1.476 job matcher din søgning 1.476 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Halsnæs KommuneHundested Børnehus søger 1 pædagogmedhjælper/PAU, 37 timer om ugen, pr. 1. december 2021, til vores specialgruppe, Spiren

Halsnæs Kommune

Spiren har 12 børn i alderen 3-6 år, primært børn med autisme. Børnene visiteres gennem et visitationsudvalg og har forskellige behov. Fælles for børnene er, at de har brug for en særlig og struktureret pædagogisk indsats. Vi arbejder ud fra de enkelte børns forudsætninger og ressourcer og ud fra individuelle handleplaner.

Hundested Børnehus ligger på to matrikler få hundrede meter fra hinanden – Børnehuset og afdeling Højen. I Børnehuset har vi 99 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn. Derudover har vi også 40 børn i dagplejen, som har deres legestue i børnehuset. Vi modtager også de børn, hvor deres dagplejer f.eks. har ferie eller ved sygdom.

Godhavn
Godhavn søger pædagoger til vores døgnafdeling/udslusning og efterværn samt timelønnede vikarer

Godhavn, Tisvildeleje

Godhavn søger medarbejder til at indgå i vores tværfaglige behandlingsmiljø præget af høj grad af faglighed, personlighed og engagement.

Send os en ansøgning, hvis du blandt andet:

 • Du er en ildsjæl, der brænder for arbejdet med børn og unge.
 • Du har en pædagogisk eller anden relevant uddannelse.
 • Du forstår værdien og betydningen af at være dig selv i kontakten med andre.
 • Du har en stærk indfølingsevne og formår at sætte ord på det, du oplever i kontakten med børnene/de unge.

Vi tilbyder, at du bliver tilknyttet er engageret team af medarbejdere i et unikt behandlingsmiljø, der rummer en uhøjtidelig, men rolig grundtone med ”højt til loftet”. Du vil opleve en høj grad af indflydelse på din hverdag, og du vil indgå i et miljø, der har fokus på dig som individ, og hvordan du bedst kan udvikle dine kompetencer hos os.

Halsnæs KommuneHundested Børnehus søger pædagogmedhjælpere/PAU, 32-37 timer om ugen

Halsnæs Kommune

Er du til vuggestue- eller børnehavebørn, så har vi måske et spændende job til dig.

Hundested Børnehus er et bæredygtigt byggeri på 2000 m2 med masser af dagslys, god fysisk plads og spændende miljøer både ude og inde. Vi har også en satellit-enhed ”højen”, der ligger få hundrede meter væk.

I børnehuset har vi 99 børnehavebørn, 50 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn med særlige behov. Derudover har vi også 40 børn i dagplejen, som har deres legestue i børnehuset. Vi modtager også de børn, hvor deres dagplejer f.eks. har ferie eller ved sygdom.

Vi tænker pædagogikken, de fysiske omgivelser og spændende læringsmiljøer som en helhed, der skal skabe de fælles rammer for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Plejekollektivet Stationen Selvejende Institution
Pædagog

Plejekollektivet Stationen Selvejende Institution, Haderslev

Stationen søger uddannet og engageret pædagog til socialpædagogisk arbejde i døgnregi.

Vi er et team på ca. 22 ansatte. Som medarbejder på Stationen bliver du en del af en organisation i udvikling, hvor høj faglighed, samarbejdsvillighed og foranderlighed kendetegner en normal hverdag.

Du skal trives med at navigere i en hverdag, hvor du aldrig helt ved, hvad dagen bringer. Vores behandlingsarbejde er primært forankret i kognitive behandlingsformer, mentaliserende tilgang, jeg-støtte og spejling – som bæres af anerkendende tilgang, humor og vores relation til de unge.

Skriftlighed er en vigtig kompetence i vores arbejde – både i forbindelse med dokumentation, men også i samarbejdet med skoler, anbringende kommuner og andre eksterne aktører, så du skal mestre samarbejdets og skriftlighedens kunst.

Plejekollektivet Stationen Selvejende Institution
Halsnæs KommuneHundested Børnehus søger pædagoger, 32-37 timer om ugen

Halsnæs Kommune

Er du til vuggestue- eller børnehavebørn, så har vi måske et spændende job til dig.

I børnehuset har vi 99 børnehavebørn, 50 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn med særlige behov. Derudover har vi også 40 børn i dagplejen, som har deres legestue i børnehuset. Vi modtager også de børn, hvor deres dagplejer f.eks. har ferie eller ved sygdom

Vi er i gang med en større strukturændring i Børnehuset. Dvs. at vi er i gang med at sammenlægge alle vores vuggestuer i én afdeling og alle vores mindste børnehavebørn i en anden afdeling.

