1.430 job matcher din søgning 1.430 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Dsi Bostedet VendelboMedarbejder til bosted

Dsi Bostedet Vendelbo, Østervrå

Bostedet Vendelbo søger til afd. Thorshøj en medarbejder med en pædagogisk eller terapeutisk uddannelse og erfaring med dobbeltdiagnosticerede borgere.

Vi er et socialpsykiatrisk bosted med plads til 12 beboere. Vi henvender os til personer over 18 år med dobbeltdiagnose problematikker.

Vi søger en medarbejder med viden og erfaring inden for dobbeltdiagnoser. Jobbet består i at støtte vores beboere i udviklingen af sociale færdigheder med henblik på en større grad af selvhjulpenhed. Vi har et dagligt fokus på at bibeholde vores beboere i en stoffri tilstand.

Vi praktiserer terapeutiske sessioner både af gruppe og individuel karakter. Vi har et fælles fokus på sundhed. Du vil sammen med resten af personalegruppen tage del i dagligdagen på bostedet. Der vil derfor være tale om opgave af pædagogisk karakter, ligesom det forventes at du kan tage del i opgaver omkring motion og terapeutiske sessioner.

SolstribenEngageret leder

Solstriben, Korsør

Da vores leder gennem 5 år har valgt at søge nye udfordringer, mangler vi pr.1.11.2021, eller snarest derefter, en ny leder til opholdsstedet Solstriben.

Gennem dit lederskab skal du sætte rammerne for, at Solstriben både drives professionelt samt videreudvikles til gavn for vores unge beboere, medarbejderne og institutionens samarbejdspartnere.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Varetage personaleledelsen, herunder sparring, medarbejderudvikling, ressource-styring, arbejdsmiljø og trivsel
 • Vedligeholde og bygge videre på Solstribens pædagogiske fundament
 • Sikre en god økonomistyring i en løbende dialog med bestyrelsen
Stevns KommuneMagnoliegårdens interne skole søger lærer eller socialpædagog

Stevns Kommune, Hårlev

Er du nysgerrig på nye udfordringer? Er du Lærer eller socialpædagog?

Vi er 8 mellemtrin- og udskolingselever på Magnoliegårdens interne skole der søger en voksen som, sammen med de to voksne vi kender i forvejen, kan støtte os igennem en skoledag.

På vores skole er dagene ofte meget ens, lektionerne er korte og vi er aktive i pauserne. Vi lærer også en masse ude i naturen når vi bevæger os eller er på ture. Vi har indimellem også timer på den lokale folkeskole. Alle er glade for at komme i skole og vi kommer hver eneste dag.

Vi håber, at du vil hjælpe os, og kan starte så hurtigt som muligt.

Fredensborg Kommune
Medhjælper til vuggestue og børnehave - Kastaniegården - Karlebo

Fredensborg Kommune

Vi søger medhjælper til en "flyverstilling" i vuggestue og børnehave på 20 timer/ugentligt + vikartimer.

Midt i Karlebo landsby ligger Børnehuset Kastaniegården lige bag ved Karlebo Skole.

Kastaniegården er opdelt i tre afsnit med to vuggestuer og en børnehave. I midten af huset findes køkken/alrum, fællesrum, kontor og personalestue.

Pindsvinestuen med de 3-5 årige ligger ud mod haven/legepladsen og mod boldbanerne. Børn og voksne opholder sig ude og inde alt efter hvilken aktivitet de deltager i.

Vuggestuen består af Musestuen og Egernstuen. De to vuggestuer med de 0 og 2-årige har hver deres indgang og fælles legeplads. Vi har en skøn legeplads med urtehave, bålplads, borde-bænkesæt, klatretræer og meget mere.

