1.539 job matcher din søgning 1.539 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Plejehjemmet AdelaideOmsorgsmedarbejder

Plejehjemmet Adelaide, Charlottenlund

Har du lyst til at arbejde med ældre mennesker? Så tilbyder vi et job på Adelaide Plejehjem som omsorgsmedarbejder. Du bestemmer selv, hvor meget du ønsker at arbejde.

Vi kan tilbyde dig en hverdag, hvor du gør en forskel for samfundets ældre medborgere.

Plejehjemmet Adelaide tilbyder:

 • Et spændende job, hvor to dage ikke er ens
 • Kollegaer der er meget engagerede, fleksible, og har høj faglighed
 • God introduktion
Brønderslev Kommune
Pædagog, ergoteraput, SSA eller lignende til specialtilbud Sirius

Brønderslev Kommune

Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne. Det er borgere med komplekse problemstillinger som eksempelvis udadreagerende, selvskadende adfærd og/eller psykisk sårbarhed. Tilbuddet retter sig mod borgere, der har et gennemgribende støttebehov døgnet rundt. Den socialpædagogiske indsats er tilrettelagt som 1:1 støtte i borgernes vågne timer.

Vi ønsker os en medarbejder, der kan se sig selv ind i nedenstående:

 • Ønske om at arbejde i et fagligt miljø, hvor der stilles store krav til faglighed, samarbejdsevne, fleksibilitet samt evner at arbejde selvstændigt
 • Besidder handlekraft, er beslutsom og kan se muligheder i det uventede
 • Er god til at udtrykke sig verbalt og skriftligt samt har interesse for faglig dokumentation
Frederiksberg KommuneVicedirektør til Børne- og Ungeområdet

Frederiksberg Kommune

Vil du gerne stå i spidsen for vores tværgående arbejde og sætte fokus på tidlig forebyggelse og på sundhed på børne- og ungeområdet er helt centralt? Er du den rette til at styrke den politiske betjening og sikre kvalificerede beslutningsgrundlag og stærk implementering? Så søg denne attraktive stilling som ny vicedirektør i en veldrevet kommune med store ambitioner på børne- og ungeområdet.

Som vicedirektør vil du have ledelsesansvar for dels forvaltningens ledelsessekretariat og dels fællesrådgivningen med kommunens PPR, Sundhedstjenesten med kommunens sundhedsplejersker og børne- og ungelæge samt den kommunale tandpleje. Du skal derfor både trives med at varetage det overordnede strategiske perspektiv i en række tværgående projekter, der understøttes af ledelsessekretariatet , som direktørens stedfortræder og som ansvarlig for betjeningen af de politiske udvalg på området.

Ikast-Brande Kommune
Brande Åcenter søger social- og sundhedsassistenter

Ikast-Brande Kommune

Har du som social og sundhedsassistent lyst til at blive en del af den faglige udvikling og få mulighed for at bringe dine personlige kompetencer i spil på mange niveauer?

Vi er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 6 pladser. Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet hjerneskade. Vores borgere har behov for hjælp til personlig pleje, aktiviteter, kommunikation, samvær med andre mennesker – kort sagt, så kan du være med til at gøre en forskel for mennesker med særlige behov.

Halsnæs KommuneOMSORGSHJÆLPERE - MIDGÅRDEN SØGER TILKALDEVIKARER TIL DAG-, AFTEN- OG NATTEVAGTER

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vi mangler personale til at aflaste ved ferie, sygdom og kurser. Arbejdet består hovedsageligt i at hjælpe vores borgere med personlig hygiejne, praktiske hverdags-gøremål og aktiviteter.

Midgården er et botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med et stort hjælpebebov. Midgårdens borgere skal typisk have fuld hjælp til alt såvel til almindelig daglig levevis og i sociale sammenhænge.

Du kan forvente

 • En stor rummelig arbejdsplads, med plads til begejstring, hvor vi alle kender og passer på hinanden.
 • Frihed under ansvar.
 • Introduktionsvagter med en mentor og god mulighed for støtte fra erfarne kollegaer.
Solrød KommuneKombinationsstilling som social- og sundhedsassistent og planlægger

Solrød Kommune

Vi søger snarest muligt en uddannet social- og sundhedsassistent til en nyoprettet kombinationsstilling, hvor du dels skal varetage indsatser i henhold til sundheds- og serviceloven hos borgere i eget hjem, samt varetage en funktion som planlægger, hvor du blandt andet sørger for kørelister til medarbejderne.