Vi tænker pædagogikken, de fysiske omgivelser og spændende læringsmiljøer som en helhed, der skal skabe de fælles rammer for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Brønderslev Kommune
Pædagog, ergoteraput, SSA eller lignende til specialtilbud Sirius

Brønderslev Kommune

Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne. Det er borgere med komplekse problemstillinger som eksempelvis udadreagerende, selvskadende adfærd og/eller psykisk sårbarhed. Tilbuddet retter sig mod borgere, der har et gennemgribende støttebehov døgnet rundt. Den socialpædagogiske indsats er tilrettelagt som 1:1 støtte i borgernes vågne timer.

Vi ønsker os en medarbejder, der kan se sig selv ind i nedenstående:

 • Ønske om at arbejde i et fagligt miljø, hvor der stilles store krav til faglighed, samarbejdsevne, fleksibilitet samt evner at arbejde selvstændigt
 • Besidder handlekraft, er beslutsom og kan se muligheder i det uventede
 • Er god til at udtrykke sig verbalt og skriftligt samt har interesse for faglig dokumentation
Pædagog til vuggestuen

Saxoly Børnehus, København

Saxoly Børnehus søger pædagog til vuggestuen 33-35 timer ugentligt d. 1.november 2021.

Saxoly Børnehus er en integreret institution beliggende i Saxogade og på Sønderboulevard. Vi er 140 børn fordelt på 60 vuggestuebørn, 80 børnehavebørn fordelt på 2 adresser og 35 medarbejdere. Vi er en del af den selvejende klynge Saxoly og derudover har vi en hytte i Hareskoven og en koloni på Bøtø.

I vuggestuen er vi 5 stuer og vi er inddelt i 2 teams. På hver stue er vi 2 pædagoger og 1 medhjælper. Vi har ansat 1 fast eftermiddagsflyver i vuggestuen der understøtter ved ferie og sygdom. Vi samarbejder og har aktiviteter på stuen og på tværs i teamet. Nærvær og omsorg kendetegner vuggestuen i Saxoly.

Frederikshavn KommuneKulturhus Kappelborg i Skagen søger udadvendt servicemedarbejder til back-stage

Frederikshavn Kommune

Har du overblik, gåpåmod og lyst til frihed under ansvar? Er du god til struktur og tager forstyrrelser med et smil? Er du vild med varierede arbejdsopgaver og arbejdstider – også aften og weekends? Og elsker du at give dine gæster en oplevelse ud over det sædvanlige? - Så er du måske vores nye kollega.

På Kappelborg i Skagen mangler vi nemlig lige nu en kollega, der kan og har lyst til at bidrage til vores backstage-afdeling.

Det er dig, der gør lokaler og forplejning klar til vores musikere, skuespillere, konference- og mødegæster samt mange andre. Du bliver den kollega, som sørger for at vi er klar til at modtage vores gæster og frivillige, så der er styr på opfyldning i baren, klargøring af backstage-lokalerne, kaffebakken er sat frem og meget mere.

Socialpsykiatriske Botilbud Vedelsbo ApSSundhedsfaglig eller socialpædagogisk medarbejdere søges til Socialpsykiatrisk botilbud udenfor Næstved

Socialpsykiatriske Botilbud Vedelsbo ApS

Vi søger en faglært kollega til en fast stilling på 32-37 timer og en løs vikar i skiftende dag-/aftenvagter. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Vi er et socialpsykiatrisk bosted, der bor på en 4-længet gård i Vester Egesborg. Vi er godkendt til 11 beboere i aldersgruppen 18-85 år. Vores tilbud henvender sig til voksne som har en sindslidelse, enten nydiagnosticeret eller som har haft en sindslidelse igennem en stor del af deres liv.

Arbejdet består i at skabe en så indholdsrig og meningsfyldt hverdag for den enkelte beboer som muligt. Aktivering og beskæftigelse udgør en stor del af arbejdet, herunder motivation til samarbejde omkring praktiske gøremål med beboerne, f.eks. lave mad, gøre rent, fysisk træning, håndværks- og havearbejde.

Jobindex A/S
Leder til Kirkeleddet, Græsted

Jobindex A/S søger for Altiden Omsorg A/S

Er du klar til at stå i spidsen for et botilbud med 16 beboere, hvor du sætter holdet og skaber rammerne?

”For dig, som er en stærk faglig profil inden for autismespektret og som leder gennem følgeskab, er det her et perfekt sted at udvikle sig,” fortæller Socialchef Tina Søgaard.

