426 job matcher din søgning 426 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune
Barselsvikar til Naturgruppen hos Teknik og Miljø

Ikast-Brande Kommune

Trives du med myndighedsopgaver inden for naturbeskyttelsesområdet, og vil du hjælpe os med at forvalte vores spændende natur i en periode – så tøv ikke med at søge denne stilling!

Da vores kollega snart går på barselsorlov, søger vi en vikar, der kan hjælpe os med følgende:

 • Myndighedsarbejde inden for alle dele af naturbeskyttelsesområdet, for eksempel sager vedrørende § 3-beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer, screening for miljøvurderingspligt, interne høringer m.v.
 • Naturbesigtigelser og naturtypevurderinger.
Uddannelsesnævnet For Handels- Og KontorområdetØkonomiansvarlig til Uddannelsesnævnet

Uddannelsesnævnet For Handels- Og Kontorområdet, København

Uddannelsesnævnet søger en engageret økonomiansvarlig, som har evner til og ambitioner om at udvikle økonomifunktionen i Uddannelsesnævnet og samtidig strømline de administrative arbejdsgange, som knytter sig til projekter og indsatser, som Uddannelsesnævnet har en aktie i.

Din primære opgave bliver at opbygge og drifte vores økonomifunktion og samtidig sikre at bestyrelsen og sekretariatschefen er bedst muligt klædt på i forhold til alle spørgsmål knyttet til økonomi og økonomistyring, herunder håndtering af midler fra offentlige puljer, private fonde mv.

Derudover vil det være centralt at få etableret nogle solide administrative arbejdsgange, knyttet til aftaleindgåelse, finansiering mv. i forbindelse med de projekter og aftaler, som vi er en del af.

Uddannelsesnævnet For Handels- Og KontorområdetStillingsopslag – Konsulent til projektstyring og udvikling

Uddannelsesnævnet For Handels- Og Kontorområdet, København

Uddannelsesnævnet søger en engageret og dygtig konsulent, der med sikker hånd kan bidrage til at de projekter og indsatser vi sætter i gang, lykkes så optimalt som muligt, herunder bl.a. styrke vores arbejde med at få skabt et bedre match mellem udbud og efterspørgsel mellem lærepladser og elever på de merkantile erhvervsuddannelser.

Dine arbejdsopgaver bliver:

 • At skabe solide arbejdsgange i forbindelse med at Uddannelsesnævnet indgår i aftaler og projekter bl.a. om lærepladsopsøgende arbejde.
 • At skabe overblik over mange igangværende projekter og sikre, at vi får alle projekter og indsatser over målstregen.
DANVA - Dansk Vand- og SpildevandsforeningStærk faglig profil til spildevandsområdet

DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening, Skanderborg

Har du et bred netværk ind for spildevand og vil du være med til at prøve kræfter med den politiske agenda?

DANVAs ambition er at skabe de rammevilkår for vandsektoren, som er nødvendige for at realisere vores vision ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund”. Vi søger en person, der kan tage ansvar for at gennemføre denne ambition i samarbejde med DANVAs øvrige konsulenter, medlemmer og samarbejdspartnere.

Vi søger en stærk faglig profil, som har erfaring indenfor spildevand. Du vil komme til at arbejde bredt med emner indenfor spildevandsområdet herunder rensningsanlæg, slam, ressourcegenindvinding, miljøfremmede stoffer, udledninger, overløb, klimaløsninger m.m.

Frederikshavn KommuneKulturhus Kappelborg i Skagen søger udadvendt servicemedarbejder til back-stage

Frederikshavn Kommune

Har du overblik, gåpåmod og lyst til frihed under ansvar? Er du god til struktur og tager forstyrrelser med et smil? Er du vild med varierede arbejdsopgaver og arbejdstider – også aften og weekends? Og elsker du at give dine gæster en oplevelse ud over det sædvanlige? - Så er du måske vores nye kollega.

På Kappelborg i Skagen mangler vi nemlig lige nu en kollega, der kan og har lyst til at bidrage til vores backstage-afdeling.

Det er dig, der gør lokaler og forplejning klar til vores musikere, skuespillere, konference- og mødegæster samt mange andre. Du bliver den kollega, som sørger for at vi er klar til at modtage vores gæster og frivillige, så der er styr på opfyldning i baren, klargøring af backstage-lokalerne, kaffebakken er sat frem og meget mere.