Langebjerggaard ApSUddannet pædagog

Langebjerggaard ApS, Vemmelev

Behandlingsstederne Langebjerggaard består af 2 opholdssteder, Intern skole, Erhvervsskole, STU samt en afdeling, der leverer støtte til unge og voksne i egen bolig. Der er en ledig stilling som uddannet pædagog på vores opholdssted Baldersgaard.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet pædagog eller har anden relevant socialfaglig uddannelse.
 • Har lyst til at arbejde miljøterapeutisk, ud fra en psykodynamisk forståelsesramme. Vi arbejder ud fra miljøterapeutiske grundprincipper, med den fine balance at have hjertet med, skabe en tæt relation, opbygge en hjemlig atmosfære og samtidig være professionelle.
 • Deltager i supervision med henblik på en fælles refleksion og undersøgelse af relationen mellem den unge og den voksne.
Solrød KommuneNaturbørnehave søger praksisnær udelivspædagog

Solrød Kommune, Karlslunde

Er du faglig dygtig og initiativrig? Er du god til at følge børnenes spor? Kan du overføre friluftsaktiviteter til en pædagogisk kontekst? Og kan du omsætte faglige mål til hverdagens praksis? Så er det DIG, der skal være vores nye kollega.

I Naturbørnehaven arbejder vi med en funktionsopdelt struktur som understøttes af tydelige læringsmiljøer. Man vil som ansat skulle kunne indgå og agere i de forskellige læringsmiljøer der er på området og kunne formå at arbejde selvstændigt med en mindre gruppe børn med fokus på børneperspektivet. Men også kunne agere i større læringsfællesskaber hvor børneperspektivet forsat er højt vægtet.

Udover at arbejde i læringsfunktioner har hver medarbejder i fællesskab med en kollega også en primær-pædagogfunktion for en fast børnegruppe og dermed et tæt forældresamarbejde.

Barnets Hus Amerikavej
Pædagog til Barnets Hus Amerikavej

Barnets Hus Amerikavej, København

en vuggestue med fokus på bevægelse

Vi søger en pædagog på 35 timer med tiltrædelse d. 1/10 2020, eller snarest derefter.

Barnets Hus - Amerikavej er en velfungerende, selvejende vuggestue, hvor det gode børneliv går hånd i hånd med medarbejdernes trivsel. Vores pædagogiske profil er Bevægelse, hvortil vi er certificeret idræts-, leg- og bevægelsesinstitution.

Vi arbejder fagligt kvalificeret med børnenes udvikling, trivsel, læring samt det gode forældrepartnerskab – og lægger i relation til børnene vægt på omsorg, nærvær og genkendelighed.

Som kollega forventer vi, at du brænder for fagligheden i arbejdet med vuggestuebørn, og at du er anerkendende i din tilgang til det enkelte barn og dets forudsætninger. Du skal evne at skabe struktur og overblik og arbejde selvstændigt i samarbejdet med kollegaerne og ledelsesteamet omkring kerneopgaven.

Gribskov Kommune
Pædagoger til Elverhøjens vuggestue og børnehave

Gribskov Kommune, Græsted

Elverhøjen søger 2 uddannede pædagoger på 32-37 timer fra den 1. december eller gerne før.

Elverhøjen er en integreret institution med 90 børn fordelt på 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. Vi er en institution med høj faglighed. Vi arbejder målrettet med relationens betydning for barnets læring og erfaringsdannelse ind i den styrkede læreplan. Her i et tæt forældresamarbejde. Vi bruger Rambølls Hjernen og hjertet til at indhente data om barnets udvikling.

Elverhøjens vuggestue er tildelt midler fra Socialstyrelsens pulje til flere pædagoger i institutioner med mange sårbare 0-2-årige børn. Det forpligter os til et tættere samarbejde med forældrene og et målrettet arbejde med indsatser, der støtter op om barnets behov.

Gribskov Kommune
Dragør KommuneVi har brug for 2 pædagoger

Dragør Kommune

Vi søger 2 udadvendte og fagligt dygtige pædagoger, der har erfaring eller den sidste nye viden fra seminariet. Du skal være en motiverede drivkraft i huset samt have en anerkendende tilgang til både børn, forældre og kollegaer.

Fordelingen af vores nye kollegaer er således:

 • En pædagogstilling på 35 timer til børnehaven
 • En pædagogstilling på 37 timer til børnehaven

Børnehuset Sølyst er et integreret børnehus med snart tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

I Sølyst har vi et godt arbejdsmiljø med højt til loftet og plads til forskellighed. For at børnene trives bedst, er det vigtigt at også de længere ben i huset trives – vores personale, at vi er udviklingsfokuserede, holder et højt fagligt niveau og lykkes i vores praksis.