Som vores nye leder er du den faglige spydspids, så du får ansvar for bl.a.:

 • daglig personaleledelse, rekruttering af nye medarbejdere samt vagtplanlægning af ca. 25 medarbejdere som arbejder i dag-, aften- og nattevagt
 • faglig ledelse og sparring med personale herunder opfølgning på aftaler og beslutninger, pædagogiske indsatsplaner etc.
 • udvikling og implementering af rammerne for de gode arbejdsgange
 • på sigt at bidrage til opbygningen og etableringen af endnu et botilbud.

Er du interesseret?

Jobindex A/S
Børnehuset SyvhøjeBørnehuset Syvhøje søger en uddannet pædagog 37 t/u til vuggestue

Børnehuset Syvhøje, Odense

Vi søger en pædagog på vuggestuen fra 01.11.2021 eller snarest derefter.

Børnehuset Syvhøje er en privat daginstitution beliggende i det sydlige Odense. Institutionen har eksisteret i 50 år som selvejende, men vi, og vores bestyrelse, valgte at blive privat 1. januar 2015.
Børnehuset Syvhøje har to børnehavegrupper med hver 22-24 børn og en vuggestuegruppe med 13 børn.

Vi arbejder ud fra Den nye styrkede pædagogiske læreplan og har beskrevet vores læreplanstemaer. Vi er i processen med at finde vores vej i systematisk at evaluere og dokumentere.

Vi søger en pædagog, som skal:

 • Brænde for arbejdet med vuggestuebørn, hvor du tager udgangspunkt i barnets trivsel, læring og udvikling
 • Være nærværende og anerkendende i arbejdet med både børn og forældrene
 • Deltage aktivt ved mødevirksomhed og påtage sig selvstændige opgaver
Ballerup KommuneAudiologopæd/logopæd til Tale/Høreafdelingen på Baltorpskolen afdeling Rugvænget

Ballerup Kommune

Brænder du for børns sprogligudvikling og specialområdet og for at hjælpe det enkelte barn med at finde frem til dets styrkesider og styrke disse? Så er denne stilling noget for dig.

Vi søger en logopæd/audiologopæd til Tale/høreafdelingen på Baltorpskolen. Tale/høreafdelingen er for børn & unge med talevanskeligheder og/eller høretab, som har brug for et særlig tilrettelagt læringsmiljø.

Dine arbejdsopgaver vil primært være i vores 0-2 klasse med logopædi. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige logopæder, lærere og pædagoger. Du skal være fleksibel og have viljen til at arbejde med og i en varieret skoledag. Din undervisning skal være karakteriseret ved tydelig struktur og organisering og kunne imødekomme forskellige børns særlige behov og forudsætninger, men du skal også kunne tænke ’ud af boksen’ og arbejde med mere kreative og praksisnære tilgange.

Københavns KommunePædagogisk assistent til barselsvikariat i Rosa på Amager

Københavns Kommune

Vil du være en del af en stue, hvor du får masser af ansvar, spændende opgaver, dygtige kollegaer og en skøn børnegruppe? Så er du måske den rette pædagogiske assistent til børnehavegruppen Piraterne i Rosa, hvor du skal bruge din faglighed til at skabe en udviklende og tryg hverdag for børnene.

Inde hos Piraterne venter dig en skøn børnegruppe, som ønsker sig en nærværende voksen, der er til stede i børnehøjde og vil skabe masser af gode børneminder med dem.

På din nye stue venter dig også to engagerede kollegaer – en erfaren pædagog, som også er teamkoordinator, og en dygtig medhjælper, som begge glæder sig til at møde dig og vil sørge for, at du kommer godt i gang med dine nye opgaver her i Rosa.

Københavns KommuneVil du være pædagogisk leder for fem børnegrupper i Kongeriget?

Københavns Kommune, København

Så grib muligheden – vi søger to pædagogiske ledere, som hver har ansvaret for fem børnegrupper i vores 0-6 års institution.

Er du lederen, som er ambitiøs på børnenes, medarbejdernes og egne vegne og går du gerne den ekstra mil, når du kan se, at din ledelse skaber positive forandringer?

Så er vi institutionen, hvor du kan være sikker på følgeskab og på vores ønske om en leder, som går foran og sætter tydelig pædagogisk retning for de udviklende børne- og medarbejderfællesskaber.

Kongeriget har det seneste halvandet år været på faglig handleplan. Der arbejdes derfor fokuseret og målrettet med den pædagogiske faglighed for at skabe de allerbedste rammer for det gode og indholdsrige børneliv.

Habitus
Faste tilkaldevikarer søges til bo- og dagtilbud mellem Vejle og Horsens med hesteassisteret- og kognitiv terapi

Habitus, Tørring

Vil du være med til at sikre en tryg og struktureret hverdag for beboerne? Motiveres du af at bringe dine menneskelige kompetencer i spil til at skabe gode liv? Arbejder du med en anerkendende tilgang og fokus på gode relationer? Så læs videre.