Planlæggerfunktionen varetages på dage, hvor de øvrige planlæggere har planlagt fri, har ferie eller er fraværende af andre årsager. Derudover varetages planlæggerfunktionen i en fast weekend turnus, samt på enkelte helligdage. Alle øvrige arbejdsdage planlægges med en køreliste, hvor du vil varetage indsatser hos borgerne.

Socialpsykiatriske Botilbud Vedelsbo ApSSundhedsfaglig eller socialpædagogisk medarbejdere søges til Socialpsykiatrisk botilbud udenfor Næstved

Socialpsykiatriske Botilbud Vedelsbo ApS

Vi søger en faglært kollega til en fast stilling på 32-37 timer og en løs vikar i skiftende dag-/aftenvagter. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Vi er et socialpsykiatrisk bosted, der bor på en 4-længet gård i Vester Egesborg. Vi er godkendt til 11 beboere i aldersgruppen 18-85 år. Vores tilbud henvender sig til voksne som har en sindslidelse, enten nydiagnosticeret eller som har haft en sindslidelse igennem en stor del af deres liv.

Arbejdet består i at skabe en så indholdsrig og meningsfyldt hverdag for den enkelte beboer som muligt. Aktivering og beskæftigelse udgør en stor del af arbejdet, herunder motivation til samarbejde omkring praktiske gøremål med beboerne, f.eks. lave mad, gøre rent, fysisk træning, håndværks- og havearbejde.

Gem
AjourCareVores ører blafrer, og vores øjne stiller skarpt. Vi er AjourCare, og vi søger SSA'er til vores Flyverkorps

AjourCare

Trives du med 12-timers dag- eller nattevagter i et fast vagtrul? Motiveres du i en alsidig hverdag, hvor du samtidig arbejder med 1:1 behandling? Som Flyver i AjourCare har du vagt 3 dage om ugen og tjener fast 28.000 kr./mdr. plus ekstra honorar pr. vagt.

Vi leverer respiratorisk overvågning og behandling i Brugerens¹ eget hjem 24/7. Fra egen bopæl er du klar til at dække akutte vagter hos en af vores mange Brugere i Region Hovedstaden. Vejrtrækning og apparatur overvåges af en specialuddannet behandler, som er oplært i samarbejde med os og Respirationscenter Øst (RCØ).

Ingen dage er ens, men du ved altid hvornår du har vagt

Med professionel distance arbejder du med den respiratoriske behandling og overvågning. Behandlingen vil være af forskelligartet karakter, da vores Brugere er forskellige på det fysiske og kognitive niveau.

Københavns KommuneSocial- og sundhedsassistent til dagvagt på Fælledgården – Danmarks største plejecenter (barselsvikariat)

Københavns Kommune

Hvis du er social- og sundhedsassistent er dette en fantastisk chance for i en kortere periode at mærke efter om afdelingen – efter endt vikariat – kan blive din kommende arbejdsplads.

I afdelingen er der både kolleger, der har været her i meget lang tid og har en bred erfaring og nyuddannede, der har været her i kortere tid. Vi arbejder kontinuerligt på et godt arbejdsmiljø, så alle trives og går glade på arbejde til gavn for ikke bare sig selv, men også især beboerne. Du må gerne være nyuddannet. Du får en mentor, der er med til at sikre, at du bliver lært op i et roligt tempo.

Vi arbejder efter et kontaktpersonsystem, hvor du skal være ansvarlig for en mindre gruppe beboere. Du bliver tilbudt forskellige obligatoriske kurser, og er med i faglige netværk på tværs af huset.

Habitus
Faste tilkaldevikarer søges til bo- og dagtilbud mellem Vejle og Horsens med hesteassisteret- og kognitiv terapi

Habitus, Tørring

Vil du være med til at sikre en tryg og struktureret hverdag for beboerne? Motiveres du af at bringe dine menneskelige kompetencer i spil til at skabe gode liv? Arbejder du med en anerkendende tilgang og fokus på gode relationer? Så læs videre.

Vi søger dygtige vikarer, der kan hjælpe med at skabe tryghed og stabilitet hos vores beboere og elever på vores botilbud og i STU.

Vores personale har forskellige baggrunde, fx pædagog, terapeut, lærer eller psykolog mm., men det vigtigste for os er, at du kan bringe dine menneskelige kompetencer i spil for at give vores elever en god og tryg hverdag.