Københavns KommunePædagogiske eller sundhedsfaglige medarbejdere til aftenvagt på demenscentret Pilehuset

Københavns Kommune, København

Hvis du synes, at demens lyder spændende, så læs med her! Demenscentret Pilehuset søger dygtige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, pædagogiske assistenter eller lignende, der er gode til at aflæse, leve sig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser.

Som medarbejder i huset skal du hjælpe med til at sikre, at

 • Den enkelte borger oplever livskvalitet, bl.a. gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og fysiske behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og måske endda styrkes
Københavns KommunePædagogiske eller sundhedsfaglige medarbejdere til dagvagt på demenscentret Pilehuset

Københavns Kommune, Brønshøj

Vi søger nye kolleger, der ønsker at gøre en forskel, og som kan få det bedste frem i sig selv og andre.

Hvis du synes, at demens lyder spændende, så læs med her! Demenscentret Pilehuset søger dygtige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, pædagogiske assistenter eller lignende, der er gode til at aflæse, leve sig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser.

Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Der er 124 borgere og ca. 200 ansatte i huset. I vores hus er vi tværfagligt ansat på vores seks afdelinger.

Habitus
Faste tilkaldevikarer søges til botilbud i Hurup Thy for borgere med autismespekrum-forstyrrelser

Habitus

Er frihed i dit arbejdsliv vigtigt for dig? Har du lyst til at være en del af Habitus, hvor vi arbejder dedikeret på at yde høj faglig omsorg til vores borgere? Så er du måske vores nye vikar.

Som tilkaldevikar hos os bliver du grundigt introduceret til en enkelt eller flere borgere, så du bliver rustet til at varetage indmøder hos den enkelte borger, hvor der typisk vil være 1:1-normering. Den tætte normering giver dig mulighed for at engagere dig i dit arbejde og fordybe dig i den pædagogiske praksis. Selvom du primært arbejder selvstændigt på dine indmøder, har du et tæt samarbejde med det faste team omkring borgeren, samt med resten af huset i den daglige sparring.

Habitus
Øbro Fri SkolePædagog med masser af energi

Øbro Fri Skole, København

Vi søger en SFO- og skolepædagog til en fast stilling på 30 timer. Jobbet er med opstart 1. december 2021.

Er du en stabil og robust pædagog, der har en stærk faglig baggrund, visioner og energi til at være med til at præge udvikling i SFO og skole, er dette et job for dig.

Vi har i vores SFO et højt aktivitetsniveau, hvor personalet deltager aktivt sammen med børnene i de forskellige aktiviteter.

Du vil have en del skoletimer i vores kommende Maj-klasse og 0. klasse, hvor du vil få kontaktbørn og fungere i et ligeværdigt samarbejde med skolens klasselærere.

Udover SFO-teamet skal du indgå i teamet omkring 0.-3. klasse på skolen, som med respekt for hinanden samarbejder om børnenes læring og trivsel.

N. Zahles GymnasieskolePædagog

N. Zahles Gymnasieskole, København

N. Zahles Gymnasieskoles fritidsordning Zahlitten søger en uddannet pædagog i 32 timer pr. 1. december.

Vi søger en pædagog, der er handlingsorienteret og kan indgå i et samarbejde på tværs af organisationen.

Vi tilbyder:

 • et kollegialt fællesskab hvor trivsel, faglig sparring -og udvikling er i fokus.
 • et arbejde i et dynamisk miljø med mange bolde i luften.
 • en kreativ og projektorienteret profil.
 • indflydelse på de pædagogiske og kreative processer.
Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
Barselsvikar som familievejleder til BFC i Nuuk/job-nr. 558/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og stabil barselsvikar som familievejleder, med pædagogisk uddannelse eller lignende i afdelingen for Forvaltningen for Børn og Familier.

Vi søger med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale. Barselvikariatet vil vare til juli 2022.

Stillingen er en heldagsstilling på 40 timer om ugen.