ToldstyrelsenFaglig koordinator til økonomiteamet i Toldstyrelsen

Toldstyrelsen, Tranbjerg J

Vil du være med til at sikre et højt fagligt niveau i Toldstyrelsens økonomiteam? Kan du med din økonomiske faglighed og et skarpt strategisk blik bidrage til at udvikle og styrke økonomistyringen i Toldstyrelsen? Og vil du være med til at sætte dit præg på en ny organisation med en vigtig samfundsmæssig opgave?

I Økonomi i Toldstyrelsen har vi ansvaret for den overordnede styring af styrelsens økonomi. Derudover håndterer vi i kontoret opgaver i forbindelse med informationssikkerhed, beredskab, risikostyring og lokationer.

Du bliver faglig koordinator for et team, som bl.a. arbejder med opgaver inden for:

 • økonomistyring af styrelsens budget, herunder opfølgninger, budgetlægning osv.
 • politiske og strategiske budgetsager med betydning for Toldstyrelsens bevilling fremover
 • dialog og sparring om økonomiske spørgsmål med ledere og medarbejdere på tværs af organisationen
Toldstyrelsen
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Miljøsagsbehandler til miljøsektionen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hjørring

Miljøsektionen har brug for nye medarbejdere til at være med til at understøtte den grønne omstilling. Forsvarsministeriet opruster på det grønne område med vores helt nye grønne handleplan, og vi står netop og mangler endnu en dygtig og erfaren miljøsagsbehandler.

Dit primære ansvarsområde bliver at varetage miljøsagsbehandling og rådgivning inden for industrimiljøområdet på Forsvarsministeriets flyvestationer i Aalborg, Karup og Skrydstrup.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Sagsbehandling og rådgivning vedrørende miljø i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse såvel som inden for resten af Forsvarsministeriets myndighedsområde, herunder Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet
 • Kontakt og korrespondance med miljøtilsynsmyndigheder, herunder indhentning og koordinering af myndighedstilladelser, godkendelser og VVM
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Det Kgl. Bibliotek
Vicedirektør til Det Kgl. BIbliotek

Det Kgl. Bibliotek, Aarhus

Biblioteksservice og Partnerskaber på Det Kgl. Bibliotek søger en ny vicedirektør til et stort og bredt opgaveområde.

Til Biblioteksservice og Partnerskaber søger vi en samlende og strategisk velfunderet Vicedirektør med stærke personlige og ledelsesmæssige kompetencer.

Du bliver den nye leder af et overordnet set velfungerende vicedirektørområde, som er i god gænge med høj faglighed i opgaverne og god brugertilfredshed hos hele den brede vifte af brugergrupper og samarbejdspartnere.

Du får som ny vicedirektør en vigtig og udfordrende rolle i at fortsætte og videreudvikle opgaveområdet i samarbejde med brugerne og i lyset af de muligheder, som fx anvendelse af ny teknologi giver.

Det Kgl. Bibliotek
Københavns ProfessionshøjskoleKonsulent til Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

Har du interesse for ledelsesbetjening, arbejdet med strategiske projekter, data og formidling kan vi tilbyde en stilling med mange spændende opgaver og udviklingsmuligheder.

Som konsulent i Ledelses- og Kommunikationssekretariatet får du en central rolle i udviklingen af Københavns Professionshøjskole (KP) og i realiseringen af vores strategi. Du bliver en del af et sekretariat med fokus på faglighed, kvalitet, udvikling og trivsel.

Vores opgaver i sekretariatet spænder over:

 • Effektiv betjening af rektor, direktionen, studenter- og samarbejdsorganisation samt KP’s bestyrelse.
 • Koordinering af strategiudvikling og opfølgning.
 • Bidrag til ledelses- og organisationsudvikling og herunder kvalitetsudvikling af uddannelserne.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Sagsbehandlere til et af statens mest alsidige overenskomstområder

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Ballerup

Kan du forhandle og fortolke kollektive aftaler, og trives du i et job med stor selvstændighed og mange bolde i luften? Er du parat til at tage ansvar for strategisk udvikling af aftaleområdet på et ministerområde, som er i konstant bevægelse, og hvor vi løser vigtige sikkerhedspolitiske opgaver for Danmark - i ind- og udland?

Så har vi 3 spændende stillinger i Overenskomstafdelingens sektion for civile overenskomster.