Habitus
People ExecutiveCOO med ansvar for fuld værdikæde

People Executive søger for EM-fiberglas a/s i Hornsyld

Med potentiale til mere for den rette profil, som led i planlagt generationsskifte i de kommende år

Er du en synlig og motiverende leder, der evner at mobilisere din organisation til samlet succes? Er du den operationelt involverede og eksekverende spillende træner, der kan balancere stabil daglig drift med fremadrettet udvikling og professionalisering? Så er det dig vi leder efter til EM fiberglas A/S i Hornshyld.

Som COO, i denne nyoprettede stilling, danner du parløb med CEO i direktionen og får P&L ansvar for den samlede forsyningskæde. I alt ca. 90 medarbejdere, som dagligt ledes af en dedikeret produktionschef og nøglemedarbejdere. Du møder en højteknologisk nicheproduktion med et velinvesteret og automatiseret fundament. Med afsæt heri videreudvikler du den samlede forsyningskæde med fokus på LEAN, kvalitet, robuste og skalerbare processer samt øget systemunderstøttelse i alle led.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Hjemmehjælpen i Nuuk søger 1 sundhedsassistent til dagvagt/job-nr. 559/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Hjemmehjælpen søger en fagligt dygtig og engageret sundhedsassistent eller én med tilsvarende uddannelse.

Hjemmehjælpen i Nuuk varetager opgaver for ca. 200 borgere i eget hjem, dette kan være alt fra personlig pleje til rengøring og indkøb. Siden efteråret 2017 har vi ydet hjemmehjælp hele døgnet.

Hjemmehjælpen består derfor af dagvagter, aftenvagter og nattevagter som hver dag er med til at opretholde borgerens livskvalitet, så de kan forblive længst muligt i eget hjem.

Stillingens indhold:

 • Pleje og omsorg hos borgerne
 • Guidning og støtte
 • Rehabiliterende opgaver med henblik på at styrke borgerens funktionsniveau og ressourcer
Kommuneqarfik Sermersooq
S/I Petersdal
Øernes Autisme Tilbud Petersdal søger personale - vi søger morgenoptag til botilbud

S/I Petersdal, Stege

Petersdal er et målrettet tilbud for børn, unge og voksne med autisme. Beboerne kan have flere handicaps, men autismen betragtes som det primære. Det overordnede mål på Petersdal er den enkeltes mulighed for udvikling. Vi tager udgangspunkt i TEACCH metoden, respekten for individet, hvad der motiverer, udvikler og giver livsglæde.

Som morgenoptag skal du være et af de faste personaler, der hjælper beboerne op om morgenen. Morgenoptag omfatter hjælp til bad/personlig hygiejne og toiletbesøg, morgenmad, samt at sørge for at alle kommer godt af sted til dagtilbud/skole.

Som person skal du være fysisk og psykisk robust, have overblik og kunne bevare roen i krævende situationer. Viden og erfaring om autisme vil være en fordel, men ikke en forudsætning.

S/I Petersdal
S/I Petersdal
Øernes Autisme Tilbud Petersdal søger personale - vi søger nattevagt til botilbud

S/I Petersdal, Stege

Petersdal er et målrettet tilbud for børn, unge og voksne med autisme. Beboerne kan have flere handicaps, men autismen betragtes som det primære. Det overordnede mål på Petersdal er den enkeltes mulighed for udvikling. Vi tager udgangspunkt i TEACCH metoden, respekten for individet, hvad der motiverer, udvikler og giver livsglæde.

Som nattevagt vil der blive en del praktiske opgaver, så som, smøre madpakker, bage boller, samt omsorgsopgaver hvis en beboer vågner og skal hjælpes – evt. med toiletbesøg, eller have tryghed.

Du skal være et af de faste personaler, der hjælper beboerne op om morgenen. Morgenoptag omfatter hjælp til bad/personlig hygiejne og toiletbesøg, morgenmad, samt at sørge for at alle kommer godt af sted til dagtilbud/skole.

S/I Petersdal
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Utoqqaat Illuat i Nuuk søger en sundhedsassistent til barselsvikariat – Genopslag/job-nr. 572/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 1 sundhedsassistent til barselsvikariat fra oktober 2021 til maj 2022.