Vi søger en aktiv medarbejder som bl.a. kan indfri følgende opgaver:

 • Rådgivning og behandling af familier
 • Etablering af møder for familier
 • Arbejde med sociale og pædagogiske tiltag i arbejdet med familier
Kommuneqarfik Sermersooq
Favrskov KommuneBørnehuset Vesterskovvej i Hadsten søger engageret pædagog til afd. Skoven

Favrskov Kommune

Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten søger snarest muligt en engageret pædagog til afd. Skoven.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge.

Vi er en spændende integreret institution i Hasten med dejlige rum og højt til loftet. Vi er tæt på skoven, engen og byen og bruger flittigt vores nærområde til at gå på opdagelse i. Børnehuset har en stærk ambition om at skabe det bedst mulige børneliv for alle børn. Vi har bl.a. fokus på tidlig indsats for børn i udsatte positioner. Du vil blive ansvarlig for at tilrettelægge alsidige læringsmiljøer i samarbejde med dine kolleger. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne for at fremme mulighederne for trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
3 dagplejere søges til Amauligaq/job-nr. 562/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger tre dygtige og engagerede dagplejere.

Amauligaq er mødested for dagplejerne i Qeqertarsuatsiaat. Huset B-nr.2162.

Amauligaq er fra 2. januar 1985 og har åben fra: 7:30 til 16:30.

Huset ligger i naturskønne omgivelser med terrasse og legeplads.

Amauligaq har p.t. 15 børn i alderen fra 0-6 år.

Huset er nomineret til 4 dagplejere samt en leder for dagplejerområdet.

Kommuneqarfik Sermersooq
Frederikssund Kommune
Pædagogisk assistent/medhjælper Børnehuset Kroghøj

Frederikssund Kommune, Slangerup

Børnehuset Kroghøj søger en pædagogisk assistent/medhjælper, 30-35 timer om ugen, primært til vores vuggestue snarest muligt. Kroghøj er en del af område Slangerup, som består af fem børnehuse og dagplejen.

Du skal søge job hos os, hvis du vil arbejde i et hus, hvor der er plads til leg og pædagogiske aktiviteter både indendørs og udendørs.

Kroghøj er et rigtigt dejligt hus med 96 enheder fordelt på to vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Der er rigtigt gode forhold både indendørs og udendørs. Vi har en stor legeplads med masser af legemuligheder, som vi benytter dagligt hele året. Indendørs er der nogle gode stuer og et fællesrum som er hjerte i huset.

Gem
Kommuneqarfik Sermersooq
2 plejefamiliekonsulenter til Plejefamilieteamet i Nuuk/job-nr. 501/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger 2 dygtige og engagerede familieplejekonsulenter, med uddannelse som socialrådgiver, pædagog eller Rådgiver i Socialt arbejde, til tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Plejefamiliekonsulentens primære opgaver er; indstillinger til godkendelse af plejefamilier, sagsbehandling for plejefamilier, socialt og pædagogisk rådgivning af plejefamilier samt sikre at arbejdet kører i henhold til gældende lovgivning.

Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 ugentlige arbejdstimer mandag til fredag, og har reference til Afdelingsleder i Forebyggelsesafdelingen i forvaltning for Børn og Familier.

Kommuneqarfik Sermersooq
Frederikssund Kommune
Pædagog til Børnehuset Maglehøj

Frederikssund Kommune

Børnehuset Maglehøj søger uddannet pædagog på 33 timer om ugen.

Vil du være en del af et inspirerende, varmt og udviklende børnehus, der arbejder struktureret omkring pædagogikken og vægter faglighed, nærvær og relationer højt, så er du lige den pædagog vi mangler.

Vi tilbyder

 • Fast stilling primært i gruppen med de 2-6 årige, hvor du vil være med til at skabe struktur og rammer for et godt børneliv
 • Et hus, hvor der er en fælles ånd, hvor vi hjælper hinanden samt arbejder i teamstruktur, for at have blik for både egen og andres grupper
 • Et hus, hvor vi har en god dialog og et godt sammenhold, samt refleksion over praksis