Vi søger dygtige vikarer, der kan hjælpe med at skabe tryghed og stabilitet hos vores beboere og elever på vores botilbud og i STU.

Vores personale har forskellige baggrunde, fx pædagog, terapeut, lærer eller psykolog mm., men det vigtigste for os er, at du kan bringe dine menneskelige kompetencer i spil for at give vores elever en god og tryg hverdag.

Habitus
Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Vikarer

Den Miljøterapeutiske Organisation ApS, Jyderup

Den Miljøterapeutiske Organisation består af flere afdelinger, der tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte og skolegang til unge fra 10-årsalderen.

Vi søger lige nu dygtige vikarer til flere af vores døgnafdelinger. Du skal derfor have forudsætninger for at kunne arbejde inden for dette særlige felt.

Vores målgruppe er:

 • Unge med psykiske vanskeligheder, herunder unge med psykiatriske og neurologiske diagnoser.
 • Unge, som er i risiko for at udvikle en psykisk sygdom.
 • Normaltbegavede unge med symptomer på tidlig relations forstyrrelse.
Den Miljøterapeutiske Organisation ApS
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Ungerådgiver til Familiecenter Paamiut/job-nr. 531/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Afdelingen for Børn og Familie søger en energisk og positiv kollega til at bistå os med arbejdet med unge mennesker med forskellige udfordringer. Stillingen er placeret i Familiecenteret Paamiut.

Vi forventer, at du er en energisk og positiv person, der stiller krav til dig selv om at levere resultater af høj kvalitet. Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring er i fokus.

Som ungerådgiver har du medansvar for den unges behandling, udvikling og trivsel. Du skal varetage en række forskelligartet opgaver, herunder:

 • Sammen med den unge og behandlingslederen at planlægge de konkrete indsatser, der skal være for at nå målene i handleplanen.
 • Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuel.
 • Hvis relevant, udføre opsøgende arbejde, der hvor den unge er.
Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Boenheden Aqqusinersuaq 13 søger en pædagog/job-nr. 565/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vil du arbejde indenfor det socialpsykiatrisk område, og kan du lide at arbejde selvstændigt, og samtidigt indgå i et tværfagligt team med engagerede og dygtige kolleger, er det lige dig vi har brug for.

Aqqusinersuaq 13 er en boenhed, hvor der bor 4 beboere med et psykisk handicap. Vores beboere har brug for særlig støtte, hjælp og omsorg i hverdagen. Vores mål er at støtte den enkelte beboer i at bevare og udvikle evnen til at klare sig selv i dagligdagen, og dermed opnå en højere livskvalitet. Vi arbejder med kontaktpersonordning og har en miljøterapeutisk tilgang i hverdagen.

Som pædagog er du bl.a. kontaktperson for beboerne og ansvarlig for at støtte og ledsage beboerne i kontakten med samarbejdspartnere som bl.a. kan være pårørende, sundhedsvæsenet/distriktspsykiatrien, terapeutteam, kriminalforsorgen samt borgerens sagsbehandler.

Kommuneqarfik Sermersooq
Københavns KommuneErfaren børnehavepædagog til Matroserne i Rosa på Amager

Københavns Kommune

Hvis du har styr på at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, og kan du følge børnenes initiativer, så er du lige den styrmand, som Matroserne i Rosa ønsker sig. Vores dejlige omgivelser betyder, at vi er meget ude, så du skal kunne lide duften af bål og være frisk på få jord under neglene.

På din nye stue møder du en skøn og blandet børnegruppe, som har brug for både struktur, engagement og nærvær. Din opgave er at være til stede i børnehøjde og tilrettelægge børnenes hverdag, så de møder nysgerrighed, anerkendelse og trygge relationer hver eneste dag. Du skal arbejde med pædagogiske planer, men du skal også kunne følge børnenes initiativer og bryde fri af planen, når nogen får en sjov idé, eller en ny leg opstår ud af det blå.

Vi tilbyder dig en rigtig spændende stilling med masser af mulighed for indflydelse – både på din egen stue og i arbejdsfællesskabet på tværs af huset.

Frederikssund Kommune
To pædagoger til støtte- og inklusionsopgaver på Ådalens Skole

Frederikssund Kommune

Vi søger to pædagoger, 30-37 timer om ugen, som er fagligt funderet og har et indgående kendskab til børn med særlige behov. Stillingen er målrettet både inklusionsopgaver og LKT-opgaver.

Stillingerne er tidsbegrænset til den 30. juni 2022, men med mulighed for forlængelse.

De nye stillinger er forankret i både grundskolen og udskolingen, almen skolen og specialklasserne - så der er rig mulighed for at bringe alle kompetencer og præferencer i spil.