218 job matcher din søgning 218 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

SolstribenEngageret leder

Solstriben, Korsør

Da vores leder gennem 5 år har valgt at søge nye udfordringer, mangler vi pr.1.11.2021, eller snarest derefter, en ny leder til opholdsstedet Solstriben.

Gennem dit lederskab skal du sætte rammerne for, at Solstriben både drives professionelt samt videreudvikles til gavn for vores unge beboere, medarbejderne og institutionens samarbejdspartnere.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Varetage personaleledelsen, herunder sparring, medarbejderudvikling, ressource-styring, arbejdsmiljø og trivsel
 • Vedligeholde og bygge videre på Solstribens pædagogiske fundament
 • Sikre en god økonomistyring i en løbende dialog med bestyrelsen
Lolland Kommune
Teamleder til lille, hyggeligt plejecenter på Lolland

Lolland Kommune, Dannemare

Kan du skabe tryghed og trivsel for medarbejdere og beboere på et lille plejecenter, hvor vi kommer hinanden ved? Og vil du være en del af en arbejdsplads, hvor god ledelse er i højsædet?

”Vi er et lille sted, så her får du virkelig mulighed for at skabe nærvær i din daglige kontakt til både medarbejdere, beboere og pårørende. Og så bliver du en del af en arbejdsplads, hvor vi har fokus på, at du udvikler dig i dit lederskab,” fortæller Inge Kromann Hansen, som bliver din nærmeste leder.

Nysgerrig? Læs mere her!

Den Selvejende Institution Mindehøjskolen
Visionær og synlig skoleleder til dagbehandlingstilbuddet Mindehøjskolen, Havnelev på Stevns

Den Selvejende Institution Mindehøjskolen

Vi søger en visionær, nærværende og dialogbaseret skoleleder, der, i samarbejde med skolens medarbejdere vil gå forrest og lede den fortsatte udvikling af Mindehøjskolen.

Som skoleleder, bliver du sammen med den kommende souschef og bestyrelsen den, der sætter retningen for Mindehøjskolens pædagogiske udvikling på kort og lang sigt.

Vi tilbyder et fagligt velfunderet personale, der både kan og vil samt gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Den Selvejende Institution Mindehøjskolen
CareMatch ApS
Leder til skolen Fjordsang

CareMatch ApS søger for kunde i Holbæk

Du skal med stor frihed og indflydelse lede dagbehandlingstilbuddet på skolen Fjordsang, der er skolen for elever med behov for et særligt skoletilbud fra start. 37 børn og 15 medarbejdere venter på dig!

Det er børn med psykiatriske diagnoser, herunder ADHD, autisme og angstproblematikker, hvor vi underviser og tilrettelægger behandlingsforløb for vores elever i 0.-6. klasse.

Lederens opgave bliver at fortsætte vores positive udvikling indenfor de givne rammer, samt tilsikre trivsel og udviklingsmuligheder for elever og medarbejdere. Du fastholder den røde tråd med fokus på udviklende læringsmiljøer, styrker vores potentialer og ser muligheder.

CareMatch ApS
ØstervangsskolenViceskoleleder/genopslag

Østervangsskolen, Randers

På Østervangsskolen arbejder vi med at udvikle professionelle læringsfællesskaber og med at styrke den professionelle kapital. Det gør vi også på ledelsesniveau, hvor vi samarbejder på tværs af skoler i netværk med udvikling af såvel den enkelte skole som det samlede skolevæsen.

Vi søger en synlig viceskoleleder, der med overblik, indlevelsesevne og humor ønsker at

 • arbejde med skolens fortsatte udvikling
 • være nærmeste leder for en afdeling bestående af et antal årgange eller en specialklasserække
 • indgå i skolens ledelsesteam med skoleleder, indskolingsleder og pædagogisk afdelingsleder
 • tage ansvar for administrative driftsopgaver, herunder administration af lærernes arbejdstid, skoleårets planlægning og arbejdsmiljøarbejdet
Københavns ProfessionshøjskoleUddannelsesleder til jordemoderuddannelsen - der vil gøre en forskel for vores studerende, medarbejdere og praksis

Københavns Professionshøjskole, Nørrebro

Vil du, sammen med dygtige og engagerede medarbejdere og studerende, være med til at præge fremtidens jordemoderuddannelse? Så er du måske vores nye uddannelsesleder.

Vi søger en uddannelsesleder, der har lyst til at gå forrest i et fagligt engageret uddannelsesmiljø, og, i samarbejde med uddannelsens kompetente og engagerede undervisere og vores studerende, gøre en god uddannelse endnu bedre.

I den daglige drift er det dit ansvar at sikre de rigtige personaleressourcer til opgaverne samt at sætte tydelige rammer og mål for arbejdet og opgaveløsningen. Du understøtter i den forbindelse, at dine medarbejdere har de bedst mulige vilkår for at varetage deres undervisning i en hverdag, hvor de samtidig spiller en aktiv rolle i udviklingsopgaver.

Alka Forsikring

CEO for Alka Mobil & Alka Fordele

Alka Forsikring, Ballerup

Er du klar til noget nyt og spændende?

I stillingen som CEO skal du drive innovation, udvikle nye og eksisterende partnerskaber og derfor være dygtig til at samarbejde med mange forskellige kolleger og partnere og sikre, at alle bidrager til succesen.

Vores ambitioner er høje, og vi har store forventninger til både dig og Alka Fordele. For den rette person, der har evnerne og kan tage ansvar, er dette en unik karrieremulighed, hvor du får mandat, ejerskab og mulighed for at sætte dit tydelige aftryk.

Alka Forsikring
Børnehuset Universet
Afdelingsleder

Børnehuset Universet, København

Vi søger en afdelingsleder med interesse for pædagogisk kvalitet og børn med behov for ekstra ressourcer.

Vi er i rivende udvikling, med mange forandringer lige om hjørnet. Vi er en personalegruppe der har brug for sparring i det daglige samt at få den faglige ledelse anvist i vores arbejde med de grupper af børn som har brug for særlige relationer og tilknytning i deres hverdag.

Vi søger dig som har god energi og faglig kompetence og har lyst til at deltage i udviklingen af et børnehus med fokus på sprogstimulering og udvikling af nærvær og omsorg i dagligdagen. Du skal være med til at sætte egne pædagogiske værdier på dagsordenen i samråd med dine kommende kollegaer.

Du vil blive en del af en engageret ledelse og en forventning om høj og fokuseret faglighed rettet ind i de børn vi dagligt er berøring med.

Vordingborg KommuneAfdelingsleder til Svend Gønge-skolen

Vordingborg Kommune, Lundby

Svend Gønge-skolen er i en rivende udvikling og vi har brug for en leder, der ser muligheder i at være med til at føre Svend Gønge-skolen videre ind i fremtiden.

 • Vil du lede vores indskolingsafdelinger, som har vist, at de kan udvikle sig i høj hastighed og med gode resultater?
 • Brænder du for pædagogisk personaleledelse?
 • Kan du skabe værdifulde relationer til medarbejdere, børn og forældre?
 • Kan du se værdien af fagligledelse og professionelle læringsfælleskaber?

Så er det netop dig, vi har brug for, som afdelingsleder for vores indskolinger. Alle medarbejdere er meget engagerede og brænder for at lave den bedste skole for alle eleverne i vores skoledistrikt.

Frederiksberg KommuneDaginstitutionsleder til Børnehuset ved Søerne

Frederiksberg Kommune

Til Børnehuset ved Søerne søger vi en daginstitutionsleder, der kan arbejde med klare mål i dagligdagen.

Børnehuset er en stor, velfungerende, kommunal daginstitution, der er normeret til 180 børn fordelt i 12 grupper (8 vuggestuegrupper med ca. 90 børn og 4 børnehavegrupper med ca. 90 børn).

Som leder af Børnehuset ved Søerne skal du være fagligt velfunderet og brænde for udviklingsprocesser, der understøtter børnefællesskaber og gode læringsmiljøer, og du betragter både personale og forældre som betydningsfulde medspillere i børnenes hverdag.

Du skal som leder stå i spidsen for at videreføre den faglige udvikling af den pædagogiske kvalitet, skabe rum for refleksion og systematik i det pædagogiske arbejde, herunder implementering af den nye styrkede læreplan.

Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune søger en engageret leder til Dagcenter Lindehuset

Fredensborg Kommune

Brænder du for samskabelse og frivilligt arbejde? Vil du stå i spidsen for at skabe gode muligheder for aktivitet og samvær for selvhjulpne pensionister, efterlønnere og førtidspensionister i Fredensborg Kommune?

Du får et selvstændigt, meningsfuldt og ansvarsfuldt job i et center i udvikling. Du har ansvar for den daglige drift i et velfungerende samarbejde med brugerråd, frivillige og faste personale med rig mulighed for at sætte dit eget præg på udviklingen med afsæt i de politiske visioner om et godt ældreliv i Fredensborg Kommune.

Som leder vil din hverdag være præget af alsidige opgaver, fx:

 • Udvikling, planlægning og gennemførelse af arrangementer og aktiviteter.
 • Udvikling og vedligeholdelse af relationer til brugere, foreninger og samarbejdspartnere.
 • Opsøgende arbejde ift. at skabe nye samarbejdsflader internt og eksternt.
Fredensborg Kommune
Sygeplejerske til lederstilling på Skovgården

Fredensborg Kommune, Humlebæk

Brænder du for det sygeplejefaglige, vil du arbejde med rehabilitering, og har du et ønske om et meningsfyldt job, hvor du kan gøre en forskel for både borgere og kollegaer?

Så sæt din ledelseserfaring i spil, og grib chancen for at sætte dit personlige præg på et nyt og moderne pleje- og rehabiliteringscenter.

Hvis du er klar til at tage udfordringen op, og vil være med til at give Skovgården en frisk start, så læs mere her!

Ikast-Brande Kommune
Teamleder til den aldersintegrerede institution Regnbuen i Hampen

Ikast-Brande Kommune

Teamleder til den aldersintegrerede institution Regnbuen pr. 1. december 2021.

Har du lyst til at være en del af et ledelsesteam som består af dagtilbudslederen og fire teamledere inklusiv dig. Kan du se dig selv som daglig leder i tæt samarbejde med medarbejderne og dagtilbudslederen i en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år, samt SFO til og med 4. klasse, 30 børnehavebørn, 10 vuggestuebørn og 24 SFO børn?

Vi søger en ildsjæl, der i samarbejde med forældrene vil gå forrest i arbejdet med at fremme børnenes trivsel, læring og udvikling af kompetencer i samarbejde med højt engagerede kollegaer. Vi har en forventning om, at du ser og anerkender dette arbejde, samtidig med at du byder ind med din viden og kompetencer i forhold til at skabe kvalitet i børnenes dagligdag.

Ballerup KommunePædagogisk leder til Børnehuset Stjernehuset

Ballerup Kommune

Børnehuset Stjernehuset, der er en del af Distrikt Baltorp, søger en erfaren pædagogisk leder, som kan få øje på det betydningsfulde i at udøve nærværende og anerkendende personaleledelse. I Stjernehuset er der ansat 2 pædagogiske ledere, og du skal have lyst til at ”gribe bolden” og være indstillet på at samarbejde med den anden lederkollega i et ligeværdigt teamsamarbejde.

I Ballerup Kommune satses der på god ledelse og ledelsesudvikling. Vi arbejder ud fra værdierne i social kapital: Tillid, retfærdighed og samarbejde. Vi arbejder med ledelse tæt på kerneopgaven, som gør en positiv forskel for kvaliteten i vores dagtilbud.

Vi er et Distrikt med 6 børnehuse. Vi er 10 pædagogiske ledere, som i samarbejde med distriktslederen varetager ledelsen i distriktet. Vi har ansat 150 medarbejdere, og vi kan modtage 650 børn i aldersgruppen 0-5 år.

Ballerup KommunePædagogisk leder til Børnehuset Grantoften

Ballerup Kommune

Børnehuset Grantoften, der er en del af Distrikt Baltorp, søger en erfaren pædagogisk leder, som kan få øje på det betydningsfulde i at udøve nærværende og anerkendende personaleledelse.

I Grantoften er der ansat to pædagogiske ledere, og du skal have lyst til at ”gribe bolden” og være indstillet på at samarbejde med den anden lederkollega i et ligeværdigt teamsamarbejde.

Du og din lederkollega skal lede 30 engagerede og ansvarsfulde medarbejdere. Der samarbejdes om at skabe læringsmiljøer, som sætter fokus på børns trivsel, udvikling og læring samt deltagelsesmuligheder i små og store fællesskaber. Vi ønsker at Børnehuset Grantoften skal opleves som et sted, hvor børn har plads og rum til at være børn.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Teamkoordinator til Utoqqaat illuat Puilasunnguit Demensafdeling Paamiut/job-nr. 575/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat illuat Puilasunnguit i Paamut søger teamkoordinator til plejeafdeling med tiltrædelse 1. november 2021 eller efter aftale.

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Er du en energisk og positiv person, der formår, at omsætte egne kompetencer, hvor den ældre modtager en god omsorg og pleje? Og kan du også se dig i rollen som underviser/supervisor overfor gruppen af ufaglærte, så er der rig mulighed for dette som teamkoordinator ved Puilasunnguit i Paamiut.

Vi søger en teamkoordinator til at indgå i arbejdet sammen med de ældre beboere, hvor niveauet for god og omsorgsfuld pleje, samt fortsat udvikling af plejen er absolut prioriteret.

Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Kalundborg Kommune
Gruppeleder til Sygeplejegruppen i IP Syd

Kalundborg Kommune

Brænder du for en høj faglighed hos dine medarbejdere, og kan du se dig selv arbejde aktivt og målrettet med arbejdsmiljø og trivsel, så er det dig vi søger som gruppeleder for ca. 16 sygeplejersker.

Sygeplejegruppen får base i Svebølle (flytter fra nuværende adresse i november), sammen med to udekørende sosu grupper, så vi forventer et tæt samarbejde.

Du skal være i stand til at bringe såvel faglige som personlige kompetencer i spil, med blik for såvel kerneopgave og ledelsesopgave.

I IP Syd vil du blive en del af et udviklings- og resultatorienteret lederteam, bestående af 1 områdechef og 10 gruppeledere. Vi bidrager til organisationen med såvel individuelle som fælles opgaver, hvor der er gode muligheder for medindflydelse.

Du vil få gode muligheder for indflydelse på arbejdsopgaver og projekter, ligesom du kan – med dine kompetencer – tilføre nytænkning til ledelsesteamet.

CareMatch ApS
Dagtilbudschef i Faxe Kommune

CareMatch ApS søger for Faxe Kommune

CareMatch søger for Faxe Kommune en dagtilbudschef med solid ledelseserfaring og stærkt engagement i udvikling af kommunens dagtilbudsområde.

Dagtilbudsområdet i Faxe Kommune overgår pr. 1. december 2021 til en ny ledelsesstruktur med henblik på at styrke den faglige ledelse i hvert enkelt dagtilbud. Områdestrukturen nedlægges, og de enkelte dagtilbud får deres egen leder med selvstændigt ansvar for både børnemiljøer, personale og økonomi.

Men strukturændringen skal også styrke den fælles udvikling af dagtilbuddene, og derfor etableres der samtidig en ny stilling som dagtilbudschef til varetagelse af den samlede, overordnede ledelse af dagtilbuddene.

CareMatch ApS
Den Selvejende Institution Køge Handelsskole & HandelsgymnasiumUddannelsesleder

Den Selvejende Institution Køge Handelsskole & Handelsgymnasium

Køge Handelsgymnasium søger en didaktisk engageret og fagligt dygtig uddannelsesleder pr. 1. november 2021 eller snarest derefter.

Køge Handelsgymnasium fokuserer på pædagogisk udvikling, og vi er kendt for at have højt til loftet, når vi implementerer pædagogiske løsninger.

Vores skole er blandt de få, der er 5-årigt certificeret til at formidle Erasmus+-stipendier, og vi sender cirka 100 elever på udlandsophold årligt. Derfor arbejder vi målrettet med at eksplicitere vores udvikling af elevernes erhvervsfaglige merkantile almendannelse. Gennem forståelse for fællesskabet udvikler vi studenter, der er parate til livet og til videre uddannelse.

Mulighed for hjemmearbejde
Gem
InsightmentsPartner & CEO – international forretningsudvikling

Insightments søger for Chicago Roasthouse

Chicago Roasthouse har gennem de seneste mange år forfinet og videreudviklet sit franchisekoncept. Med lokationer flere steder i Danmark, har kunderne gennem årene fået madoplevelser, baseret på de allerbedste råvarer, leveret lige til døren. Corona har forøget den i forvejen solide efterspørgsel og Chicago Roasthouse står nu overfor at realisere en ekspansiv vækststrategi i Nordeuropa og USA.

Chicago Roasthouses stifter ønsker nu at udvide direktion og ledelse, for at sikre en målrettet og lønsom udvikling i de lande som er omfattet af vækststrategien.

Nøgleordene for dette er internationalisering, optimering af franchisekonceptet, ledelse og målopfølgelse af franchisetagere og masterfranchisetagere, en organisatorisk videreudvikling, også baseret på klare ansvarsfordelinger i direktion og ejerkreds og en fortsat kvalitativ ”state of the art” koncept- og produktudvikling.