tæt samarbejde lærerteam og virksomhederne.

Tradium
Aarhus Kommune
Pædagogisk leder til indskolingen (undervisning og fritid)

Aarhus Kommune

Skødstrup Skole er Aarhus Kommunes største folkeskole, og en skole i god udvikling. Vi søger en medspiller til vores vigtige arbejde med at udvikle skolens pædagogik og didaktik.

På Skødstrup Skole er du aldrig alene om ledelsesopgaven, og du har nem adgang til sparring. Det er nogle af fordelene ved at være en del af et stort lederteam.

Du bliver pædagogisk leder for ca. 25 medarbejdere (lærere og pædagoger) på 0. og 3. årgang. På Skødstrup Skole følger medarbejdere og ledere børnene, således det samme hold følger børnene fra 0. til 5. klasse hvor efter udskolingsteamet tager over. Der er 5-6 klasser pr årgang.

Ringsted KommuneVil du skabe specialundervisning i særklasse? Vi søger lærere til specialundervisning på Campus+

Ringsted Kommune

Vil du være en del af et superkompetent lærerteam, der samarbejder om at sætte den gode stemning i klasselokalet? Tænker du didaktik på nye måder, og brænder du for at arbejde som kontaktlærer for fem-seks elever?

Så skal du læse med her, for vi søger engagerede lærere til specialundervisningen på Campus+, der kan dække to eller flere af linjefagene; dansk, historie, kristendom, matematik, idræt, samfundsfag, geografi, fysik, kemi og biologi.

Som lærer i Campus+ tilrettelægger du undervisningen specifikt til dine elever og gør fagene så tilgængelige for eleverne så muligt. Vores mål er i sidste ende, at alle elever går til de afsluttende prøver med faglig selvtillid og stolthed over egen progression.

Stevns KommuneUnderviser til Ungdomsdagskolen

Stevns Kommune, Rødvig Stevns

Ungdomsdagskolen er for elever i udskolingen med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige problematikker, der ikke kan trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningen i folkeskolen eller tilsvarende skoleformer.

Vores opgaver er at eleverne udvikler sig fagligt henimod at bestå FA9 i dansk, matematik og engelsk, og samtidig får muligheden for at blive rustet personligt, socialt og praksisfagligt til at komme videre på en ungdomsuddannelse eller i job.

Arbejdsdagen er præget af hjertevarme og humor. En af skolens hjørnesten er, at det skal være sjovt og udbytterigt at gå på arbejde som voksen og i skole som elev. Det er det ikke altid! Men teamets robusthed og positive livssyn – humoren og opbakningen sikrer at minusdagene som oftest veksles til gode skole- og arbejdsdage.

FOBBoligsocial medarbejder med ansvar for frivillighed og aktiviteter søges til den boligsociale helhedsplan, ”En Fælles Indsats” i Slagelse

FOB

Er du en selvstændig og struktureret ildsjæl med stærke kommunikations- og relationelle evner, der vil være med til at gøre en forskel for mange? Så er du måske vores nye kollega.

Trivsel, integration og fællesskab er fokusområder for aktivitetsmedarbejderen. Det skal ske i tæt samspil med beboerne i lokalsamfundet og forankres med aktuelle og relevante indsatser i samarbejde med kommune, politi, NGO’er, det lokale erhvervsliv og relevante civilsamfundsaktører.

Det vil være aktivitetsmedarbejderen, der sammen med de frivillige, søsætter aktiviteterne og i samarbejde med kollegerne og samarbejdspartnerne, faciliterer aktiviteterne; hvorefter aktiviteterne så vidt muligt skal køre af sig selv via frivillige indsatser fra beboerne selv.

FOBBoligsocial medarbejder med ansvar for ungdomsaktiviteter mv. søges til den boligsociale helhedsplan, ”En Fælles Indsats” i Slagelse

FOB

Er du en selvstændig og struktureret ildsjæl med stærke kommunikations- og relationelle evner, der vil være med til at gøre en forskel for mange?

Den boligsociale helhedsplan i Slagelse har indsatser i Sydbyen, Ringparken og på Motalavej. Målet er at skabe større tryghed, trivsel, samt højne uddannelsesniveauet, selvforsørgelse og medborgerskab i områderne.

Denne boligsociale medarbejder skal skabe gode relationer til særligt de unge i lokalområderne. Medarbejderen vil være involveret i alle faser af aktiviteterne, lige fra projektmøder og rekruttering til afvikling af selve aktiviteten. Stillingen vil logistisk set være tværgående i alle de tre områder, Helhedsplanen arbejder i.

Aktiviteterne sker i samarbejde med både NGO’er, kommune, politi, det lokale erhvervsliv, relevante civilsamfundsaktører samt center for Kultur & Fritid.

Ikast-Brande Kommune
Tilkaldevikar

Ikast-Brande Kommune

Ejstrupholm Skole søger tilkaldevikarer til kortere og længerevarende vikariater.

Ejstrupholm Skole ligger midt i Ikast-Brande Kommune og er en velfungerende byskole og vi tilbyder en skole med ca. 275 elever og en engageret og energisk personaleflok, som sammen skaber rammerne om en god og tryg skoledag for alle vores elever.

Der vil være tale om længerevarende vikariater på grund af sygdom. Som tilkaldevikar skal du desuden kunne træde til med kort varsel og der vil være tale om vikararbejde i forbindelse med fravær, sygdom, møde og kursus.

ZBC
Lærer til automatikteknikeruddannelsen

ZBC, Ringsted

Vil du være en del af et dynamisk team i vores nye Industricenter?

Da vi oplever succes og elevfremgang på vores automatikteknikeruddannelse, har vi i ZBC’s Industricenter i Ringsted brug for flere lærerkræfter.

Vil du gå forrest med dine erfaringer og være en del af udviklingen inden for branchen, så er det dig vi leder efter. Vi vægter dynamik, struktur og et positivt udsyn højt, og det er vigtigt, at du har fokus på at lede vores elever igennem deres uddannelse med respekt og individuelle planer.

Vores elever har brug for de fagligt bedste rollemodeller til at tage hånd om deres uddannelse og vise dem, hvordan hverdagen fungerer som faglært.

Gem
Grønlands Selvstyre
Faglærer til automekanikeruddannelsen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en automekaniker med lyst til at undervise fremtidens automekanikere og give dem en personlig og faglig ballast. Undervisere der har evnen til at fange og engagere vores elever og kursister. Og gode kollegaer der er engagerede, team-orienterede og udadvendte.

Du skal sammen med dine kolleger planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen på uddannelsen.

Du bliver en del af en skole, der imødekommer de ønsker og behov, som vi ser på det grønlandske arbejdsmarked og blandt dem, der søger uddannelse.

Grønlands Selvstyre
ONLY
Fitting model

ONLY, Brande

Er du smilende og udadvendt, og har du lyst til at arbejde i en kreativ modevirksomhed? Så er du måske en af ONLY’s nye Fitting Models!

For at sikre en god pasform, søger vi lige nu en Fitting Model/Husmodel, der har lyst til at få indblik og være en del af Danmarks stærkeste modebrand. Vi forestiller os, at du netop har afsluttet din uddannelse og nu har lyst til at prøve kræfter med forskellige typer af opgaver i en afdeling, hvor vi udvikler og skaber nye trends.

Du er stabil, pålidelig, udadvendt, tålmodig, har stor interesse for tøj og de nyeste trends. Derudover forventer vi, at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, da du vil arbejde tæt sammen med ONLYs konstruktører, designer og indkøbere.