Vores opgaver består hovedsageligt i, at:

 • Rådgive Forsvarets chefer og HR-medarbejdere om brug af overenskomster og aftaler.
 • Fortolke aftaler og træffe afgørelse i sager om overenskomst- og aftalemæssige forhold.
 • Samarbejde med Forsvarets myndigheder og de faglige organisationer om løsninger, som understøtter Forsvarets skiftende behov, f.eks. som følge af ændrede opgaver og operationsmønstre i ind- og udland.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Danmarks Tekniske UniversitetUniversitetspædagogiske konsulenter (2) til LearningLab DTU

Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby

Ved LearningLab DTU opslås to stillinger som pædagogiske konsulenter til varetagelse af opgaver inden for pædagogisk kompetenceudvikling og uddannelsesudvikling snarest muligt.

LearningLab DTU udbyder universitetspædagogikum (UDTU) for både undervisere, der skal til at undervise og have kursusansvar og for erfarne undervisere, der trænger til og har lyst til at videreudvikle deres universitetspædagogiske viden og praksis. LearningLab DTU tilbyder desuden løbende kompetenceudvikling for undervisere på DTU via workshops, seminarer og ved konsulentbistand.

Dine opgaver bliver at:

 • Facilitere processer på workshops og seminarer
 • Udvikle og afholde hjælpelæreruddannelsen
 • Udvikle og afholde UDTU workshops
Skatteministeriet
Fagligt stærke medarbejdere med gode samarbejdsevner til at styrke den offentlige gældsinddrivelse i Skatteministeriet

Skatteministeriet, København

Har du en stærk analytisk sans og kan formidle komplekse problemstillinger mundtligt og skriftligt, så det er forståeligt og tilgængeligt? Har du politisk tæft og interesse for at understøtte styrkelsen af et samfundskritisk område med stor politisk og offentlig bevågenhed? Så er du måske den kollega, vi søger i Forretning og Styring 3.

I Skatteministeriets Koncernstyringsafdeling har vi fokus på at sikre den strategiske retning for ministeriets styrelser og understøtte deres forretningsmæssige udvikling. Vi er ved at opnormere og søger nu medarbejdere i Forretning og Styring 3 til at arbejde med henholdsvis toldområdet og rammerne for et meget stort it-udviklingsprogram samt gældsområdet, hvor vi står over for væsentlige opgaver med at fortsætte genopretningen af området og skabe en effektiv inddrivelse af gæld til det offentlige.

Skatteministeriet
Danmarks Tekniske UniversitetErfaren konsulent til DTU's rådgivningsteam

Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby

Interesserer du dig for den rolle, som forskning spiller i udviklingen af vores samfund? Og for, hvordan universiteterne kan bidrage med forskningsbaseret beslutningsstøtte inden for f.eks. fødevarer, fiskeri, miljø og transport? Så er jobbet som konsulent i DTU’s rådgivningsteam måske noget for dig.

Teamet er en del af DTU’s centrale administration og varetager en række administrative og strategiske opgaver relateret til DTU’s forskningsbaserede rådgivning af danske ministerier og styrelser, herunder key-account-funktioner for universitetets langsigtede strategiske rådgivningsaftaler.

Vi bistår universitetets ledelse med faglige opgaver lige fra mødeforberedelser til strategisk planlægning, og har et tæt samarbejde med DTU’s institutter, som varetager selve rådgivningsopgaven.

Gem
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommissionen søger en stærk kontorchef

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Sekretariatet søger en dobbeltsproget Kontorchef med interesse for forfatningsarbejde til ansættelse pr. 1. november 2021, eller efter nærmere aftale.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode med forventelig afslutning ved udgangen af 2022, men med mulighed for forlængelse.

Formålet med stillingen er at styrke analysearbejdet og struktureringen af input til den kommende forfatning. Desuden skal Kontorchefen styrke sekretariatets evne til at betjene og rådgive diverse udvalg under kommissionen.

Kontorchefen skal primært varetage følgende funktioner:

 • Tovholderfunktion i forhold til høringssvar samt efterbehandling af høringssvar
 • Koordinering samt sekretariatsbetjening af udvalg
 • Analysearbejde og strukturering af input til forfatning
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
AC-fuldmægtig til Staben i Forvaltning for Børn og Familie/job-nr. 541/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kan du håndtere kompleksitet enkelt?

Staben i Forvaltning for Børn og Familier søger en engageret akademisk medarbejder, der sikkert løser omskiftelige opgaver.

Som AC-fuldmægtig i staben under Forvaltning for Børn og Familie, vil mange af dine arbejdsopgaver bevæge sig i spændingsfeltet mellem det politiske- og det borgernære niveau, og du skal derfor trives med omskiftelig opgaveprioritering. Socialområdet er ligeledes komplekst, og stillingen forudsætter et unikt blik for det komplekse samspil imellem systemer, aktører, og lovgivning på hele området.

Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Odense Kommune

Afdelingsleder til Voksenrådgivningen - genopslag

Odense Kommune

Er du en erfaren leder eller et stærkt ledertalent? Er en kompleks ledelsesopgave lige noget for dig? Har du solid erfaring med myndighedsarbejde inden for Serviceloven? Og kan du samarbejde på tværs, mens du står i spidsen for udviklingen af en fagligt stærk afdeling?

Som afdelingsleder vil du få det fulde ansvar for personaleledelsen, arbejdsmiljøet og den daglige drift samt den løbende udvikling af området og medarbejderne. Afdelingen er bemandet med 19 engagerede medarbejdere; en gruppe dygtige socialrådgivere samt et lille team af administrative medarbejdere, som alle arbejder ud fra et solidt socialfagligt fundament.

Vi tilbyder dig et engageret og tværfagligt miljø der bygger på professionalisme, og hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer. Vi er også et erfarent og dygtigt lederteam med en god tradition for faglig sparring

Odense Kommune
Børne- og Undervisningsministeriet
Data- og analysemedarbejdere der vil gøre en forskel på børne- og undervisningsområdet

Børne- og Undervisningsministeriet, Højbjerg

Ønsker du at sætte dine stærke kompetencer inden for databehandling og formidling af komplekse problemstillinger i spil? Og vil du bidrage til udviklingen af politik, analyser og beslutningsgrundlag, der gør en forskel på børne- og undervisningsområdet? Så er du måske en af de analysemedarbejdere, som vi søger i Kontor for data på Ungdomsuddannelser og VEU i Styrelsen for It og Læring.

Styrelsen for It og Læring (STIL) er et omdrejningspunkt for Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med data. I vores datakontorer indsamler, analyserer og formidler vi data på alle ministeriets områder: Dagtilbud, grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelse (VEU). Disse data og analyser er afgørende for både kvalitets- og politikudvikling i ministeriet og på tværs af børne- og undervisningssektoren.

Børne- og Undervisningsministeriet
AJ Vaccines A/STwo environmental academics

AJ Vaccines A/S, Copenhagen

We are looking for two highly engaged environmental monitoring academics / chemists for exciting and challenging positions in our ambitious Cleanroom (CLE) unit

As an environmental academic, you will be given several important tasks such as approval of test results, preparation and updating of working procedures, risk assessments and trend reports. In addition, you will prepare protocols and reports for equipment-, and clean room qualification in relation to smoke studies, recovery testing and performance qualification.

You will work closely with production personnel from aseptic production and QA to ensure compliance of our strictly regulated production facilities. You will participate in ongoing projects.

Københavns KommuneVicedirektør til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Københavns Kommune

Vi udvikler byens arealer og infrastruktur, så landets hovedstad er attraktiv, sikker og let at navigere i for borgere, erhverv og gæster. Du inviteres med til at skabe en endnu mere lyttende og imødekommende forvaltning, der er til for københavnerne.

Vi tilbyder en meningsfuld og energisk arbejdsplads i afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB), hvor du får indflydelse på, hvordan vi udvikler og vedligeholder vores by, København. MKB arbejder med projektering og eksekvering af rigtig mange anlægsprojekter lige fra kritisk infrastruktur, over vedligehold af veje til forskønnelser af det fælles offentlige rum. Vi er også ansvarlige for klimasikring af byen til fremtidens vejr, områdefornyelse af udsatte boligområder samt trafiksikkerhed for alle os, der færdes i København.

Styrelsen for PatientsikkerhedSekretariatschef (barselsvikariat) til Ledelsessekretariatet

Styrelsen for Patientsikkerhed, København

Du får ansvaret for vores Ledelsessekretariat, der består af 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund inkl. studenter, som du bliver personaleleder for.

Opgaverne er en god blanding af klassisk ledelses- og direktionsbetjening i en travl styrelse med høj politisk bevågenhed og ansvaret for styrelsens tværgående processer som fx koordinering af politisk besluttede initiativer på styrelsens områder, generelle forvaltningsmæssige forhold, herunder aktindsigter efter offentlighedsloven, beredskab og i øjeblikket en række koordinerende funktioner i forhold til COVID-19.

Herudover har du ansvar for enhedens faglige og strategiske udvikling samt for, at enheden leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet.