208 job matcher din søgning 208 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Vordingborg KommuneSagsbehandler til Afdeling for Psykiatri og Handicap

Vordingborg Kommune

Psykiatriteamet har ansvaret for sagsbehandling, afgørelser og opfølgning af aktivitetstilbud, socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, botilbud, hjælperordninger, og ledsagerordninger efter Serviceloven.

Vi er et selvstændigt myndighedsteam med 6 sagsbehandlere samt en teamkoordinator. Der er tæt sparring med juristen i afdelingen. Teamet har også et tæt samarbejde med Pleje og Omsorgsafdelingen samt Sundhed samt Borger og Arbejdsmarked.

Vi arbejder med ansøgninger fra voksne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, typisk psykiatriske udfordringer, udviklingshæmning eller autismespektrum forstyrrelser. Vores team er kendetegnet ved høj faglighed, nysgerrighed, tillid, respekt, ansvarlighed og selvstændighed. Vi vægter også at have det sjovt sammen, når vi er på arbejde.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Barselsvikar som familievejleder til BFC i Nuuk/job-nr. 558/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og stabil barselsvikar som familievejleder, med pædagogisk uddannelse eller lignende i afdelingen for Forvaltningen for Børn og Familier.

Vi søger med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale. Barselvikariatet vil vare til juli 2022.

Stillingen er en heldagsstilling på 40 timer om ugen.

Vi søger en aktiv medarbejder som bl.a. kan indfri følgende opgaver:

 • Rådgivning og behandling af familier
 • Etablering af møder for familier
 • Arbejde med sociale og pædagogiske tiltag i arbejdet med familier
Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
2 engagerede socialrådgivere/sagsbehandlere søges til Børne- og Familieområdet i Tasiilaq/job-nr. 564/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Er du den der kan gøre en forskel for udsatte børn og familier? Arbejder du anerkendende, inddragende og systematisk? Har du erfaring fra eller interesse for Grønland? Søger du nye arbejdsmæssige udfordringer og er du typen, som er vild med naturen?

Kan du svare ja til ovenstående, så er du sandsynligvis det rette match til vores Familieafdeling i Tasiilaq. Én Familieafdeling, hvor du er garanteret personlig og faglig udvikling, og i et område af Grønland, hvor vi kan garantere dig en oplevelse for livet.

Om dine arbejdsopgaver:
Sagsbehandling af det tidlige og forebyggende arbejde og sagsbehandling vedr. anbragte børn og unge. Opgaverne i forbindelse hermed knytter sig til udarbejdelse og opfølgning på handleplaner, iværksættelse af sociale indsatser samt opfølgning på samme. Alt i et tæt samarbejde med borgere og øvrige samarbejdspartnere.

Kommuneqarfik Sermersooq
AP PensionHelbredsvejledere

AP Pension, København

Vi du med på en spændende rejse i AP Pension, i et område i rivende udvikling? AP Pension er et kundeejet selskab med fuld fart på, hvor vi sætter fællesskabet med kunderne højt. Du bliver en del af en virksomhed med fokus på, at alle – både kunder og medarbejdere – er godt tilpas.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Daglig telefonisk kontakt med vores kunder, som enten er i risiko for, eller allerede modtager en udbetaling ved tab af erhvervsevne, med henblik på at støtte, vejlede og rådgive
 • Besøg hos kunder, deltage i rundbordssamtaler som bisidder, samt tage med til helbredsmæssige undersøgelser i sundhedsvæsenet
 • Planlægge, igangsætte og varetage individuelle forløb for kunder, der har brug for støtte til at blive raske og vende hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
2 plejefamiliekonsulenter til Plejefamilieteamet i Nuuk/job-nr. 501/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 dygtige og engagerede familieplejekonsulenter, med uddannelse som socialrådgiver, pædagog eller Rådgiver i Socialt arbejde, til tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Plejefamiliekonsulentens primære opgaver er; indstillinger til godkendelse af plejefamilier, sagsbehandling for plejefamilier, socialt og pædagogisk rådgivning af plejefamilier samt sikre at arbejdet kører i henhold til gældende lovgivning.

Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 ugentlige arbejdstimer mandag til fredag, og har reference til Afdelingsleder i Forebyggelsesafdelingen i forvaltning for Børn og Familier.

Kommuneqarfik Sermersooq
Alka Forsikring

CEO for Alka Mobil & Alka Fordele

Alka Forsikring, Ballerup

Er du klar til noget nyt og spændende?

I stillingen som CEO skal du drive innovation, udvikle nye og eksisterende partnerskaber og derfor være dygtig til at samarbejde med mange forskellige kolleger og partnere og sikre, at alle bidrager til succesen.

Vores ambitioner er høje, og vi har store forventninger til både dig og Alka Fordele. For den rette person, der har evnerne og kan tage ansvar, er dette en unik karrieremulighed, hvor du får mandat, ejerskab og mulighed for at sætte dit tydelige aftryk.

Alka Forsikring
Gem
Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)Enhedsleder til Fonden Novavis behandlingsaktiviteter i Vestre fængsel, Blegdamsvejens arrest og Herstedvester fængsel

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)

Har du erfaring med både ledelse og misbrugsbehandling? Er du god til at strukturere opgaver, til at samarbejde, og er du tydelig i din kommunikation? Så er det måske dig, vi leder efter til en ny spændende stilling som enhedsleder for Novavis behandlingsaktiviteter i Vestre fængsel, Blegdamsvejens arrest og Herstedvester fængsel.

Du skal som enhedsleder være med til at planlægge og implementere vores behandlingsaktiviteter og understøtte, at vi leverer behandling af høj kvalitet. Endvidere lægger vi stor vægt på, at opbygge et godt og konstruktivt samarbejde med personalet i Vestre fængsel og Blegdamsvejens arrest.

Gem
Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)Enhedsleder til Fonden Novavis behandlingsaktiviteter i Horserød fængsel herunder Horserød arrest, arresterne i Helsingør, Hillerød og Frederikssund samt Udlændingecenter Ellebæk

Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark)

Har du erfaring med både ledelse og misbrugsbehandling? Er du god til at strukturere opgaver, til at samarbejde, og er du tydelig i din kommunikation? Så er det måske dig, vi leder efter til en ny spændende stilling, som enhedsleder for nye enheder i Novavis behandlingsaktiviteter i Kriminalforsorgen.

Du skal være med til at planlægge og implementere vores behandlingsaktiviteter og understøtte, at vi leverer behandling af høj kvalitet. Endvidere lægger vi stor vægt på, at opbygge et godt og konstruktivt samarbejde med fængslets og arresternes personale. Med den geografiske afstand mellem enhederne, er der behov for at du kan lede og udvikle på afstand.

Hjørring Kommune
Nye kollegaer til faste stillinger i Sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Hjørring

Hjørring Kommune

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler, og vil du være del af en faglig- og social velfungerende afdeling, så er du måske den vi søger. Vi søger to nye kollegaer til faste fuldtidsstillinger.

Vi varetager opfølgningen og sagsbehandlingen i forhold til borgere, der er på sygedagpenge under revalidering samt i jobafklarings- eller ressourceforløb. Borgerne har den samme sagsbehandler igennem hele deres sagsforløb, og vi har et fornuftigt sagsantal.

Vi har fokus på arbejdsmarkedets behov, så vi kan anvende denne viden, når vi samarbejder med borgeren om at lave en god plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Hjørring Kommune
SocialstyrelsenFaglig leder til det specialiserede socialområde for børn og unge

Socialstyrelsen, Odense

Kan og vil du være med til at løfte de socialfaglige kompetencer i kommunerne, så de kan træffe fagligt velfunderede valg til gavn for børn og unges trivsel og udvikling? Så er du måske den nye faglige leder I VISO.

VISO oplever en stor efterspørgsel efter rådgivning og viden fra kommunerne, og du skal som faglig leder bidrage til at udvikle og styrke VISOs specialiserede rådgivning om børn og unge med komplekse handicap og socialt sammensatte problemstillinger.

Du skal lede et fagligt team af ca. 15 socialfaglige konsulenter, som arbejder med en helhedsorienteret forståelse af målgruppen og med fokus på tværfaglige rådgivningsforløb, der involverer familie og undervisningsområdet.

Herning KommuneJobkonsulent i Sygefravær og Jobfastholdelse

Herning Kommune

Vi opnormerer i Fleksteamet, og på grund af interne rokeringer søger vi derfor 2 jobkonsulenter til Jobkonsulentteamet: Rekruttering og afklaringskonsulenter.

Sygefravær og Jobfastholdelse er en spændende og værdibaseret ledet arbejdsplads i konstant udvikling. Vi er ambitiøse, både i forhold til at løse vores kerneopgave og til at være en attraktiv arbejdsplads, med øje for muligheder og fornyelse i beskæftigelsesindsatsen. Huset rummer engagerede og dygtige medarbejdere med et højt fagligt niveau, som sammen med ledelsen har fokus på at gøre dét, vi gør, bedst muligt. Sygefravær og Jobfastholdelse har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor der er højt til loftet og plads til forskellighed.

Kirkens KorshærVikar (5-10 timer) søges til Børnecaféen Aakirkeby

Kirkens Korshær

Til vores børnecafé søger vi en vikar/studentermedhjælper til en nyoprettet stilling på 5-10 timer ugentligt. Stillingen er tidsbegrænset til den 01.06.2022.

Kirkens Korshærs børne- og familiestøttende arbejde på Bornholm er et tilbud om støtte, omsorg og netværksskabende aktiviteter for børn, unge og familier med forskellige sårbarheder.

Vi tilbyder bl.a. rådgivende samtaler, aktiviteter, fællesspisninger og udflugter til vores familier. Vi har pt. en Torsdagscafé for forældre med børn om eftermiddagen, Ungeklub mandag eftermiddag og håber på sigt også at få en barselscafé.

Kommuneqarfik Sermersooq
2 socialrådgivere til Myndighedsafdelingen i Nuuk - offentlig hjælp/job-nr. 544/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Myndighedsafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk søger 2 socialrådgivere med ansættelse snarest eller efter aftale.

Myndighedsafdelingen skal sikre at sagsbehandling inden for pensions-, handicap- og matchgruppe 1-3-området altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Arbejdsopgaver til de ledige stillinger

 • sagsbehandling samt råd og vejledning inden for offentlig hjælp
 • arbejde ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov
 • udarbejde oplæg til blandt andet udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked samt Tværfagligt Udvalg
Kommuneqarfik Sermersooq
PotentialehotelletVærkstedsansvarlig

Potentialehotellet, Herning

PotentialeHotellet er et forsorgshjem til unge hjemløse mellem 18 - 30 år. Vi tilbyder ”Ophold Med Indhold” til 14 beboere med misbrugsproblematikker og/eller psykosociale udfordringer.

Vi søger pr. 1. november 2021 en pædagog, socialrådgiver eller anden socialfaglig baggrund med flair for mesterlære og værkstedshumor.

Du har mod på at tage de unge beboere under vingerne i vores velassorterede træ & metal værksted samt stå for forefaldende istandsættelser på matriklen i et arbejdsfællesskab med beboerne.

Hensigten er, at beboerne får meningsfulde opgaver i en hverdag, krydret med en masse succesoplevelser, som kan være med til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, så de kan folde deres potentiale ud.

Gem
Gentofte KommuneRådgiver i Social & Handicap Myndighed

Gentofte Kommune

Vi søger en socialrådgiver/socialformidler til en fast stilling i Handicapteamet i Myndigheden i Social & Handicap. Stillingen er på 37 timer om ugen med forventet start 1. december 2021.

Har du lyst til at arbejde med voksenområdet i en dynamisk og ambitiøs afdeling, så hører vi gerne fra dig. Vores afdeling er organiseret i et psykiatriteam, et handicapteam og et bolig/flygtningeteam. Vi lægger vægt på høj faglighed, og at kvalitet og økonomi går hånd i hånd. Vi bruger voksenudredningsmetoden (VUM) og arbejder med afsæt i en rehabiliterende og løsningsfokuseret tilgang.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år der er fysisk og kognitivt udfordrede
 • Sagsbehandling i forhold til ansøgning om midlertidige og længerevarende botilbud, dagtilbud, socialpædagogisk støtte m.v
 • Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Servicelovens regler om BPA og §100 vedrørende merudgifter
Kirkens KorshærKirkens Korshær i Odense søger en socialfaglig medarbejder med særligt ansvar for ”i bolig til halsen”

Kirkens Korshær

Stillingen er på 37 timer (med mulighed for mindre reduktion). Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2024.

I Kirkens Korshær møder vi mennesker, som står i bolig til halsen. Vi vil gerne hjælpe og understøtte til, at deres bolig bliver til et hjem.

Vi ønsker at kunne hjælpe nogle af dem, som har brug for hjælp i forbindelse med indflytning eller hvis boligen er vokset dem over hovedet.

Vi tænker at vi kan hjælpe med nogle af de praktiske udfordringer, når man mangler det personlige overskud eller ikke lige har en ven med en værktøjskasse.

Vi søger en socialfaglig medarbejder, der kan tage ansvaret for et pionerprojekt, hvor der skal gås nye veje. Du skal kunne planlægge og tage del i udførelse af opgaverne. Målet er at finde og inddrage en mindre gruppe af frivillige i opgaven.

Mulighed for hjemmearbejde
Gem
InsightmentsPartner & CEO – international forretningsudvikling

Insightments søger for Chicago Roasthouse

Chicago Roasthouse har gennem de seneste mange år forfinet og videreudviklet sit franchisekoncept. Med lokationer flere steder i Danmark, har kunderne gennem årene fået madoplevelser, baseret på de allerbedste råvarer, leveret lige til døren. Corona har forøget den i forvejen solide efterspørgsel og Chicago Roasthouse står nu overfor at realisere en ekspansiv vækststrategi i Nordeuropa og USA.

Chicago Roasthouses stifter ønsker nu at udvide direktion og ledelse, for at sikre en målrettet og lønsom udvikling i de lande som er omfattet af vækststrategien.

Nøgleordene for dette er internationalisering, optimering af franchisekonceptet, ledelse og målopfølgelse af franchisetagere og masterfranchisetagere, en organisatorisk videreudvikling, også baseret på klare ansvarsfordelinger i direktion og ejerkreds og en fortsat kvalitativ ”state of the art” koncept- og produktudvikling.

KAR+CO
Managing Director

KAR+CO søger for ConsilioNexus i Skodsborg

Som ny Managing Director bliver det din hovedopgave – i samarbejde med den kommende bestyrelse og ejeren – at sikre driften og videreudviklingen af ConsilioNexus’ relationsbaserede koncept og de tilknyttede serviceydelser.

Med udgangspunkt i en organisation bestående af erfarne og fagligt velkvalificerede medarbejdere, skal du være med til at sikre grundlaget for den fremtidige vækst. Det skal ske ved at styrke de allerede eksisterende ydelser, koncepter og salgskanaler, samt på den længere bane at vækste virksomheden yderligere.

Den hidtidige succes har i høj grad været baseret på et meget ”lean” administrativt set-up og tilsvarende egenudviklet ERP-platform, hvilket kræver, at den nye Managing Director skal være i stand til selv at have hands on på såvel forretningen som de bagvedliggende administrative funktioner og arbejdsopgaver.

KAR+CO
Frederiksberg KommuneVicedirektør til Børne- og Ungeområdet

Frederiksberg Kommune

Vil du gerne stå i spidsen for vores tværgående arbejde og sætte fokus på tidlig forebyggelse og på sundhed på børne- og ungeområdet? Er du den rette til at styrke den politiske betjening og sikre kvalificerede beslutningsgrundlag og stærk implementering? Så søg denne attraktive stilling som ny vicedirektør i en veldrevet kommune med store ambitioner på børne- og ungeområdet.

Som vicedirektør vil du have ledelsesansvar for dels forvaltningens ledelsessekretariat og dels fællesrådgivningen med kommunens PPR, Sundhedstjenesten med kommunens sundhedsplejersker og børne- og ungelæge samt den kommunale tandpleje. Du skal derfor både trives med at varetage det overordnede strategiske perspektiv i en række tværgående projekter, der understøttes af ledelsessekretariatet , som direktørens stedfortræder og som ansvarlig for betjeningen af de politiske udvalg på området.

Jobindex A/S
Leder til Kirkeleddet, Græsted

Jobindex A/S søger for Altiden Omsorg A/S

Er du klar til at stå i spidsen for et botilbud med 16 beboere, hvor du sætter holdet og skaber rammerne?

”For dig, som er en stærk faglig profil inden for autismespektret og som leder gennem følgeskab, er det her et perfekt sted at udvikle sig,” fortæller Socialchef Tina Søgaard.

Som vores nye leder er du den faglige spydspids, så du får ansvar for bl.a.:

 • daglig personaleledelse, rekruttering af nye medarbejdere samt vagtplanlægning af ca. 25 medarbejdere som arbejder i dag-, aften- og nattevagt
 • faglig ledelse og sparring med personale herunder opfølgning på aftaler og beslutninger, pædagogiske indsatsplaner etc.
 • udvikling og implementering af rammerne for de gode arbejdsgange
 • på sigt at bidrage til opbygningen og etableringen af endnu et botilbud.

Er du interesseret?

Jobindex A/S