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældre institutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holdsskift.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende sygepleje, omsorg og behandling – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andet personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker.
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne.
Kommuneqarfik Sermersooq
Frederikssund Kommune
Social- og sundhedshjælper til Døgnplejen

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Du har nu muligheden for at blive en del af vores fantastiske team i Døgnplejen i vest. Vi søger en social- og sundhedshjælper til en fast stilling i dagvagt på 30-37 timer med start snarest eller den 1. december 2021.

Du skal være uddannet social- og sundhedshjælper og have kørekort for at komme i betragtning til stillingen.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med fokus på faglig kompetence. Det er vigtigt for os, at kunne sende fagligt kompetent personale ud til de af vores borgere, som har behov for vores hjælp.

Vi arbejder tværfagligt og rehabiliterende og med fokus på sammenhængende borgerforløb.

Favrskov KommuneSocial- og sundhedsassistent til demensafsnit på Hinneruplund

Favrskov Kommune, Hinnerup

Banker dit hjerte for demensområdet, og har du et ønske om at videreuddanne dig inden for området, så er muligheden her.

Stillingen er på 30-32 timer, primært dagvagt, men med mulighed for at imødekommer dit ønske. Start efter aftale, eller gerne den 1. november eller 1. december 2021.

Plejecenter Hinneruplund er beliggende i Hinnerup, tæt på naturen og gode muligheder for offentlig transport.

Vi er to klynger med hver ni lejligheder for borgere med demens. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og lægger vægt på, at medarbejderne har indflydelse på både arbejdstilrettelæggelsen og udviklingen af arbejdspladsen – til gavn for arbejdsfællesskabet og dermed borgernes behov.

Københavns KommuneKastanjehusene F-huset søger social- og sundhedsassistent til fast stilling – genopslag

Københavns Kommune

Er du social- og sundhedsassistent? Vil du gøre en positiv forskel for Kastanjehusenes beboere? Og samtidig have mulighed for indflydelse og udvikling? Hvis du kan sige ja til dette, så er det dig, vi søger.

Kastanjehusene er et somatisk plejecenter, bestående af tre afdelinger med ca. 30 beboere i hver. Vi ligger smukt i grønne omgivelser i De Gamles By på Nørrebro i København. Lige nu søger vi en social- og sundhedsassistent til fortrinsvist dagvagter 32-35 timer om ugen og med weekendvagt hver 3. weekend.

Fagligt er vi optaget af at konsolidere os som en afdeling, hvor kvalitet i arbejdet, tværfagligt samarbejde, selvstændige ansvarsområder og mulighed for uddannelse og udvikling er i højsædet.

Københavns KommuneVi går efter GULDET, når vi søger social-/sundhedsfaglige kontaktpersoner til Botilbuddet Rønnebo

Københavns Kommune, Brønshøj

Gør du også det, og kan du se dig selv som en del af en meget engageret og fagligt kompetent medarbejdergruppe? Ønsker du at arbejde på en arbejdsplads, hvor du hver dag gør en forskel, og hvor ingen dage er ens? Og har du lyst til at jonglere mellem socialpædagogisk støtte og omsorgsfuld pleje?

Vi har mulighed for at byde to nye kolleger velkommen, og det glæder vi os til. Vi har for kort tid siden opdelt beboerne og personalet i huset i to husgrupper med det formål at skabe mere nærvær, kendskab og overblik til gavn og glæde for både beboerne og personalegruppen. Du kan endnu nå at være med til at forme vores nye hverdag og struktur.

Vores vigtigste fælles opgave er at understøtte beboerne i at leve værdige og meningsfulde liv med udnyttelse af den enkeltes potentiale.

KAR+CO
Administrerende Direktør til Møns Bank A/S

KAR+CO, Stege

Møns Bank søger en direktør, der med reference til bestyrelsen bliver ansvarlig for bankens daglige drift og udvikling.

Direktøren leder bankens medarbejdere gennem en stærk og dedikeret ledergruppe. Han/hun får tillige et tæt samarbejde med bestyrelsen såvel som bankens repræsentantskab. Dette samarbejde har i Møns Bank en særlig dimension i forhold til den lokale forankring. Sparringspartnerrollen i forhold til bestyrelsen er en vigtig del af stillingsindholdet.

Du tilbydes en helt unik og central nøglerolle med spændende og udfordrende ledelsesopgaver i en veldrevet bank med stort potentiale til fortsat udvikling som succesfuldt selvstændigt pengeinstitut.

KAR+CO